هوالرزاق


پاسخ  بازی چیستان ها

پاسخ بازی چیستان ها

پاسخهای چیستان دیروز را برای شما خوانندگان عزیز سایت شیثار جمع اوری کردم. انشالله جوابهایی که مد نظر شما بوده یا در بخش نظرات نوشتید با پاسخهای ما مطابقت داشته باشه.

چیستان 1: آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟

پاسخ: سوزن

 

چیستان 2: آن چیست که سه چشم و یک پا دارد؟

پاسخ: چراغ راهنمایی و رانندگی

 

چیستان 3: آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟

پاسخ: قارچ

 

چیستان 4: آن چیست که خیلی خطرناک است ولی اگر وارونه شود رام می شود؟

پاسخ: مار

 

چیستان 5: آن چیست که من می روم، او هم با من می آید؟

پاسخ: سایه

 

چیستان 6: آن چیست که سفید است اما برف نیست، ریشه دارد درخت نیست؟

پاسخ: دندان

 

چیستان 7: آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟

پاسخ: لیموشیرین

 

چیستان 8: کدام حیوان است که اگر سرش را ببریم عضوی از بدن انسان می شود؟

پاسخ: خرگوش

 

چیستان 9: آن چیست که هم بچه آن را دارد و هم تفنگ؟

پاسخ: قنداق

 

چیستان 10: آن چیست که تاج دارد اما پادشاه نیست. دو دست و چهار پا دارد، اما حیوان نیست؟

پاسخ

 

چیستان 11: چیست آن گرد گنبد بی در       پوست در پوست گرد یکدیگر

هرکه بگشاید این  معما  را       رخش  از  آب  دیده  گردد  تر

 

پاسخ: پیاز

 

چیستان 12: آن چیست که هم آن را می خوریم و هم آن را می گردانیم؟

پاسخ: چرخ

 

چیستان 13: بافتم و بافتم پشت کوه انداختم؟

پاسخ: زنجیر یا گیسو


پاسخ  بازی چیستان ها

برچسب های
پاسخ بازی چیستان ها - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 2,519
تعداد بازدید ماه جاری : 2,028
تعداد بازدید در هفته جاری : 2
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به پاسخ بازی چیستان ها داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به پاسخ بازی چیستان ها