سیستم دفاعی بدن ما در مقابله با ایدز چه میکنند
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> سلامتی-->>> سیستم دفاعی بدن ما در مقابله با ایدز چه میکنند

سیستم دفاعی بدن ما در مقابله با ایدز چه میکنند

 • زمان درج : 2 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2019-03-21 09:00:02
 • تعداد بازدید : 36
  بازدید ماه:36
  بازدید هفته:4
 • بخش مربوطه :

اغلب مریضیهایی که ما بدان مبتلا میشویم مریضیهای عفونی
هستند.در صورت بروز نشانه ها مریضی می فهمیم که مهاجم به سلول حمله کرده آنرا تضعیف نموده و درانتها منجر به
مرگ سلول گشته است.بعضی ازاین مهاجمان باکتریها هستند که سبب مریضیهایی چون سل و تیفوئید میگردند، بعضی
دیگر از این مهاجمان ویروسها هستند که مریضیهایی چون گریپ و یا ایدز
راسبب میشوند و بعضی دیگرمهاجمانی چون قارچها هستند که مریضیها همانند میکوز (قارچ ) را سبب میگردند.بعضی از مریضیها نیز
در تاثیر نفوذ میکروبها و انگلها به درون ارگانیسم پدید میایند.اما منبع هرکدام از این مریضیها هرچه که باشد سیستم
دفاعی ما درمقابل آن بپاخاسته و به مقاومت با دشمن میپردازد.همواره” سیستم دفاعی ازگلبولهای سفید تشکیل میشوند که درخون و
سیستم لنفاوی ما درجریان هستند وازتقسیم سلولهای ریشه ای درمغز استخوان پدید میایند.گلبولهای سفید درهرلحظه و هر نقطه ازبدنمان
مهیا حمله و ازکار انداختن مهاجمین هستند.این سلولها بنام ایمن سازان یا مدافعان سیستم دفاعی مشهورند و دارای ساختارهایی گوناگون
و پیچیده میباشند.سیستم دفاعی یا ایمن سازنده ارگانیسم انسان دارای دو عملکرد عمده است: اول دفاع طبیعی، سپس دفاع ویژه.دفاع
طبیعی خصوصا” به نابودی سلولهای سرطانی میپردازد.این کار بوسیله لنفوسیتهای قاتل یا ماکروفاژها صورت میگیرد.لنفوسیتها سلولهای اصلی در سیستم دفاعی
ارگانیسم ما محسوب میشوند.چندین گونه لنفوسیت وجود دارد که دارای ممسائلیتهای گوناگون هستند، اما همیشه و هرجا که باشند به
دفاع از بدنمان درمقابل فاکتور های مریضی زا میپردازند.لنفوسیتهای قاتل ۳ تا۵ درصد از لنفوسیتهای خونی ماراتشکیل میدهند و به
محض نمایانیش یک سلول سرطانی بی وقفه در بدنمان پدید میایند تا برای نابودی آنان اقدام نمایند.البته لنفوسیتهای قاتل
و ماکروفاژها به زمانیکه تعداد سلولهای سرطانی بیش از اندازه نبوده باشد و ارگانیسم در مقابل آنان هوشیارانه عمل کرده
باشد میتوانند به موفقیت کامل دست یابند.دفاع ویژه دارای پیچیدگی عملکرد است.در این گونه دفاع هدف نه تنها از بین
بردن مهاجم است بلکه مرحله به مرحله همه ی سیستم دفاعی ارگانیسم برای مقاومت با مهاجم متشکل و مهیا میگردد.صحنه جنگیدن
همیشه بدین ترتیب است : به محض ورود مهاجم به درون ارگانیسم که از طریق راههای تنفسی، پوست و مخاطها
صورت میگیرد سلولهای دفاعی و ماکروفاژها سریعا” از خود عکس العمل نشان داده به مهاجم هجوم برده آنرا درخود احاطه
کرده و هضم مینماید.اما کار دفاع به این مرحله ختم نمیشود، درصورمتلک مهاجم یک ویروس بوده باشد احتمالا” توانسته به
درون سلول نفوذ نماید و بعلت فایده انگلی خود کار تکثیر راآغاز کرده باشد.زمانی یک سلول بلعنده میکروارگانیسم (ماکروفاژ) یک
مهاجم را احاطه کرده باشد درمیزان مهاجم آنتی ژنهایی ترشح میگردند، بدین ترتیب آنتی ژنهای ترشح شده بر میزان ماکروفاژها
میتواند نشانگر وجود یک جسم خارجی باشد و بوسیله دیگر سلولهای سیستم دفاعی شناسایی گردد.شناسایی ویروسهایی که به درون ماکروفاژها
کشیده شده اند بوسیله گروه نمایانی از لنفوسیتها صورت میگیرد که بنامهای لنفوسیتهای یاریی یا T4 مشهورند.توضیحاتی که درمورد مکانیسم
سلولی به شما عرضه میگردد ساده ترین شکل برای نمایش عکس العمل سیستم دفاعی ما در مقابل ویروس است، درمورد
شناخت مناسبتر عملکرد HIV به دنباله مطلب توجه نمایید.سلولهای T4 پس از تشکیل در تیموس که غده ای واقع در
گردن است باقی مینظیر، به همین علت اختصار کلمه T رابر آن نهاده اند.این سلولها (T4) از بدو دوران جنینی
در تیموس استقرار می یابند، ممسائلیت آنان شناسایی فرق بین پروتئینهای ارگانیسم انسان و پروتئینهای مهاجمین است.لنفوسیت T4 به محض
شناسایی آنتی بادیهای مهاجم فعال شده و به تقسیم خود میپردازند، آنان مولکولهایی از خود صادر می نمایند که پیام
رسانان اولیه بشمار میروند.این پیام رسانان به تمام ارگانیسم ارسال میشوند تا دیگر سلولهای دفاعی و کل ارگانیسم را از
وجود یک جسم مهاجم و ریسک احتمالی انتشار آن آگاه ساخته و اخطار دهند.این پیام دهندگان شیمیایی فرستاده شده بوسیله
لنفوسیت T4 به ” سیتوکین” ها محبویت دارند.درخصوص ایدز از سیتوکینی بنام اینترلوکین ۲ بیشتر سخن بمیان میاید.اینترلوکین ۲ وظیفه
آگاه ساختن لنفوسیتهای T8 را به پیمانه دارند که آناننیز به نوبه خود وظیفه نمایانی را پیمانه دار هستند.سلولهای T8
به محض آگاهی از وجود آنتی ژنهای مهاجم ترشح شده به میزان ماکروفاژها مبدل به سلولهای قاتل میگردند که ممسائلیتشان
نابودسازی سلولهایی است که بوسیله ویروسها تسخیر شده اند، زیرا از این پس سلولهای آلوده نیز یک جسم خارجی محسوب
گشته و بیگانه هستند.دفاع ویژه سیستم دفاعی ما بعلاوه این عکس العملهای سلولی روش ای دیگری را نیز برای جنگیدن
در مقابل مهاجم در پیش میگیرد که به آن عکس العمل هومورال گفته میشود.بدین معنا که جسم بدون مصرفیاریهای
جانبی خارج از جسم (همانند داروها) آغاز به ترشحات هورمونی مینمایند که بصورت یک سری عکس العملهای شیمیایی درونی ظاهر
میشوند.در این روش نیز لنفوسیتها کارساز هستند بویژه لنفوسیتهای B.زمانیکه لنفوسیتهای B پیام را از T4 گرفتن مینمایند خود را
مبدل به یک دستگاه شیمیایی فعال نموده و مولکولهایی تولید مینمایند که به آنتی بادیها مشهورند.آنتی بادیها خود را با
آنتی ژنهای مهاجم ترکیب نموده و از درون آنان را خنثی مینمایند.بدین ترتیب عملکرد شوم مهاجم از بین میرود.بدین ترتیب
دیدیم که سیستم دفاعی ما درسه مرحله پاکسازی بزرگی را به انجام میرساند: مهاجم بوسیله لنفوسیتهای قاتل و یا ماکروفاژها
بلعیده شده و هضم میگردند، سلولهای آلوده به ویروس بوسیله سلولهای T8 نابود میگردند تا از انتشار ویروس پیشگیری شود،
آنتی ژنهای مهاجم بوسیله آنتی بادیهای ترشح شده از لنفوسیتهای B خنثی گشته وازبین میروند.در صورت موفقیت سیستم دفاعی جنگیدن
به پیروزی می انجامد و شخص مبتلا از مریضی رهایی
می یابد.متاسفانه جریان همیشه به این شکل پایان نمی یابد به ویژه اگر مهاجم ویروس ایدز یا همان HIV باشد.

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
برچسب ها
بیماری ایدز -
 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 1 روز قبل
  • 2019-06-17 09:00:02
  • سوال و جواب هایی در مورد پروتز سینه

   دانستن تمام چیز درباره پروتز سینه در خانم ها پیش از انجام این عمل خیلی ضروری و الزامی می باشد. عمل پروتز سینه این روزها خیلی باب شده است. عمل جراحی پروتز سینه در خانم ها به روندی همراه با جراحی گفته می‌شود که با هدف زیاد شدن دادن حجم سینه در خانم ها و یا ایجاد تغییر در شکل ، انداز
  • 6 روز قبل
  • 2019-06-12 21:00:02
  • تاثیر مستقیم سیگار کشیدن بر میزارن سرطان سینه

   سرطان نام یک مریضی می باشد که دراثرپرورش بیش از اندازه سلول ها در جسم می باشد. سرطان سینه یکی از گونه های سرطان است. مرگ و میر دراثر دچار به سرطان سینه در بین خانم ها در جهان آمار بالایی دارد و تقریبا یکی از پرمخاطره ترین مریضی های خانم ها به شمار می آید. اما سرطان سینه آقایان هم و
  • 1 هفته قبل
  • 2019-06-10 00:00:00
  • در مورد توده سینه در خانم ها بیشتر بدانید

   هم اکنون طبق آمارها به دید می رسد که سرطان سینه کشنده ترین سرطان در میان خانم ها است. ولی تمام توده هایی که در پستان ایجاد یا توسط زنان احساس می شود، لزوما سرطان نیست و جای دلهره و بی قراری وجود ندارد. همینطور بایست گفت که اگر این توده ها سرطانی هم باشد، با شناسایی زودرس و اقدام س
  • 2 هفته قبل
  • 2019-06-03 21:00:03
  • روش های برای حل مشکل خار پاشنه پا

   خار پاشنه رایج ترین دلیل درد کف پاشنه است. در این مقاله به تحقیق دلایل بروز این مسئله و همینطور راهکارهایی جهت معالجه خارپاشنه می پردازیم.
  • 2 هفته قبل
  • 2019-06-02 21:00:02
  • این غذاها برای زخم معده ممنوع است

   زخم معده از جمله مسائلی است که بعضی از انسان ها به آن گرفتار می شوند. زخم معده ضرری به دیواره دستگاه گوارش در جسم انسان می باشد. بیماران مبتلا به این مسئله بایست در انتخاب خوراکی برای میل کردن خیلی دقت کنند و از میل کردن خوراکی هایی که مسئله شان را حادتر می کند پرهیز کنند. برای م
  • 3 هفته قبل
  • 2019-05-27 09:00:03
  • مشکل استفاده از قرص های ضد بارداری در ماه رمضان

   عده ای از خانم ها هستند که برای به تاخیر انداختن وقت قاعدگی و پریود خود، از قرص‌ های ضد بارداری در ماه مبارک رمضان مصرف می کنند تا بتوانند روزه های خود را در این ماه عزیز کامل بگیرند. این کار اشتباه بوده و استفاده قرص های ضد بارداری در ماه رمضان برای خانم ها ریسکات و پیامدهای را
  • 1 ماه قبل
  • 2019-05-08 21:00:02
  • درمورد قاعدگی خانم ها بیشتر بدانید

   قاعدگی ، پریود و عادت ماهیانه نام چرخه ای است که هر ماه برای خانم ها رخ می دهد. در بانوان بارور به منظور تولید مثل جنسی قاعدگی رخ می‌ دهد و در جریان این مسئله هر ماه یک تخمک بالغ شده در زنان آمادهٔ پروردن جنین می‌ گردد.
  • 1 ماه قبل
  • 2019-05-08 09:00:02
  • با گیاهان دارویی به درمان زود انزالی برویم

   طب سنتی یکی از شیوه های درمانی است که قدمتی هزاران ساله دارد. در ایران و چین و هند که از قدیمی ترین کشورها در این زمینه هستند بسیاری از بیماری از طریق همین شیوه درمانی ، درمان می شوند. از آن جاییکه کشور ما ایران از قدیمی ترین کشورها در زمینه طب سنتی است
  • 23 ماه قبل
  • 2017-07-12 00:00:00
  • دلیل سیخ شدن موی سر

   14همواره برای همه ما پیشاومده که موی سرمون سیخ بشه یا این احساس رو داشته باشیم امروز نگاهی انداختیم به دلیل سیخ شدن موی سر
  • 58 ماه قبل
  • 2014-08-12 00:00:00
  • چند حدیث در مورد آب

   14پرهیز از زیاد نوشیدن اب: امام صادق ع :زیاد اب منوش زیرا منشآ هر دردی است پرهیز از نوشیدن اب بر روی غذای چرب: پیامبرخدا ص :اشامیدن اب بعد از چربی بیماری را تحریک میکند
  • 50 ماه قبل
  • 2015-03-21 00:00:00
  • تاثیر عصرونه در سلامتی و کمتر شام خوردن

   14شما اهل عصرونه خوردن هستید و کلا با عصرونه خوردن احال میکنید یانه؟ و آیا میدونید که خوردن عصرونه میتونه در سلامتی و سرحال بودن و سر وزن بودن هرچه بیشتر شما تاثیر مثتبی داشته باشته؟
  • 61 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • با تب کودکان چه باید کرد؟

   14وقتی گرمتان می‌شود، عرق می‌کنید و حس می‌کنید حالتان خوب نیست، سراغ دماسنج می‌روید. اگر دماسنج نشان دهد که تب دارید، چه می‌کنید؟ قطعا سراغ قفسه داروها می‌روید و قرصی را نوش‌جان می‌کنید، اما آیا این کار که به نظرتان خیلی طبیعی است، کار خوبی است؟احساس خستگی و کسالت دارید، ع
  • 57 ماه قبل
  • 2014-08-23 00:00:00
  • آشنایی با اصطلاحات پزشکی- تنگی مری

   14تا حالا شده آزمایش یا سونوگرافی یا اندوسکوپی و....... بدی یه سری از اصطلاحات پزشکیو ندونی چی میشن.توی این سری از این نوشته ها تا جایی  که بتونم براتون بعضی از این علامت های مخفف شده را به طور کامل براتون توضیح میدم پس با ما و سایت شیثار همراه باشید و نظر هم یادتون نره
  • 9 ماه قبل
  • 2018-09-12 09:00:02
  • میخچه چیست و چگونه درمان می شود؟

   14میخچه نوعی بیماری بر روی نقاط فشاری بدن بخصوص در پاها می باشد که حالت پینه بسته شدن پوست بوده و معمولا به صورت خودبه خودی از بین خواهد رفت.
  • 58 ماه قبل
  • 2014-08-08 00:00:00
  • علت سیخ شدن مو روی بدن چیست

   14سرما تنها علت سیخ شدن موهای بدن نیست . ترس یا عصبانیت نیز می تواند همان واکنش را ایجاد کند.   حتما تا به حای شنیده اید که می گویند : مو به بدنم سیخ شد !! اصلا آیا مو واقعا سیخ می شود یا این یک اصطلاح است ؟ شاید باور نکنید اما موی بدن انسان می تواند سیخ بشود یا بهتر بگوییم ایستا بشود!
  • 41 ماه قبل
  • 2015-12-26 00:00:00
  • پیامد و نتیجه خوردن کاچی چیست؟

   14به خانم هایی که تازه زایمان می کنند معمولا مصرف غذاهای مقوی و دسرهایی با طبع گرم پیشنهاد می شود و برای تجدید قوا و دریافت انرژی از دست رفته پس از وضع حمل اطرافیان به تهیه اینگونه غذاها می پردازند کاچی یکی از این غذاهاست.
  • 47 ماه قبل
  • 2015-06-29 00:00:00
  • انتخاب تغذیه سالم و مناسب

   سالم بودن این نیست که متناسب به نظر برسید، بلکه مهم این است که احساس خوبی داشته باشید. در این مطلب ما به شما می گوییم که چگونه احساس خوبی داشته باشید.
  • 47 ماه قبل
  • 2015-06-29 00:00:00
  • شیوه های راحت برای لاغر شدن در ماه رمضان

   رمضان بهترین زمان برای خوردن غذاهایی است که دوست داریم و می توانیم این غذاها را در سفره افطار قرار دهیم رو داریم اما در عین حال، رمضان زمان خوبی برای بهبود تندرستی و لاغر شدن نیز می باشد. اگر دوست دارید در این ماه لاغر شوید، از شیوه های آسانی که دراین بخش به شما توصیه می شود پیر
  • 47 ماه قبل
  • 2015-06-27 00:00:00
  • در ماه رمضان از خوردن این غذاها خودداری کنید!

   روزه گرفتن در روزهای گرم و بلند تابستان کمی با فصل‌های دیگر فرق دارد. زود تشنه می‌شوید و اگر شاغل باشید در طول روز با کاهش میزان انرژی و فعالیت‌های جسمی روبه رو می شوید.
  • 47 ماه قبل
  • 2015-06-27 00:00:00
  • آب‌های ویتامینه برای رفع عطش و تشنگی

   اگر روزه‌دار هستید و دنبال راهی برای رفع عطش و در عین حال می‌خواهید آب مصرفی‌تان کمی طعم‌دار باشد این مطلب به دردتان می‌خورد. چند آب ویتامینه و طعم‌دار برایتان داریم که علاوه بر رفع عطشتان جذب ویتامینتان را نیز بالا می‌برند. لطفاً با ما همراه باشید.
  • 47 ماه قبل
  • 2015-06-25 00:00:00
  • میوه های ضد چاقی، ضد فشارخون

   محققان آمریکایی دریافتند که مصرف هلو و شلیل می‌تواند چاقی را در افراد کاهش دهد و به کنترل فشار و قند خون کمک کند.
  • 47 ماه قبل
  • 2015-06-24 00:00:00
  • دارچین کلید مقابله با این سرطان خطرناک

   یک تحقیق جدید ادعا کرده است که ترکیب خاصی در دارچین پیدا کرده است که یک مهارکننده قوی سرطان روده بزرگ است، پس حالا ممکن است دارچین طعم خیلی بهتری به غذاهایتان اضافه کند!
  • 47 ماه قبل
  • 2015-06-24 00:00:00
  • رفع عطش‌ و تشنگی در ماه مبارک رمضان

   روزه در اوج گرما. امسال طولانی‌بودن زمان روزه‌داری و شدت یافتن گرما در طول روز، یکی از مسائلی است که روزه‌داران باید به آن توجه کنند و با استفاده از توصیه‌های پزشکان و متخصصان تغذیه، احتمال بروز کم‌آبی را در طول روزهای روزه به حداقل برساند.
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید