افراد دورو و زبان بدنشان چه می گوید
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> سبک زندگی-->>> افراد دورو و زبان بدنشان چه می گوید

افراد دورو و زبان بدنشان چه می گوید

 • زمان درج : 1 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2019-01-28 21:00:02
 • تعداد بازدید : 65
  بازدید ماه:65
  بازدید هفته:6
 • بخش مربوطه :

شاید خیلیی از ما صبح که بیدار می‌شویم یک نقاب بر چهره می‌زنیم و از خانه بیرون می‌رویم؛ یکی نقاب
یک آدم مهربان، یکی نقاب آدم منصف، یکی نقاب آدم مرفه و یکی نقاب آدم راستگو.به راستی شما چه نقابی
به صورت می‌زنید و چقدر آن نقاب به چهره واقعی شما نزدیک است؟و گاه صد نقاب برای یک چهره.
انسان‌ها برحسب انسان بودن دارای دو رو هستند؛ یک رو ظاهر مردم و روی دیگر باطن انسان‌هاست.
دورویی بیانگر این مطلب است که رابطهات در جامعه به شکل اثربخش صورت نمی‌پذیرد.
زمانی ظاهر و باطن مردم با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و هر کدام به روش خودشان عمل کنند، دورویی به
وجود می‌آید.
در این شماره به یاری سیدعلی دربانی، متخصص ارشد مشاوره خانواده به زبان جسم مردم دورو می‌پردازیم.

ریا گونهی حیله است

دورویی تظاهر شخص به دارا بودن اهمیت‌هایی است که به آنان
باور ندارد و در رفتارهایش انعکاس نمی‌یابد.
ریا گونهی حیله است و ما با حیله از خود شکلی غیر از آنچه هستیم نشان می‌دهیم.
شخص ریاکار همواره دارای یک ترس درونی نیز هست که خود را به شکل و صورتی مشخص می‌کند که آنچه
در حقیقت است مخفی بماند.
مثلا زمانی ما از امری احساس ریسک می‌کنیم خود را مخفی می‌کنیم، می‌توانیم بگوییم ریا و دورویی هم گونهی مخفی
شدن هست یا مخفی کردن حقیقت به‌علت ترس و وحشت، البته همیشه هم به‌علت ترس نیست، گاهی هم برای فریفتن
دیگران برای سودجویی نیز هست، پس می‌بینیم که ریا ریشه در فاکتور هایی چون سودجویی، ترس و خلاصه عدم ایمان و
اطمینان دارد.

دورویی از پدرومادر به بچهان به صورت
ناخودآگاه آموزش داده می‌شود

حسد، به عنوان یکی از مسائل باارزش و اثرگذار بر دورویی
است، حسد یکی از ریشه‌های دورویی است که سبب می‌شود رابطهات به شکل سودمند و مؤثری صورت نپذیرد.
کسانی که دو روی مختلف دارند و صادق نیستند به جای عقل رابطهی، عقل ابزاری دارند.
شخصی که دارای عقلانیت ابزاری است،‌ کنش‌های عقلانی او معطوف به هدف بوده و این بدان معناست که شخص دورو،
رفتارهایی انجام می‌دهد که نیت او متوجه هدف‌های سودجویانه اوست و باتوجه به اینکه هدف، وسیله را توجیه می‌کند و
برای رسیدن به هدف می‌توان از هر ابزار و وسیله‌ای مصرف کرد، این گونه رفتار ویزه مردم دورو است.
دوگانگی رفتار و گفتار، ناهماهنگی شناختی را ایجاد می‌کند که همان دورویی است.
دورویی تاثیرات سوئی بر خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماع و به تبع آن کل جامعه دارد.
دورویی بر بی‌اطمینانی دامن می‌زند و این مشکل در خانواده بلای خانمان‌سوزی است که سبب جدایی می‌شود.
در چنین خانواده‌هایی دروغگویی و نفاق ایجاد می‌شود و سپس به پدرومادر، به بچه ها و به تبع آن به جامعه
تسری می‌یابد و در عاقبت پایه خیلیی از بحران‌ها و ناملایمات دسته جمعی می‌شود.
آبراهام لینکلن، در قسمتی از گفته‌های خود می‌گوید: من برای اینکه دشمنم را نابود کنم با دورویی از راه دوستی
به او نزدیک می‌شوم!

دوروها پرمخاطرهند

شخص ریاکاری که دستش
برای همگان رو شده قادراست، آدم پرمخاطرهی باشد.
او امکان پذیر است برای بازسازی روابط از دست رفته‌اش مجدد به رفتارهای ریاکارانه رو بیاورد اما دیگر نبایست گول حرف‌ها
و رفتارهای او را خورد چون یک شخص ریاکار همیشه ریاکار است.حضرت علی (ع) در روایتی می‌فرماید: با آدم‌های دورو،
حریص و بخیل مشورت ننمایید؛ این مردم نه تنها راه صحیح را به شما نشان نمی‌دهند بلکه شما را نیز
از مسیر درست گمراه می‌کنند.
کسانی که از دورویی برای پیمودن پله‌های ترقی مصرف می‌کنند سبب می‌شوند کارایی و بهره‌وری پایین آمده و در جامعه
کارشکنی بیشتر شود که این مشکل مانعی برای رسیدن به اهداف است.

 

گونه های دوروها

علم روانشناسی ریاکارها را به چهار دسته تقسیم می‌کند که وضعیت‌شان
آنقدر پیچیده است که گنجاندن مصداق‌ها در این چهار قالب تمرکز بیشتری می‌خواهد.

دسته
اول آنانیی هستند که نام‌شان را کنار گذاشته‌اند؛ «دوروهای صادق ظاهری»، همان آدم‌هایی که ادعاهای‌شان با رفتار و اعمال‌شان در
تضاد است یعنی زمانی در میان مردم هستند یک چیز می‌گویند و در عمل بر خلاف آن رفتار می‌کنند اما
اینها در عین حال صادق نیز هستند چون اگرچه عمل‌شان با آنچه می‌گویند در تضاد است اما به آنچه انجام
می‌دهند ایمان دارند.
دسته دوم «دوروهای صادق باطنی» هستند که مثل گروه قبل باورهای‌شان با رفتارشان در تضاد است با این فرق که
این گروه با خود صادق هستند و می‌دانند در باطن چه جور آدمی‌ هستند.

دسته
سوم و چهارم ریاکارها البته پیچیده‌تر از دو گروه دیگرند و روانشناسان آنان را دو روی متقلب می‌دانند که حتما
کنار آمدن با آنان سخت‌تر از دو دسته قبل است؛ «دوروهای متقلب ظاهری» نه فقط ادعای‌شان با رفتارشان متضاد است
بلکه ادعای این مردم نیز با باورهای‌شان یکی نیست.درحقیقت این گروه از آدم‌ها ادعا می‌کنند به مسائلی باور دارند در
حالی که در درون هیچ اعتقادی به آن مسائل ندارند مثلا اینها نه‌تنها راستگو نیستند و دروغ می‌گویند بلکه اساسا
به راستگویی نیز باور ندارند.
ریاکارانی که لقب «صادق ظاهری» می‌گیرند اگر به رفتارهای ریاکارانه خود دنباله دهند تبدیل به ریاکاران متقلب ظاهری می‌شوند یعنی
کسانی که رفتارشان با گفتارشان هماهنگ نیست و در باطن به آنچه در میان مردم می‌گویند نیز اعتقاد ندارند.

اما پیچیده‌ترین گروه
ریاکاران دسته چهارم هستند که به آنچه می‌گویند عمل می‌کنند اما به آنچه می‌گویند باور ندارند، این گروه ریاکاران این
چنین عمل می‌کنند چون سعی دارند همیشه دیگران را از خود خشنود نگه دارند، حتی اگر قرار باشد دست به
کارهایی بزنند که به آن اعتقاد ندارند.

زبان جسم
مردم دورو

از
طریق رابطهات غیرکلامی‌می‌توان مردم دورو را شناسایی کرد.
رابطهات غیرکلامی، دنیایی از کلام را به مخاطب می‌رساند.
«بن‌بست دو سویه» مبحثی در علم رابطهات است که به مناسبی شیوهن‌کننده این مشکل است.
دیدیه بن‌بست دوسویه می‌گوید: اگر کسی در کلام مطلبی را عنوان می‌کند ولی رفتار و سکناتش چیز دیگری می‌گوید، شما
به رفتار و سکناتش توجه داشته باشید.
مطلب جالب آن است که اگر در جایی رابطهات کلامی ‌و غیرکلامی‌گرد هم آیند، شما با ۹۰ درصد اعتماد به
رابطهات غیرکلامی ‌توجه نمایید.
در مورد مردم دورو نمایانات رفتارهای غیرکلامی‌ این چنین است که مردمک چشم‌های مردم دورو باز است و رنگ صورت
آنان از حالت عادی تغییر می‌کند یا به سفیدی می‌گراید یا قرمز و گلگون می‌شوند.

 

روباه پرمخاطره‌تر است
یا گرگ؟

مردم دورو در بعضی اوقات نیز دارای تزلزل گفتاری هستند،
آنان ثبات رأی و شخصیت نیز ندارند و گاهی چنان صحنه‌پردازی می‌کنند که مخاطب می‌انگارد که حقیقت محض است.
به راستی روباه پرمخاطره‌تر است یا گرگ؟ گرگی که مستقیم به چشم ‌های‌مان نگاه می‌کند و بی‌درنگ حمله می‌کند
یا روباهی که لبخند می‌زند و با ظاهری دلفریبانه فریب‌مان می‌دهد.

 

حرکات دست

همواره مردم دورو شدت صدای بلندتری
دارند و با حرکات دست زیادتری صحبت می‌کنند.
گاهی نیز زمان صحبت دست‌ها را پشت کمر مخفی می‌کنند.
شخصی که به این مردم دورو از همان ابتدا اطمینان ندارد اغلب زمان دست دادن، خیلی محافظه‌کارانه، فقط نوک انگشتان
او را می‌گیرد.
مردم دورو زمان نشستن روی صندلی کمی‌ به راست یا چپ متمایل می‌شوند و گاه اندکی ‌به جلو برای رابطهی
صمیمانه خم می‌شوند و غالبا لبخند بر لب دارند.
مردم دورو افزون بر این رفتارها مهارت ویژهی در دروغگویی نیز دارند و به علت همین خصلت فراموشکارند.

منشا: مجله زندگی ایده آل

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
برچسب ها
دورویی -
 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 8 ساعت قبل
  • 2019-03-20 21:00:02
  • با بخش های منفی نمک دریایی بیشتر آشنا شویم

   نمک این ماده سفید رنگ با این تمام خصوصیات چرا بایست سم سفید شناخته شود. مصرف نمک همانقدر که برای جسم احتیاج است و بایست به اندازه استفاده شود اما استفاده بیش از اندازه آن یا استفاده نمک ناخوب قادراست برای جسم خیلی زیان آور باشد. در دنباله درباره عوارض نمک دریا صحبت میکنیم. با شی
  • 1 روز قبل
  • 2019-03-19 09:00:01
  • چجوری یه ته دیگ زعفرانی خوشمزه تهیه کنیم

   ته دیگ همیشه طرفداران ویژه خودش را دارد مخصوضا اگر زعفرانی و برشته بوده باشد که یک حسن به حساب می آید ترفند درست کردن ته دیگ زعفرانی سبب می شود تا کدبانوها با مصرف آن بتوانند ته دیگ خیلی خوشمزه و مناسبی آماده کنند و با این ته دیگ های زعفرانی و برشته بتوانند هنر آشپزی خود را به
  • 2 روز قبل
  • 2019-03-18 21:00:03
  • چجوری به راحتی جلوی آبریزش بینی رو بگیریم

   در این نوشتار در مورد معالجه آبریزش بینی با داروهای گیاهی با شما صحبت خواهیم کرد. روغن اسطوخدوس، روغن زیتون ، سیاه دانه و گل بنفشه می توانند در معالجه آبریزش بینی اثر گذار باشند. آب ریزش بینی دلایل و فاکتور های متفاوتی قادراست داشته باشد. این مسئله رایج قادراست برای مریض خیلی ن
  • 6 روز قبل
  • 2019-03-14 21:00:02
  • مهمترین نشانه های سرطان پروستات که باید آقایان توجه کنند

   آقایان قشر باارزشی در اجتماع هستند و بایست به تندرستی آنان ارزش ویژه ای داده شود. یکی از باارزشترین مریضی های آقایان که بایست جدی گرفته شود سرطان پروستات است. امروز در شیثار می خواهیم درباره نشانه ها سرطان پروستات در آقایان صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 1 هفته قبل
  • 2019-03-11 13:52:54
  • چرا جوش های پوستی صورت به وجود می آیند

   تقریبا برای تمام مردم روی کره زمین یک بار این اتفاق افتاده است که روز قبل از یک مراسم باارزش با یک جوش روی صورت خود مواجه شده اند. این بدترین اتفاق امکان پذیر به ویژه برای خانم ها است. در دنباله می خواهیم دلیل این جوش‌های پوستی ناگهانی را تحقیق کنیم. با شیثار همراه باشید
  • 1 هفته قبل
  • 2019-03-09 21:00:02
  • چجوری با غم از دست دادن عزیزان کنار بیاییم

   به زرس قاطع غم از دست دادن عزیزان یکی از تلخ ترین وناگوار ترین اتفاقات زندگی هر شخصی است ناراحنی ، استرس، پرخاش و فکر در مورد اتفاقی که رخ داده است تمام طبیعی تلقی می شود شدن این احساسات در هر شخصی مختلف است و بازتاب و برخورد با این موضوع نیز مختلف است
  • 1 هفته قبل
  • 2019-03-07 09:00:02
  • نگاهی به باور نگاه کردن زن باردار به ماه گرفتگی

   ماه گرفتگی یکی از پدیده های دلبرا جهان است که سالانه در بعضی نقاط کره زمین این اتفاق روی می دهد. حتما شما هم شنیده اید که از قدیم می گفتند نگاه کردن زن باردار به ماه گرفتگی سبب ایجاد لک بر روی پوست جنین درون شکم مادر می شود. امروز می خواهیم صحت این قضیه را تحقیق کنیم. با شیثار همرا
  • 2 هفته قبل
  • 2019-03-04 13:20:56
  • 15 توصیه کلیدی در زمینه ساخت رزومه شغلی حرفه ای و موثر

   یک رزومه کاری برگه ای است که شما به عنوان نویسنده درباره مهارتها و قابلیتهای شغلی خود برای کسانی که شما را تاکنون ندیده اند و نمی شناسند، ارسال می کنید. هدف از ساخت رزومه دعوت از شما برای مصاحبه شغلی است و کارفرما بایستی رزومه شما را از میان دهها داوطلب آن شغل برای مصاحبه انتخا
  • 2 هفته قبل
  • 2019-02-28 21:00:01
  • چرا پاها در زمان هایی یخ میشوند

   واژه سردی پاها فقط به استرس قبل از وقایع باارزش زندگی مثل عروسی گفته نمی شود. برخی مردم به معنی واقعی کلمه پاهای سردی دارند که حتی در لمس کردن هم سردی آن احساس می شود.خیلیی از مردمی سردی پاها را در دوره ای از زندگی تجربه کرده اند
  • 3 هفته قبل
  • 2019-02-26 09:00:02
  • چند وعده و چقدر باید به نوزاد شیر داد

   نوزادی که تازه متولد می شود ضعیف است به همین علت توانایی مناسب سیر کردن خود را ندارد به همین علت مدت وقت زیادتری طول می کشد که بتواند خود را سیر کند. امروز در شیثار می خواهیم وقت خوب برای هر نوبت شیر دادن به نوزاد را تحقیق کنیم
  • 1 ماه قبل
  • 2019-02-12 21:00:02
  • دستور تهیه اسنک قارچ و گوشت لذیییییذ

   14یکی از دوست داشتنی ترین خوراکی ها در میان مردم اسنک ها هستند. این خوراکی ی خوشمزه و لذیذ قادراست یه نوبت روش باشد به شرطی که از مواد خوراکی سالم در آن مصرف شود. ما در دنباله می خواهیم اسنک قارچ و گوشت را به شما آموزش دهیم. طرز آماده اسنک قارچ و گوشت را در شیثار ببینید
  • 56 ماه قبل
  • 2014-07-11 00:00:00
  • آموزش درست کردن مرغ مجلسی

   14مشکل عمده خانم ها در مواقعی که مهمان دارند غذا درست کردن است از آنجا که تمامی خانم های ایرانی عادت دارند که مهمانی های مجلل را با چندین نوع غذا برگزار کنند
  • 57 ماه قبل
  • 2014-06-13 00:00:00
  • آموزش دوخت لباس شب -خیاطی آسان

   14امروز الگویی رو براتون داریم برای آموزش دوخت لباس شب با استفاده از الگویی که در بخش زیر برای شما دوستان خواهبم داشت
  • 47 ماه قبل
  • 2015-04-12 00:00:00
  • زن ذلیل ها از نگاه ...

   14همه حتما حتما عبارت زن ذلیل رو شنیدیم و تقریبا میدانیم یعنی چی و به چطور افرادی میگویند و...
  • 53 ماه قبل
  • 2014-10-04 00:00:00
  • چگونه بعد از عمل بینی مراقب خود باشیم

   14با زیاد شدن عمل های زیبایی بینی نیاز به دانستن هرچه بیشتر دربارهاون هرروز بیشتر میشه  وشما اگر قصد عمل زیبایی بینی دارین بهتره اطلاعات خودتون در باره مراحل نگهداری از خودتون بعد از عمل رو نیز بدونین تا عمل راحتتر و خوبی داشته باشید
  • 1 ماه قبل
  • 2019-02-01 21:00:03
  • دلیلی استفاده از مهر برای نماز

   14 به جهت این است که چون سجده بر خاک در مساجد و در خانه ها با مسائلى همراه است، خاک را به صورت مهر در آورده اند که سهل الوصول باشد و مسئلهى از دید نظافت و ریخت و پاش نداشته باشد
  • 3 هفته قبل
  • 2019-02-22 09:00:02
  • دعوا کردن کودکان چه عواقبی دارد

   14بچه ها به علت درک پایین از مسائل و محیط اطراف امکان پذیر است گاهی کاری انجام دهند که مطابق میل پدر و مادر نباشد. بعضی از پدرومادر سریعا بازتاب نشان داده و با داد زدن او را تنبیه می کنند اما پدرومادر هوشمند با درایت ویژه تقویت را مدیریت کرده و محیط خانه را متشنج نمی کنند. در دنبال
  • 55 ماه قبل
  • 2014-07-26 00:00:00
  • غذا های ممنوعه در زمان بارداری

   14امروز باز با مطلبی مفید برای دوران بارداری با شما دوستانیم مطلبی خواندنی و البته مفید و کار آمد که خواندن اون میتونم استفاده ببرید
  • 52 ماه قبل
  • 2014-11-12 00:00:00
  • دسر چند میوه متفاوت بسازیم

   14امروز مدلی تازه برای درست کردن دسر چند میوه رو براتون داریم  مدلی برای دسر میوه ای چند رنگ و البته متفاوت
  • 5 ماه قبل
  • 2018-10-05 09:00:02
  • چه کسانی بیشتر به سرطان دهانه رحم مبتلا می شوند؟

   14سرطان دهانه رحم از سرطان شایع در زنان به شمار می رود ، این سرطان عوارض نامناسبی را از خود برجای خواهد گذاشت از جمله آنها می توان به خطر افتادن ظرفیت باروری اشاره نمود. متأسفانه بیماری سرطان دهانه رحم در اکثر موارد زمانی رخ می دهد که فرد خود مقصر اصلی آن است و به دلیل عدم رعایت بر
  • 8 ماه قبل
  • 2018-06-23 00:00:00
  • روش تهیه کاچی چهار مغز

   با سلام مجدد خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی ما امروز بعد از مدتی تاخیر دستور تهیه کاچی 4 مغز روبراتون داریم در روزهای گذشته دستور تهیه کاچی رو براتون قرارداده بودیم و کاچی معمولی رو براتون توضیح دادیه بودیم که چگونه تهیه میشه و قبل از اونم از خاصیت کاچی و مزایایی که برای شما
  • 8 ماه قبل
  • 2018-07-15 11:59:59
  • چگونه رایحه عطر رو ماندگارتر کنیم

   اگر شما هم مثل من عاشق خرید عطر و استفاده از اون هستید و با این مسئله مشکل دارید که عطرهایی که استفاده میکنید و خریداری میکنید اون قدری که دوست دارین ماندگار نیست و با تغییر برند و کیفیت عطر هم باز این مشکل در جای خودش پابرجاست و به دنبال حل این مشکلین؟
  • 8 ماه قبل
  • 2018-07-20 14:37:52
  • روش پاک کردن لک های چرب آشپزخانه

   برای یک خانم خانه دار اونم از نوع فوق العاده مرتب و تر وتمیزش همیشه مهم که لکه ای جایی نمونه و همه چیز و همه جای خونه مخصوصا آشپز خونه عاری از هر نوع لکه ای باشه. اما پاک کردن هر لکه ای ساده نیست مخصوصا لکه های چربی که خب در آشپز خانه به وفور یافت میشوند
  • 6 ماه قبل
  • 2018-08-25 15:51:08
  • اعتماد و پایداری یک زندگی مشترک

   یکی از مهم ترین اصل ها در زندگی مشترک بین دو فرد برقراری اعتماد خواهد بود. تا زمانی که اعتمادی وجود نداشته باشد لذت واقعی هم وجود نخواهد داشت.
  • 6 ماه قبل
  • 2018-08-31 09:00:02
  • راه حل هایی برای جوان تر شدن

   جوان تر شدن بخصوص در دوره ی میانسالی شاید مهم ترین دغدغه ای باشد که یک خانم به آن فکر می کند. در حقیقت شما می توانید با راه حل هایی این جوانی را به بدن خود باز گردانید و از آن لذت ببرید.
  • 6 ماه قبل
  • 2018-09-05 16:25:47
  • ازدواج با روانشناس ممنوع

   امروز یک موضوع تقریبا متفاوت و خاص رو براتون سوالی که برای خلی ها پیش خواهد اومده و شاید برای شما هم پیش اومده باشه و سعی کردیم پاسخ سوال های شما دوستان رو در پستی کوتاه براتون داشته باشیم و امیدوارم این پست کوتاه بتونه جوابگوی سوال های شما باشه
  • 6 ماه قبل
  • 2018-09-11 09:00:01
  • نفوذ بر دیگران و تأثیر آن بر موفقیت

   این که شما بتوانید در زمانی که به کاری مشغول هستید دیگران را نیز به سوی خود جلب کنید ، قطعا بر روی پیشرفت کاری شما مؤثر خواهد بود و شما رو در راه رسیدن به هدف هاتون کمک خواهد کرد.
  • 6 ماه قبل
  • 2018-09-13 09:00:01
  • ریواس و خواص درمانی بسیار مهم

   ریواس یکی از گیاهانی است که با خاصیت دارویی خود می تواند از بسیاری بیماری های گوناگون پیشگیری به عمل آورد ، پس با خواص آن آشنا شوید و سعی کنید بیشتر و بهتر از این گیاه مفید استفاده کنید.
  • 5 ماه قبل
  • 2018-10-02 13:42:03
  • انواع آلرژی پاییزی

   سلام خدمت دوستان عزیز امروز با مطلب دیگری در مورد آلرژی در خدمت شما هستیم و نگاهی می اندازیم به آلرژی فصلی چیزی که در فصل پاییز خیلی زیاد شما دوستان در گیر هستید آلرژی و حساسیت پاییزی در انواع مختلف پوستی تنفسی غذایی به وجود می آید
  • 5 ماه قبل
  • 2018-10-05 09:00:02
  • چه کسانی بیشتر به سرطان دهانه رحم مبتلا می شوند؟

   سرطان دهانه رحم از سرطان شایع در زنان به شمار می رود ، این سرطان عوارض نامناسبی را از خود برجای خواهد گذاشت از جمله آنها می توان به خطر افتادن ظرفیت باروری اشاره نمود. متأسفانه بیماری سرطان دهانه رحم در اکثر موارد زمانی رخ می دهد که فرد خود مقصر اصلی آن است و به دلیل عدم رعایت بر
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید