بخوانید سودمند ترین مواد خوراکی که در سفره صبحانه ما ایرانیان پیدا می شود!

هوالرزاق
ads


بخوانید  سودمند ترین مواد خوراکی که در سفره صبحانه ما ایرانیان پیدا می شود!

بخوانید سودمند ترین مواد خوراکی که در سفره صبحانه ما ایرانیان پیدا می شود!

صبحانه از قدیم الایام در میان ایرانیان از ارزش بسیاری برخوردار بوده است می خواهیم به سودمند ترین مواد خوراکی که در سفره صبحانه ما ایرانیان پیدا می شود ذکر کنیم.

سفره صبحانه ایرانی ها

روزنامه «شهروند» در شماره امروز خود به بررسی روش صبحانه میل کردن ایرانیان در 500 سال اخیر پرداخته و نکات جالبی را از تاریخ استخراج کرده است.در مطلب این روزنامه آمده است: «خانم همسر عباس‌قلی خان در مازندران یک بار نیز ما را به صرف صبحانه در منزل خود دعوت کرد.

 و چون این مراسم صرف صبحانه در منزل او، به صورتی برگزار شد که تا آن موقع شبیهش را در سایر نقاط ایران ننظره بودم، لذا مناسبتر است در اینجا اندکی بیشتر درباره آن توضیح بدهم: … پس از نشستن بر سر سفره، ابتدا دو مجمعه چوبی که هریک بوسیله دو مرد حمل می‌شد به اطاق آوردند و روی زمین نهادند که روی هر کدام در محدوده ١۵ الی ٢٠ بشقاب بزرگ و کوچک قرار داشت.

در میان این بشقاب‌ها سه چهار رقم پلو همراه با گوشت گوسفند، بره، چندین گونه خورش، به‌اضافه خوراک‌های متعددی از گونه های ماهی: قزل‌آلا، ماهی آزاد و سایر ماهی‌های دریای خزر، همراه با تخم‌مرغ‌هایی که به شکل املت و صورت‌های دیگر تهیه شده بود وجود داشت، که چند گونه سبزی، ترشی و گونه های و اقسام آب‌میوه از قبیل آب پرتقال، آب لیمو، آب انار و غیره نیز مجموعه را تاندکیل می‌کرد. بعد از آن تازه فهمیدیم که محتویات بشقاب‌های این دو مجمعه فقط به عنوان صبحانه دو نفر محسوب می‌شود، چون دو بار دیگر و هر بار دو مجمعه دیگر به داخل اطاق آوردند که روی آنان نیز عینا همان بشقاب‌ها و همان خوراکی ها قرار داشت و پس از چیدن آنان تقریبا تمام کف اطاق از بشقاب‌های متفاوت فرش شد. اینتمام خوراکی با اینکه قادراست نشانه خوش‌اشتهایی مازندرانی‌ها باشد، ولی به‌هیچ‌وجه نمی‌شد تصور کرد که این اندازه افراط‌کاری بتواند یک رسم عادی و طبیعی شمرده شود»


این صبحانه اشرافی در میانه‌های روزگار قاجار که شگفتی مری شیل همسر وزیرمختار انگلستان در ایران با آب و تاب در سفرنامه‌اش توصیف کرده، هماننوع که او ذکر کرده است تا آنجا غیر طبیعی به دید می‌رسد که آن را افراط‌کاری بنامیم. از این اما اگر بگذریم به همین دستاویز می‌توانیم بپرسیم روش میل کردن صبحانه در میان ایرانیان روزگار گذشته به عنوان قسمتی از روش زندگی شخصی و دسته جمعی آنان چنوع بوده است. در واقع از دریچه توصیف و تحلیل موضوع‌هایی اینچنین می‌توانیم به گوشه‌هایی از رفتار مردمان یک سرزمین در گذشته دست یافته، به خلق‌وخو و روحیات آنان پی ببریم. خوراکی میل کردن قطعا دستاویزی خوب به شمار می‌آید که قادراست تمایزقسمتنده رفتار مردمان یک سرزمین و ملت در برابر دیگران باشد.


صبحانه، ناشتا، چاشت یا ناهار قلیان!
نخستین گرفتنی که از بررسی منابع و سندهای تاریخی درباره روش صبحانه میل کردن ایرانیان در گذشته به دست می‌آوریم، نامی است که بعضی ایرانیان دست‌کم در روزگار قاجار بر صبحانه می‌گذارده‌اند «من در اینجا خودم را عادت داده‌ام که صبح زود بعضیزم. پس از نماز «ناهار قلیان»، شیر، چای و نان خورده، بعد از کشیدن دو سیگار زیر کرسی چرتی زده یا خواب غیلوله کنم. پس از یک ساعت خواب لباس پوشیده بیرون یا پشت‌بام برای گام زدن می‌روم»


نام «ناهار قلیان» که قهرمان میرزا عین‌السلطنه در «روزنامه خاطرات عین‌السلطنه» بر صبحانه گذارده است، در چند جای دیگر کتابش بازگو می‌شود؛ از جمله در توصیف عادت‌های سپهسالار که «زن سردار همشیره را نظره بود حکایتها از سپهسالار نموده بود. گفته بود شبانه‌روزی بیست و چهار من تبریز برنج طبخ می‌کردیم. صبح «ناهار قلیان» به چه تفصیل، عصر عصرانه به چه دستور، شیرینی چه قسم» و نیز آنجا که از خوراک مردمان الموت روایت می‌کند «اذان صبح برخاسته دوتا سه‌تا نان به اصطلاح خودشان «غلیان ناهار» می‌خورند».


این که چرا نام «ناهار قلیان» یا «غلیان ناهار» بر نوبت خوراکی صبحانه در آن وقته گذاشته شده است، موضوعی نیست که دلیل را در منابع نوشتاری تاریخی بتوان یافت؛ همین اما ما را به یک عادت ایرانی در وقت میل کردن صبحانه راه می‌مشخصد؛ کشیدن قلیان هم‌وقت با میل کردن صبحانه. هانری رونه دالمانی در سفرنامه‌اش در منطقه‌ای روستایی به روستاییانی ذکر می‌کند که «مشغول نوشیدن چای و کشیدن قلیان و میل کردن صبحانه بودند». این قلیان حتی می‌توانسته جای خود را به چپق بدهد، آننوع که جعفر شهری در کتاب «طهران قدیم» توصیف کرده است.


دیگر موضوع برجسته که از بررسی بعضی منابع تاریخی درباره این قسمت از رفتار هر روزه ایرانیان شیوهن می‌شود، تاکید بعضی تاریخ‌نگاران و شرق‌شناسان بر آمیزش صبحانه و ناهار و حذف یک کم‌رنگ شدن صبحانه به سود ناهار است. ژان شاردن جهانگرد فرانسوی در عصر صفوی توصیفی از این مساله دارد و پای تقویت اقلیمی را به آن باز می‌کند «ترکها در هر شبانروز سه بار، و هر سه نوبت خوراکی ی پختنی و گرم می‌خورند؛ اما ایرانیان هر شبانه‌روز فقط دوبار ظهر و شب خوراکی ی کامل می‌خورند، و صبحانه‌شان منحصر به یک قطعه نان و دو فنجان چای است، و سبب این اختلاف چنان که گفتم چیزی جز تقویت اقلیمی نیست. بدین‌معنی چون در سرزمین ترکها هوا سردتر است، و سرما بر بدنشان تاثیر می‌نهد برای جبران، احتیاجمند صرف خوراکی های انرژی‌زای بیشتر می‌باشند، و به ناچار خوراکی ی بیشتر می‌خورند».


او با مطرح ساختن «اقتضای محیط و عادت جنب و جوش بیشتر» عثمانی‌ها و فعالیت‌های «سوارکاری، پیاده‌روی و گونه های ورزشهای دیگر» در میان آنان، «گرما و خشکی هوا» را در ایران به اندازه‌ای می‌داند «که مانع آنست که ایرانیان نیز به قدر لازم در تلاش و جنب و جوش و فعالیت باشند و از این‌رو غالبا کم‌حال، و کم نشاط و کم خوراکند».


شاردن عادت خوراکی هر روزه ایرانیان را چنین تفصیل می‌دهد «ایرانیان هر روز فقط دو بار خوراکی می‌خورند، یک بار میان ساعت 10 تا 11 صبح که خوراکی شان شامل میوه، لبنیّات مرباست، و آن را حاضری می‌نامند، زیرا می‌توان در مدتی کوتاه بر سر سفره چید و به تعبیر دیگر تمام چیز آن مهیا است؛ و خوراکی ی دیگر را که قریب هفت ساعت بعد از ظهر می‌خورند، و خوراکی ی اصلی است دارای گوشت می‌باشد. صبحانه‌شان متداولا جمله است از یک یا دو فنجان چای و یک قطعه نان؛ و چون در کشور ایران اختلاف ساعات شب و روز بسیار نیست ایرانیان آسان می‌توانند اوقات کار و استراحت، و زمان خوراکی میل کردن خود را معیّن و تنظیم کنند».


دیگر تاریخ‌نگاران اما این عادت ایرانیان در اختصار صبحانه و درهم‌آمیختگی آن را با ناهار، به قناعت و مقتصد بودن ایرانیان نسبت داده‌اند. جملی کارری در سفرنامه‌اش چنین می‌نویسد ایرانیان متداولا زیاد مقتصدند. صبحانه غالب آنان «آذری» است که مرکب است از نان و ماست. ماست را فشیوهندگان دوره‌گرد توی مشکها به فشیوه می‌رسانند. صرف میوه نیز در سر صبحانه رایج است».


روایت ژان باتیست تاورنیه، مدعای او را تایید می‌کند «ایرانیان چه به حکم اجبار و چه از روی قناعت چندان در بند شکم و تگونه خوراکی‌ها نیستند. از اعیان تا مردمان کم‌بضاعت تمام رویهم‌رفته قانع‌اند. چون چوب در آنجا و به ویژه در اصفهان زیاد اندکیاب و گران است ایرانیان جز یک نوبت در روز خوراکی ی پخته نمی‌خورند. ناهارشان که «چاشت» می‌نامند جمله است از نان و پنیر خامه گرفته یا پنیر خیکی که در پوست بز می‌فشیوهند و شیر و شیره و خربزه و میوه‌های دیگر بنا به فصل، و ثروتمندان مرباهای خشک و مایع به آن اضافه می‌کنند. شب پختنی می‌خورند که متداولا پلو و گوشت کباب است».


در برابر البته با روایت‌هایی از تاریخ‌نگاران و سفرنامه‌نویسان روبه‌روییم که قادراست این مساله را نقض کند. چنین نقیض را می‌توان در روایت فرد ریچاردز در سفرنامه‌اش نظر. او از مسافران ایرانی در جاده‌ها یاد می‌کند که مجال صبحانه میل کردن در سایه درختی بر لب جوی را به هیچ‌روی از دست نمی‌دهند «در یک چنین محلهایی ایرانیان اغلب مسافران عبوس و خسته را افسون می‌کنند. مسافران برای صرف صبحانه در زیر سایه چند درخت توت توقف می‌کنند. در یک چشم به هم زدن یک قالیچه ایرانی در کنار جوی گسترده می‌شود و یک خدمتکار تبسم‌کنان میهمان را به سوی آن هدایت می‌کند. چای و هلو در یک طرفه العین آماده می‌شود. گویی از آسمان نازل شده است».


صبحانه‌هایی که در تاریخ ماندند
بررسی و کاوش در منابع تاریخی به ویژه آنچه شرق‌شناسان و جهانگردان گزارش کرده‌اند، یافته‌هایی دلبرا درباره این روش زندگی ایرانیان، دست‌کم در پانصد سال اخیر ارایه می‌دهد. بر این اساس، گوشت گوسفند و جوجه، ماست، دوغ، آش شله‌قلمکار، کباب، شیرینی، ماهی، لبو، میوه، سبزی و ترشی و پالوده، در زمره غذا‌هایی به شمار می‌آیند که در بعضی مناطق ایران بر سفره صبحانه آماده می‌شده است. شاردن در توصیف صبحانه «اشویژه متوسط‌الحال» در دوره صفوی چنین می‌نویسد «جمله است از یک نان که در یک سینی چوبی رنگ‌زده براق قرار دارد، با میزانی پنیر و یک کاسه ماست، و یک کاسه دوغ، و یک یا دو گونه میوه که یکی از آنان غالبا خربزه است».


آبراهام جکسن نیز صبحانه ایرانیان روزگار قاجار را در کتاب «ایران در گذشته و حال» ایننوع وصف کرده است «چاشت غالبا جمله است از تخم مرغی خام، میزانی نان و فنجان بزرگی چای که نیمی از آن را با شکر پر کرده‌اند. اگر فرصت باشد و بخت یاری کند میزانی کباب بره یا جوجه کباب و دو سه نان شیرینی زنجبیل‌دار برای التذاد خاطر و رنگین کردن سفره به صبحانه علاوه می‌شود».


تاریخ‌نگاران ایرانی نیز در این‌باره ذکر‌هایی کرده‌اند. جعفر شهری در کتاب «طهران قدیم» در این‌باره آورده است «آش شله‌قلمکار خوراکی بود کامل، مخصوص صبحانه و ناهار و ناهار که با نان تافتون که قاشق کرده پشتش می‌دادند صرف میگرنظر». او باز روایت می‌کند که در سفره صبحانه «اعیان و خصوصیات مطابق تمکن» غذا‌هایی چون «نان و کره و مربا و پنیر و شیر و تخم‌مرغ و برخی کباب و کله‌پاچه و به خوبت فصل آش شله‌قلمکار و حلیم و نیمروی تخم‌مرغ و هرچه از این قبیل و یا خوراکی هائی که از شب برایشان گذاشته شده بود» وجود دارد.


قهرمان میرزا عین‌السلطنه نیز در روزنامه خاطرات خود از یک صبحانه در الموت یاد می‌کند که «از شیر، نان، سرشیر، تخم‌مرغ، گوشت، جوجه سرد و غیره» در آن گذاشته شده بود.


نان ایرانی؛ همنشین همیشگی صبحانه
آشامیدنی‌هایی چون چای، در روزگار قاجار، و قهوه، پیش و پس از آن و خوراک‌هایی چون نان، عدسی، تخم مرغ، خرما، کره و پنیر، کله و پاچه، شیر و سرشیر، حلیم و مربا دیگر اجزای یک صبحانه ایرانی را در پانصد سال اخیر در بر می‌گرفته‌اند. پیترو دلاواله، بازرگان ونیزی که در دوره صفوی به ایران آمد، از «مرباهای عالی» یاد می‌کند که در میهمانی صبحانه امامقلی خان خورده است. پولاک، از علاقه کارگران ایرانی به میل کردن خوراکی هایی با پایه حبوبات در صبحانه‌شان ذکر دارد «ایرانیها نخود، لوبیا و باقلا را قبل از خشک شدن می‌خورند. ماش را تاب می‌دهند و با برنج می‌خورند؛ عدس را که زود نرم می‌شود … می‌پزند (عدسی) و این خوراکی ، صبحانه کارگران را تشکیل می‌دهد». او همینطور تاکید می‌کند که «اینان هویج و چغندر را در خاکستر داغ می‌پزند و به نام «لبوگرم» به جای صبحانه می‌خورند».


عضو همیشگی سفره صبحانه ایرانی در تمام روزگار مورد ذکر اما نان است؛ غذا که گویی همنشین تاریخی سفره ایرانیان به شمار می‌آید. آبراهام جکسن، نان ایرانی را از نان‌های اروپایی مختلف می‌داند «نان جمله است از ورقه‌های بزرگ خمیر که پیش از این، هنقدم توصیف محصول خارق العاده‌ای که از ترکیب گندم ایران با تنورهای قدیمی ایران نتیجه می‌شود … قرص‌های نان ایران غیر از قرص‌های نان ماست یعنی جمله است از ورقه‌های ممیزان بزرگ به درازی نیم متر یا بیشتر و به پهنای 30 سانتیمتر و یا چیزی بیشتر و به ضخامت یک «کیک» امریکایی معروف به «گریدل کیک».

موقع نان پختن خمیر را با زبردستی و مهارت استوار به درون ساج گلی یا تنوری که در کف اتاق کثیف تیره‌رنگ خانه یا در نانوایی واقعی ایرانی تعبیه کرده‌اند، می‌چسبانند … این نان ایرانی را که به فرق لهجه «نان» یا «نون» می‌خوانند زمانی که در سفره می‌چینند، بطور کلی مرطوب و غالبا خمیر است. اما اگر بگذارند خشک و ترد شود مزه‌ای عالی پیدا می‌کند، اگرچه گاهی برای هاضمه زیاد زیان‌قسمت است».

تندرستی نیوز


بخوانید  سودمند ترین مواد خوراکی که در سفره صبحانه ما ایرانیان پیدا می شود!

برچسب های
بخوانید سودمند ترین مواد خوراکی که در سفره صبحانه ما ایرانیان پیدا می شود! - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :1395/01/24-28 ماه قبل
کل بازدید : 751
تعداد بازدید ماه جاری : 751
تعداد بازدید در هفته جاری : 2
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به بخوانید سودمند ترین مواد خوراکی که در سفره صبحانه ما ایرانیان پیدا می شود! داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به بخوانید سودمند ترین مواد خوراکی که در سفره صبحانه ما ایرانیان پیدا می شود!


مطالب مرتبط با بخوانید سودمند ترین مواد خوراکی که در سفره صبحانه ما ایرانیان پیدا می شود!

درمان خانگی سینوزیت قارچی درمان خانگی سینوزیت قارچی
سوالات زیادی مطرح میشود در مورد اینکه سینوزیت قارچی چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد و راه های درمانی آن چیست.امروز دوباره سعی داریم نگاه کلی به این بیماری بندازی و ببینیم چیست والبته راه های درمان اون چیست معرفی قرص های تاخیری برای درمان زود انزالی معرفی قرص های تاخیری برای درمان زود انزالی
زودانزالی مشکلی است که کم و بیش خیلی ها با اون درگیر هستند و میشه گفت مشکلی تقریبا فراگیر است و خب راه حل های متفاوتی دارد که یکی از این را حل ها استفاده از قرص های تاخیری است که خب راه حلی سریع و زود بازده است قند خون چیست قند خون چیست
کلا قند خون به معنای معیاری جهانی است برای اندازه گیری غلطت مولی است و این میزان غلظت برای بررسی های بیماری که به عنوان قند خون شناخته شده است استفاده میگردد، اون عناونی که همه ما به عنوان قند خون شنیده ایم و میشناسیم منظور بالا بودن میزان غلظت مولی است در فرد بیمار. آیا از بین بردن مو با لیزر دائمی است آیا از بین بردن مو با لیزر دائمی است
هزینه از بین بردن مو با روش لیزر چقدر است؟ آشنایی با بواسیر و بواسیر چیست آشنایی با بواسیر و بواسیر چیست
بواسیر یکی از انواع بیماری هاست که به دلیل اینکه نشانه های فراوان و البته نمایان اون به راحتی قابل تشخیص توسط خود فرد نیز میباشد و شما میتونین با کمی مطالعه و تحقیق قبل از مراجعه به دکتر متخصص خودتون متوجه این بشید که به بیماری بواسیر دچار شدین یا دارین میشین و بنابر این پیشگیری رو شروع کنید نگاه به پرسش گیاه خواری چیست نگاه به پرسش گیاه خواری چیست
اگر شما هم مثل من به درستی نمیدونین گیاه خواری چیست و به چه کسانی با چه مشخصاتی گیاه خوار میگن و به طور کلی گیاه خواران چه کارهایی رو انجام میدن امروز رو با ما و با این مطلب همراه باشید تا مطلبی درمورد گیاه خواری رو با هم مرور کنیم و نگاهی بندازیم به این بحث دلیل سیخ شدن موی سر دلیل سیخ شدن موی سر
همواره برای همه ما پیشاومده که موی سرمون سیخ بشه یا این احساس رو داشته باشیم امروز نگاهی انداختیم به دلیل سیخ شدن موی سر نگاهی به رویداد سیخ شدن موهای بدن نگاهی به رویداد سیخ شدن موهای بدن
سیخ شدن موی بدن تجربه همگانی که امروز نگاهی گذرا به این اتفاق داریم خلاصه ای از  خاصیت های بسیاری استفاده انگور قرمز! خلاصه ای از خاصیت های بسیاری استفاده انگور قرمز!
مصرف انگور قرمز فایده های زیادی برای سلامتی مان به همراه دارد می تواند موجب می تواند موجب کاهش فشارخون بالا , درمان یبوست , بیماری آلزایمر و پیشگیری از سرطان شود . از نگاه سلامت  غذا هایی برای پاکسازی و تندرستی کبد! از نگاه سلامت غذا هایی برای پاکسازی و تندرستی کبد!
کارها و وظایف مهمی در بدن انسان برعهده کبد است و کبد یکی از اعضای مهم بدن انسان میباشد.به همین منظور نیاز است که انسان زندگی اش را طوری مدیریت کند که به کبدش آسیب نرسد و در عوض کبدش را بهبود ببخشد.خوراکی هایی وجود دارند که با استفاده از آن ها میتوانید کمک زیادی به سلامت کبدتان کنید و در واقع خواهید توانست کبدتان را از هر مضراتی دور نگه دارید.
ارتباط نور اتاق خواب و وزن!!! ارتباط نور اتاق خواب و وزن!!!
شاید باورتون نشه اما نور اتاق خواب هم میتونه بر روی وزن شما تاثیر داشته باشه و باعث بیشتر شدن وزن شما هم بوده باشه آشنایی با خواص انار و دانه های یاقوتی اش آشنایی با خواص انار و دانه های یاقوتی اش
فصل زمستان است و انار و دانه های یاقوتی اش وبرای همین نگاهی انداختیم به خواص این میوه فوق  العاده زیبا و البته پر فایده با روشی ساده 30 درصد از چاقی بکاهید با روشی ساده 30 درصد از چاقی بکاهید
کافی است تنها غذای خود را آرامتر میل کنید تا نزدیک به 30 درصد از چاقی خود بکاهید و به بدنتان اجازه دهید غذاها را بهتر هضم کند ارتباط مدرک تحصیلی و سلامتی ارتباط مدرک تحصیلی و سلامتی
دستاورد های جدید آماری و البته پزشکی نشان میدهد که میزان تحصیلات میتواند بر روی سلامتی تاثیر مستقیم و البته مثبتی داشته باشد ترشحات رحم نشانه خوب توانایی بارداری ترشحات رحم نشانه خوب توانایی بارداری
گاهی خانم ها خیلی نگران ترشحات رحم هستند ناراحت این مسئله اند در شرایطی که این ترشحات میتونم نشونه خوبی باشد حلیم پر انرژی و سرشار از ویتامین حلیم پر انرژی و سرشار از ویتامین
فصل سرماست و خوردنی های خوب و دل چسب روزهای سرد و از این جمله حلیم خوب و خوش مزه که سرشار از انرژی و البته ویتامین است 8 طبیعی تسکین دندان درد 8 طبیعی تسکین دندان درد
دندان درد جزء مشکلات و درد هایی است که بسیار اذیت کننده است و سخت اما راه های تسکین طبیعی نیز برای تسکین دندان هم هست آسیب خاموش کار کردن با موبایل و تبلت به گردن آسیب خاموش کار کردن با موبایل و تبلت به گردن
این روزها دیگه هر جا میریم هر کسی مدت زیادی از زمان خودش را با موبایل خودش مشغول است و در حال بازی کرد نو کار کردن با موبایل است واکثرا در حالتی قرار داریم که گردن رو به پایی است و فشار زیادی به گردن واردم یشود مهمترین عاملین مرگ ایرانیان مهمترین عاملین مرگ ایرانیان
در هر دوره عامل هایی در جامعه باعث مرگ و میر بیشتر میشود و در جامعه ما اینگونه است که بیماری های قلبی و البته انواع سرطان ها به همراه تصادفات رانندگی مهمترین عوامل مرگ ایرانینان هستند رژیم فوق العاده مبارزه با غم و اندوه رژیم فوق العاده مبارزه با غم و اندوه
اگر فکر میکنید تازگی ها خیلی دچار ناراحتی و افسرگی شده اید شما میتونین با رژیم غذایی نیز از این حالت خودتون کم کنید و بتونین حال و حس خوبی نیز داشته باشید اونم تنها با رعایت کردن دستوراتی در خورد و خوراک خود


خاطره بازی در روزهای بی خاطرگی  خاطره بازی در روزهای بی خاطرگی
روزهای جوانی هر چند هنوز خاطرات زیادی در زندگی انباشته نشده اما به نوعی روزهای خاطره بازی است اما خاطره بازی هم حدی دارد...
علت خروپف کردن و خلاص شدن از شر آن علت خروپف کردن و خلاص شدن از شر آن
علت خروپف کردن و خلاص شدن از شر آن
نقش جزییات دوست داشتنی در زندگی نقش جزییات دوست داشتنی در زندگی
اگر از شما بپرسند «کل» مهمتر است یا «اجزایی» که آن را تشکیل داده اند، چه جوابی می دهید؟ البته که کل، تمام چیز است و جزء، فقط قسمتی از آن. حالا فکر می کنید کل مهمتر است؟ برایتان توضیح می دهم که چرا فکر می کنم «جزییات» مهمتر از «کلیات» هستند و اساسا توجه به این مطلب چه نفعی به حال شما دارد.
بیماری های پوستی با منشاء روحی و روانی! بیماری های پوستی با منشاء روحی و روانی!
پیشرفت های علمی، راه را برای درک و درمان شرایط موجود در سطح پوست فراهم آورده است. پوست یکی از مسیرهای اصلی است که ما توسط آن دنیا را درک می کنیم و در حقیقت توسط دنیا درک می شویم.
«خود کم بین ها» و مشکلات روانی شان «خود کم بین ها» و مشکلات روانی شان
یکی از عوامل اساسی انحرافات روان و شخصیت انسان، «عقده حقارت» یا خود کم بینی است عقده حقارت به حالت سرکوفتگی و افسردگی همراه با کینه توزی که به سبب ناکامی و تحمل رنج و خفت و حقارت پدید می آید، تعریف شده است. «احساس حقارت» داشتن، همان طور که از کلمه دومش بر می آید، یعنی اینکه یک نفر حس کند در برابر دیگران کوچک است و خودش را دست کم بگیرد. البته همان طور که از کلمه اولش هم بر می آید، نشان از این دارد که این «خودکم بینی» چندان ربطی به واقعیت ندارد و بیشتر باور و حس یک آدم است نسبت به خودش.
از خودت تشکر کن از خودت تشکر کن
اغلب، هنگامی که درباره بهره وری برای قدم گذاشتن در راه کارآفرینی فکر می کنیم، موضوعاتی مانند تکنیک های مدیریت زمان، راه های سرعت بخشیدن به کار و افزایش انگیزه به ذهن مان می رسد اما این مطلب به تکنیک هایی بسیار فراتر از نکات گفته شده می پردازد.
نکاتی برای مثبت اندیش بودن نکاتی برای مثبت اندیش بودن
اگر می خواهید مثبت اندیش باشید کافی است نکات زیر را فراموش نکنید.
4 روش آسان برای افزایش سلامت درون ! 4 روش آسان برای افزایش سلامت درون !
سعی کنید تعادلی بین آنچه نیاز به انجام آن است و آنچه که باید انجام شود، برقرار کنید. وقتی زندگی پیچیده می‌شود من سعی می‌کنم زمانی را به خودم اختصاص دهم و در نازپروردگی افراط کنم.
آموزش شنا برای کودکان آموزش شنا برای کودکان
آموزش شنا برای کودکان
دل شما هم شور می زند؟ دل شما هم شور می زند؟
بین تجربه اضطراب و ویژگی‌های شخصیتی افراد، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
خرید بک لینک دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ دانلود بازی کم حجم مدل آستین مانتو