هوالرزاق


اطلاعاتی درباره میزان رشد کودک و کنترل رشد

اطلاعاتی درباره میزان رشد کودک و کنترل رشد

در ماه های اول بچه دار شدن رشد کودک خیلی خیلی برای والدین مهم است مخصوصا در مورد بچه های اول این اهمیت خیلی خیلی زیاد شده و  نمود بیشتری دارد و والدین نگران رشد صحیح کودک خودشون هستند

والدینی که نگران پرورش فرزندشان هستند مدام اندازه ها و سایزهای فرزندشان را چکاب می کنند و آنان را با ماههای پیش مقایسه می کنند سوال اینست در هر رده سنی چه میزان پرورش در کودک استاندارد و چه میزان زیر حد استاندارد است!

سعیده محسن پور متخصص ارشد علوم تربیتی درباره ابعاد پرورش و تکامل کودک اظهار داشت: انسان‌ها پیش و بعد تولد در ابعاد متفاوت جسمانی و روانی شامل قد و وزن, حرکتی, ذهنی, عاطفی, اجتماعی, و … پرورش می‌کند.

به گفته وی پرورش جسمانی کودکان در سال‌های اولیه زندگی بسیار اهمیت دارد نکته مهم این می باشد که همه اعضای بدن به یک اندازه پرورش نمی‌کند بلکه میزان پرورش در قسمت‌های متفاوت بدن مختلف است؛ از 6 ماهگی به بعد نیز پرورش شیرخوارانی که از وضعیت مناسب تغذیه و بهداشتی برخوردارند, بیشتر می باشد و باید به این نکته توجه کرد که میزان پرورش جسمانی پسران با دختران با یکدیگر تفاوت دارد.

این متخصص ارشد علوم تربیتی عنوان کرد: نوزاد در چند روز اول زندگی به میزان 5 تا 10 درصد وزن هن گام تولد خود را از دست می‌دهد و مجدداً در 7 تا 10 روزگی وزن از دست رفته به بدن باز می‌گردد. در 6 ماهگی وزن کودک باید 2 برابر و در یک سالگی باید وزنش 3 برابر وزن هن گام تولدش شود. همچنین، در 4 سالگی کودک باید وزنش 4 برابر وزن هن گام تولدش شود.

متوسط وزن کودک در سال‌های متفاوت بر اساس منحنی پرورش کودک به عنوان مثال:

هن گام تولد 3.5 کیلو

یک سالگی 10 کیلو

دوسالگی 12 کیلو

سه سالگی حدود 14 کیلو

چهار سالگی حدود 16

5 سالگی حدود 18 کیلو است

محسن پور ادامه داد: البته باید عنوان کرد که این وزن‌ها متغیر می باشد و ممکن می باشد کودکی؛ پرورش بهتر و بیشتر داشته باشد و بر اساس نوع تغذیه نیز تفاوت پیدا می‌کند.

وی بیان داشت: افزایش قد در دوره کودکی به صورتی می باشد که سر کمتر و تنه و پاها بیشتر پرورش می‌کند و متوسط قد در دوره کودکی به شرح زیر است:

هن گام تولد حدود 50 سانتی متر

یک سالگی حدود 75 سانتی متر

دو سالگی حدود 85 سانتی متر

سه سالگی حدود 95 سانتی متر

چهارسالگی حدود 101 سانتی متر

5 سالگی حدود 110 سانتی متر

این متخصص ارشد علوم تربیتی افزود: پرورش قدی کودکان به ژنتیک هم برمی‌گردد و برخی کودکان ممکن است, بلندتر و برخی دیگر کوتاه تر باشند. باید خاطر نشان کرد که اندازه‌های داده شده فقط متوسط شاخص‌های پرورش وزنی و قد کودک می باشد و نباید بر اساس آن قبل بینی کرد چرا که هر کودک پرورش مخصوص به خود را دارد و باید به والدین و نیز وزن کودک در هن گام تولد, نوع تغذیه کودک (شیر مادر یا مصنوعی) منحنی پرورش و سایر عوامل در این باره توجه کرد.


اطلاعاتی درباره میزان رشد کودک و کنترل رشد

برچسب های
اطلاعاتی درباره میزان رشد کودک و کنترل رشد - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 1,918
تعداد بازدید ماه جاری : 1,918
تعداد بازدید در هفته جاری : 6
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به اطلاعاتی درباره میزان رشد کودک و کنترل رشد داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به اطلاعاتی درباره میزان رشد کودک و کنترل رشد