هوالرزاق






جدید برای لاغر شدن ایننوع خوراکی بخورید!

تاکنون به مردمی که مشغول خوراکی میل کردن هستند توجه کدسته اید؟ حتماً با کسانی که با سر و صدا خوراکی میخورند برخورد داشته اید، یکی از مطالعات منتشرشده در مجله Food Quality and Preference نشان می‌دهد که سروصدای دراثر خوراکی میل کردن قادراست به رژیم گرفتن یاری کند.

لاغر شدن

براساس این گزارش، زمانی که مردم می‌توانند صدای جویدن و میل کردن خوراکی را زیادتر بشنوند، کمتر خوراکی می‌خورند. درنتیجه اگر می‌خواهید مقدار خوراکی میل کردن را کم شدن دهید، ایده مناسبی است که از خوراکی های پر سروصدا نظیر هویج و خیار در کنار بشقاب خوراکی خود مصرف نمایید!

پژوهشگران می‌گویند که صدا همواره به‌عنوان فاکتوری شناخته می‌شود که حساسیت نسبت به خوراکی را از بین می‌برد، اما اگر مردم روی صداهای تمرکز کنند که از خوراکی میل کردن خودشان نشأت می‌گیرد، مقدار استفاده خوراکی‌شان کم شدن نمایان می‌کند.


زمانی که صدای خوراکی میل کردن طبیعی، تحت اثر صدای تلویزیون قرار می‌گیرد و خنثی می‌شود، وضع فرق می‌کند. در این حالت، صدای تلویزیون سبب می‌شود که حساسیت شخص نسبت به خوراکی میل کردن ضعیف شود و درنهایت زیادتر از حد طبیعی خوراکی بخورد. درنتیجه سروصدا، کاکرد دوگانه‌ای دارد و قادراست سبب زیاد شدن استفاده خوراکی یا کم شدن آن شود. شاید اثر سروصدای خوراکی میل کردن بسیار مشهود نباشد، اما زمانی اثر آن را در طول یک هفته، یک ماه و یک سال در دید بگیرید، می‌توانید ببینید که تا چد حد اثربخش است.

پزشک سلام


برچسب های
جدید برای لاغر شدن ایننوع خوراکی بخورید!

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 1,072
تعداد بازدید ماه جاری : 1,072
تعداد بازدید در هفته جاری : 9
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به جدید برای لاغر شدن ایننوع خوراکی بخورید! داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به جدید برای لاغر شدن ایننوع خوراکی بخورید!


مطالب مرتبط با جدید برای لاغر شدن ایننوع خوراکی بخورید!