هوالرزاق
ads


نکاتی برای کنترل خشم

نکاتی برای کنترل خشم

خشم یکی از ابزارهای ابراز احساسات است و گاهی ممکن است دلیل واقعی خشم چیز دیگری باشد و بروز خشم و نشان دادن آن در حالتی پیش می آید که مسائل دیگری تاثیر گذار است

دانستن نکات زیر در کنترل خشم به شما حتما کمک خواهد کرد

نکته ۱ : آنچه واقعا در پشت خشم شما وجود دارد را جست و جو نمایید

اگر شما در حال مبارزه با خشم خارج اَز کنترل خود هستید ، ممکن می باشد تعجب نمایید کة چرا اینقدر کم طاقت هستید. مشکلات خشم اغلب برآمده اَز آن چیزی می باشد کة شما بة نام یک کودک یاد گرفته اید. اگر شما دیگران را درحال فریاد زدن بر سر خانواده خود ، ضربه زدن بة یکدیگر، و یا پرتاب کردن چیزی تماشا کرده باشید ، ممکن می باشد فکر نمایید این می باشد راه ابراز خشم. حادثه ها پس اَز ضربه و سطح بالای استرس می تواند شما را بیشتر مستعد ابتلا بة خشم نماید.

اغلب خشم راهی می باشد برای پوشش احساسات دیگرمان. بة منظور دریافت پشت پرده خشم باید نیازهای خود را ملاقات نمایید. برای ابراز خشم خود اَز راه مناسب، شما باید در ارتباط با آنچه واقعا احساس می نمایید با شید. آیا شما واقعا عصبانی هستید ؟ یا خشم دارید برای اینکه احساسات دیگر مانند خجالت، نا امنی، ضربه خود و یا آسیب پذیری را بپوشانید ؟

اگر زانوی شما در وقت عصبانیت تند تند تکان می خورد نشان دهنده استفاده اَز خشم برای پوشش احساسات دیگر می باشد نه خشم واقعی . این عمل بة ویژه اگر شما در یک خانواده بزرگ گردیده باشید کة در آن اَز بیان احساسات دلسرد گردیده اید اتفاق می افتد. بعنوان یک فرد بالغ ، شما نیاز دارید احساست متفاوت اَز خشم را شناسید.

برخی از محرک های خشم

ما عصبانی تر می شویم وقتی کة ما دچار استرس طولانی هستیم.

ما اغلب عصبانی می شویم هنگامی کة بة اون چیزی کة ما بة نام یک کودک مورد نیاز می باشد نرسیده باشیم.

ما اغلب عصبانی می شویم وقتی کة ما یک صفت را در دیگران دیده، و آن را در خود نمی یابیم.

گاهی اوقات ما عصبانی می شویم اَز آنجا کة ما بة نام یک کودک آسیب دیده رنج کشیده ایم .

ما عصبانی می شویم وقتی رویداری ما را بة خاطرات تلخ گذشته می برد.

نکته ۲ : آگاهی اَز علائم هشدار دهنده خشم

در حالی کة شما ممکن می باشد احساس نمایید بدون هیچ هشداری خشم شما منفجر می گردد، علائم هشدار دهنده فیزیکی در بدن شما وجود دارد. خشم یک واکنش فیزیکی طبیعی است. وقتی عصبانی می شوید سیستم دفاعی شما در حالت حمله قرار می گیرد . با شناختن نشانه های فیزیکی بدنتان هنگام عصبانی شدن می توانید قبل اَز حمله خشم کنترل بیشتری روی آن داشته باشید .همچنین قبل اَز عصبانیت نشانه هایی نیز در خلق و خوی شما بروز می کند کة می تواند در کنترل آن بة شما کمک نماید.

توجه به راه های بروز خشم بدن:

گره در معده شما

فشار دادن دندانها دست یا فک شما

احساس مرطوب شدن و یا سرخ شدن

تنفس سریع تر

سردرد

قدم زدن و یا نیاز بة راه رفتن در اطراف

مشکل در تمرکز

تپش قلب

شناسایی الگوهای فکری منفی

مشکلات خشم بیشتر برآمده از آن چیزی می باشد کة شما فکر می نمایید و یا تعبیر شما اَز آنچه برایتان رخ می دهد .

الگوهای فکری منفی مشترک کة باعث خشم می گردد عبارتند اَز:

_ تعمیم بیشاز حد : استفاده اَز کلمات همیشه، هرگز و قید های تا کیدی

_ تفکر همه یا هیچ : رفتار، فکر، موفقیت ، ، پدیده یا موضوع را کلا سفید یا سیاه دیدن.

_ ذهن خواندن و نتیجه گیری : استفاده اَز کلمه می دانم منظورش چه بود، مطمئنم …

_ بی توجهی بة امر مثبت : توجه زیاد و با ارزشی بة جنبه ها ی مثبت زندگی خود نداشتن و همیشه نکات مثبت را برای خود بی اهمیت جلوه دادن.

_ تعمیم مبالغه آمیز : حقایق زندگی را پررنگ تر اَز مقدار واقعی آن دیدن

_ استدلال احساسی : فکر می کنند کة احساسات منفی ما لزوما منعکس کننده واقعیت ها هستند.

نکته ۳ : آموزش راه های خنک کردن

هنگامی کة شما می دانید کة چگونه علائم هشدار دهنده خلق و خوی شما در حال افزایش می باشد و پیش بینی می نمایید محرک هایتان را ، شما می توانید بة سرعت برای مقابله با خشمتان وارد عمل شوید. تکنیک های بسیاری برای خنک کردن شما وجود دارد.

راهنمایی سریع برای خنک کردن

تمرکز بر روی احساسات جسمی برآمده اَز خشم. وقتی کة شما بر بدن خود در وقت عصبانیت متمرکز مش وید خود بة خود اَز شدت عصبانیت تان کم می گردد .

_ نفس عمیق بکشید : عمیق ، تنفس آرام بة مقابله با افزایش تنش کمک می کند.

_ ورزش : پیاده روی سریع در اطراف بلوک یک ایده عالی می باشد ..

_ استفاده اَز حواس خود : امکان استفاده اَز قدرت آرامش بخش اَز دید، بویایی ، شنوایی ، لامسه، و طعم و مزه . سعی نمایید بر حواس خود متمرکز باشید و اَز گوش دادن بة موسیقی، تصویرتان در آینه، خوردن غذای مورد علاقه تان لذت ببرید.

به آرامی تا ده بشمارد . تمرکز بر شمارش بة عقل اجازه می دهد کنترل را اَز احساسات بگیرد. اگربه ده رسیدید و هنوز هم خشم خود را خارج اَز کنترل می بینید دوباره بشمارید.

وضعیت خود را بررسی نمایید تا ببینید واقعیت چیست و شما چطور آن را تعبیر کرده اید . اَز خود بپرسید :

چقدر این اتفاق برای من مهم می باشد ؟

آیا واقعا ارزش عصبانی شدن دارد ؟

آیا ارزش آ ن را دارد کة بقیه روز من خراب گردد ؟

آیا پاسخ من بة این وضعیت مناسب می باشد ؟

آیا ارزش وقت گذاشتن را دارد ؟

نکته ۴ : پیدا کردن راه هایی سالم برای بیان خشم خود

اگر شما تصمیم گرفته اید کة راه بةتری برای بروز خشم وجود دارد مطمئنا موفق می شوید. مهم این می باشد کة برای بیان احساسات خود راه سالم را پیدا نمایید. هنگامی کة با احترام ارتباط برقرار می نمایید ، خشم می تواند یک منبع فوق العاده ای اَز انرژی و برای تغییر الهام بخش باشد .

با دقت بة آنچه واقعا اَز آن عصبانی هستید اشاره نمایید

آیا تا بة حال اَز بحث احمقانه چیزی بدست آورده اید؟ دعوا بزرگ اغلب بر سر چیز کوچک رخ می دهد، قرار دادن ظرفی سمت چپ بة جای راست و یا ده دقیقه دیررسیدن. اما معمولا یک مسئله بزرگتر در پشت آن وجود دارد. اگر شما سریع تحریک می شوید و خشم تان بة سرعت در حال افزایش می باشد ، اَز خود بپرسید : ” چیزی کة من واقعا در مورد عصبانی هستم چیست ؟ ” شناسایی منبع واقعی سرخوردگی بة شما در راحت تر ارتباط برقرار کردن با خشم ، اقدام سازنده ، و حل و فصل دقیق آن کمک می کند .

چند نکته :

_ درست می باشد کة اَز دست کسی ناراحت هستید اما مبارزه عادلانه داشته باشید. مبارزه با عادلانه اجازه می دهد تا شما نیازهای خود در حالی کة بة دیگران نیز احترام می گذارید بیان نمایید.

_ تمرکز بر وقت حال داشته باشید. توجه بة گذشته و اتفاقات تلخ عصبانیت را تشدید می کند در حالی کة تمرکز بر وقت حال شما را بة سمت کنترل خشم راهنمایی می کند.

_ در میدان جنگ خود را انتخاب نمایید . اختلافات را می توان تخلیه کرد اما مهم این می باشد ببینید آیا اتفاق ارزش دارد کة شما وقت و انرژی خود را برای آن تلف نمایید . اگر در میدان جنگ خود را انتخاب نمایید در این صورت وقتی کة اَز چیزی هم ناراحت شوید دیگران شما را جدی تر می گیرند.

حاضر بة بخشش و عفو باشید. حل تعارض غیر ممکن می باشد اگر شما مایل و یا قادر بة بخشش و عفو نباشید.

_ اگر نمی توانید تفاوت ها را حل نمایید اختلافات را بپذیرید و توافق نمایید.

کمک برای مدیریت خشم

اگر هنوز هم خشم شما خارج اَز کنترل می باشد یا بة طور مدام در محیط پر تنش قرارد ارید، شما بة کمک بیشتری نیاز دارید.

بسیاری اَز درمانگران، کلاس ها، برنامه ها و برای افراد مبتلا بة مشکلات مدیریت خشم وجود دارد. درخواست کمک نشانه ای اَز ضعف نیست.

درمان مشکلات کنترل خشم

درمان می تواند یک راه عالی برای کاوش دلایل خشم باشد. اگر شما نمی دانید کة چرا عصبانی می شوید، کنترل خشم نیز بسیار سخت می گردد. درمان شامل ایجاد یک محیط امن برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دلایل ایجاد خشم و شناسایی علل محرک برای خشم فراهم می کند. این یک مکان امن برای تمرین مهارت های جدید در بیان خشم را نیز شامل می گردد.

درکلاس مدیریت خشم و یا درمان گروهی اجازه می دهند شما مقابله افراد با رویداد ها را ببینید. همچنین شما راهنمایی و روش های یادگیری برای مدیریت خشم دیگران را می شنوید.


نکاتی برای کنترل خشم

برچسب های
نکاتی برای کنترل خشم - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :1393/02/11-53 ماه قبل
کل بازدید : 14,435
تعداد بازدید ماه جاری : 11,208
تعداد بازدید در هفته جاری : 3
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به نکاتی برای کنترل خشم داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به نکاتی برای کنترل خشم


مطالب مرتبط با نکاتی برای کنترل خشم

 • چگونه خشم بچه ها را کنترل کنیمچگونه خشم بچه ها را کنترل کنیم

  باید در رابطه با بچه های خودمون بدانیم که چگونه باید با بچه ها برخورد کرد و خشم اون ها کنترل کنیم

 • ۹ روش روانشناسانه برای پایین کشیدن فتیله خشم۹ روش روانشناسانه برای پایین کشیدن فتیله خشم
  کافی است حرفی بشنود که با چارچوب ذهنی‌اش مغایرت داشته باشد، سریع برافروخته می‌شود، بی‌محلی می‌کند، زیر لب غر می‌زند و به زمین و زمان فحش می‌دهد، اگر از اتفاق پیش آمده خیلی زیاد ناراحت شده باشد که دیگر نگو، روزگاری است که سیاه می‌شود!
 • چهار راه برای رهایی از خشم چهار راه برای رهایی از خشم
  مهار کردن خشم از جمله اقدامات مهم در درمان های روان شناختی است . افراد معمولا از خشم خود رنج می برند ، اگر خشمی که در درون و بیرون فرد است در مان نشود ، می توhند به صورتی سمی آزار دهنده برای فرد تبدیل شود در غالب شرم ، ترس ، اضطراب ، خود آزاری ظاهر شود .
 • بدون داد و فریاد خشمگین شوید؟ بدون داد و فریاد خشمگین شوید؟
  اگر زود عصبانی می‌شوید، به كمك این توصیه‌ها با خشم و عصبانیت راحت‌تر كنار بیایید.
 • مطلبی تازه درباره پنج گام برای مدیریت خشم مطلبی تازه درباره پنج  گام  برای مدیریت خشم
  خشم، یک هیجان منفی است که اگر به درستی مدیریت نشود، آسیب های زیادی در پی دار
 • مطلبی تازه درباره خشم خود را با مانترا کنترل نمایید!مطلبی تازه درباره خشم خود را با مانترا کنترل نمایید!
  اینکه گاهی در زندگی عصبانی شویم، کاملا طبیعی و عادی است؛ چرا که در برخی مواقع حتی موارد کوچک هم می توانند ما را تحریک کنند. متاسفانه خشم و عصبانیت احساساتی هستند که به سختی می توان آنها را کنترل کرد اما با به کارگیری چند روش کارآمد می توان تلاشی سودمند در جهت کنترل این احساسات کرد.
مینیسک زانو چیست؟ مینیسک زانو چیست؟
زانوها لولایی هستند که در بدن ما قرار دارند و می توانند امر راه رفتن و تغییر دادن جهت ها را در یک محور برای پاها ایجاد نمایند. در این مطلب قصد داریم تا شما را با مینیسک زانو آشنا کنیم. چه کسانی بیشتر به سرطان دهانه رحم مبتلا می شوند؟ چه کسانی بیشتر به سرطان دهانه رحم مبتلا می شوند؟
سرطان دهانه رحم از سرطان شایع در زنان به شمار می رود ، این سرطان عوارض نامناسبی را از خود برجای خواهد گذاشت از جمله آنها می توان به خطر افتادن ظرفیت باروری اشاره نمود. متأسفانه بیماری سرطان دهانه رحم در اکثر موارد زمانی رخ می دهد که فرد خود مقصر اصلی آن است و به دلیل عدم رعایت برخی از مسائل مهم در زمینه روابط جنسی ، گرفتار این بیماری شده است. انواع آلرژی پاییزی انواع آلرژی پاییزی
سلام خدمت دوستان عزیز امروز با مطلب دیگری در مورد آلرژی در خدمت شما هستیم و نگاهی می اندازیم به آلرژی فصلی چیزی که در فصل پاییز خیلی زیاد شما دوستان در گیر هستید آلرژی و حساسیت پاییزی در انواع مختلف پوستی تنفسی غذایی به وجود می آید ریواس و خواص درمانی بسیار مهم ریواس و خواص درمانی بسیار مهم
ریواس یکی از گیاهانی است که با خاصیت دارویی خود می تواند از بسیاری بیماری های گوناگون پیشگیری به عمل آورد ، پس با خواص آن آشنا شوید و سعی کنید بیشتر و بهتر از این گیاه مفید استفاده کنید. نفوذ بر دیگران و تأثیر آن بر موفقیت نفوذ بر دیگران و تأثیر آن بر موفقیت
این که شما بتوانید در زمانی که به کاری مشغول هستید دیگران را نیز به سوی خود جلب کنید ، قطعا بر روی پیشرفت کاری شما مؤثر خواهد بود و شما رو در راه رسیدن به هدف هاتون کمک خواهد کرد. ازدواج با روانشناس ممنوع ازدواج با روانشناس ممنوع
امروز یک موضوع تقریبا متفاوت و خاص رو براتون سوالی که برای خلی ها پیش خواهد اومده و شاید برای شما هم پیش اومده باشه و سعی کردیم پاسخ سوال های شما دوستان رو در پستی کوتاه براتون داشته باشیم و امیدوارم این پست کوتاه بتونه جوابگوی سوال های شما باشه راه حل هایی برای جوان تر شدن راه حل هایی برای جوان تر شدن
جوان تر شدن بخصوص در دوره ی میانسالی شاید مهم ترین دغدغه ای باشد که یک خانم به آن فکر می کند. در حقیقت شما می توانید با راه حل هایی این جوانی را به بدن خود باز گردانید و از آن لذت ببرید. اعتماد و پایداری یک زندگی مشترک اعتماد و پایداری یک زندگی مشترک
یکی از مهم ترین اصل ها در زندگی مشترک بین دو فرد برقراری اعتماد خواهد بود. تا زمانی که اعتمادی وجود نداشته باشد لذت واقعی هم وجود نخواهد داشت. روش پاک کردن لک های چرب آشپزخانه روش پاک کردن لک های چرب آشپزخانه
برای یک خانم خانه دار اونم از نوع فوق العاده مرتب و تر وتمیزش همیشه مهم که لکه ای جایی نمونه و همه چیز و همه جای خونه مخصوصا آشپز خونه عاری از هر نوع لکه ای باشه. اما پاک کردن هر لکه ای ساده نیست مخصوصا لکه های چربی که خب در آشپز خانه به وفور یافت میشوند چگونه رایحه عطر رو ماندگارتر کنیم چگونه رایحه عطر رو ماندگارتر کنیم
اگر شما هم مثل من عاشق خرید عطر و استفاده از اون هستید و با این مسئله مشکل دارید که عطرهایی که استفاده میکنید و خریداری میکنید اون قدری که دوست دارین ماندگار نیست و با تغییر برند و کیفیت عطر هم باز این مشکل در جای خودش پابرجاست و به دنبال حل این مشکلین؟
ضد آلرژی کردن محیط خانه با این روش ها ضد آلرژی کردن محیط خانه با این روش ها
ضد آلرژی کردن محیط خانه با این روش ها نشانه اینکه دارید افاده‌ای می شوید نشانه اینکه دارید افاده‌ای می شوید
هیچکس از آدم های افاده ای خوشش نمی آید. همه دوست دارند اطرافیانش خاکی و دوست داشتنی و خالی از غرورهای کاذب و افاده و تکبر باشند. دوستی با آدم های افاده ای بسیار دشوار است. نمی توانید با آنها راحت باشید. گنددماغ و خود والاپندار هستند. اما باید مراقب باشید خودتان در دام این رفتار زشت گرفتار نشوید. اگر نشانه های زیر را داشته باشید، یعنی جزو همین آدم های دوست نداشتنی شده اید. آیا روغن کلزا خوبست یا نه؟ آیا روغن کلزا خوبست یا نه؟
بسیاری از افراد برای تهیه کردن غذ ا از روغن زیتون استفاده می‌کنند،ولی چه چیزی می‌تواند جایگزین آن شود. زندگی‌تان لذت‌بخش است یا ناامیدکننده؟ زندگی‌تان لذت‌بخش است یا ناامیدکننده؟
انسان‌ها برای تغییر تجربه زندگی‌شان از ناامیدی به معنادار بودن و رضایتمندی چه کارهایی می‌توانند انجام دهند؟ در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازدیم. ریشه نفرت کجاست؟ ریشه نفرت کجاست؟
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به «نفرت» به عنوان هیجانی که در افراد منفعل،‌ ترسو و درونگرا وجود دارد، ریشه عشق و نفرت را به رابطه مادر و کودک نسبت داد. واقعا روغن نارگیل این همه فایده دارد؟ واقعا روغن نارگیل این همه فایده دارد؟
روغن نارگیل را بیشتر به عنوان تقویت کننده موی سر می شناسیم و به کار می گیریم. اما این روغن فواید بسیار زیادی دارد که دانستن آنها روزی به کار شما خواهد آمد. تقویت این سیستم از بدن با مصرف روزانه قارچ پخته تقویت این سیستم از بدن با مصرف روزانه قارچ پخته
طی انجام یک تحقیق جدید مشخص شد که مصرف قارچ شیتاکه پخته (shiitake mushroom) به صورت روزانه می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. چرا باید زودتر شام بخوریم؟ چرا باید زودتر شام بخوریم؟
آیا بیشتر اوقات بعد از ساعت ۹ یا ۱۰ شب شام میخورین؟ این یه عادت بده که نه تنها روی سلامتی بلکه روی وزنتون هم تاثیر میذاره. اینجا سه تا دلیل هست که باید شام خوردن رو زودتر شروع کنین. عادت های غذایی مفید برای کسانی که میخواهند سالم بمانند عادت های غذایی مفید برای کسانی که میخواهند سالم بمانند
کسانی که میخواهند سالم بمانند و سالم زندگی کنند باید برخی از عادت های غذایی غلط را کنار بگذارند و بعضی مسائل را بیشتر رعایت کنند. علل چشم و همچشمی و راههای رهایی از چشم و همچشمی علل چشم و همچشمی و راههای رهایی از چشم و همچشمی
پدیده ناهنجار چشم و همچشمی پدیده‌ای است که در میان بیشتر مردم جامعه ـ چه مرد، چه زن ـ وجود دارد به طوری که آنها را وادار می‌کند پیوسته خود و زندگی‌شان را با دیگران بویژه همسایه‌های خود مقایسه کنند.


گفت وگویی با مهوش وقاری بازیگر با سابقه تلویزیون گفت وگویی با مهوش وقاری بازیگر با سابقه تلویزیون
امروز گفت و گویی داریم با یکی دیگر از بازیگران با سابقه تلویزیون مهوش وقاری بازیگری که مدتی است کم پیدا شده اما کارهای زیبا و خوب او همیشه در ذهن طرفداران تلویزون بوده است
برترین بازیگرهای سینمای ایران از نگاه دیگر برترین بازیگرهای سینمای ایران از نگاه دیگر
امروز نگاهی انداختیم به برترین بازیگران سینمای کشورمون اما از این منظر که کدامیک از آن ها پول سازترین بازیگران هستندو مردم رو بیشتر به گیشه ها دعوت کرده ان و باعث فروش هرچه بیشتر فیلم ها در سال های اخیر بوده اند
مدل های دیگری از کدوی هالووین مدل های دیگری از کدوی هالووین
مدل های دیگری از کدوی هالووین
پنج یا هفت وعده میوه و سبزیجات در روز بخورید پنج یا هفت وعده میوه و سبزیجات در روز بخورید
در هر روز نیاز هست که ما از میوه و سبزی جات استفاده کنیم و میگویند حداقل مورد نیاز ما باید در روز پنج یا هفت وعده میوه و سبزی استفاده بکنیم
عکس های تازه ای از کدوهای هالووین عکس های تازه ای از کدوهای هالووین
عکس های تازه ای از کدوهای هالووین
مقوی تر کردن غذای کودک با روشی ساده مقوی تر کردن غذای کودک با روشی ساده
خیلی از مادر ها دنبال و تو فکر این هستند که چگونه غذاهای کودکانشون رو قویتر و بهتر کنند تا کودک در دورانی که نیاز بیشتر به غدا داره هرچه بیشتر قوی و سرحال بشه
حکایت کاشف بی باک حکایت کاشف بی باک
امروز حکایت دیگری رو براتون داری ماز کاشفی بی باک حکایتی خواندنی و شنیدنی
میترا حجار: هالیوودی ها خیلی بی رحم اند میترا حجار: هالیوودی ها خیلی بی رحم اند
میترا حجار جزء بازیگرانی است که در سینمای ایران فراز و فرود های متفاوتی داشته است و در سال های اخیر دوباره پرکار شده و دارد کارهای خوبی نیز در سینما ارائه میده، او معتقد است در هالوود بی رحمی فراوانی جریان دارد بر خلاف سینمای ایران
بخند و بخون جملات خنده دار سری مهر بخند و بخون جملات خنده دار سری مهر
امروز سری دیگری از جملات خنده دار رو براتون داریم جملاتی که در ماه مهر امیدوارم با شروع مدرسه حس خوبی رو براتون ایجاد کنه و حال و هوایخ وبی داشته باشید
وقتی حامد بهداد مانکن میشود وقتی حامد بهداد مانکن میشود
کارتازه حامد بهداد در حال فیلم برداری است واینگونه که شنیده ها حاکی است او در کار تازه است قرار است  فیلمی به نام مانکن شدن ایفای نقش کند
خرید بک لینک دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ دانلود بازی کم حجم مدل آستین مانتو