هوالرزاق
ads


نکاتی برای کنترل خشم

نکاتی برای کنترل خشم

خشم یکی از ابزارهای ابراز احساسات است و گاهی ممکن است دلیل واقعی خشم چیز دیگری باشد و بروز خشم و نشان دادن آن در حالتی پیش می آید که مسائل دیگری تاثیر گذار است

دانستن نکات زیر در کنترل خشم به شما حتما کمک خواهد کرد

نکته ۱ : آنچه واقعا در پشت خشم شما وجود دارد را جست و جو نمایید

اگر شما در حال مبارزه با خشم خارج اَز کنترل خود هستید ، ممکن می باشد تعجب نمایید کة چرا اینقدر کم طاقت هستید. مشکلات خشم اغلب برآمده اَز آن چیزی می باشد کة شما بة نام یک کودک یاد گرفته اید. اگر شما دیگران را درحال فریاد زدن بر سر خانواده خود ، ضربه زدن بة یکدیگر، و یا پرتاب کردن چیزی تماشا کرده باشید ، ممکن می باشد فکر نمایید این می باشد راه ابراز خشم. حادثه ها پس اَز ضربه و سطح بالای استرس می تواند شما را بیشتر مستعد ابتلا بة خشم نماید.

اغلب خشم راهی می باشد برای پوشش احساسات دیگرمان. بة منظور دریافت پشت پرده خشم باید نیازهای خود را ملاقات نمایید. برای ابراز خشم خود اَز راه مناسب، شما باید در ارتباط با آنچه واقعا احساس می نمایید با شید. آیا شما واقعا عصبانی هستید ؟ یا خشم دارید برای اینکه احساسات دیگر مانند خجالت، نا امنی، ضربه خود و یا آسیب پذیری را بپوشانید ؟

اگر زانوی شما در وقت عصبانیت تند تند تکان می خورد نشان دهنده استفاده اَز خشم برای پوشش احساسات دیگر می باشد نه خشم واقعی . این عمل بة ویژه اگر شما در یک خانواده بزرگ گردیده باشید کة در آن اَز بیان احساسات دلسرد گردیده اید اتفاق می افتد. بعنوان یک فرد بالغ ، شما نیاز دارید احساست متفاوت اَز خشم را شناسید.

برخی از محرک های خشم

ما عصبانی تر می شویم وقتی کة ما دچار استرس طولانی هستیم.

ما اغلب عصبانی می شویم هنگامی کة بة اون چیزی کة ما بة نام یک کودک مورد نیاز می باشد نرسیده باشیم.

ما اغلب عصبانی می شویم وقتی کة ما یک صفت را در دیگران دیده، و آن را در خود نمی یابیم.

گاهی اوقات ما عصبانی می شویم اَز آنجا کة ما بة نام یک کودک آسیب دیده رنج کشیده ایم .

ما عصبانی می شویم وقتی رویداری ما را بة خاطرات تلخ گذشته می برد.

نکته ۲ : آگاهی اَز علائم هشدار دهنده خشم

در حالی کة شما ممکن می باشد احساس نمایید بدون هیچ هشداری خشم شما منفجر می گردد، علائم هشدار دهنده فیزیکی در بدن شما وجود دارد. خشم یک واکنش فیزیکی طبیعی است. وقتی عصبانی می شوید سیستم دفاعی شما در حالت حمله قرار می گیرد . با شناختن نشانه های فیزیکی بدنتان هنگام عصبانی شدن می توانید قبل اَز حمله خشم کنترل بیشتری روی آن داشته باشید .همچنین قبل اَز عصبانیت نشانه هایی نیز در خلق و خوی شما بروز می کند کة می تواند در کنترل آن بة شما کمک نماید.

توجه به راه های بروز خشم بدن:

گره در معده شما

فشار دادن دندانها دست یا فک شما

احساس مرطوب شدن و یا سرخ شدن

تنفس سریع تر

سردرد

قدم زدن و یا نیاز بة راه رفتن در اطراف

مشکل در تمرکز

تپش قلب

شناسایی الگوهای فکری منفی

مشکلات خشم بیشتر برآمده از آن چیزی می باشد کة شما فکر می نمایید و یا تعبیر شما اَز آنچه برایتان رخ می دهد .

الگوهای فکری منفی مشترک کة باعث خشم می گردد عبارتند اَز:

_ تعمیم بیشاز حد : استفاده اَز کلمات همیشه، هرگز و قید های تا کیدی

_ تفکر همه یا هیچ : رفتار، فکر، موفقیت ، ، پدیده یا موضوع را کلا سفید یا سیاه دیدن.

_ ذهن خواندن و نتیجه گیری : استفاده اَز کلمه می دانم منظورش چه بود، مطمئنم …

_ بی توجهی بة امر مثبت : توجه زیاد و با ارزشی بة جنبه ها ی مثبت زندگی خود نداشتن و همیشه نکات مثبت را برای خود بی اهمیت جلوه دادن.

_ تعمیم مبالغه آمیز : حقایق زندگی را پررنگ تر اَز مقدار واقعی آن دیدن

_ استدلال احساسی : فکر می کنند کة احساسات منفی ما لزوما منعکس کننده واقعیت ها هستند.

نکته ۳ : آموزش راه های خنک کردن

هنگامی کة شما می دانید کة چگونه علائم هشدار دهنده خلق و خوی شما در حال افزایش می باشد و پیش بینی می نمایید محرک هایتان را ، شما می توانید بة سرعت برای مقابله با خشمتان وارد عمل شوید. تکنیک های بسیاری برای خنک کردن شما وجود دارد.

راهنمایی سریع برای خنک کردن

تمرکز بر روی احساسات جسمی برآمده اَز خشم. وقتی کة شما بر بدن خود در وقت عصبانیت متمرکز مش وید خود بة خود اَز شدت عصبانیت تان کم می گردد .

_ نفس عمیق بکشید : عمیق ، تنفس آرام بة مقابله با افزایش تنش کمک می کند.

_ ورزش : پیاده روی سریع در اطراف بلوک یک ایده عالی می باشد ..

_ استفاده اَز حواس خود : امکان استفاده اَز قدرت آرامش بخش اَز دید، بویایی ، شنوایی ، لامسه، و طعم و مزه . سعی نمایید بر حواس خود متمرکز باشید و اَز گوش دادن بة موسیقی، تصویرتان در آینه، خوردن غذای مورد علاقه تان لذت ببرید.

به آرامی تا ده بشمارد . تمرکز بر شمارش بة عقل اجازه می دهد کنترل را اَز احساسات بگیرد. اگربه ده رسیدید و هنوز هم خشم خود را خارج اَز کنترل می بینید دوباره بشمارید.

وضعیت خود را بررسی نمایید تا ببینید واقعیت چیست و شما چطور آن را تعبیر کرده اید . اَز خود بپرسید :

چقدر این اتفاق برای من مهم می باشد ؟

آیا واقعا ارزش عصبانی شدن دارد ؟

آیا ارزش آ ن را دارد کة بقیه روز من خراب گردد ؟

آیا پاسخ من بة این وضعیت مناسب می باشد ؟

آیا ارزش وقت گذاشتن را دارد ؟

نکته ۴ : پیدا کردن راه هایی سالم برای بیان خشم خود

اگر شما تصمیم گرفته اید کة راه بةتری برای بروز خشم وجود دارد مطمئنا موفق می شوید. مهم این می باشد کة برای بیان احساسات خود راه سالم را پیدا نمایید. هنگامی کة با احترام ارتباط برقرار می نمایید ، خشم می تواند یک منبع فوق العاده ای اَز انرژی و برای تغییر الهام بخش باشد .

با دقت بة آنچه واقعا اَز آن عصبانی هستید اشاره نمایید

آیا تا بة حال اَز بحث احمقانه چیزی بدست آورده اید؟ دعوا بزرگ اغلب بر سر چیز کوچک رخ می دهد، قرار دادن ظرفی سمت چپ بة جای راست و یا ده دقیقه دیررسیدن. اما معمولا یک مسئله بزرگتر در پشت آن وجود دارد. اگر شما سریع تحریک می شوید و خشم تان بة سرعت در حال افزایش می باشد ، اَز خود بپرسید : ” چیزی کة من واقعا در مورد عصبانی هستم چیست ؟ ” شناسایی منبع واقعی سرخوردگی بة شما در راحت تر ارتباط برقرار کردن با خشم ، اقدام سازنده ، و حل و فصل دقیق آن کمک می کند .

چند نکته :

_ درست می باشد کة اَز دست کسی ناراحت هستید اما مبارزه عادلانه داشته باشید. مبارزه با عادلانه اجازه می دهد تا شما نیازهای خود در حالی کة بة دیگران نیز احترام می گذارید بیان نمایید.

_ تمرکز بر وقت حال داشته باشید. توجه بة گذشته و اتفاقات تلخ عصبانیت را تشدید می کند در حالی کة تمرکز بر وقت حال شما را بة سمت کنترل خشم راهنمایی می کند.

_ در میدان جنگ خود را انتخاب نمایید . اختلافات را می توان تخلیه کرد اما مهم این می باشد ببینید آیا اتفاق ارزش دارد کة شما وقت و انرژی خود را برای آن تلف نمایید . اگر در میدان جنگ خود را انتخاب نمایید در این صورت وقتی کة اَز چیزی هم ناراحت شوید دیگران شما را جدی تر می گیرند.

حاضر بة بخشش و عفو باشید. حل تعارض غیر ممکن می باشد اگر شما مایل و یا قادر بة بخشش و عفو نباشید.

_ اگر نمی توانید تفاوت ها را حل نمایید اختلافات را بپذیرید و توافق نمایید.

کمک برای مدیریت خشم

اگر هنوز هم خشم شما خارج اَز کنترل می باشد یا بة طور مدام در محیط پر تنش قرارد ارید، شما بة کمک بیشتری نیاز دارید.

بسیاری اَز درمانگران، کلاس ها، برنامه ها و برای افراد مبتلا بة مشکلات مدیریت خشم وجود دارد. درخواست کمک نشانه ای اَز ضعف نیست.

درمان مشکلات کنترل خشم

درمان می تواند یک راه عالی برای کاوش دلایل خشم باشد. اگر شما نمی دانید کة چرا عصبانی می شوید، کنترل خشم نیز بسیار سخت می گردد. درمان شامل ایجاد یک محیط امن برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دلایل ایجاد خشم و شناسایی علل محرک برای خشم فراهم می کند. این یک مکان امن برای تمرین مهارت های جدید در بیان خشم را نیز شامل می گردد.

درکلاس مدیریت خشم و یا درمان گروهی اجازه می دهند شما مقابله افراد با رویداد ها را ببینید. همچنین شما راهنمایی و روش های یادگیری برای مدیریت خشم دیگران را می شنوید.


نکاتی برای کنترل خشم

برچسب های
نکاتی برای کنترل خشم - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :1393/02/11-55 ماه قبل
کل بازدید : 14,457
تعداد بازدید ماه جاری : 11,230
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به نکاتی برای کنترل خشم داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به نکاتی برای کنترل خشم


مطالب مرتبط با نکاتی برای کنترل خشم

 • چگونه خشم بچه ها را کنترل کنیمچگونه خشم بچه ها را کنترل کنیم

  باید در رابطه با بچه های خودمون بدانیم که چگونه باید با بچه ها برخورد کرد و خشم اون ها کنترل کنیم

 • ۹ روش روانشناسانه برای پایین کشیدن فتیله خشم۹ روش روانشناسانه برای پایین کشیدن فتیله خشم
  کافی است حرفی بشنود که با چارچوب ذهنی‌اش مغایرت داشته باشد، سریع برافروخته می‌شود، بی‌محلی می‌کند، زیر لب غر می‌زند و به زمین و زمان فحش می‌دهد، اگر از اتفاق پیش آمده خیلی زیاد ناراحت شده باشد که دیگر نگو، روزگاری است که سیاه می‌شود!
 • چهار راه برای رهایی از خشم چهار راه برای رهایی از خشم
  مهار کردن خشم از جمله اقدامات مهم در درمان های روان شناختی است . افراد معمولا از خشم خود رنج می برند ، اگر خشمی که در درون و بیرون فرد است در مان نشود ، می توhند به صورتی سمی آزار دهنده برای فرد تبدیل شود در غالب شرم ، ترس ، اضطراب ، خود آزاری ظاهر شود .
 • بدون داد و فریاد خشمگین شوید؟ بدون داد و فریاد خشمگین شوید؟
  اگر زود عصبانی می‌شوید، به كمك این توصیه‌ها با خشم و عصبانیت راحت‌تر كنار بیایید.
 • مطلبی تازه درباره پنج گام برای مدیریت خشم مطلبی تازه درباره پنج  گام  برای مدیریت خشم
  خشم، یک هیجان منفی است که اگر به درستی مدیریت نشود، آسیب های زیادی در پی دار
 • مطلبی تازه درباره خشم خود را با مانترا کنترل نمایید!مطلبی تازه درباره خشم خود را با مانترا کنترل نمایید!
  اینکه گاهی در زندگی عصبانی شویم، کاملا طبیعی و عادی است؛ چرا که در برخی مواقع حتی موارد کوچک هم می توانند ما را تحریک کنند. متاسفانه خشم و عصبانیت احساساتی هستند که به سختی می توان آنها را کنترل کرد اما با به کارگیری چند روش کارآمد می توان تلاشی سودمند در جهت کنترل این احساسات کرد.
مینیسک زانو چیست؟ مینیسک زانو چیست؟
زانوها لولایی هستند که در بدن ما قرار دارند و می توانند امر راه رفتن و تغییر دادن جهت ها را در یک محور برای پاها ایجاد نمایند. در این مطلب قصد داریم تا شما را با مینیسک زانو آشنا کنیم. چه کسانی بیشتر به سرطان دهانه رحم مبتلا می شوند؟ چه کسانی بیشتر به سرطان دهانه رحم مبتلا می شوند؟
سرطان دهانه رحم از سرطان شایع در زنان به شمار می رود ، این سرطان عوارض نامناسبی را از خود برجای خواهد گذاشت از جمله آنها می توان به خطر افتادن ظرفیت باروری اشاره نمود. متأسفانه بیماری سرطان دهانه رحم در اکثر موارد زمانی رخ می دهد که فرد خود مقصر اصلی آن است و به دلیل عدم رعایت برخی از مسائل مهم در زمینه روابط جنسی ، گرفتار این بیماری شده است. انواع آلرژی پاییزی انواع آلرژی پاییزی
سلام خدمت دوستان عزیز امروز با مطلب دیگری در مورد آلرژی در خدمت شما هستیم و نگاهی می اندازیم به آلرژی فصلی چیزی که در فصل پاییز خیلی زیاد شما دوستان در گیر هستید آلرژی و حساسیت پاییزی در انواع مختلف پوستی تنفسی غذایی به وجود می آید ریواس و خواص درمانی بسیار مهم ریواس و خواص درمانی بسیار مهم
ریواس یکی از گیاهانی است که با خاصیت دارویی خود می تواند از بسیاری بیماری های گوناگون پیشگیری به عمل آورد ، پس با خواص آن آشنا شوید و سعی کنید بیشتر و بهتر از این گیاه مفید استفاده کنید. نفوذ بر دیگران و تأثیر آن بر موفقیت نفوذ بر دیگران و تأثیر آن بر موفقیت
این که شما بتوانید در زمانی که به کاری مشغول هستید دیگران را نیز به سوی خود جلب کنید ، قطعا بر روی پیشرفت کاری شما مؤثر خواهد بود و شما رو در راه رسیدن به هدف هاتون کمک خواهد کرد. ازدواج با روانشناس ممنوع ازدواج با روانشناس ممنوع
امروز یک موضوع تقریبا متفاوت و خاص رو براتون سوالی که برای خلی ها پیش خواهد اومده و شاید برای شما هم پیش اومده باشه و سعی کردیم پاسخ سوال های شما دوستان رو در پستی کوتاه براتون داشته باشیم و امیدوارم این پست کوتاه بتونه جوابگوی سوال های شما باشه راه حل هایی برای جوان تر شدن راه حل هایی برای جوان تر شدن
جوان تر شدن بخصوص در دوره ی میانسالی شاید مهم ترین دغدغه ای باشد که یک خانم به آن فکر می کند. در حقیقت شما می توانید با راه حل هایی این جوانی را به بدن خود باز گردانید و از آن لذت ببرید. اعتماد و پایداری یک زندگی مشترک اعتماد و پایداری یک زندگی مشترک
یکی از مهم ترین اصل ها در زندگی مشترک بین دو فرد برقراری اعتماد خواهد بود. تا زمانی که اعتمادی وجود نداشته باشد لذت واقعی هم وجود نخواهد داشت. روش پاک کردن لک های چرب آشپزخانه روش پاک کردن لک های چرب آشپزخانه
برای یک خانم خانه دار اونم از نوع فوق العاده مرتب و تر وتمیزش همیشه مهم که لکه ای جایی نمونه و همه چیز و همه جای خونه مخصوصا آشپز خونه عاری از هر نوع لکه ای باشه. اما پاک کردن هر لکه ای ساده نیست مخصوصا لکه های چربی که خب در آشپز خانه به وفور یافت میشوند چگونه رایحه عطر رو ماندگارتر کنیم چگونه رایحه عطر رو ماندگارتر کنیم
اگر شما هم مثل من عاشق خرید عطر و استفاده از اون هستید و با این مسئله مشکل دارید که عطرهایی که استفاده میکنید و خریداری میکنید اون قدری که دوست دارین ماندگار نیست و با تغییر برند و کیفیت عطر هم باز این مشکل در جای خودش پابرجاست و به دنبال حل این مشکلین؟
تریم زخم ناخن شکسته شده تریم زخم ناخن شکسته شده
ما امروز روشی برای شما دوستان داریم تا ناخن های آسیب دیده خودتون رو بتونین ترمیم کنید. برای اینکار به چای کیسه ای و چسب مایع نیاز دارید. آقایان پول ندهید فقط دل بدهند آقایان پول ندهید فقط دل بدهند
زن‌ها دوست دارند مردشان، احساسی که نسبت به هر چیز دارند را دقیقا درک کند. همین درک نکردن باعث می‌شود گاهی حرف‌هایی بزنند که توسط مردهایشان چیز دیگری تفسیر ‌شود. در حالی که منظور زن اصلا آن نبوده.روانشناسی‌شان با آنها فرق می‌کند و نحوه عملکرد مغزشان نیز متفاوت است. به خاطر همین تفاوت‌هاست که تاریخ برایشان مهم است. عدد و رقم‌ها نقش مهمی در زندگی‌شان دارند و دل‌شان می‌خواهد روزهای خاصی را بهشان یادآوری کنند و برایشان جشن بگیرند. ولی احتمالا شما هم جزو مردانی هستید که به دلایل مختلف گاهی روزهای مهمی مانند تولد، سالگرد ازدواج، سالگرد آشنایی و یا حتی اعتیاد را از یاد می‌برید؟ ولی باور کنید به یاد داشتن این روزها و تکریم زن در ایام خاص چیزی نیست که بتوانید با یک عذرخواهی از زیر آن در بروید. خانم دکتر فردوسی امروز به شما می‌گوید چطور می‌توانید بدون هیچ هزینه‌ای به معنای واقعی کلمه مرد ایده‌آل خانه‌تان شوید با نامزد بی اعتماد چه کنیم؟ با نامزد بی اعتماد چه کنیم؟
در اولین روزهای نامزدی و ازدواج زوج های زیادی هستند که با یک مشکل مشترک دست به گریبانند: حساسیت های بیش از حد همسرشان که گاهی آن را آن حسادت های عاشقانه تعبیر می کنند.واقعیت این است که ما چیزی به عنوان حسادت یا حساسیت های عاشقانه نداریم. همه چیز از احساس ناامنی در رابطه سرچشمه می گیرد. شما وقتی نامزدتان را در حال گفتگویی صمیمی با یک غریبه می بینید، حساس می شوید چون حس می کنید امنیت رابطه تان به خطر افتاده است و ممکن است کسی بیش از شما بتواند به همسرتان نزدیک شود یا مورد قبول او واقع گردد. در چنین شرایطی ممکن است شما برای سرپوش گذاشتن به حس خود، آن را با عباراتی مثل حسادت عاشقانه، حساسیت از روی عشق زیاد و عباراتی از این دست مطرح کنید.این وضعیت اگر خیلی تشدید شود، یعنی اگر شما با کوچکترین حدس و گمان، نشانه یا حرفی احساس کنید امنیت رابطه تان به خطر افتاده است، یعنی وارد فاز بی اعتمادی شده اید و باید ریشه این بی اعتمادی را پیدا کنید.اگر در ابتدای رابطه هستید و فکر می کنید مورد بی اعتمادی نامزدتان قرار گرفته اید، توصیه می کنیم دقت بیشتری در انتخابتان داشته باشید و روی ازدواجتان بیشتر فکر کنید. اما اگر عقد کرده هستید یا اولین ماه های زندگی مشترکتان را می گذرانید، این توصیه ها به تعدیل احساسات منفی همسرتان کمک خواهد کرد افراد تاثیر گذار در زندگی افراد تاثیر گذار در زندگی
در زندگی هر کدام از ما نیاز به افرادی هست که تاثیرات غیر قابل انکاری ر روی زندگی ما دارند و حضور هر کدام از آن ها میتواند به نوعی زندگی ما را بهتر کند کارهای قبل از عروسی کارهای قبل از عروسی
عروسی یک از اتفاقات نادر و فوق العاده در زندگی است که برای هرکسی خیلی خیلی مهم است و همه میخواهند ب بهترین نحو ممکن برگزار گردد اما برای اینکه عروسی خوبی داشته باشیم چه کارهای باید انجام دهیم نکات زیبایی و انتخاب رنگ لاک ناخن نکات زیبایی و انتخاب رنگ لاک ناخن
لاک ناخن یکی از وسائلی است که خانم ها در روزهای اخیر خیلی بیشتر از آن استفاده میکنند و برای خانم ها خیلی خیلی مهم شده است اما برای هر چه بیشتر جلوه کردن این وسیله زیبایی نکاتی را باید شما دوستان در نظر بگیرید پیشگیری از ازدواج در موارد زیر پیشگیری از ازدواج در موارد زیر
ازدواج یکی از امور واجب است و ببرای تمامی افراد لازم گاهی شرایطی پیش می آید که در آن شرایط بهتر است از ازدواج جلوگیری نمایید راز داشتن نگاه تاثیر گذار راز داشتن نگاه تاثیر گذار
گاهی در نگاه بعضی افراد تاثیر و جاذبه ای هست که نمیتاون در نگاه دیگران آن را پیدا کرد اما حقیقتا این تاثیر و جاذبه از کجا می آید خانم ها بخوانند: مراقبت از خود خانم ها بخوانند: مراقبت از خود
اکثر خانم ها انقدر مشغول دنیای اطراف و توجه به دیگران میشوند که در خیلی از موارد خو و توجه به خود را فراموش میکنند ماکارونی سد چاقی ماکارونی سد چاقی
لاغری و پیشگری از چاقی اینبار با طعم و مزه اسپاگتی و ماکارونی در انتظار شماست

 • گزارشی از ماه عسل 93 و احسان علیخانی
  گزارشی از ماه عسل 93 و احسان علیخانی

  برنامه ماه عسل جزء برنامه های ثابت تلویزیون در ماه مبارک زمضان شده است و با حضور مجری خوب اون احسان علیخانی که رنگ بوی خوبی به این برنامه داده است، امروز گزارشی داریم از ماه عسل 93 و احسان علیخانی گفت و گو با سحر زکریا و خوش تیپی همیشگری او
  گفت و گو با سحر زکریا و خوش تیپی همیشگری او

  سحر زکریا سال های زیادی است که در قالب تلویزیون حضور دارد او از درپناه تو شروع به کار کرده است و هنوز هم فعال است و هنوز هم همانند روزهای اول خوش تیپ است اما چراو  چگونه تاریخچه کاری و عکس های گلاره عباسی بازیگر سریال مدینه
  تاریخچه کاری و عکس های گلاره عباسی بازیگر سریال مدینه

  امروز تعدای عکس از گلاره عباسی رو براتون داریم به همراه تاریخچه کوتاهی از کارهایی که او انجام داده است چهره متفاوت حدیث میرامینی
  چهره متفاوت حدیث میرامینی

  چهره متفاوت حدیث میرامینی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده رو براتون داریم ستاره های جدا شده از استقلال در حال خرید
  ستاره های جدا شده از استقلال در حال خرید

  امروز عکسی براتون داریم از ستاره های بزرگ شده استقلال که عکسی با هم دارند و شاید به یاد روزهای خوب در استقلال
 • از خواص و مضرات باقلا چه می دانید؟
  از خواص و مضرات باقلا چه می دانید؟

  شكی نیست كه باقالا یكی از محبوب‌ترین حبوبات ایران به شمار می‌آید. طعم، بو و مزه آن به‌خصوص اگر با گلپر و سركه آبپز شود، خاطرات دربند و دركه و شب‌های سرد زمستان را به بهترین نحو تداعی می‌كند! سمی بودن فروکتوز در مقابل شکر
  سمی بودن فروکتوز در مقابل شکر

  پژوهشگران بیولوژی دانشکده اولتاه دریافتند؛ تغذیه موش ها با اندازه مشابه شکر استفاده شده در رژیم غذایی مردم عادی به معنی ترکیبگلوکز-فروکتوز شربت ذرت با مقدار زیاد فروکتوز خیلی سمی تر از ساکاروز یا همان شکر نرمال بود، به طوری که موجب کاهش باروری و طول عمر موش های ماده شد. ضرر تنهایی، بدتر از مضرات سیگار است
  ضرر تنهایی، بدتر از مضرات سیگار است

  بنابر اعلام محققان، تخمین‌زده شده است که ۴۰ درصد از ما انسان‌ها زمانی در زندگی‌مان دچار درد جانکاه تنهایی می‌شویم. با این حال تعداد کمی از ما می‌دانیم که این موضوع چه اثری روی ما می‌گذارد. بر این اساس درباره تنهایی چند حقیقت بیان شده است: یک وعده از این خوراکیها در هفته، باعث افزایش فشار خون می شود
  یک وعده از این خوراکیها در هفته، باعث افزایش فشار خون می شود

  پژوهشگران اهل سنگاپور در تحقیقات دریافتند که خوردن غذا در رستوران ریسک ابتلا به فشار خون را بالا می برد بطوری که حداقل هفته ای یک بار غذا در بیرون از منزل و یا غذای فست فود این ریسک را 6 درصد افزایش می دهد. راه‌های مبارزه با خواب آلودگی بهار
  راه‌های مبارزه با خواب آلودگی بهار

  با فرا رسیدن فصل بهار و رویش درختان بسیاری از انسان‌ها که همیشه از سرما و فصل زمستان فراری هستند با شادابی خود را برای گرم شدن هوا و سرسبزی زمین آماده می‌کنند اما کسانی هم هستند که از خواب آلودگی، رخوت و بی‌رمقی در این فصل گلایه دارند و احساس می‌کنند که افسردگی با آغاز فصل بهار سراغ شان آمده و شادابی را از آنها گرفته است.
 • جدید مضرات متعدد رژیم گیاهخواری را بدانید!
  جدید مضرات متعدد رژیم گیاهخواری را بدانید!

  رژیم های گیاهخواری چه تاثیراتی روی سلامتی ما میگذارند باعث بروز چه مشکلاتی در بدن می شوند چه نوع عوارضی با خود بهمراه دارند چگونه می توانیم آن ها را درمان کنیم چه توصیه هایی در این زمینه باید در نظر بگیریم. تازه ترین مطلب مضرات غذاهای ناسالم و فست فود!
  تازه ترین مطلب مضرات غذاهای ناسالم و فست فود!

  غذاهای ناسالم عوارض زیادی برای سلامتی ما دارند که از آن جمله می توانیم به کم خوابی اشاره کنیم بروز اختلالات خواب با منشا مصرف فست فود و غذاهای پرچرب بسیار شایع شده است. مطلبی از مردان تنبل را به دام بندازید!
  مطلبی از مردان تنبل را به دام بندازید!

  مردان نسبت به زنان جثه ای قوی تر دارند و قطعاً توانایی کار کردنشان هم بیشتر است جدید فایده های زیاد عدس برای مردان!
  جدید فایده های زیاد عدس برای مردان!

  اگر به فکر سلامت همسرتان هستید توصیه می کنیم از استفاده از عدس برای وی غافل نشوید این نوع حبوبات برای سلامتی آن ها خاصیت های زیادی دارد بهتر است با آن بیشتر آشنا شوید. از نگاه روانشانسی دوست می خوام اما خجالت می کشم
  از نگاه روانشانسی دوست می خوام اما خجالت می کشم

  در سنین مهد کودک، پیش دبستانی و دوره دبستان، بچه‌ها کم کم دوست شدن با بچه‌های دیگر را یاد گرفته و تمرین می‌کنند. با توجه به نقشی که داشتن دوست در سلامت روانی انسان بازی می‌کند، مهارت دوست یابی برای بچه‌ها مهم می‌شود

چگونه بخوریم و لاغر شویم چگونه بخوریم و لاغر شویم
یکی از روشهای کاهش وزن خوردن مواد غذایی هست که متابولیسم بدن را بالا می برد. هر چه سوختو ساز بدن بیشتر شود رد نتیجه چربی ها انباشته نمی شوند در نتیجه فرد به چاقی نیز مبتلا نمی شود. 
جرم گیری دندان را جدی بگیرید جرم گیری دندان را جدی بگیرید
مسواک کردن روزانه استفاده از نخ دندان و دهان شویه همگی لازم و برای بهداشت دهان و دندان ضروری است اما باید بدانیم که حتما باید سالانه جرم گیری از دندان را نیز در برنامه خود قرار دهیم .
نمایش سه روایت از زندگی نمایش سه روایت از زندگی
اگر اهل نمایش و رفتن به سالنهای تاتر هستید نمایش سه روایت از زندگی به کارگردانی سیما تیرانداز را از دست ندهید.
آیا زمان مناسب ازدواج با نامزدتان فرارسیده است؟ آیا زمان مناسب ازدواج با نامزدتان فرارسیده است؟
بسیاری از خانواده ها هستند که فرزندانشان را در سنین پایین تر قبل از مهیا شدن شرایط ازدواج نامزد می کنند تا آن فرارسیده است که فرزندانمان به خانه خود بروند و جدی زندگی مشترک خود را آغاز نمایند. سالها بعد با هم ازدواج کنند اما چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که دیگر وقت آن فرارسیده است که فرزندانمان به خانه خود بروند و جدی زندگی مشترک خود را آغاز نمایند.
روش گلایه و درد دل نامزدی روش گلایه و درد دل نامزدی
دوران نامزدی و اوایل ازدواج دوران شیرین و البته جذابی است اما آداب  و رسوم خودش رو داره که باید تا حدودی باهاشون آشنا بود
ستاره معروف گزارشگر آب و هوا شد ستاره معروف گزارشگر آب و هوا شد
خبری تازه از تغییر فیلد کاری یکی از ستاره های هالیوودی رو برای شما داریم
آبروی سینما را نبرید آبروی سینما را نبرید
مدتی است که مغازه های شهر ما شروع به فروش فیلمی را میبینیم به نام نخوری و امروز نامه ای از بازیگر این فیلم منتشر شده است
حریم خصوصی در داخل خودرو حریم خصوصی در داخل خودرو
این خبر نه راجع به ایران که راجع به خارج ایران و فرانسه اونم رئیس جمهور این کشور است
تبریک بازیگران به پرویز پرستویی تبریک بازیگران به پرویز پرستویی
متن پیام انجمن بازیگران به پرویز پرستویی
کنسرت علیزاده و محسن پاشایی در کیش + عکس کنسرت علیزاده و محسن پاشایی در کیش + عکس
خبرهایی از کنستر های اول سال خوانندگان در کیش رو امروز برای شما دوستان داریم
خرید بک لینک دانلود آهنگ دانلود بازی کم حجم مدل آستین مانتو