هوالرزاق


حکایت ما مالک چه چیزی هستیم

حکایت ما مالک چه چیزی هستیم

امروز حکایت دیگری رو براتون داریم، حکایت ما مالک چه چیزی هستیم

مردی در حال مرگ بود. زمان ی که متوجه مرگش شد خدا را با جعبه ای در دست دید.

خدا: «زمان رفتنه!»
مرد: «به این زودی؟ من نقشه‌های زیادی داشتم!»

خدا: «متأسفم، ولی زمان رفتنه.»
مرد: «در جعبه‌ات چی دارید؟»

خدا: «متعلقات تو را.»
مرد: «متعلقات من؟ یعنی همه چیزهای من؛ لباسهام، پولهام و ...»

خدا: «آنها دیگر مال تو نیستند، آنها متعلق به زمین هستند.»
مرد: «خاطراتم چی؟»

خدا: «آنها متعلق به زمان هستند.»
مرد: «خانواده و دوستهایم؟»

خدا: «نه، آنها مزمان ی بودند.»
مرد: «پس وسایل داخل جعبه حتماً تن و بدنم هستند!»

خدا: «نه، آنها متعلق به گرد و غبار هستند.»
مرد: «پس مطمئناً روحم است!»

خدا: «اشتباه می‌کنی، روح تو متعلق به من است.»
مرد با اشک در چشمهایش و با ترس زیاد جعبه در دست خدا را گرفت و باز کرد و دید خالی است! مرد دلشکسته گفت: «من هرگز چیزی نداشتم؟»

خدا : «درسته. تو مالک هیچ چیز نبودی!»
مرد: «پس من چی داشتم؟»

خدا: «لحظات زندگی مال تو بود. هر لحظه که زندگی کردی مال تو بود.»


حکایت ما مالک چه چیزی هستیم

برچسب های
حکایت ما مالک چه چیزی هستیم - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 1,472
تعداد بازدید ماه جاری : 1,472
تعداد بازدید در هفته جاری : 9
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به حکایت ما مالک چه چیزی هستیم داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به حکایت ما مالک چه چیزی هستیم