سیستم دفاعی بدن ما در مقابله با ایدز چه میکنند
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> سلامتی-->>> سیستم دفاعی بدن ما در مقابله با ایدز چه میکنند

سیستم دفاعی بدن ما در مقابله با ایدز چه میکنند

 • زمان درج : 4 هفته قبل
 • تاریخ درج : 2019-03-21 09:00:02
 • تعداد بازدید : 12
  بازدید ماه:12
  بازدید هفته:4
 • بخش مربوطه :

اغلب مریضیهایی که ما بدان مبتلا میشویم مریضیهای عفونی
هستند.در صورت بروز نشانه ها مریضی می فهمیم که مهاجم به سلول حمله کرده آنرا تضعیف نموده و درانتها منجر به
مرگ سلول گشته است.بعضی ازاین مهاجمان باکتریها هستند که سبب مریضیهایی چون سل و تیفوئید میگردند، بعضی
دیگر از این مهاجمان ویروسها هستند که مریضیهایی چون گریپ و یا ایدز
راسبب میشوند و بعضی دیگرمهاجمانی چون قارچها هستند که مریضیها همانند میکوز (قارچ ) را سبب میگردند.بعضی از مریضیها نیز
در تاثیر نفوذ میکروبها و انگلها به درون ارگانیسم پدید میایند.اما منبع هرکدام از این مریضیها هرچه که باشد سیستم
دفاعی ما درمقابل آن بپاخاسته و به مقاومت با دشمن میپردازد.همواره” سیستم دفاعی ازگلبولهای سفید تشکیل میشوند که درخون و
سیستم لنفاوی ما درجریان هستند وازتقسیم سلولهای ریشه ای درمغز استخوان پدید میایند.گلبولهای سفید درهرلحظه و هر نقطه ازبدنمان
مهیا حمله و ازکار انداختن مهاجمین هستند.این سلولها بنام ایمن سازان یا مدافعان سیستم دفاعی مشهورند و دارای ساختارهایی گوناگون
و پیچیده میباشند.سیستم دفاعی یا ایمن سازنده ارگانیسم انسان دارای دو عملکرد عمده است: اول دفاع طبیعی، سپس دفاع ویژه.دفاع
طبیعی خصوصا” به نابودی سلولهای سرطانی میپردازد.این کار بوسیله لنفوسیتهای قاتل یا ماکروفاژها صورت میگیرد.لنفوسیتها سلولهای اصلی در سیستم دفاعی
ارگانیسم ما محسوب میشوند.چندین گونه لنفوسیت وجود دارد که دارای ممسائلیتهای گوناگون هستند، اما همیشه و هرجا که باشند به
دفاع از بدنمان درمقابل فاکتور های مریضی زا میپردازند.لنفوسیتهای قاتل ۳ تا۵ درصد از لنفوسیتهای خونی ماراتشکیل میدهند و به
محض نمایانیش یک سلول سرطانی بی وقفه در بدنمان پدید میایند تا برای نابودی آنان اقدام نمایند.البته لنفوسیتهای قاتل
و ماکروفاژها به زمانیکه تعداد سلولهای سرطانی بیش از اندازه نبوده باشد و ارگانیسم در مقابل آنان هوشیارانه عمل کرده
باشد میتوانند به موفقیت کامل دست یابند.دفاع ویژه دارای پیچیدگی عملکرد است.در این گونه دفاع هدف نه تنها از بین
بردن مهاجم است بلکه مرحله به مرحله همه ی سیستم دفاعی ارگانیسم برای مقاومت با مهاجم متشکل و مهیا میگردد.صحنه جنگیدن
همیشه بدین ترتیب است : به محض ورود مهاجم به درون ارگانیسم که از طریق راههای تنفسی، پوست و مخاطها
صورت میگیرد سلولهای دفاعی و ماکروفاژها سریعا” از خود عکس العمل نشان داده به مهاجم هجوم برده آنرا درخود احاطه
کرده و هضم مینماید.اما کار دفاع به این مرحله ختم نمیشود، درصورمتلک مهاجم یک ویروس بوده باشد احتمالا” توانسته به
درون سلول نفوذ نماید و بعلت فایده انگلی خود کار تکثیر راآغاز کرده باشد.زمانی یک سلول بلعنده میکروارگانیسم (ماکروفاژ) یک
مهاجم را احاطه کرده باشد درمیزان مهاجم آنتی ژنهایی ترشح میگردند، بدین ترتیب آنتی ژنهای ترشح شده بر میزان ماکروفاژها
میتواند نشانگر وجود یک جسم خارجی باشد و بوسیله دیگر سلولهای سیستم دفاعی شناسایی گردد.شناسایی ویروسهایی که به درون ماکروفاژها
کشیده شده اند بوسیله گروه نمایانی از لنفوسیتها صورت میگیرد که بنامهای لنفوسیتهای یاریی یا T4 مشهورند.توضیحاتی که درمورد مکانیسم
سلولی به شما عرضه میگردد ساده ترین شکل برای نمایش عکس العمل سیستم دفاعی ما در مقابل ویروس است، درمورد
شناخت مناسبتر عملکرد HIV به دنباله مطلب توجه نمایید.سلولهای T4 پس از تشکیل در تیموس که غده ای واقع در
گردن است باقی مینظیر، به همین علت اختصار کلمه T رابر آن نهاده اند.این سلولها (T4) از بدو دوران جنینی
در تیموس استقرار می یابند، ممسائلیت آنان شناسایی فرق بین پروتئینهای ارگانیسم انسان و پروتئینهای مهاجمین است.لنفوسیت T4 به محض
شناسایی آنتی بادیهای مهاجم فعال شده و به تقسیم خود میپردازند، آنان مولکولهایی از خود صادر می نمایند که پیام
رسانان اولیه بشمار میروند.این پیام رسانان به تمام ارگانیسم ارسال میشوند تا دیگر سلولهای دفاعی و کل ارگانیسم را از
وجود یک جسم مهاجم و ریسک احتمالی انتشار آن آگاه ساخته و اخطار دهند.این پیام دهندگان شیمیایی فرستاده شده بوسیله
لنفوسیت T4 به ” سیتوکین” ها محبویت دارند.درخصوص ایدز از سیتوکینی بنام اینترلوکین ۲ بیشتر سخن بمیان میاید.اینترلوکین ۲ وظیفه
آگاه ساختن لنفوسیتهای T8 را به پیمانه دارند که آناننیز به نوبه خود وظیفه نمایانی را پیمانه دار هستند.سلولهای T8
به محض آگاهی از وجود آنتی ژنهای مهاجم ترشح شده به میزان ماکروفاژها مبدل به سلولهای قاتل میگردند که ممسائلیتشان
نابودسازی سلولهایی است که بوسیله ویروسها تسخیر شده اند، زیرا از این پس سلولهای آلوده نیز یک جسم خارجی محسوب
گشته و بیگانه هستند.دفاع ویژه سیستم دفاعی ما بعلاوه این عکس العملهای سلولی روش ای دیگری را نیز برای جنگیدن
در مقابل مهاجم در پیش میگیرد که به آن عکس العمل هومورال گفته میشود.بدین معنا که جسم بدون مصرفیاریهای
جانبی خارج از جسم (همانند داروها) آغاز به ترشحات هورمونی مینمایند که بصورت یک سری عکس العملهای شیمیایی درونی ظاهر
میشوند.در این روش نیز لنفوسیتها کارساز هستند بویژه لنفوسیتهای B.زمانیکه لنفوسیتهای B پیام را از T4 گرفتن مینمایند خود را
مبدل به یک دستگاه شیمیایی فعال نموده و مولکولهایی تولید مینمایند که به آنتی بادیها مشهورند.آنتی بادیها خود را با
آنتی ژنهای مهاجم ترکیب نموده و از درون آنان را خنثی مینمایند.بدین ترتیب عملکرد شوم مهاجم از بین میرود.بدین ترتیب
دیدیم که سیستم دفاعی ما درسه مرحله پاکسازی بزرگی را به انجام میرساند: مهاجم بوسیله لنفوسیتهای قاتل و یا ماکروفاژها
بلعیده شده و هضم میگردند، سلولهای آلوده به ویروس بوسیله سلولهای T8 نابود میگردند تا از انتشار ویروس پیشگیری شود،
آنتی ژنهای مهاجم بوسیله آنتی بادیهای ترشح شده از لنفوسیتهای B خنثی گشته وازبین میروند.در صورت موفقیت سیستم دفاعی جنگیدن
به پیروزی می انجامد و شخص مبتلا از مریضی رهایی
می یابد.متاسفانه جریان همیشه به این شکل پایان نمی یابد به ویژه اگر مهاجم ویروس ایدز یا همان HIV باشد.

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
برچسب ها
بیماری ایدز -
 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 15 ساعت قبل
  • 2019-04-18 21:00:02
  • کجا برای تزریف ژل و بوتاکس مناسب تراست

   با توجه به اینکه توجه به زیبایی و لطافت پوست همیشه توسط افراد مختلف مورد توجه قرار می گیرد، تزریق بوتاکس، لیزر مو های زائد و تجربه تزریق ژل در کلینیک پوست و مو رز می تواند برای علاقه مندان به زیبایی یک فرصت ویژه به شمار رود. این مرکز با بکارگیری جدید ترین و تخصصی ترین تجهیزات پز
  • 2 روز قبل
  • 2019-04-17 09:00:03
  • معجزه گوجه فرنگی در پیشگری از سرطان پروستات آقایان

   قدیانی با بیان این که در کشورهای پیشرفته سرطان پروستات رایج ترین سرطان پس از سرطان پوست و مرگ آورترین سرطان در آقایان پس از سرطان ریه است، گفت: باارزش ترین فاکتور ریسکزای سرطان پروستات سن است. بیش از ۷۰ درصد آقایان که سرطان در آنان نمایان شده است، بیش از ۶۵ سال سن دارند
  • 3 روز قبل
  • 2019-04-16 09:00:02
  • این افراد بهتر است آلوئه ورا استفاده نکنند

   در دنباله به نکاتی که پزشک محمدحسین صالحی سورمقی، کارشناس فارماکوگنوزی و استاد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، درباره این گیاه به آنان ذکر کرده‌اند، توجه نمایید.آلوئه‌ورا را به چه نامی در ایران می‌شناسیم و چه موادی دارد؟در ایران این گیاه علفی با نام فارسی «صبر زرد» و «شاخ
  • 4 روز قبل
  • 2019-04-15 09:00:02
  • خون در ادرار آقایان نشانه چه چیزی میتواند باش

   اگر مقدار مایع خون خیلی کم بوده یا خون دارای ضایعات خیلی بیشتر باشد، محصولات مضر می‌توانند با مواد شیمیایی در ادرار پیوند تشکیل داده و سبب تشکیل سنگ‌های سخت در کلیه‌ها یا مثانه شوند
  • 5 روز قبل
  • 2019-04-14 12:06:35
  • با خواص درمانی هلیله سیاه به طور کامل آشنا شوید

   خواص گیاهان دارویی بر هیچکس پوشیده نیست. انواع مختلفی از این دست گیاهان در طبیعت وجود دارند که خواص برخی شناخته شده و برخی دیگر هنوز ناشناخته هستند. یکی از این گیاهان مفید، می باشد که خواص بی شماری را برای آن ذکر کرده اند و تحقیقات علمی و تجربی زیادی این خواص را تایید کرده اند.
  • 5 روز قبل
  • 2019-04-14 09:00:05
  • چگونه بفهمیم ریزش مو ما ارثی است یا نه

   یک متخصص پوست و مو گفت: درمان قطعی ریزش مو ارثی در آقایان کاشت مو می باشد و با درمان‌ های به جز این روش ریزش مو کم خواهد شد اما ترمیم مو صورت نمی گیرد.ریزش مو ارثی یکی از بیشترین و شایع ترین دلایل ریزش مو می باشد، کچلی ارثی یک بیماری محسوب نمی شود. کچلی ارثی یک مشکل طبیعی است که ب
  • 2 هفته قبل
  • 2019-04-04 21:00:03
  • آیا ساق پای شما هم درد میکنه؟

   برای خوب شدن دادن درد ساق پا راه های متفاوتی وجود دارد. ساق پا به قسمتی از جسم انسان ها گفته می شود که در بخش تحتانی جسم قرار گرفته است. به بخشی از پا که بین زانو و مچ پا واقع شده است ساق پا گفته می شود. احساس درد در بخش ساق پا دلیل های متفاوتی قادراست داشته باشد. مردم مبتلا به این م
  • 2 هفته قبل
  • 2019-04-03 21:00:04
  • نگاهی به دستاورد های علمی بر روی استفاده از گوشت خوک

   از زمان ظهور اسلام تا کنون گفته شده که گوشت خوک حرام است و نبایست استفاده شود و مسلمانان جهان از میل کردن آن پرهیز می کنند. بعضی از مردم علت آن را نمی دانند. امروز در شیثار میخواهیم اندکی زیادتر درباره عوارض استفاده گوشت خوک با شما صحبت کنیم. با شیثار همراه باشید
  • 2 هفته قبل
  • 2019-04-02 21:00:05
  • مشکلات مداوای ایدز که بیمار با آنها درگیر است

   ما انسآنان در طول حیات بوسیله موجودات ریزی همانند انگلها، باکتریها، میکروبها، ویروسها و غیره مورد تهاجم قرارگرفته و مریض . میشویم.باارزشترین این مریضیها در تاثیر نفوذ میکروبها و ویروسها به ارگانیسم ما بوجودمیایند.ویروسها و میکروبها هردو موجودات خیلی ریزی هستند
  • 2 هفته قبل
  • 2019-04-02 00:00:00
  • خواص بادام زمینی برای مغز | تقویت عملکرد شناختی مغز با بادام زمینی

   بادام زمینی یکی از ریزغذایی های پرفایده برای جسم است که استفاده آن برای معالجه خیلیی از مریضی ها پیشنهاد می شود. یکی از باارزشترین خصوصیات بادام زمینی برای مغز است. در دنباله در شیثار می خواهیم درباره خصوصیات بادام زمینی برای مغز زیادتر صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 21 ماه قبل
  • 2017-07-12 00:00:00
  • دلیل سیخ شدن موی سر

   14همواره برای همه ما پیشاومده که موی سرمون سیخ بشه یا این احساس رو داشته باشیم امروز نگاهی انداختیم به دلیل سیخ شدن موی سر
  • 5 روز قبل
  • 2019-04-14 12:06:35
  • با خواص درمانی هلیله سیاه به طور کامل آشنا شوید

   14خواص گیاهان دارویی بر هیچکس پوشیده نیست. انواع مختلفی از این دست گیاهان در طبیعت وجود دارند که خواص برخی شناخته شده و برخی دیگر هنوز ناشناخته هستند. یکی از این گیاهان مفید، می باشد که خواص بی شماری را برای آن ذکر کرده اند و تحقیقات علمی و تجربی زیادی این خواص را تایید کرده اند.
  • 55 ماه قبل
  • 2014-08-23 00:00:00
  • آشنایی با اصطلاحات پزشکی- تنگی مری

   14تا حالا شده آزمایش یا سونوگرافی یا اندوسکوپی و....... بدی یه سری از اصطلاحات پزشکیو ندونی چی میشن.توی این سری از این نوشته ها تا جایی  که بتونم براتون بعضی از این علامت های مخفف شده را به طور کامل براتون توضیح میدم پس با ما و سایت شیثار همراه باشید و نظر هم یادتون نره
  • 59 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • توجه به گیر کردن غذا در گلو

   14

   برای همه ما پیش می آید که غذا در گلو های ما گیر کند اما بعضی اوقات ممکن است این گیر کردن غذا جدی تر از اونی باشه که ما فکر می کنیم و باید به اون توجه بیشتری نمایید

  • 56 ماه قبل
  • 2014-08-12 00:00:00
  • چند حدیث در مورد آب

   14پرهیز از زیاد نوشیدن اب: امام صادق ع :زیاد اب منوش زیرا منشآ هر دردی است پرهیز از نوشیدن اب بر روی غذای چرب: پیامبرخدا ص :اشامیدن اب بعد از چربی بیماری را تحریک میکند
  • 7 ماه قبل
  • 2018-09-12 09:00:02
  • میخچه چیست و چگونه درمان می شود؟

   14میخچه نوعی بیماری بر روی نقاط فشاری بدن بخصوص در پاها می باشد که حالت پینه بسته شدن پوست بوده و معمولا به صورت خودبه خودی از بین خواهد رفت.
  • 34 ماه قبل
  • 2016-06-07 00:00:00
  • بخوانید غذا خوب برای افطاری روزه داران!

   14متخصصین تغذیه چه توصیه های غذایی برای روزه داران در این ماه دارند آن ها چه منوها و مواد غذایی را برای روزه داران توصیه می کنند؟به توصیه های آن ها در ادامه مطلب گوش فرا دهید.
  • 56 ماه قبل
  • 2014-08-08 00:00:00
  • علت سیخ شدن مو روی بدن چیست

   14سرما تنها علت سیخ شدن موهای بدن نیست . ترس یا عصبانیت نیز می تواند همان واکنش را ایجاد کند.   حتما تا به حای شنیده اید که می گویند : مو به بدنم سیخ شد !! اصلا آیا مو واقعا سیخ می شود یا این یک اصطلاح است ؟ شاید باور نکنید اما موی بدن انسان می تواند سیخ بشود یا بهتر بگوییم ایستا بشود!
  • 55 ماه قبل
  • 2014-08-31 00:00:00
  • داستانک - قضاوت گربه

   قضاوت گربه تعدادی پرنده وحشی در دامنه یک کوهستان زندگی میکردند.یک کلاغ بالای درختی نزدیک پرندگان دیگر برای خودش لانه ساخته بود.یک کبک شاهی هم آنجا لانه ای داشت.یک روز کبک،تک و تنها به بیابان رفت ولی برنگشت....
  • 55 ماه قبل
  • 2014-09-01 00:00:00
  • 13گونه شخصیتی و نحوه برخورد با آنها

   1- شخصیت ایفاگر یا بازیگر: شخصیت ایفاگر برای خود وقت نمیگذارد.او بخاطر کارهایی که در کودکی انجام داده،مورد محبت قرار میگیرد،یعنی فکر میکند انجام کار برابر است با مهر و محبت.
  • 55 ماه قبل
  • 2014-08-31 00:00:00
  • 7رنگ سلامت!ضامن سلامتی شماست

   تأثیر گذار بودن میتامین ها در شادابی پوست،تولیدکنندگان را نیز بر آن داشته تا برای ساخت انواع کرم ها و لوسیون ها از ترکیب های ویتامینه استفاده کنند اما شما هم میتوانید به جای استفاده از ترکیب های شیمیایی،این منابع را در سبد میوه های بهاری پیدا کنید...
  • 55 ماه قبل
  • 2014-08-30 00:00:00
  • سالاد شیرازی برای این افراد ممنوع!

   سالاد شیرازی برای این افراد ممنوع! سالاد شیرازی یکی از محبوب ترین سالادهای ایرانی است که متشکل از خیار و گوجه فرنگی و پیاز همراه چاشنی هایی است و در ظاهر غذای سالمی می آید،اما آیا باید آن را همیشه میل کرد یانه؟
  • 55 ماه قبل
  • 2014-09-02 00:00:00
  • تفاوت دوست معمولی و واقعی

   بنظر شما دوست واقعی چه کسی است                      بنظر شما دوست واقعی چه کسی است                                             ؟                                                                              
  • 55 ماه قبل
  • 2014-08-30 00:00:00
  • نشستن طولانی برابر با کاهش عمر

   محققان آمریکایی می گن که نشستن طولانی مدت برای سلامتی از سیگار کشیدن مضرتر است،  به ازای هر یک ساعت نشستن دو ساعت از طول عمر انسان کم می شود.حال که ما در تمام اداره ها مون همه کارمنداش بیشتر از دو ساعت میشینند تکلیف چیه؟از همه جالبترش اینه که: نشستن طولانی مدت خطر ابتلا به بیمار
  • 55 ماه قبل
  • 2014-08-30 00:00:00
  • توصیه هایی برای استحمام

   حمام به دلیل آنکه محلی دور از تابش آفتاب و فضایی پررطوبت است، جای مناسبی برای رشد و تکثیر انواع قارچ به شمار می‌رود. این قارچ‌ها اگرچه برای مردان هم خطرناکند اما برای دختران و زنان می‌توانند خطرناکتر باشند و احتمال بیماریزایی در آنها بیشتر باشد. از توصیه‌هایی که در ادامه آم
  • 55 ماه قبل
  • 2014-08-29 00:00:00
  • غذاهای مفید دربرخی بیماریها(4)

   غذاهای مفید برای کبد: عبارتند از:انواع میوه جا-سبزیجات به خصوص کاهو و خیار و هویج-روغن زیتون-انار-شاه توت کا اثر معجزه آسایی روی کبد دارند.در حقیقت شاه توت ضد هپاتیت است....
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید