مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> سلامتی-->>> مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

مطلبی تازه درباره اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند؟!

 • زمان درج : 59 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2016-03-20 00:00:00
 • تعداد بازدید : 943
  بازدید ماه:943
  بازدید هفته:1
 • بخش مربوطه :

اسفناج چه کمکی به تندرستی ما میکند این گونهسبزی چه تاثیراتی روی تندرستی مردماستفادهکننده میگذارد چه اهمیت خوراکیدارد فایدههای متفاوت آن برای بدن انشان کدامند؟

خصوصیات اسفناج

اسفناج شاملاگزالات است سبزیجات دارای برگ سبز و دیگر غذاهای گیاهی برای تندرستی زیادمحبوب هستند با این حال، زیادیاز این غذاها نیز شاملضد غذاییبه نام اگزالات (اسید اگزالیک) می باشند لذا مردمیکه تمایل به تشکیل سنگ کلیه دارند امکان پذیراست از یک رژیم خوراکیکم اگزالات بهره مند شوند. این مقاله مفصل در مورد اگزالات و تاثیرهایتندرستی توضیح می دهد.

اگزالات چیست؟
اگزالات، همینطوراسید اگزالیک نامیده می شود و یک اسید آلی موجود در زیادیاز گیاهان است. که جملهاز سبزیجات، سبزیجات برگدار، میوه، کاکائو، آجیل و دانه می باشد.بدن شما می تواند اگزالات را خود تولید و یا از مواد خوراکیبه دست آورد ویتامین C نیز هنگام متابولیزه شدن می تواند به اگزالات تبدیل می شود.هنگام ی که استفادهمی شود اگزالات می تواند به مواد معدنی متصل و به شکل ترکیباتی از جمله اگزالات کلسیم و اگزالات آهن در آید این عمدتاً در روده بزرگ رخ می دهد اما همینطورمی تواند در کلیه ها و سایر بخشهای دستگاه ادراری رخ دهد.


اگزالات می تواند جذب مواد معدنی را کم شدن دهد
یکی از نگرانی های تندرستی اصلی در مورد اگزالات این است که اگزالات می تواند به مواد معدنی در روده متصل شده و از جذب آناندر بدن پیشگیری کند. به عنوان مثال، اسفناج لبریزاز کلسیم و اگزالات است که مانع زیادیاز جذب کلسیم در بدن می شود.
خوردن فیبر و اگزالات با هم امکان پذیراست بیشتر مانع جذب مواد خوراکیشود. با این وجود، این بااهمیت است که به یاد داشته باشید که تنها بعضیاز مواد معدنی در مواد خوراکیما به اگزالات متصل می شوند.
حتی اگر جذب کلسیم از اسفناج کم شدن می یابد جذب کلسیم از شیر اگر شیر و اسفناج با هم نیز استفادهشود تحت اثرقرار نمی گیرد.


اگزالات امکان پذیراست به سنگ کلیه یاریکند
به طور متداول، کلسیم و میزانکمی از اگزالات در دستگاه ادراری در هر وقتموجود هستند اما آنانباقی می ماند و باعث هیچ مشکلی نیستند. با این حال، گاهی اوقات آنانبه شکل کریستال متصل می شوند در بعضیافراد، این بلورها به ویژه هنگام ی که اگزالات بالا است و حجم ادرار کم است می تواند به شکل گیری سنگ منجر شود .
سنگ های کوچک اغلب هیچ مشکلی ایجاد نمی کند اما سنگ های بزرگ می تواند سبب درد شدید، تهوع و خون در ادرار هنگام حرکت از طریق دستگاه ادراری شود. اگر چه گونههایدیگری از سنگ کلیه وجود دارد ولی محدوده80 درصد سنگ ها از اگزالات کلسیم ساخته شده است.


به همین دلیل، امکان پذیراست به مردمیکه سنگ کلیه داشته اند پیشنهاد شود استفادهغذاهای پر اگزالات خود را به حداقل برسانند. با این حال، علت این که در مردمدارای سنگ کلیه در وعده خوراکیاگزالات، بیشتر از میزانپیشنهاد شده ممحدودهنمی شود این است که زیادیاز اگزالات موجود در ادرار، به جای جذب شدن از مواد غذایی، توسط بدن تولید می شود.
بیشتر اورولوژیست ها در حال حاضر تنها یک رژیم خوراکیکم اگزالات ( کمتر از 50 میلی گرم در روز ) را برای بیمارانی که دارای سطوح بالایی از اگزالات در ادرار هستند تجویز می کنند.


اگزالات چه مسائلدیگری را باعث می شود؟
بعضیادعا می کنند که استفادهاگزالات بالا امکان پذیراست با توسعه اوتیسم در رابطهباشد. بعضیدیگر می گویند اگزالات امکان پذیراست به ولوودینیا ، درد واژن غیر قابل توضیح مزمن مرتبط باشد.
بر اساس نتایج این پژوهش، پژوهشگرانبر این باورند که به احتمال زیاد هیچکدام از این آشفتگی ات را اگزالات رژیم خوراکیباعث نشده است. با این حال، هنگام ی که 59 زن با ولوادینیا ( درد و سوزش فرج ) با یک رژیم خوراکیو مکمل کلسیم کم اگزالات تحت معالجهقرار گرفتند نزدیک به یک چهارم از آنانبهبود در علائم را تجربه کردند.


زیادیاز غذاهای دارای اگزالات خیلی سالم هستند
بعضیاز طرفداران رژیم های خوراکیکم اگزالات می گویند خوبتراست مواد خوراکیغنی از اگزالات استفادهنشود چرا که آنانامکان پذیرتاثیرهایتندرستی منفی داشته باشد. با این حال، ساده نیست زیادیاز این غذاهای سالم شاملآنتی اکسیدان بااهمیت، فیبر و سایر مواد غذاییهستند. بنابراین، این یک ایده مناسبنیست که اکثر مردم خوردن غذاهای با اگزالات بالا را به طور کامل متوقف کند.


روده شما جذب اکسالات را تعیین می کند
بعضیاز اگزالات که می خورید می تواند توسط باکتری روده قبل از اتصال به مواد معدنی شکسته شود. یکی از آنها، اگزالاباکتر فرامیجنس است که از منشاانرژی مصرفمی کند این به طور قابل توجهی مقدارجذب بدن شما را کم شدن می دهد.
با این حال، بعضیاز مردم زیادیاز این باکتری ها را در روده خود را ندارند آنتی بیوتیک تعداد کلنی O. formigenes  را کم شدن می دهد مطالعات نشان داده اند که مردممبتلا به مریضالتهابی روده در معرض ریسکابتلا به سنگ کلیه هستند.
به طور مشابه، افزایش مقداراگزالات در ادرار بیمارانی با جراحی بای پس معده و یا جراحی های منجر به تغییر عملکرد روده ،کشف شده است. این نشان می دهد که مردمیکه آنتی بیوتیک برای آشفتگی روده گرفته اند امکان پذیراست از یک رژیم خوراکیکم اگزالات بیشتر بهره مند شوند.


غذاهای پر اگزالات
اگزالات در تقریباً در تمام گیاهان یافت می شود اما بعضیاز گیاهان شاملمقادیر زیادبالا در حالی که بعضیدیگر زیادهستند غذاهای حیوانی شاملتنها میزانزیادکم. اگزالات است.
غذاهای پر اگزالات (100-900 میلی گرم در هر وعده ) عبارتند از:
– چغندر سبز
– ریواس
– اسفناج
– چغندرها
– برگ چغندر
– کاسنی فرنگی
– پودر کاکائو
– کلم پیچ
– سیب زمینی های شیرین
– بادام زمینی
– شلغم
– میوه ستاره


چنوعیک رژیم خوراکیکم اگزالات داشته باشیم
مردمیکه در رژیم های خوراکیکم اگزالات برای سنگ کلیه قرار داده شده اند متداولا دستور خوردن کمتر از 50 میلی گرم از آن را در هر روز دارند.
در اینجا چند راهنمایی در مورد یک رژیم خوراکیکم اگزالات آورده می شود:
اگزالات را به 50 میلی گرم در روز ممحدودهنمایید:  گونههایمنابع غذاییحیوانی و گیاهان در اگزالات زیادکم را از این لیست مواد خوراکیاست انتخاب نمایید. سبزیجات غنی از اگزالات را بجوشانید: جوشاندن سبزیجات بسته به گونهسبزی می تواند اگزالات را 30٪ تا 90٪ کم شدن دهد.
میزانزیادی آب بنوشید: هدف برای حداقل 2  لیتر در روز است اگر شما سنگ کلیه دارید به اندازه کافی  بنوشید تا حداقل 2.5 لیتر ادرار در روز داشته باشید.
به اندازه کافی کلسیم استفادهنمایید کلسیم در روده به اگزالات متصل می شود و سبب کم شدن میزانجذب در بدن می شود درنتیجهسعی نمایید به مورد 800 – 1200 کلسیم میلی گرم در روز استفادهنمایید.


مواد خوراکیبا کلسیم بالا و پایین در اگزالات عبارتند از:
– پنیر
– ماست ساده
– مواد خوراکیکنسرو ماهی با استخوان
– کلم بوک چوی ( کلم چینی)
– کلم بروکلی

رژیم سلامتی

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 4 ماه قبل
  • 2020-10-27 10:15:05
  • نوشیدنی های انرژی زا

   ناوبری ثانویه حامله شدن من باردارم زایمان و تولد نوزاد شما نوزادان و کودکان نوپا لباس کودک نوزادان خیلی سریع رشد می کنند. در هفته های اول تنها چیزی که نیاز دارید لباس کافی است تا از گرم و تمیز بودن کودک اطمینان حاصل کنید. احتمالاً به موارد زیر احتیاج دارید
  • 14 ماه قبل
  • 2019-12-29 09:00:02
  • انواع راههای پیشگیری و درمان بیماری پوستی اگزما

   اگزما گونهی مریضی پوستی است که بر تاثیر خشکی پوست و به علت حساسیت و یا مسئله وجودی در جسم رخ میدهد. مناسبترین شیوه معالجه این مریضی عدم مصرف وسایل حساسیت زا نظیر دستکش ،نرم کننده و… است. در بخش زیر گونه های روشهای معالجه مریضی پوستی اگزما را گذاشته ایم. برای آشنایی با گونه های م
  • 14 ماه قبل
  • 2019-12-23 09:00:07
  • اطلاعاتی درباره زگیل و روش های پیشگیری

   امکان پذیر است مردم متفاوتی برتاثیر رعایت نکردن بهداشت به مریضی زگیل تناسلی مبتلا شوند که اگر این مریضی به موقع شناسایی داده نشود تبدیل به سرطان می شود. می توانید از واکسن این ویروس به منظور جلوگیری از زگیل تناسلی مصرف نمایید. در بخش زیر نکاتی باارزش در ارتباط با واکسن زگیل را
  • 14 ماه قبل
  • 2019-12-22 00:00:00
  • روش هایی برای کنترل ترشح اسید معده

   پذیر است معده تان اسیدی شده باشد در اینصورت از میل کردن خوراکی های اسیدی بپرهیزید همینطور مناسبتر است برای کم شدن اسید معده از میل کردن خوراکی های چرب و سنگین پیشگیری نمایید و سه ساعت قبل از خواب چیزی نخورید. مصرف داروهای آنتی اسید نیز برای کم شدن اسید در معده سودمند است. در بخ
  • 14 ماه قبل
  • 2019-12-21 09:00:01
  • راه حل هایی برای حل مشکلات ناحیه تناسلی

   گاهی امکان پذیر است در ناحیه تناسلی گرفتار مسئله شده باشید. صابون و مواد بهداشتی سبب حساسیت و مسئله در ناحیه تناسلی میشود. زگیل تناسلی نیز یکی دیگر از مسائل ناحیه تناسلی است که از طریق نزدیکی منتقل می شوند و دراثر همان ویروس های زگیل دست می باشد. در بخش زیر شیوه معالجه مسائل دست
  • 16 ماه قبل
  • 2019-10-19 09:00:01
  • دلایل ابتلا به کهیر و روش های کنترل کهیر

   خیلیی از مردم به ویژه در فصل تابستان مبتلا به کهیر می شوند.کهیر به شکل ورم ‌دانه‌های گرد سرخ بر روی پوست که با خارش شدید همراه است.از علت ها دچار به کهیر می توان بعضی خوراکی ها ،حشرات و خز حیوانات را نام برد.در بخش زیر گونه های روشهای معالجه کهیر و علت ها دچار به آن را گذاشته
  • 16 ماه قبل
  • 2019-10-17 09:00:01
  • آیا سیر درمانی برای بواسیر است؟

   بواسیر نام یک مریضی است که در این مریضی یک رگ خونی در ناحیه مقعد ملتهب و متورم می شود. یبوست و اسهال مزمن از دلیل های رایج مریضی بواسیر هستند. بواسیر هم نظیر آپاندیس در تمام مردم وجود دارد اما این مشکل در مردمی حاد می شود که زمان دفع بیش از اندازه به خودشان فشار می آورند. استفاده
  • 16 ماه قبل
  • 2019-10-13 09:00:03
  • اطلاعاتی در مورد سرفه خشک شبانه

   سرفه یکی از بیمارهای خیلی ناراحت کننده است که دلایل متفاوتی دارد . خیلیی از دکتران هستند که باور دارند سرفه نگهبان ریه است . سرفه در تعریف دکتری یک بازدم انفجاری می باشد که مکانیزمی حفاظتی برای پاک کردن ریه ها از ترشحات و اجسام خارجی ایجاد می کند . افزون بر این تعریف ، سرفه یک زن
  • 43 ماه قبل
  • 2017-07-12 00:00:00
  • دلیل سیخ شدن موی سر

   14همواره برای همه ما پیشاومده که موی سرمون سیخ بشه یا این احساس رو داشته باشیم امروز نگاهی انداختیم به دلیل سیخ شدن موی سر
  • 69 ماه قبل
  • 2015-05-24 00:00:00
  • عاملی که هیکل شما را زشت می کند

   14شکم بزرگ چیزی نیست که بتوان به ان افتخار کرد، حتما این جمله را درتبلیغات تلویزیونی زیاد شنیده اید؛ به شکم بزرگ نه تنها نمی توان افتخار کرد، بلکه مایه خجالت و سرافکندگی است و نمای بدن را زشت می کند.
  • 14 ماه قبل
  • 2019-12-29 09:00:02
  • انواع راههای پیشگیری و درمان بیماری پوستی اگزما

   14اگزما گونهی مریضی پوستی است که بر تاثیر خشکی پوست و به علت حساسیت و یا مسئله وجودی در جسم رخ میدهد. مناسبترین شیوه معالجه این مریضی عدم مصرف وسایل حساسیت زا نظیر دستکش ،نرم کننده و… است. در بخش زیر گونه های روشهای معالجه مریضی پوستی اگزما را گذاشته ایم. برای آشنایی با گونه های م
  • 82 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • درمان بیماری ها با تره تیزک

   14تره تیزک یک گیاه یک ساله است که طول  آن به 20 تا 30 سانیتمتر می‌رسد و به شکل نپخته، بعنوان طعم دهنده به غذا و دم‌کرده مورد استفاده قرار می گیرد.نیازی فرد محقق مرکز تحقیقات کشاورزی، وجود لکه های سفید روی گیاه تره تیزک که نوعی قارچ است را عامل بیماری دانست و به افراد توصیه کرد، از خ
  • 82 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • بهترین روش گونه گذاری

   14یک متخصص پوست و مو با بیان اینکه بهترین روش پر کردن گونه‌ها استفاده از چربی بدن خود فرد است، گفت: استفاده از این روش عارضه‌ای نداشته و ماندگاری بیشتری دارد.دکتر جاوید حسینی با اشاره به اینکه در حال حاضر روش‌های مختلفی برای برجسته کردن گونه استفاده می‌شود، گفت: استفاده از برخ
  • 70 ماه قبل
  • 2015-04-29 00:00:00
  • آیا هوای داخل چیپس و پفک زیان آور است؟

   14احتمالا تازگی ها پیش آمده که بسته چیپس، پفک یا اسنک را به دست بگیرید و با سبک و سنگین کردن آن حس کنید که بخشی از این بسته بندی را هوا اشغال کرده است
  • 53 ماه قبل
  • 2016-09-29 00:00:00
  • دید سلامتی اگر سیر را خام بخوریم مناسبتر است یا پخته شده ؟!

   اگر سیر را خام بخوریم بهتر است یا پخته شده ؟تفات ها و ویژگی های این دو روش مصرف در چیست سیر خاصیت های درمانی زیادی به همراه دارد نظر متخصصین طب سنتی در این زمینه چیست آن ها چه پیشنهاداتی برای مصرف کنندگان سیر دارند برای پیشگیری از بیماری‌های مختلف بهتر است سیر را در وعده های غذ
  • 53 ماه قبل
  • 2016-09-28 00:00:00
  • بخوانید تحقیق فایده های سودمند و متفاوت نخود فرنگی!

   مصرف نخود فرنگی فایده های زیادی برای سلامتی ما دارد ارزش تغذیه ای این نوع سبزی بسیار بالاست و حاوی ویتامین سی و ویتامین b1، b2 ، b6 و b3 بالایی برای بدن است می توانید آن را در وعده های غذایی فرزندتان بگنجانید و خوراکی های خوشمزه ای با استفاده از نخودفرنگی تهیه کنید سعی کنید نخودفرن
  • 53 ماه قبل
  • 2016-09-29 00:00:00
  • خلاصه ای از موادخوراکی که سبب ضرر رسیدن به معده می شوند!

   اگر معده شما خالی است پیشنهاد می کنیم از موادغذایی که باعث آسیب به آن می شوند برای رفع گرسنگی آن استفاده نکنید در صورتی که ساعت ها از تغذیه شما میگذرد بهتر است به سراغ برخی خوراکی ها نروید چون آسیب های زیادی برای سلامتی دستگاه گوارشتان ایجاد می کنند.
  • 53 ماه قبل
  • 2016-09-28 00:00:00
  • همه چیزدرباره پوست پرتقال چه خصوصیاتی دارد؟!

   پوست پرتقال فایده های زیادی برای سلامتی ما به همراه دارد آیا از خواص آن اطلاعی دارید ؟خوردن پوست پرتقال باعث کاهش وزن،سلامت دهان،خوشبو کننده هوا،تقویت سیستم ایمنی بدن می شود آن را دور نیندازید و از فایده های مختلف آن بهره مند شوید در تهیه سالاد و اسموتی می توانید پوست پرتقال
  • 53 ماه قبل
  • 2016-09-29 00:00:00
  • از نگاه سلامت میان نوبت های سودمند برای زیاد شدن وزن!

   برخی میان وعده ها تاثیرات زیادی بر افزایش وزن میگذارند استفاده از آن ها باعث چاقی شما خواهد شد پروتئین موجود در این مواد غذایی بالاست آجیل ،ماهی تن،محصولات لبنی پر چرب، کراکر و نان شیرینی،غلات،میوه‌ها و سبزیجات می توانند به افرادی که از کمبود وزن رنج میبرند کمک کنند اسنک های
  • 53 ماه قبل
  • 2016-09-28 00:00:00
  • با سلامتی میان نوبت هایی خوب برای ناهار مدرسه!

   مصرف برخی مواد غذایی می تواند باعث تقویت اشتهای فرزندتان شود می خواهیم به برخی از مفیدترین غذاهای برای ناهار مدرسه کودک اشاره کنیم و مادران را با روش تهیه آن ها آشنا کنیم ماکارونی ، سالاد رشته فرنگی , سالاد مکزیکی کینوآ , کاسادیای مرغ از جمله خوراکی های مقوی و خوشمزه برای فرزن
  • 53 ماه قبل
  • 2016-09-30 00:00:00
  • بخوانید میل کردن سرکه سیب قبل از خوراکی چه نتیجه ای دارد؟!

   تا کنون راه های زیاد و گوناگونی برای کاهش وزن ارائه شده است که با یک سرچ در جستجوگرها میتوانید آن ها را پیدا کنید و بخوانید،اما این بار روشی متفاوت را برای شما معرفی منماییم.سرکه سیب خواص زیادی دارد و یکی از آن ها کاهش وزن و در نهایت لاغر شدن است.این سرکه را باید قبل از غذا خورد ت
  • 53 ماه قبل
  • 2016-09-27 00:00:00
  • همه چیزدرباره حفظ عملکرد مغز با این غذا!

   مغز انسان در کنار قلب از اصلی ترین و مهم ترین اعضای بدن انسان است و اگر نمیدانید باید بگوییم کلیه اعضای بدن دستورات شان را از مغز میگیرند.اگر به سلامت مغز توجهی نشود،ممکن است به مرور زمان مغز آگاهی و سلامت خود را از دست بدهد و این به آن معناست که تمام اعضای بدن دیگر فعالیتی نخوا
  • 53 ماه قبل
  • 2016-09-30 00:00:00
  • از سلامتی استفاده بیش از اندازه گوشت قرمز چه پیامدهای دارد؟!

   همه ما میدانیم که با مصرف بیش از حد گوشت قرمز به بیماری های گوناگون مبتلا میشویم.چاقی واقعا یک بیماری است که خیلی از افراد از آن فرار میکنند،اما باید بگوییم گوشت قرمزی که در زندگی ما مصرف آن رایج است سبب چاقی شده و افراد چاقی که هر روزه در اطراف مان میبینیم احتمالاً بخاطر همین م
  • 53 ماه قبل
  • 2016-09-27 00:00:00
  • گردآوری از برطرف کردن حساسیت به بادام زمینی و تخم مرغ!

   بهتر است در اولین وعده های غذایی فرزندتان به آن ها بادام زمینی و تخم مرغ دهید و با این روش از بروز آلرژی در آن ها پیشگیری کنید اطفالی که در سنین زیر یک سالگی از این مواد غذایی حساسیت زا مصرف می کنند کمتر دچار حساسیت به آن ها در سنین بالاتر خواهند شد .
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید