افراد دورو و زبان بدنشان چه می گوید
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> سبک زندگی-->>> افراد دورو و زبان بدنشان چه می گوید

افراد دورو و زبان بدنشان چه می گوید

 • زمان درج : 3 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2019-01-28 21:00:02
 • تعداد بازدید : 87
  بازدید ماه:87
  بازدید هفته:1
 • بخش مربوطه :

شاید خیلیی از ما صبح که بیدار می‌شویم یک نقاب بر چهره می‌زنیم و از خانه بیرون می‌رویم؛ یکی نقاب
یک آدم مهربان، یکی نقاب آدم منصف، یکی نقاب آدم مرفه و یکی نقاب آدم راستگو.به راستی شما چه نقابی
به صورت می‌زنید و چقدر آن نقاب به چهره واقعی شما نزدیک است؟و گاه صد نقاب برای یک چهره.
انسان‌ها برحسب انسان بودن دارای دو رو هستند؛ یک رو ظاهر مردم و روی دیگر باطن انسان‌هاست.
دورویی بیانگر این مطلب است که رابطهات در جامعه به شکل اثربخش صورت نمی‌پذیرد.
زمانی ظاهر و باطن مردم با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و هر کدام به روش خودشان عمل کنند، دورویی به
وجود می‌آید.
در این شماره به یاری سیدعلی دربانی، متخصص ارشد مشاوره خانواده به زبان جسم مردم دورو می‌پردازیم.

ریا گونهی حیله است

دورویی تظاهر شخص به دارا بودن اهمیت‌هایی است که به آنان
باور ندارد و در رفتارهایش انعکاس نمی‌یابد.
ریا گونهی حیله است و ما با حیله از خود شکلی غیر از آنچه هستیم نشان می‌دهیم.
شخص ریاکار همواره دارای یک ترس درونی نیز هست که خود را به شکل و صورتی مشخص می‌کند که آنچه
در حقیقت است مخفی بماند.
مثلا زمانی ما از امری احساس ریسک می‌کنیم خود را مخفی می‌کنیم، می‌توانیم بگوییم ریا و دورویی هم گونهی مخفی
شدن هست یا مخفی کردن حقیقت به‌علت ترس و وحشت، البته همیشه هم به‌علت ترس نیست، گاهی هم برای فریفتن
دیگران برای سودجویی نیز هست، پس می‌بینیم که ریا ریشه در فاکتور هایی چون سودجویی، ترس و خلاصه عدم ایمان و
اطمینان دارد.

دورویی از پدرومادر به بچهان به صورت
ناخودآگاه آموزش داده می‌شود

حسد، به عنوان یکی از مسائل باارزش و اثرگذار بر دورویی
است، حسد یکی از ریشه‌های دورویی است که سبب می‌شود رابطهات به شکل سودمند و مؤثری صورت نپذیرد.
کسانی که دو روی مختلف دارند و صادق نیستند به جای عقل رابطهی، عقل ابزاری دارند.
شخصی که دارای عقلانیت ابزاری است،‌ کنش‌های عقلانی او معطوف به هدف بوده و این بدان معناست که شخص دورو،
رفتارهایی انجام می‌دهد که نیت او متوجه هدف‌های سودجویانه اوست و باتوجه به اینکه هدف، وسیله را توجیه می‌کند و
برای رسیدن به هدف می‌توان از هر ابزار و وسیله‌ای مصرف کرد، این گونه رفتار ویزه مردم دورو است.
دوگانگی رفتار و گفتار، ناهماهنگی شناختی را ایجاد می‌کند که همان دورویی است.
دورویی تاثیرات سوئی بر خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماع و به تبع آن کل جامعه دارد.
دورویی بر بی‌اطمینانی دامن می‌زند و این مشکل در خانواده بلای خانمان‌سوزی است که سبب جدایی می‌شود.
در چنین خانواده‌هایی دروغگویی و نفاق ایجاد می‌شود و سپس به پدرومادر، به بچه ها و به تبع آن به جامعه
تسری می‌یابد و در عاقبت پایه خیلیی از بحران‌ها و ناملایمات دسته جمعی می‌شود.
آبراهام لینکلن، در قسمتی از گفته‌های خود می‌گوید: من برای اینکه دشمنم را نابود کنم با دورویی از راه دوستی
به او نزدیک می‌شوم!

دوروها پرمخاطرهند

شخص ریاکاری که دستش
برای همگان رو شده قادراست، آدم پرمخاطرهی باشد.
او امکان پذیر است برای بازسازی روابط از دست رفته‌اش مجدد به رفتارهای ریاکارانه رو بیاورد اما دیگر نبایست گول حرف‌ها
و رفتارهای او را خورد چون یک شخص ریاکار همیشه ریاکار است.حضرت علی (ع) در روایتی می‌فرماید: با آدم‌های دورو،
حریص و بخیل مشورت ننمایید؛ این مردم نه تنها راه صحیح را به شما نشان نمی‌دهند بلکه شما را نیز
از مسیر درست گمراه می‌کنند.
کسانی که از دورویی برای پیمودن پله‌های ترقی مصرف می‌کنند سبب می‌شوند کارایی و بهره‌وری پایین آمده و در جامعه
کارشکنی بیشتر شود که این مشکل مانعی برای رسیدن به اهداف است.

 

گونه های دوروها

علم روانشناسی ریاکارها را به چهار دسته تقسیم می‌کند که وضعیت‌شان
آنقدر پیچیده است که گنجاندن مصداق‌ها در این چهار قالب تمرکز بیشتری می‌خواهد.

دسته
اول آنانیی هستند که نام‌شان را کنار گذاشته‌اند؛ «دوروهای صادق ظاهری»، همان آدم‌هایی که ادعاهای‌شان با رفتار و اعمال‌شان در
تضاد است یعنی زمانی در میان مردم هستند یک چیز می‌گویند و در عمل بر خلاف آن رفتار می‌کنند اما
اینها در عین حال صادق نیز هستند چون اگرچه عمل‌شان با آنچه می‌گویند در تضاد است اما به آنچه انجام
می‌دهند ایمان دارند.
دسته دوم «دوروهای صادق باطنی» هستند که مثل گروه قبل باورهای‌شان با رفتارشان در تضاد است با این فرق که
این گروه با خود صادق هستند و می‌دانند در باطن چه جور آدمی‌ هستند.

دسته
سوم و چهارم ریاکارها البته پیچیده‌تر از دو گروه دیگرند و روانشناسان آنان را دو روی متقلب می‌دانند که حتما
کنار آمدن با آنان سخت‌تر از دو دسته قبل است؛ «دوروهای متقلب ظاهری» نه فقط ادعای‌شان با رفتارشان متضاد است
بلکه ادعای این مردم نیز با باورهای‌شان یکی نیست.درحقیقت این گروه از آدم‌ها ادعا می‌کنند به مسائلی باور دارند در
حالی که در درون هیچ اعتقادی به آن مسائل ندارند مثلا اینها نه‌تنها راستگو نیستند و دروغ می‌گویند بلکه اساسا
به راستگویی نیز باور ندارند.
ریاکارانی که لقب «صادق ظاهری» می‌گیرند اگر به رفتارهای ریاکارانه خود دنباله دهند تبدیل به ریاکاران متقلب ظاهری می‌شوند یعنی
کسانی که رفتارشان با گفتارشان هماهنگ نیست و در باطن به آنچه در میان مردم می‌گویند نیز اعتقاد ندارند.

اما پیچیده‌ترین گروه
ریاکاران دسته چهارم هستند که به آنچه می‌گویند عمل می‌کنند اما به آنچه می‌گویند باور ندارند، این گروه ریاکاران این
چنین عمل می‌کنند چون سعی دارند همیشه دیگران را از خود خشنود نگه دارند، حتی اگر قرار باشد دست به
کارهایی بزنند که به آن اعتقاد ندارند.

زبان جسم
مردم دورو

از
طریق رابطهات غیرکلامی‌می‌توان مردم دورو را شناسایی کرد.
رابطهات غیرکلامی، دنیایی از کلام را به مخاطب می‌رساند.
«بن‌بست دو سویه» مبحثی در علم رابطهات است که به مناسبی شیوهن‌کننده این مشکل است.
دیدیه بن‌بست دوسویه می‌گوید: اگر کسی در کلام مطلبی را عنوان می‌کند ولی رفتار و سکناتش چیز دیگری می‌گوید، شما
به رفتار و سکناتش توجه داشته باشید.
مطلب جالب آن است که اگر در جایی رابطهات کلامی ‌و غیرکلامی‌گرد هم آیند، شما با ۹۰ درصد اعتماد به
رابطهات غیرکلامی ‌توجه نمایید.
در مورد مردم دورو نمایانات رفتارهای غیرکلامی‌ این چنین است که مردمک چشم‌های مردم دورو باز است و رنگ صورت
آنان از حالت عادی تغییر می‌کند یا به سفیدی می‌گراید یا قرمز و گلگون می‌شوند.

 

روباه پرمخاطره‌تر است
یا گرگ؟

مردم دورو در بعضی اوقات نیز دارای تزلزل گفتاری هستند،
آنان ثبات رأی و شخصیت نیز ندارند و گاهی چنان صحنه‌پردازی می‌کنند که مخاطب می‌انگارد که حقیقت محض است.
به راستی روباه پرمخاطره‌تر است یا گرگ؟ گرگی که مستقیم به چشم ‌های‌مان نگاه می‌کند و بی‌درنگ حمله می‌کند
یا روباهی که لبخند می‌زند و با ظاهری دلفریبانه فریب‌مان می‌دهد.

 

حرکات دست

همواره مردم دورو شدت صدای بلندتری
دارند و با حرکات دست زیادتری صحبت می‌کنند.
گاهی نیز زمان صحبت دست‌ها را پشت کمر مخفی می‌کنند.
شخصی که به این مردم دورو از همان ابتدا اطمینان ندارد اغلب زمان دست دادن، خیلی محافظه‌کارانه، فقط نوک انگشتان
او را می‌گیرد.
مردم دورو زمان نشستن روی صندلی کمی‌ به راست یا چپ متمایل می‌شوند و گاه اندکی ‌به جلو برای رابطهی
صمیمانه خم می‌شوند و غالبا لبخند بر لب دارند.
مردم دورو افزون بر این رفتارها مهارت ویژهی در دروغگویی نیز دارند و به علت همین خصلت فراموشکارند.

منشا: مجله زندگی ایده آل

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
برچسب ها
دورویی -
 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 20 ساعت قبل
  • 2019-05-21 21:00:02
  • چجوری در ماه رمضان عطش خودمون رو کنترل کنیم

   زیادتر جسم انسان ها را آب تشکیل داده است. انسان ها برای دنباله حیات و تندرستی بودن به آب احتیاج دارند. در ماه مبارک رمضان روزه داران ساعات خیلیی از روز را بدون استفاده آب می گذرانند از این رو بایست در برنامه خوراکی خود دقت ویژه ای کنند و از فاصله افطار تا سحر آب به اندازه بنوشند.
  • 1 هفته قبل
  • 2019-05-10 09:00:03
  • دستور تهیه کاچی آرد گندم

   کاچی از دسرهای خیلی قدیمی ایرانیه من یادم میاد که آخرین بار زمانی خیلی کوچیک بودم کاچی خوردم اما هنوز که هنوزه مزه اش و اون بافت نرم و لطیفش زیر زبونمه.
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-05 21:00:02
  • این افراد سمی هستند و ازشون دوری کنید

   آدم‌های سمّی چه علامت‌های دارند؟ از کجا بدانید که با یک شخص سمّی معاشرت می‌نمایید؟ و اگر اینطور است، بایستها و نبایستها در این مورد کدامند؟ سروکار دارا بودن با مردم سمّی اجتناب‌ناپذیر است.
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-04 21:00:03
  • برای سلامت موی کودکان چگونه برخود کنیم

   به طور کلی، نوزادان شرقی در مقایسه با نوزادان نژادهای اروپایی که تقریبا زمان تولد مویی ندارند از موهای زیادتری برخوردارند. بعضی از نوزادان زمان تولد در برخی از نقاط جسم به طور چشمگیری پر مو هستند....
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-04 09:00:03
  • چجوری گل های طبیعی رو خشک کنیم

   خشک کردن گل های طبیعی یکی از مناسبترین شیوه هایی است که می توان کادو های خیلی زیبایی را که گرفته ایم ماندگار تر کنیم و آن ها را برای همیشه برای خود حفظ کنیم
  • 3 هفته قبل
  • 2019-05-01 09:00:03
  • دستور تهیه یک دسر خاص برای ماه مبارک رمضان

   اگر شما هم برای سفره افطاری خود دنبال مناسبترین دسرها هستید که هم خوشمزه و خوش طرح باشند و هم قوی که بتوان انرژی از دست رفته در طول روز را تامین کرد با ما همراه باشید تا طرز آماده دسر و یا کیک برجی را در بخوانید.
  • 58 ماه قبل
  • 2014-07-11 00:00:00
  • آموزش درست کردن مرغ مجلسی

   14مشکل عمده خانم ها در مواقعی که مهمان دارند غذا درست کردن است از آنجا که تمامی خانم های ایرانی عادت دارند که مهمانی های مجلل را با چندین نوع غذا برگزار کنند
  • 59 ماه قبل
  • 2014-06-11 00:00:00
  • مدل های جدید مانتو رنگ سال 93

   14چهار مدل تازه از مانتو های رنگ سال 93 رو برای شما عزیزان داریم که امیدوارم بتونن از اونا استفده بکنی
  • 52 ماه قبل
  • 2014-12-29 00:00:00
  • جعبه هدیه دست ساز برای خانم ها

   14امروز باز کاری زیبا و با صلیقه دیگری رو براتون داریم کاردستی که شما دراون باید جعبه هدیه ای رو بسازید ، جعبه هدیه ای دست ساز و البته زیبا
  • 59 ماه قبل
  • 2014-06-13 00:00:00
  • آموزش دوخت لباس شب -خیاطی آسان

   14امروز الگویی رو براتون داریم برای آموزش دوخت لباس شب با استفاده از الگویی که در بخش زیر برای شما دوستان خواهبم داشت
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-04 09:00:03
  • چجوری گل های طبیعی رو خشک کنیم

   14خشک کردن گل های طبیعی یکی از مناسبترین شیوه هایی است که می توان کادو های خیلی زیبایی را که گرفته ایم ماندگار تر کنیم و آن ها را برای همیشه برای خود حفظ کنیم
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-05 21:00:02
  • این افراد سمی هستند و ازشون دوری کنید

   14آدم‌های سمّی چه علامت‌های دارند؟ از کجا بدانید که با یک شخص سمّی معاشرت می‌نمایید؟ و اگر اینطور است، بایستها و نبایستها در این مورد کدامند؟ سروکار دارا بودن با مردم سمّی اجتناب‌ناپذیر است.
  • 56 ماه قبل
  • 2014-09-01 00:00:00
  • برای زیبایی از ماسک خانگی استفاده کنیم یا نه

   14ماسک ها برای نگهداری از پوست و زیبایی بخشی به صورت نقش مهمی بازی میکنند اما سوالی که همیشه بوده و هست آینه که ماسک های خانگی و با مواد طبیعی استفاده بکنیم یا نه، و در صورت استفاده چه نکاتی را در نظر بگیریم
  • 20 ساعت قبل
  • 2019-05-21 21:00:02
  • چجوری در ماه رمضان عطش خودمون رو کنترل کنیم

   زیادتر جسم انسان ها را آب تشکیل داده است. انسان ها برای دنباله حیات و تندرستی بودن به آب احتیاج دارند. در ماه مبارک رمضان روزه داران ساعات خیلیی از روز را بدون استفاده آب می گذرانند از این رو بایست در برنامه خوراکی خود دقت ویژه ای کنند و از فاصله افطار تا سحر آب به اندازه بنوشند.
  • 1 هفته قبل
  • 2019-05-10 09:00:03
  • دستور تهیه کاچی آرد گندم

   کاچی از دسرهای خیلی قدیمی ایرانیه من یادم میاد که آخرین بار زمانی خیلی کوچیک بودم کاچی خوردم اما هنوز که هنوزه مزه اش و اون بافت نرم و لطیفش زیر زبونمه.
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-05 21:00:02
  • این افراد سمی هستند و ازشون دوری کنید

   آدم‌های سمّی چه علامت‌های دارند؟ از کجا بدانید که با یک شخص سمّی معاشرت می‌نمایید؟ و اگر اینطور است، بایستها و نبایستها در این مورد کدامند؟ سروکار دارا بودن با مردم سمّی اجتناب‌ناپذیر است.
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-04 21:00:03
  • برای سلامت موی کودکان چگونه برخود کنیم

   به طور کلی، نوزادان شرقی در مقایسه با نوزادان نژادهای اروپایی که تقریبا زمان تولد مویی ندارند از موهای زیادتری برخوردارند. بعضی از نوزادان زمان تولد در برخی از نقاط جسم به طور چشمگیری پر مو هستند....
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-04 09:00:03
  • چجوری گل های طبیعی رو خشک کنیم

   خشک کردن گل های طبیعی یکی از مناسبترین شیوه هایی است که می توان کادو های خیلی زیبایی را که گرفته ایم ماندگار تر کنیم و آن ها را برای همیشه برای خود حفظ کنیم
  • 3 هفته قبل
  • 2019-05-01 09:00:03
  • دستور تهیه یک دسر خاص برای ماه مبارک رمضان

   اگر شما هم برای سفره افطاری خود دنبال مناسبترین دسرها هستید که هم خوشمزه و خوش طرح باشند و هم قوی که بتوان انرژی از دست رفته در طول روز را تامین کرد با ما همراه باشید تا طرز آماده دسر و یا کیک برجی را در بخوانید.
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید