اثر های شوخی های اشتباه و مخربی که در جامعه باب است
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> سبک زندگی-->>> اثر های شوخی های اشتباه و مخربی که در جامعه باب است

اثر های شوخی های اشتباه و مخربی که در جامعه باب است

 • زمان درج : 2 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2019-09-05 09:00:02
 • تعداد بازدید : 15
  بازدید ماه:15
  بازدید هفته:2
 • بخش مربوطه :

آقایان به نسبت خانم ها شوخ طبع تر هستند و بعضی از آنان به خود اجازه می دهند که هر گونه شوخی را در هر جمعی عنوان کنند. در این مطلب میخواهیم درباره شوخی های ناخوب آقایون با همسران شان صحبت کنیم که یکی از رفتارهای مخرب ارتباط جنسی محسوب می شوند. با شیثار همراه باشید

آشنایی با رفتارهای مخرب ارتباط زناشویی

در جمع باارزشانان و دوستان خانوادگی، مرد درحالی که نظیر خیلیی از حکام و پادشاهان قدیم بر روی مبل لم داده و پا روی پا گذاشته بود،در اوج بگو بخندها و صمیمیت گروهی، در مجالی خوب در ارتباط ای شوخی نوع با همسر خود گفت:” همسرم بی نهایت زن مناسبیه،آنقدر دوست داشتنی و مهربانه که گاهی با خودم می گویم مثل خودش را بایست ۵ تا داشته باشم.”

زن درحالی کهتلاش می کرد در جمع دوستان آبروداری کرده و خود را با همسرش همچنان
صمیمی نشان دهد؛ گفت که “من که مخالفتی ندارم،مناسب اگه تونستی برو چند تا زن دیگه بگیر.”

در واقع از حالات چهره و عدم موفقیتن های صورت زن می شد، لبخندهای دسته جمعی وی که حکایت از
مقاومت برای عدم ابراز ناراحتی است را مشاهده کرد، ناراحتی اش را مخفی کرد و نوع ای رفتار کرد
که تمام باور کنند که با این رفتار همسرش به عنوان یک شوخی مسئلهی ندارد .

از این شوخی تلخ مرد، زن از درون ناآسان بود، گویا به جز صبوری و مقاومت کاری نمی توانست بکند،
همسرش هر از گاهی در میان جمع و حتی در خلوت چنین رفتاری را با وی داشت.

شناخت رفتارهای مخرب ارتباط زناشویی

مرد گویا از این رفتار خود لذت ویژهی را دنبال می کرد، شاید سربه سر همسر خود می گذاشت. اما زن در فکرهاش هر بار با شنیدن چنین جملاتی هر چند مطمئن بود که همسرش به وی وفادار است اما مرحله ای از استرس را تجربه کرده و احساس می کرد نمی شود به مرد خود اطمینان کامل کند، چون مرد از قدرت خود برای تهدید وی مصرف می کرد و این موضوع سبب رنجش خاطر وی می شد.

شوخی های ناپسند یکی از رفتارهای مخرب ارتباط زناشویی

*میل به تعدد همسر در مردها قادراست بیانگر برآورده نمودن احتیاج به قدرت باشد

قدرت طلبی از خصوصیت های هر مردی قادراست باشد، اساسا در طبیعت نیز جنس نر گاهی با قدرت نماییتلاش در دفترکار محیط و زندگی پیرامون خود را دارد،به عنوان نمونه گوزن های نر زمان بهار برای تصرف قلمرو معینی برای خود و در اختیار گرفتن ماده های هم گونه خود با رقیب جنگیدن کرده و در این راه حتی تا پای مرگ نیز پیش می روند.

حیوانات وحشی ای مثل ببر و پلنگ و شیر نیز با روش های متفاوت قلمروشان را به رقبای خود
نشان می دهند و در صورت احساس تهدیدتلاش در نبرد برای حفظ قلمرو و همسر و بچه ها خود می کننند.

ببر در حیاط وحش پس از، از بین بردن رقیب خود و تصرف قلمرو وی، همسر وی را به عنوان شریک جدید زندگی اش می پذیرد و اینگونه احتیاج به قدرت طلبی اش را ارضاء می کند، اما داستان ببر در حیاط وحش به همین جا ختم نمی شود، این نر وحشی با مشاهده هر یک از بچه ها همسر جدید خود از ازدواج سابقش، تمام آنان را متلک پاره کرده و از بین می برد.

در دنیای بشریت وضعیت مشابهی را مشاهده می کنیم. با فراری به تاریخ می بینیم که بیشتر پادشاهان و تمام مردمی که به روش ای دستی بر قدرت داشته اند، از دو خصوصیت باارزش و بارز برخوردار بوده اند،نخست اینکه تمام تقریبا مرد بوده و دوم اینکه تعداد خیلیی از آنان تعدد همسر را در دستور کار خود گذاشته اند، گاهی بعضی از این پادشاهان در دربار خود چندین همسر را نیز اختیار کرده بوده اند.

بعضی از رفتارهای مخرب ارتباط زناشویی

درنتیجه در اختیار گرفتن همسران بیشتر از سوی مردها قادراست بیانگر برآورده نمودن احتیاج به قدرت در مردها باشد، در جامعه کنونی زندگی چند همسری از سوی مردها بنابه علت های روبه فراموشی است و به جملهی کمتر مردی به علت های از جمله کنترل دسته جمعی، گسترش فکر کردن فمینیستی و اشرافیت خانم ها به حق و حقوق واقعی خود، مسائل اقتصادی و یا تپیمان به همسر و بچه ها و حتی زیاد شدن خودآگاهی جامعه آقایان گرایش به ازدواج مجدد ویا تعدد اختیار همسر را در خود می بیند.

اما این موضوع علتی نمی شود که مردها احتیاج به قدرت را در خود نادیده بگیرند، مردها همیشه دنبال ابراز قدرت در خود هستند و این موضوع قادراست در طرز نشستن آنان که در فرصتس و یا در جمع خانواده نیز مشهود باشد. مردها درچنین محافلی مناسبترین محل را برای خود انتخاب می کنند و به طرزی می نشینند که بیانگر ابهت و قدرت آنان باشد.

*احتیاج به امنیت یکی از احتیاجهای اساسی خانم ها است

در مقابل قدرت طلبی مردها احتیاج به امنیت یکی از احتیاجهای اساسی خانم ها است که احساس می کنند
با درایت تمام مرد قدرت مندی را دارند وبایست به وی تکیه کنند، درنتیجه چنین شوخی هایی
برای زن قادراست بی نهایت ناراحت کننده باشد و یکی از رفتارهای مخرب ارتباط جنسی برشمرده شود.

شاید زن در موقعیتی قرار بگیرد که در مقابل شوخی های مرموزانه همسر خود در جمع از دادن
هرگونه جوابی احساس ناتوانی کند،اما دلسردی نسبت به همسر و آینده را در خود احساس خواهد کرد.

بد نیست چند شوخی زشت آقایان با خانم ها را بشناسید

با همسرتان از این شوخی ها ننمایید

در این مطلب با چند  شوخی بسیاز زشتکه یک گونهی از رفتارهای مخرب ارتباط جنسی است و سبب از دست دادن عشق در زندگی مشترک می شود آشنا می شوید.

این شوخی ها شاید عادی به دید برسد و چندان هم مسئلهی در زندگی ایجاد نکند ، ولی فکر ننمایید زن و شوهری که با هم مسئله نمایان می کنند ، یک اتفاق خیلی بزرگ بینشان افتاده یا فیزیکی با هم درگیر شدند ! برخی از موضوعات خیلی ریز در زندگی وجود دارد که اگر آنان را رعایت نکنیم ، ارتباط ما با همسرمان را به تدریج خراب می کنند ، پس بیایید با هم این رفتارها را بخوانیم و کنار بگذاریم !

آشنایی با رفتارهای مخرب ارتباط زناشویی

بایست بگویم خیلیی از آقایان و مخصوصا پسرهای جوانی که ازدواج می کنند ، هنوز در فضای مجردی به سر می برند و نمی دانند جلوی همسرشان چه بایست بگویند و چه نگویند ، اجازه بدهید خیلی ساده تر شوخی های شایع برخی آقایان را با همسرشان بگویم ، البته دقت نمایید اینها در فضای عادی و شوخی است :

شوخی های تهدیدی :

طلاق می دم:

مثلا همسر شما می گوید “اگه یکماه آشپزی نکنم چیکار می کنی؟” بدترین پاسخ این است :
”خب طلاقت میدم!” بعد هم غش غش میخندید و در جواب ناراحتی همسرتان می گویید :”بابا شوخی کردم”
همسر شما هم ناآسان می شود و شما او را “بی جنبه” خطاب می نمایید و یک شوخی ساده می شود
بهانه ای برای جنجال !

خب حالا فرضا اگر خیلی مرد مناسبی باشید از دل همسرتان هر طور شده در می آورید ، اما یک اتفاق
خیلی بد افتاده ، همسر شما بی قرار و مضطرب می شود، به فکر می رود ، ناآسان می شود ،
در ارتباط جنسی اش اندکی سرد می شود و …

شوخی زشت آقایان با خانم ها

زن دوم میگرم:

شب دیر به خانه می آیید ، همسرتان می گوید :”کجا بودی تا این زمان شب؟” شما هم می گویید:
”خونه دومی !!!” خیلی شوخی جالبی بود نه ؟ یا مثلا بدون هیچ بهانه ای مشکل زن دوم را مطرح می نمایید !
مثلا به بچه هایتان می گویید:” آره دیگه کم کم میخوام یه مامان جدید براتون بیارم!”

البته تجربه ی من ثابت کرده آقایانی که از این شوخی ها می کنند ، کسانی هستند که هیچ زمان
این کار را نمی کنند ! ولی باز هم می گویم این شوخی ها تیشه به ریشه زندگی می زند ،
همسر شما مدام در فکر می رود ، شما هم با خودتان فکر می نمایید همسرم چقدر شکاک است
و زنهای مردم اینطور نیستند و … ! همین می شود بهانه برای خراب شدن یک ارتباط زناشویی.

مرگ و زندان به سراغم آمده:

آقا یک سرماخوردگی کوچک گرفته ، به همسرش می گوید :” خانم اون قلم و کاغذ رو بردار بیار آخرین وصیت هام رو بکنم.” یا مثلا بیشتر دیدم آقایانی که تا مسئلهی در کارشان پیش می آید می گویند :” خانم اون وسایل ما رو جمع کن امروز شخصاست که با ممسائل بیان دنبالم.” یا “سعی کن ماهی یه بار بیای ملاقاتم و کمپوت آناناس هم بیاری!” البته اینها نمونه است ولی حرفهایی است که بیشتر در زندگی ها می بینم و هیچ پایه و اساسی ندارد و مرد فقط برای شوخی اینها را بیان می کند ، ولی نمی داند با همین شوخی ها به همسرش لطمه روحی می زند و او را بی قرار و مضطرب می کند.

شوخی های آقایانه

شوخی های فیزیکی :

یک سری شوخی هایی هست که ما در فضای دوستانه خودمان انجام می دهیم ، مثلا با بیل می زنیم توی سر رفیقمان و به مدت نیم ساعت با هم می خندیم ! یا دوستمان با لگد ما را سه متر جلوتر پرتاب می کند ! خب اینها در فضای آقایانه تمام علامت محبت و دوست دارا بودن است ! ولی هرگز از این شوخی ها با همسرتان ننمایید ، زنان احساسات خیلی قوی ای دارند ، مثلا زمانی شما همسر خود را نوازش می نمایید خیلی برای او لذت قسمت است ، و برعکس زمانی به شوخی به او ضربه ای می زنید به همان اندازه برایش دردآور و ناآسان کننده است. پس از این شوخی ها هم اصلا ننمایید.

با یکی از دوستانم بیرون رفته بودیم ، به بهانه ای یک خودکار به همسرش داد ، تا خانم خودکار را گرفت ناگهان از جایش پرید و دوستم زد زیر خنده ، ظاهرا خودکار برقی بود و یک برق چندولت خفیف همسرش را گرفته بود ، این هم جزء شوخی های فیزیکی محسوب می شود که به هیچ وجه ، تاکید می کنم به هیچ وجه نبایست مرتکب شوید.

– شوخی های شامل فحش :

باز هم این یک گونه دیگر از خوشمزگی های به جا مانده از دوران مجردی است ! البته منظورم از فحش ،
حرفی است که توهین تلقی شود ، باز هم می گویم امکان پذیر است این الفاظ در بین دوستان ما
علامت محبت باشد – که البته همان هم اشتباه است – ولی هرگز در رابطه با همسرتان از این شوخی ها مصرف ننمایید

پیام مازند و کارگر آنلاین

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
برچسب ها

 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 3 هفته قبل
  • 2019-10-25 09:00:01
  • جلوگیری از خشکی پوست در پاییز

   با توجه به سردی هوا در فصل پاییز امکان پذیر است پوستتان نسبت به گذشته حساس شود به همین منظور مناسبتر است زیادتر آب استفاده نمایید زیرا آشامیدن آب بیشتر روی رطوبت مستقیم پوست اثر می گذارد.همینطور مصرف چربی های سالم نیز از خشکی پوست پیشگیری می کند.در بخش زیر گونه های راههای مقاو
  • 3 هفته قبل
  • 2019-10-24 09:00:02
  • روش های جلوگیری از افسردگی های پاییزی

   گاهی افسردگی بصورت فصلی می باشد زیرا اکثر در فصول سرد سال و به علت کوتاه بودن روزها و زیاد شدن شب ها این مریضی ایجاد می شود که زیادتر مردم در این فصول انگیزه ی فعالیت ندارند و بیشتر اوقات غم گین و نا دلگرمی هستند.در بخش زیر گونه های راههای معالجه افسردگی را گذاشته ایم.برای آشنای
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-22 00:00:00
  • آشنایی با عوامل آلرژی در پاییز

   دچار به آلرژی در فصل پاییز یکی از مسائل ناراحت کننده می باشد که فاکتور های متفاوتی چون استرس ،لباسهای ضخیم و استحمام نکردن سبب بروز نشانه ها آلرزی می شود.می توان با روشهای خانگی و مواد طبیعی این گونه حساسیت را معالجه کرد.در بخش زیر دلیل آلرژی در فصل پاییز را گذاشته ایم.برای آشن
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-20 09:00:01
  • روش برخورد با مشکل بیکاری همسر

   بیکاری شوهر و کلا بیکاری معضلی است که در صورت برطرف کردن نشدن، دامنگیر کل خانواده خواهد شد و مسائلی از قبیل دعوا ، اختلافات جنسی ، افسردگی ، حتی بی وفایی ، اعتیاد و در نهایت طلاق را دنبال خواهد داشت . بیکاری شوهر بر آینده بچه ها تاثیرات خیلی بدی خواهد گذاشت
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-18 09:00:01
  • روش هایی برای پاکسازی سیستم لنفاوی بدن

   شبکه پیچیده ای از گره های شامل مایع، عروق، غدد و هیکل ها، سیستم لنفاوی تقریبا در تمام قسمت های جسم حضور دارد. با وجودی که امکان پذیر است آن را ندیده یا حس نکنیم یکی از باارزش ترین و در عین حال فراموش شده ترین سیستم های جسم انسان است. درست مثل کبد، کلیه و دهان بایست توجهی که
  • 1 ماه قبل
  • 2019-10-15 09:00:02
  • مراقب های لازم در وزرش های تابستانی

   ورزش کردن برای تندرستی خیلی سودمند است بطوری که بایست در روزهای گرم تابستان نیز با رعایت چند مطلب به ورزش کردن دنباله دهید.مثلا برای مقاومت با کم آبی جسم زمان ورزش کردن در فصل تابستان قبل ،حین و بعد آن به میزان به اندازه آب بنوشید.در بخش زیر اثر ورزش برای تندرستی را گذاشته ایم.م
  • 1 ماه قبل
  • 2019-10-14 09:00:02
  • کنترل خشکی و ترک پا در پاییز و زمستان

   باتوجه به سردی هوا در فصل پاییز و زمستان امکان پذیر است پاهای بعضی مردم خشک شود و ترک نمایان کند.مناسبتر است برای معالجه ترک پاهایتان از خیس کردن پاها و مصرف وازلین پیشگیری نمایید زیرا وازلین در لایه های خطوط پا می ماند و پوست پا را بد شکل می کند.در بخش زیر راههای معالجه خشکی و
  • 1 ماه قبل
  • 2019-10-10 09:00:02
  • رابطه بین استرتس و سرطان پروستات

   یکی از دغدغه های آقایان با بالا رفتن سن مسائل پروستات در آنانست. مسائل پروستات به علت ها متفاوتی در آقایان رخ می دهد. امروز می خواهیم در شیثار رابطه بین استرس و سرطان پروستات در آقایان را تحقیق کنیم. شما هم اگر میخواهید درباره این مریضی اطلاعات زیادتری کسب نمایید با ما همراه با
  • 1 ماه قبل
  • 2019-10-05 00:00:00
  • چجوری در پاییز خودمون رو لاغر کنیم

   بیشتر مردم چاق به دنبال راهی برای کم شدن وزن هستند تا به وزن ایده آل برسند.فصل پاییز مجال خوبی برای کم شدن دادن وزن است زیرا دمای پایین قادراست به جسم یاری کند تا به سوزاندن کالری‌های اضافی بپردازد.همینطور اقامت در یک محیط گرم بویژه در فصل زمستان سبب زیاد شدن وزن و چاقی در مردم
  • 1 ماه قبل
  • 2019-10-04 09:00:01
  • مصرف سیگار و تاثیر بر روی سرطان مثانه زنان

   استفاده سیگار در بین مردم جامعه خیلی رواج دارد و این قضیه در میان خانم ها نیز دیده می شود. مریضی های خیلیی در رابطه با استفاده سیگار وجود دارد. امروز در شیثار میخواهیم درباره ارتباط استفاده سیگار و سرطان مثانه در خانم ها صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 3 هفته قبل
  • 2019-10-25 09:00:01
  • جلوگیری از خشکی پوست در پاییز

   14با توجه به سردی هوا در فصل پاییز امکان پذیر است پوستتان نسبت به گذشته حساس شود به همین منظور مناسبتر است زیادتر آب استفاده نمایید زیرا آشامیدن آب بیشتر روی رطوبت مستقیم پوست اثر می گذارد.همینطور مصرف چربی های سالم نیز از خشکی پوست پیشگیری می کند.در بخش زیر گونه های راههای مقاو
  • 3 هفته قبل
  • 2019-10-24 09:00:02
  • روش های جلوگیری از افسردگی های پاییزی

   14گاهی افسردگی بصورت فصلی می باشد زیرا اکثر در فصول سرد سال و به علت کوتاه بودن روزها و زیاد شدن شب ها این مریضی ایجاد می شود که زیادتر مردم در این فصول انگیزه ی فعالیت ندارند و بیشتر اوقات غم گین و نا دلگرمی هستند.در بخش زیر گونه های راههای معالجه افسردگی را گذاشته ایم.برای آشنای
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-18 09:00:01
  • روش هایی برای پاکسازی سیستم لنفاوی بدن

   14شبکه پیچیده ای از گره های شامل مایع، عروق، غدد و هیکل ها، سیستم لنفاوی تقریبا در تمام قسمت های جسم حضور دارد. با وجودی که امکان پذیر است آن را ندیده یا حس نکنیم یکی از باارزش ترین و در عین حال فراموش شده ترین سیستم های جسم انسان است. درست مثل کبد، کلیه و دهان بایست توجهی که
  • 64 ماه قبل
  • 2014-07-14 00:00:00
  • کم استفاده ترین وسائل سیسمونی نوزاد

   14خیلی از خانواده در هنام به دنیال اومدن بچه سعی میکنند سیمونی خیلی خیلی کامل و خوبی برای کودکان خودشون مهیا کنند اما غافل از اینکه تهیه کردن یک سیسمونی کامل همیشه هم خوب نیست و حتی خیلی از وسائل سیسمونی هست که اصلا به کار نمی آید
  • 64 ماه قبل
  • 2014-07-11 00:00:00
  • آموزش درست کردن مرغ مجلسی

   14مشکل عمده خانم ها در مواقعی که مهمان دارند غذا درست کردن است از آنجا که تمامی خانم های ایرانی عادت دارند که مهمانی های مجلل را با چندین نوع غذا برگزار کنند
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-22 00:00:00
  • آشنایی با عوامل آلرژی در پاییز

   14دچار به آلرژی در فصل پاییز یکی از مسائل ناراحت کننده می باشد که فاکتور های متفاوتی چون استرس ،لباسهای ضخیم و استحمام نکردن سبب بروز نشانه ها آلرزی می شود.می توان با روشهای خانگی و مواد طبیعی این گونه حساسیت را معالجه کرد.در بخش زیر دلیل آلرژی در فصل پاییز را گذاشته ایم.برای آشن
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-20 09:00:01
  • روش برخورد با مشکل بیکاری همسر

   14بیکاری شوهر و کلا بیکاری معضلی است که در صورت برطرف کردن نشدن، دامنگیر کل خانواده خواهد شد و مسائلی از قبیل دعوا ، اختلافات جنسی ، افسردگی ، حتی بی وفایی ، اعتیاد و در نهایت طلاق را دنبال خواهد داشت . بیکاری شوهر بر آینده بچه ها تاثیرات خیلی بدی خواهد گذاشت
  • 66 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • چاقی صورت با 8 راه طبیعی

   14

   لاغری صورت یکی از موارد و مشکلاتی است که ما همه داری و یا با آن به نوعی برخورد کرده ایم وشاید برای اون هیچ راه حلی هم نداریم

  • 63 ماه قبل
  • 2014-07-26 00:00:00
  • غذا های ممنوعه در زمان بارداری

   14امروز باز با مطلبی مفید برای دوران بارداری با شما دوستانیم مطلبی خواندنی و البته مفید و کار آمد که خواندن اون میتونم استفاده ببرید
  • 55 ماه قبل
  • 2015-04-20 00:00:00
  • زندگی‌تان لذت‌بخش است یا ناامیدکننده؟

   انسان‌ها برای تغییر تجربه زندگی‌شان از ناامیدی به معنادار بودن و رضایتمندی چه کارهایی می‌توانند انجام دهند؟ در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازدیم.
  • 55 ماه قبل
  • 2015-04-20 00:00:00
  • ریشه نفرت کجاست؟

   استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به «نفرت» به عنوان هیجانی که در افراد منفعل،‌ ترسو و درونگرا وجود دارد، ریشه عشق و نفرت را به رابطه مادر و کودک نسبت داد.
  • 54 ماه قبل
  • 2015-04-22 00:00:00
  • آیا روغن کلزا خوبست یا نه؟

   بسیاری از افراد برای تهیه کردن غذ ا از روغن زیتون استفاده می‌کنند،ولی چه چیزی می‌تواند جایگزین آن شود.
  • 55 ماه قبل
  • 2015-04-20 00:00:00
  • واقعا روغن نارگیل این همه فایده دارد؟

   روغن نارگیل را بیشتر به عنوان تقویت کننده موی سر می شناسیم و به کار می گیریم. اما این روغن فواید بسیار زیادی دارد که دانستن آنها روزی به کار شما خواهد آمد.
  • 55 ماه قبل
  • 2015-04-01 00:00:00
  • نشانه اینکه دارید افاده‌ای می شوید

   هیچکس از آدم های افاده ای خوشش نمی آید. همه دوست دارند اطرافیانش خاکی و دوست داشتنی و خالی از غرورهای کاذب و افاده و تکبر باشند. دوستی با آدم های افاده ای بسیار دشوار است. نمی توانید با آنها راحت باشید. گنددماغ و خود والاپندار هستند. اما باید مراقب باشید خودتان در دام این رفتار ز
  • 55 ماه قبل
  • 2015-04-12 00:00:00
  • چرا باید زودتر شام بخوریم؟

   آیا بیشتر اوقات بعد از ساعت ۹ یا ۱۰ شب شام میخورین؟ این یه عادت بده که نه تنها روی سلامتی بلکه روی وزنتون هم تاثیر میذاره. اینجا سه تا دلیل هست که باید شام خوردن رو زودتر شروع کنین.
  • 55 ماه قبل
  • 2015-04-12 00:00:00
  • علل چشم و همچشمی و راههای رهایی از چشم و همچشمی

   پدیده ناهنجار چشم و همچشمی پدیده‌ای است که در میان بیشتر مردم جامعه ـ چه مرد، چه زن ـ وجود دارد به طوری که آنها را وادار می‌کند پیوسته خود و زندگی‌شان را با دیگران بویژه همسایه‌های خود مقایسه کنند.
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید