هوالرزاق


ترشحات رحم نشانه خوب توانایی بارداری

ترشحات رحم نشانه خوب توانایی بارداری

گاهی خانم ها خیلی نگران ترشحات رحم هستند ناراحت این مسئله اند در شرایطی که این ترشحات میتونم نشونه خوبی باشد

ترشحات واژن، انواع مختلفي دارند، كه يكي از آنها را "ترشحات دهانه رحم" مي نامند. نوع ترشحاتهايي كه بدن شما توليد مي كند، مي تواند بيانگر قابليت باردار شدن شما باشد. شما مي توانيد اين ترشحاتها را با انگشت خود يا دستمال توالت بررسي نماييد. در روزهايي كه قابليت باردار شدن نداريد و تخمك گذاري آغاز نشده است، ترشحات رحم شما يا شفاف يا چسبناك هستند، در واقع بافتي مشابه با "كته وا رفته" دارند.

در طول چند روزي كه نهايتا به تخمك گذاري منتهي مي شود ميزان ترشحات بيشتر خواهد شد؛ اين ترشحات، سفيد و لغزنده بوده و مشابه با سفيده تخم مرغ خام به نظر مي رسد و آميزش در اين دوره به احتمال زياد به باردار شدن منجر مي شود. در آخرين روزي كه اين گونه ترشحات را مشاهده مي كنيد، بيشترين احتمال بارداري را خواهيد داشت: اين زمان ، يك روز مانده به تخمك گذاري يا همان روز تخمك گذاري خواهد بود. تغيير ميزان و بافت اين ترشحات بواسطه تغيير در سطح هورمون استروژن می باشد كه در زمان تخمك گذاري افزايش پيدا مي كند.


ترشحات رحم نشانه خوب توانایی بارداری

برچسب های
ترشحات رحم نشانه خوب توانایی بارداری - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 2,069
تعداد بازدید ماه جاری : 2,069
تعداد بازدید در هفته جاری : 4
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به ترشحات رحم نشانه خوب توانایی بارداری داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به ترشحات رحم نشانه خوب توانایی بارداری