هوالرزاق


دید سلامتی میان نوبت های سودمند برای متابولیزم جسم در سرکار!

میل کردن میان نوبت سرکار اجتناب ناپذیر است، اما اگر درست انجام شود، قادراست زیاد به نفعتان شود و شتاب متابولیزم جسم را بالا نگه دارد.

میان نوبت

میل کردن میان نوبت سرکار اجتناب ناپذیر است، اما اگر درست انجام شود، قادراست زیاد به نفعتان شود و شتاب متابولیزم جسم را بالا نگه دارد.

اصل باارزش این است که هوشمندانه میان نوبت میل نمایید. به جای اینکه کشوی میز خود را با کلوچه، چیپس، پفک و این نوع تنقلات بی اهمیت پر نمایید، میان نوبت هایی میل نمایید که فیبر و پروتئین بالا داشته باشند و قندشان پایین باشد.

میان نوبت هایی نظیر یک مشت بادام، قطعات میوه و سبزیجات با ماست می توانند برای مدت وقتی زیاد سیر نگهتان دارند ( مخصوصا روزهایی که بایست تا دیرزمان کار نمایید. )

پزشک کرمانی


برچسب های
دید سلامتی میان نوبت های سودمند برای متابولیزم جسم در سرکار! - - - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 592
تعداد بازدید ماه جاری : 592
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به دید سلامتی میان نوبت های سودمند برای متابولیزم جسم در سرکار! داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به دید سلامتی میان نوبت های سودمند برای متابولیزم جسم در سرکار!


مطالب مرتبط با دید سلامتی میان نوبت های سودمند برای متابولیزم جسم در سرکار!