اثر های شوخی های اشتباه و مخربی که در جامعه باب است
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> سبک زندگی-->>> اثر های شوخی های اشتباه و مخربی که در جامعه باب است

اثر های شوخی های اشتباه و مخربی که در جامعه باب است

 • زمان درج : 2 هفته قبل
 • تاریخ درج : 2019-09-05 09:00:02
 • تعداد بازدید : 6
  بازدید ماه:6
  بازدید هفته:2
 • بخش مربوطه :

آقایان به نسبت خانم ها شوخ طبع تر هستند و بعضی از آنان به خود اجازه می دهند که هر گونه شوخی را در هر جمعی عنوان کنند. در این مطلب میخواهیم درباره شوخی های ناخوب آقایون با همسران شان صحبت کنیم که یکی از رفتارهای مخرب ارتباط جنسی محسوب می شوند. با شیثار همراه باشید

آشنایی با رفتارهای مخرب ارتباط زناشویی

در جمع باارزشانان و دوستان خانوادگی، مرد درحالی که نظیر خیلیی از حکام و پادشاهان قدیم بر روی مبل لم داده و پا روی پا گذاشته بود،در اوج بگو بخندها و صمیمیت گروهی، در مجالی خوب در ارتباط ای شوخی نوع با همسر خود گفت:” همسرم بی نهایت زن مناسبیه،آنقدر دوست داشتنی و مهربانه که گاهی با خودم می گویم مثل خودش را بایست ۵ تا داشته باشم.”

زن درحالی کهتلاش می کرد در جمع دوستان آبروداری کرده و خود را با همسرش همچنان
صمیمی نشان دهد؛ گفت که “من که مخالفتی ندارم،مناسب اگه تونستی برو چند تا زن دیگه بگیر.”

در واقع از حالات چهره و عدم موفقیتن های صورت زن می شد، لبخندهای دسته جمعی وی که حکایت از
مقاومت برای عدم ابراز ناراحتی است را مشاهده کرد، ناراحتی اش را مخفی کرد و نوع ای رفتار کرد
که تمام باور کنند که با این رفتار همسرش به عنوان یک شوخی مسئلهی ندارد .

از این شوخی تلخ مرد، زن از درون ناآسان بود، گویا به جز صبوری و مقاومت کاری نمی توانست بکند،
همسرش هر از گاهی در میان جمع و حتی در خلوت چنین رفتاری را با وی داشت.

شناخت رفتارهای مخرب ارتباط زناشویی

مرد گویا از این رفتار خود لذت ویژهی را دنبال می کرد، شاید سربه سر همسر خود می گذاشت. اما زن در فکرهاش هر بار با شنیدن چنین جملاتی هر چند مطمئن بود که همسرش به وی وفادار است اما مرحله ای از استرس را تجربه کرده و احساس می کرد نمی شود به مرد خود اطمینان کامل کند، چون مرد از قدرت خود برای تهدید وی مصرف می کرد و این موضوع سبب رنجش خاطر وی می شد.

شوخی های ناپسند یکی از رفتارهای مخرب ارتباط زناشویی

*میل به تعدد همسر در مردها قادراست بیانگر برآورده نمودن احتیاج به قدرت باشد

قدرت طلبی از خصوصیت های هر مردی قادراست باشد، اساسا در طبیعت نیز جنس نر گاهی با قدرت نماییتلاش در دفترکار محیط و زندگی پیرامون خود را دارد،به عنوان نمونه گوزن های نر زمان بهار برای تصرف قلمرو معینی برای خود و در اختیار گرفتن ماده های هم گونه خود با رقیب جنگیدن کرده و در این راه حتی تا پای مرگ نیز پیش می روند.

حیوانات وحشی ای مثل ببر و پلنگ و شیر نیز با روش های متفاوت قلمروشان را به رقبای خود
نشان می دهند و در صورت احساس تهدیدتلاش در نبرد برای حفظ قلمرو و همسر و بچه ها خود می کننند.

ببر در حیاط وحش پس از، از بین بردن رقیب خود و تصرف قلمرو وی، همسر وی را به عنوان شریک جدید زندگی اش می پذیرد و اینگونه احتیاج به قدرت طلبی اش را ارضاء می کند، اما داستان ببر در حیاط وحش به همین جا ختم نمی شود، این نر وحشی با مشاهده هر یک از بچه ها همسر جدید خود از ازدواج سابقش، تمام آنان را متلک پاره کرده و از بین می برد.

در دنیای بشریت وضعیت مشابهی را مشاهده می کنیم. با فراری به تاریخ می بینیم که بیشتر پادشاهان و تمام مردمی که به روش ای دستی بر قدرت داشته اند، از دو خصوصیت باارزش و بارز برخوردار بوده اند،نخست اینکه تمام تقریبا مرد بوده و دوم اینکه تعداد خیلیی از آنان تعدد همسر را در دستور کار خود گذاشته اند، گاهی بعضی از این پادشاهان در دربار خود چندین همسر را نیز اختیار کرده بوده اند.

بعضی از رفتارهای مخرب ارتباط زناشویی

درنتیجه در اختیار گرفتن همسران بیشتر از سوی مردها قادراست بیانگر برآورده نمودن احتیاج به قدرت در مردها باشد، در جامعه کنونی زندگی چند همسری از سوی مردها بنابه علت های روبه فراموشی است و به جملهی کمتر مردی به علت های از جمله کنترل دسته جمعی، گسترش فکر کردن فمینیستی و اشرافیت خانم ها به حق و حقوق واقعی خود، مسائل اقتصادی و یا تپیمان به همسر و بچه ها و حتی زیاد شدن خودآگاهی جامعه آقایان گرایش به ازدواج مجدد ویا تعدد اختیار همسر را در خود می بیند.

اما این موضوع علتی نمی شود که مردها احتیاج به قدرت را در خود نادیده بگیرند، مردها همیشه دنبال ابراز قدرت در خود هستند و این موضوع قادراست در طرز نشستن آنان که در فرصتس و یا در جمع خانواده نیز مشهود باشد. مردها درچنین محافلی مناسبترین محل را برای خود انتخاب می کنند و به طرزی می نشینند که بیانگر ابهت و قدرت آنان باشد.

*احتیاج به امنیت یکی از احتیاجهای اساسی خانم ها است

در مقابل قدرت طلبی مردها احتیاج به امنیت یکی از احتیاجهای اساسی خانم ها است که احساس می کنند
با درایت تمام مرد قدرت مندی را دارند وبایست به وی تکیه کنند، درنتیجه چنین شوخی هایی
برای زن قادراست بی نهایت ناراحت کننده باشد و یکی از رفتارهای مخرب ارتباط جنسی برشمرده شود.

شاید زن در موقعیتی قرار بگیرد که در مقابل شوخی های مرموزانه همسر خود در جمع از دادن
هرگونه جوابی احساس ناتوانی کند،اما دلسردی نسبت به همسر و آینده را در خود احساس خواهد کرد.

بد نیست چند شوخی زشت آقایان با خانم ها را بشناسید

با همسرتان از این شوخی ها ننمایید

در این مطلب با چند  شوخی بسیاز زشتکه یک گونهی از رفتارهای مخرب ارتباط جنسی است و سبب از دست دادن عشق در زندگی مشترک می شود آشنا می شوید.

این شوخی ها شاید عادی به دید برسد و چندان هم مسئلهی در زندگی ایجاد نکند ، ولی فکر ننمایید زن و شوهری که با هم مسئله نمایان می کنند ، یک اتفاق خیلی بزرگ بینشان افتاده یا فیزیکی با هم درگیر شدند ! برخی از موضوعات خیلی ریز در زندگی وجود دارد که اگر آنان را رعایت نکنیم ، ارتباط ما با همسرمان را به تدریج خراب می کنند ، پس بیایید با هم این رفتارها را بخوانیم و کنار بگذاریم !

آشنایی با رفتارهای مخرب ارتباط زناشویی

بایست بگویم خیلیی از آقایان و مخصوصا پسرهای جوانی که ازدواج می کنند ، هنوز در فضای مجردی به سر می برند و نمی دانند جلوی همسرشان چه بایست بگویند و چه نگویند ، اجازه بدهید خیلی ساده تر شوخی های شایع برخی آقایان را با همسرشان بگویم ، البته دقت نمایید اینها در فضای عادی و شوخی است :

شوخی های تهدیدی :

طلاق می دم:

مثلا همسر شما می گوید “اگه یکماه آشپزی نکنم چیکار می کنی؟” بدترین پاسخ این است :
”خب طلاقت میدم!” بعد هم غش غش میخندید و در جواب ناراحتی همسرتان می گویید :”بابا شوخی کردم”
همسر شما هم ناآسان می شود و شما او را “بی جنبه” خطاب می نمایید و یک شوخی ساده می شود
بهانه ای برای جنجال !

خب حالا فرضا اگر خیلی مرد مناسبی باشید از دل همسرتان هر طور شده در می آورید ، اما یک اتفاق
خیلی بد افتاده ، همسر شما بی قرار و مضطرب می شود، به فکر می رود ، ناآسان می شود ،
در ارتباط جنسی اش اندکی سرد می شود و …

شوخی زشت آقایان با خانم ها

زن دوم میگرم:

شب دیر به خانه می آیید ، همسرتان می گوید :”کجا بودی تا این زمان شب؟” شما هم می گویید:
”خونه دومی !!!” خیلی شوخی جالبی بود نه ؟ یا مثلا بدون هیچ بهانه ای مشکل زن دوم را مطرح می نمایید !
مثلا به بچه هایتان می گویید:” آره دیگه کم کم میخوام یه مامان جدید براتون بیارم!”

البته تجربه ی من ثابت کرده آقایانی که از این شوخی ها می کنند ، کسانی هستند که هیچ زمان
این کار را نمی کنند ! ولی باز هم می گویم این شوخی ها تیشه به ریشه زندگی می زند ،
همسر شما مدام در فکر می رود ، شما هم با خودتان فکر می نمایید همسرم چقدر شکاک است
و زنهای مردم اینطور نیستند و … ! همین می شود بهانه برای خراب شدن یک ارتباط زناشویی.

مرگ و زندان به سراغم آمده:

آقا یک سرماخوردگی کوچک گرفته ، به همسرش می گوید :” خانم اون قلم و کاغذ رو بردار بیار آخرین وصیت هام رو بکنم.” یا مثلا بیشتر دیدم آقایانی که تا مسئلهی در کارشان پیش می آید می گویند :” خانم اون وسایل ما رو جمع کن امروز شخصاست که با ممسائل بیان دنبالم.” یا “سعی کن ماهی یه بار بیای ملاقاتم و کمپوت آناناس هم بیاری!” البته اینها نمونه است ولی حرفهایی است که بیشتر در زندگی ها می بینم و هیچ پایه و اساسی ندارد و مرد فقط برای شوخی اینها را بیان می کند ، ولی نمی داند با همین شوخی ها به همسرش لطمه روحی می زند و او را بی قرار و مضطرب می کند.

شوخی های آقایانه

شوخی های فیزیکی :

یک سری شوخی هایی هست که ما در فضای دوستانه خودمان انجام می دهیم ، مثلا با بیل می زنیم توی سر رفیقمان و به مدت نیم ساعت با هم می خندیم ! یا دوستمان با لگد ما را سه متر جلوتر پرتاب می کند ! خب اینها در فضای آقایانه تمام علامت محبت و دوست دارا بودن است ! ولی هرگز از این شوخی ها با همسرتان ننمایید ، زنان احساسات خیلی قوی ای دارند ، مثلا زمانی شما همسر خود را نوازش می نمایید خیلی برای او لذت قسمت است ، و برعکس زمانی به شوخی به او ضربه ای می زنید به همان اندازه برایش دردآور و ناآسان کننده است. پس از این شوخی ها هم اصلا ننمایید.

با یکی از دوستانم بیرون رفته بودیم ، به بهانه ای یک خودکار به همسرش داد ، تا خانم خودکار را گرفت ناگهان از جایش پرید و دوستم زد زیر خنده ، ظاهرا خودکار برقی بود و یک برق چندولت خفیف همسرش را گرفته بود ، این هم جزء شوخی های فیزیکی محسوب می شود که به هیچ وجه ، تاکید می کنم به هیچ وجه نبایست مرتکب شوید.

– شوخی های شامل فحش :

باز هم این یک گونه دیگر از خوشمزگی های به جا مانده از دوران مجردی است ! البته منظورم از فحش ،
حرفی است که توهین تلقی شود ، باز هم می گویم امکان پذیر است این الفاظ در بین دوستان ما
علامت محبت باشد – که البته همان هم اشتباه است – ولی هرگز در رابطه با همسرتان از این شوخی ها مصرف ننمایید

پیام مازند و کارگر آنلاین

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
برچسب ها

 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 7 روز قبل
  • 2019-09-12 09:00:02
  • دانستنی هایی در مورد دندان شیری کودکان

   خیلی از مردم به علت اینکه دندان های شیری می ریزند ارزش چندانی به آن نمی دهند و برای تندرستی و پاکیزگی آن تلاشی نمی کنند. اما امروز ما در شیثار می خواهیم درباره ارزش دندان‌های شیری بچه ها با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 1 هفته قبل
  • 2019-09-11 11:37:56
  • تاثیر فوق العاده شیر مادر در کوکان زیر 5 سال

   مشکل ارزش شیر مادر برای نوزادان سالهاست که مطرح شده است و مادران را ترغیب می کند که تا جای امکان از شیر خودشان بچه را غذا کنند. خاصیت ها خیلیی برای شیر مادر بیان شده است که ما امروز می خواهیم به بعضی از آنان ذکر کنیم. با شیثار همراه باشید
  • 1 هفته قبل
  • 2019-09-10 09:00:02
  • چیا بخوریم تا باهوش تر باشیم

   باهوش بودن و دارا بودن عکس العمل هایی از روی عقل و هوش خیلی باارزش است تا در فعالیت های هر روزه بتوانیم مناسبترین تصمیم ها را بگیریم و زندگی مناسبتری داشتته باشیم. خوراکی هایی که می خوریم اثر بیشتری بر هوش ما دارند.با خوراکی های سودمند برای هوش در شیثار آشنا شوید
  • 1 هفته قبل
  • 2019-09-08 09:00:02
  • چند راهنمای مهم برای انتخاب همسر مناسب

   ۱۱ مطلب برای انتخاب درست یک مرد برای ازدواج اگر زمانتان را برای مردی سپری کرده اید که اهمیتش را نداشته است این مقاله مخصص به شماست. خانم ها همواره هدفشان از برقراری رابطه با آقایان ، ازدواج است ولی متاسفانه برای آقایان همیشه اینطور نیست. انتخاب های ما مستقیما تحت کنترل ماست و ب
  • 1 هفته قبل
  • 2019-09-06 09:00:02
  • بهتری غذا ها برای فصل تابستان

   تابستان فصل خوراکی هایی است که نسبت به ماه ها و فصل های دیگر کمتر از گوشت در آن ها مصرف شده باشد. خوراکی هایی که در آنان سبزیجات فصلی مصرف شده برای تابستان خیلی گزینه های خوبی هستند.
  • 2 هفته قبل
  • 2019-09-05 21:00:02
  • برای جلوگیری از خیانت همسر باید بدانید

   گاهی امکان پذیر است به بی وفایی همسرتان فکر نمایید و دنبال راههایی برای پیشگیری از این مشکل باشید.به عنوان مثال هرگونه رفت4اری خارج از رفتارهای رایج محدوده خانواده خیلی ضرر زننده است و قادراست ارتباط و زندگی جنسی را به سمت تپیمان نداشتن پیش ببرد و مناسبتر است از انجام چنین مسا
  • 2 هفته قبل
  • 2019-09-05 09:00:02
  • اثر های شوخی های اشتباه و مخربی که در جامعه باب است

   آقایان به نسبت خانم ها شوخ طبع تر هستند و بعضی از آنان به خود اجازه می دهند که هر گونه شوخی را در هر جمعی عنوان کنند. در این مطلب میخواهیم درباره شوخی های ناخوب آقایون با همسران شان صحبت کنیم که یکی از رفتارهای مخرب ارتباط جنسی محسوب می شوند. با شیثار همراه باشید
  • 3 هفته قبل
  • 2019-08-24 09:00:02
  • خوراکی های واجب در فصل تابستان برای خانم ها

   در فصل تابستان غذا ها و مواد خوراکی بی‌شماری وجود دارد اما مناسب است بدانید که تمام اینها برای شما سودمند نیستند و امکان پذیر است بعضی از این غذا ها با طبع و مزاج شما سازگار نباشد. در دنباله در شیثار می خواهیم بعضی از خوراکی های الزامی برای خانم ها را به شما معرفی کنیم
  • 3 هفته قبل
  • 2019-08-23 09:00:01
  • تاثیر شگفت انگیز موسیقی بر روی نوزادان

   تقریبا تمام پدرومادر دوست دارند بچه های باهوش داشته باشند و حتی بعضی از پدرومادر برای اینکه به این امر دست نمایان کنند کارهای متفاوتی انجام می دهند. امروز در شیثار می خواهیم درباره نحوه اثر موسیقی در یادگیری بچه ها صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 62 ماه قبل
  • 2014-07-11 00:00:00
  • آموزش درست کردن مرغ مجلسی

   14مشکل عمده خانم ها در مواقعی که مهمان دارند غذا درست کردن است از آنجا که تمامی خانم های ایرانی عادت دارند که مهمانی های مجلل را با چندین نوع غذا برگزار کنند
  • 57 ماه قبل
  • 2014-12-02 00:00:00
  • مدل های کوسن زیبا برای جهزیه وخانه

   14امروز مدل های زیبا و قشنگی از چند نوع کوسن زیبا رو براتون داریم مدل هایی که فکرکنم برای تازه عروسی زیبا و جذاب باشه و البته دوست داشتنی شما میتونین با الگو گرفتن از این مدل ها برای جهزیه تون کوسن های متفاوت و زیبایی داشته باشین
  • 58 ماه قبل
  • 2014-11-11 00:00:00
  • ادویه ها را بیشتر بشناسیم

   14همه ما کم و بیش با ادویه ها آشنایی داریم و از اونا استفاده کردیم و میکنیم اما ادویه ها فواید فراوانی دارند که در صورت آشنایی بیشتر با اون ها میشه از فوایدشون بهره بیشتری برد
  • 62 ماه قبل
  • 2014-07-14 00:00:00
  • کم استفاده ترین وسائل سیسمونی نوزاد

   14خیلی از خانواده در هنام به دنیال اومدن بچه سعی میکنند سیمونی خیلی خیلی کامل و خوبی برای کودکان خودشون مهیا کنند اما غافل از اینکه تهیه کردن یک سیسمونی کامل همیشه هم خوب نیست و حتی خیلی از وسائل سیسمونی هست که اصلا به کار نمی آید
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • با دوپینگ غذایی بمب انرژی شوید

   14گاهی میشه بااستفاده درست از مواد غذایی و به موقع خوردن وآشامیدن در زول روز انرژی خودتون رو به خوبی بالا ببرید و به این وسیله بمب انرژی باشید
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • کارهای قبل از عروسی

   14عروسی یک از اتفاقات نادر و فوق العاده در زندگی است که برای هرکسی خیلی خیلی مهم است و همه میخواهند ب بهترین نحو ممکن برگزار گردد اما برای اینکه عروسی خوبی داشته باشیم چه کارهای باید انجام دهیم
  • 56 ماه قبل
  • 2014-12-29 00:00:00
  • جعبه هدیه دست ساز برای خانم ها

   14امروز باز کاری زیبا و با صلیقه دیگری رو براتون داریم کاردستی که شما دراون باید جعبه هدیه ای رو بسازید ، جعبه هدیه ای دست ساز و البته زیبا
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • صبحانه برای پیشگیری از چاقی

   همیشه و همه جا شنیده ایم که برای سلامتی و پیشگیری از چاقی باید صبحانه خورد اما چه صبحانی بخوریم تا چاق نشویم
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • رابطه مناسب با فرزندان

   ایجاد رابطه صحیح و مناسب با فرزندان میتونه هنر هر پدر مادری باشه کاری که اونقدر هاهم سخت نیست اما نباید نادیده گرفته شود
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • ویتامین خوش اخلاقی

   امروز میخواهیم ویتامینی رو به شما دوستان معرفی کنیم که شمارو خوش اخلاق تر از همیشه میکنه
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • دانستنی های بغل کردن نوزاد

   خیلی ها در مور د اینکه نوزادان رو بغل کنند سئوال هایی دارند و اصلا نمیدانند که این کار رو باید انجام بدن یا نه!!
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • راز داشتن نگاه تاثیر گذار

   گاهی در نگاه بعضی افراد تاثیر و جاذبه ای هست که نمیتاون در نگاه دیگران آن را پیدا کرد اما حقیقتا این تاثیر و جاذبه از کجا می آید
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • پیشگیری از ازدواج در موارد زیر

   ازدواج یکی از امور واجب است و ببرای تمامی افراد لازم گاهی شرایطی پیش می آید که در آن شرایط بهتر است از ازدواج جلوگیری نمایید
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • نکات زیبایی و انتخاب رنگ لاک ناخن

   لاک ناخن یکی از وسائلی است که خانم ها در روزهای اخیر خیلی بیشتر از آن استفاده میکنند و برای خانم ها خیلی خیلی مهم شده است اما برای هر چه بیشتر جلوه کردن این وسیله زیبایی نکاتی را باید شما دوستان در نظر بگیرید
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • کارهای قبل از عروسی

   عروسی یک از اتفاقات نادر و فوق العاده در زندگی است که برای هرکسی خیلی خیلی مهم است و همه میخواهند ب بهترین نحو ممکن برگزار گردد اما برای اینکه عروسی خوبی داشته باشیم چه کارهای باید انجام دهیم
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید