برای جلوگیری از خیانت همسر باید بدانید
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> سبک زندگی-->>> برای جلوگیری از خیانت همسر باید بدانید

برای جلوگیری از خیانت همسر باید بدانید

 • زمان درج : 2 هفته قبل
 • تاریخ درج : 2019-09-05 21:00:02
 • تعداد بازدید : 7
  بازدید ماه:7
  بازدید هفته:4
 • بخش مربوطه :

گاهی امکان پذیر است به بی وفایی همسرتان فکر نمایید و دنبال راههایی برای پیشگیری از این مشکل باشید.به عنوان مثال هرگونه رفت4اری خارج از رفتارهای رایج محدوده خانواده خیلی ضرر زننده است و قادراست ارتباط و زندگی جنسی را به سمت تپیمان نداشتن پیش ببرد و مناسبتر است از انجام چنین مسائلی پیشگیری نمایید.در متن زیر روشهای پیشگیری از بی وفایی را گذاشته ایم.می توانید برای آشنایی با راههای پیشگیری از بی وفایی همسر ما را در سایت شیثار دنبال نمایید.

گونه های روشهای پیشگیری از بی وفایی

شک از آن موضوعاتی است که در زندگی تمام انسان ها وجود دارد اما گاهی قادراست حسابی دردسر آفرین
شود و زندگی را ویران کند پس بایست با آن برخورد کرد.
اگر همسری شکاک دارید یا خودتان شکاک هستید یا قصد ازدواج دارید،این مطلب را بخوانید

دو محور اصلی و خیلی
باارزش هر ارتباط ای و به ویژه در زندگی مشترک اطمینان و احترام است و اگر هرکدام از این دومحور
ضرر ببینند امکان پذیر است ارتباط کاملا از بین ببرد، در حقیقت این دو خط قرمز هایی هستند که هیچ گاه
نبایست از آن ها عبور کرد.
به محض اینکه بی اطمینانی در ارتباط ای به وجود بیاید ارتباط به سمت ویرانی می رود.
شک از آن چیزهایی است که قادراست هم احترام و هم اطمینان را در زندگی جنسی از بین
ببرد و به تدریج پناهگاه امن خانه و زندگی مشترک را به جهنمی تبدیل کند.

هر کدام از ما دست کم یک بار در زندگی شک را تجربه کرده ایم ولی شک در هیچ کجا
مثل زندگی مشترک نقادراست مخرب باشد.

علت ها بی وفایی همسر و جلوگیری از بی وفایی

روشهای پیشگیری از بی وفایی و اطمینان به همسر

شک عشق را می کشد
زمانی آدم ها همدیگر را دوست دارند، به هم عشق می ورزند و به هم اطمینان دارند اما از لحظه
ای که شک و عدم اطمینان و کنترل در ارتباط ای به وجود می آید ذره ذره عشق بین زوجین
رو به زوال و از بین می رود و دو طرف از هم دور می شوند البته اگر هردو طرف
دست از شک و کنترل هم بر دارند مجدد می توانند باز به هم نزدیک شوند چون هیچ گاه عشق
با نیت های منفی، عدم اطمینان و سوءظن نمی توانند باهم جمع شوند و در یک جا باشند

صورت مشکل را پاک ننمایید متاسفانه ترس و بی قراری را در مکالمات بیشتر آدم ها می بینیم.
این روزها زمانی با آدم ها حرف می زنیم می بینیم که ترس و بی قراری پشت بیشتر حرف ها و
رفتارهای آن ها وجود دارد، در حقیقت از یک چیزی بی قرار هستند.
حال اگر این بی قراری ها وارد زندگی مشترک شود، مثلا یکی از زوجین با خود مدام فکر می کند زمانی
همسرش از او دور است « مبادا با کس دیگری حرف بزند! »، « مبادا از کس دیگری خوشش بیاید!
» و…

این مبادا ها که خود شخص آن ها را در ذهنش می سازد تمام تبدیل به بی قراری های جدیدی در
زندگی می شوند و شخص برای اینکه از آن ها خلاص شود آغاز می کند به کنترل کردن طرف مقابل.

با این رفتارها شخص می خواهد صورت مشکل را در بیرون پاک کند، او به سراغ حل مشکل درون خودش
نمی رود.
در واقع مردمی که سوءظن های بیشتری دارند و کنترل گر هستند در بیرون نبایست به دنبال چاره باشند
بلکه بایست درون خودشان را درست کنند.

روشهای پیشگیری از بی وفایی همسر

آن ها به خودشان شک دارند در تمام ما یک حس مالکیت وجود دارد، در واقع آدم ها نسبت به
هرچیزی که دوست دارند گونهی احساس مالکیت دارند و این حس دراثر یک ترس درونی است، ترس از دست
دادن.
در حقیقت پشت رفتارهای کنترل گر و سوءظن آمیز ترس از دست دادن وجود دارد.
این مردم انگار در وجودشان چیزی را کم دارند و جای چیزی برایشان خالی است و می خواهند به گونهی
این جای خالی را پر کنند، در حقیقت رفتارهای شکاکانه و سوءظن آمیز آن ها نسبت به بیرون و آدم
مقابلشان نیست بلکه این شک نسبت به خودشان است و به گونهی طرف مقابل و اتفاقات متفاوت آینه ای است
برای آن ها تا خودشان را ببینند.

زمانی من نسبت به خودم شک داشته باشم یعنی به توانایی ها و دوست داشتنی بودن خودم شک دارد
و شک دارم که آنقدر مناسب باشم که طرف مقابل حاضر شود با من بماند.
ولی اگر من اعتماد داشته باشم که آنقدر مناسبم که طرف مقابل با من بماند دیگر به این احتیاجی ندارم

روشهای پیشگیری از بی وفایی مرد

با رفتارهای کنترل گر طرف مقابل را ناچار کنم که با من بماند یعنی دارای خوداهمیتی و اطمینان به نفس
کافی هستم، باور دارم طرف مقابل به دلیل من در ارتباط می ماند ولی کسانی که به خودشان و توانایی
های شان شک دارند، فرافکنی کرده و به طرف مقابل شک می کنند چون می دانند آنقدر خواستنی نیستند که
طرف مقابل در ارتباط بماند.

یک هشدار
هرگونه رفتاری خارج از رفتارهای رایج محدوده خانواده خیلی ضرر زننده است و قادراست ارتباط و زندگی جنسی را
به سمت تپیمان نداشتن پیش ببرد.
تپیمان از عاملهای اصلی ازدواج و یک ارتباط است یعنی « من در برابر ازدواج، همسرم و ارتباط مسئولم »
اما می توان با انتخاب درست هیچگاه در زندگی مشترک چنین رفتارهایی را ندید مثلا اگر زوجین در همان وقت
آشنایی برای ازدواج به شناخت درست و درستی از هم نرسیده باشند و بدون شناخت به اندازه باهم ازدواج کرده باشند
امکان پذیر است بعد از ازدواج از هم رفتارهای مشکوک ببینند یا اینکه حتی برخی از زوجین در وقت آشنایی
نیز رفتارهای شیطنت آمیز و ناپسندی را از هم دیده اند ولی آن ها را ندیده گرفته اند و بیش
از حد مثبت نگر بوده اند در واقع اینجا هشداری است برای کسانی که هنوز ازدواج نکرده اند.

آن ها بایست دقت کنند که مرحله آشنایی خیلی باارزش است، خیلیی از رفتارهای شیطنت آمیز و مشکوک را
می توان در همان دوران آشنایی شناسایی داد و بایست متوجه بود

علت ها بی وفایی و روشهای پیشگیری از بی وفایی

اینگونه رفتارها نه تنها بعد از ازدواج مناسبتر
نمی شوند بلکه به احتمال بی‌شمار بدتر هم می شوند.
مثلا اگر شخصی که به خواستگاری شما آمده است، به اصطلاح خیلی دوست باز است و دوست دارد با تمام
ارتباط ای باز داشته باشد، ببینید آیا می توانید این مورد را در زندگی مشترک تان تحمل نمایید یا نه.

چرا همسرتان به شما تپیمان ندارد؟
زمانی آدم ها در وقت خوب، روابط خوبی با دیگران ندارند، شاید بخواهند بعد از ازدواج این مورد را جبران
کنند، مثلا اگر من هیچ گاه در محیط های دسته جمعی چون دانشگاه یا محیط کار حاضر نشده باشم یا روابط
سالم و کاری با مردم متفاوت نداشته باشم امکان پذیر است بعد از یک سنی و گاهی هم بعد از ازدواج،
تمایل داشته باشم به سراغ شناخت آدم های متفاوت بروم و رابطهات مختلف را تجربه کنم، البته تا اینجای کار
مسئلهی ندارد اما زمانی افراط پیش می آید و تمایلاتی که یک روزی سرکوب شده و اکنون می خواهد

خود را نشان دهد امکان پذیر است جنبه ناپسند نمایان کند، البته کسانی که به سمت اینگونه رفتارهای ناپسند می روند
چند وضعیت دارند یا آدم های تگونه طلبی هستند یا در زندگی شان جاهای خالی وجود دارد که در وقت
خوب به آن ها نپرداختند به همین خاطر به دنبال تجربه کردن می روند و وضعیت سوم، امکان پذیر است الان
در ارتباط جای چیزهایی خالی باشد، مثل نبودن ارتباط عاطفی و هم کلام نبودن و…
به دید من تمام این ها راه گریز و نشان دهنده بی مسئولیتی است و بایستتلاش شود به همراه
همسر این مسائل را حل کرد.

آیا همسران بایست یکدیگر راکنترل کنند؟
اگر همسرتان تمام وسایل شخصی و رفتارهای شما را کنترل می کند از موبایل و ایمیل گرفته تا جیب ها
و…

روشهای پیشگیری از بی وفایی و رعایت حریم خصوصی

به دید من نبایست در مقابل این وضعیت کوتاه آمد، حفظ حریم شخصی برای هر شخصی کاملا حیاتی است.
به دید من ارتباط ای را که در آن یکی از زوجین یا هر دو تمام چیز هم را چک
می کنند، ارتباط سالمی نیست.

چک کردن یعنی عدم اطمینان، زمانی شما تمام چیز همسرتان را کنترل نمایید او نیز به خود اجازه می دهد
که تمام چیز شما را کنترل کند و روشهای پیشگیری از بی وفایی و در حقیقت شما در یک بازی گرفتار می شوید که مرتبا به
دنبال نمایان کردن نقطه ضعف از یکدیگر هستید و به همین خاطر تمام اطمینان بین تان از بین می رود.
در این وضعیت به جای اینکه زوجین زمانشان را صرف اهدای عشق به هم کنند صرف اتهام زدن به هم
و ایرادگرفتن می کنند.
در این وضعیت هر طرف در ارتباط احساس ناامنی می کنند.

حریم خصوصی کجاست؟ هر آدمی یکسری حریم و محدودهی دارد که دوست ندارد که کسی وارد آن شود، این حریم
یک چیز کاملا نانوشته است که برای هرکسی باارزش است اما گاهی برخی مردم آن حریم را حفظ نمی کنند
و وارد حریم شما می شوند مسلما این مورد شما را ناآسان می کند و اگر به طرف مقابل تذکر
ندهید روز به روز از او دورتر می شوید.

نکات باارزش برای پیشگیری از بی وفایی همسر

اگر زن و شوهر هم این حریم را رعایت نکنند امکان پذیر است روز به روز از هم دورتر شوند.
حریم های شخصی خیلی باارزش است، در زندگی هر کدام از ما قسمت هایی وجود دارد که فقط برای خودمان
است و اصلا علتی ندارد شخص دیگری را وارد این حریم ها کنیم.

گونه های روشهای پیشگیری از بی وفایی

این حریم شخصی برای مردم متفاوت مختلف است، امکان پذیر است یک شخصی ای میل ها و تلفن هایش در حریم
شخصی اش باشد و امکان پذیر است برای شخص دیگر مثلا ای میل هایش در حریم شخصی اش نباشد.
به مرور می توان حریم شخصی آدم ها را فهمید.به قول جبران خلیل جبران در کنار هم بایستید اما نه
خیلی نزدیک.

زمانی خودتان مقصر هستید!
اگر از همان ابتدای زندگی جنسی آغاز به کنترل همسرتان بنمایید از ترس اینکه مبادا او روزی نسبت به شما
غیرمتپیمان شود، در واقع ناخودآگاه او را به سمت غیرمتپیمان شدن سوق می دهید، یعنی آنقدر کنترل هایتان همسرتان را
از شما دور می کند که امکان پذیر است به سمت غیرمتپیمان شدن هم برود.

گونه های علت ها بی وفایی همسر

اگر همیشه ترس از دست دادن همسرتان را دارید، دو راه زیادتر ندارید یکی اینکه از همان ابتدا و در
دوران آشنایی آنقدر او را مناسب بشناسید تا با توجه به شخصیت او این ترس تان رفع شود و راه
دوم اینکه، آنقدر در ارتباط و زندگی جنسی خود عشق و محبت بگذارید که همسرتان نتواند به کسی دیگری
فکر کند و کاملا در زندگی با شما سیراب شود.

بیش تر بدانید : علت ها بی وفایی آقایان

«تا جایی که به دلیل دارم من همیشه عاشق خانم های بودم که از هر دید کامل باشند. همسر سابق من از خیلی دیدها مناسب بود اما با سلیقه من خیلی جور نبود. او خیلی منطقی به دید می رسید که هیچ گونه اهمیتی برای من نداشت و سبب جذب من نمی شد. خیلی تلاش کردم به این مساله توجه نکنم اما نمی توانستم. پس از چند ماه، روزی با گروهی از دوستانم بیرون رفتم و در فروشگاهی که خرید می کردیم دختری را دیدم که خیلی عالی به دید می رسید.

از او شماره گرفتم و او به من گفت هر زمان بخواهم می توانم با او ارتباط بگیرم و قرار بگذارم. من هم همین کار را کردم. پس از چند جلسه متوجه شدم بایست ارتباط خود با  همسرم را پایان بدهم زیرا دیگر هیچ دلبرایتی برای من نداشت و دوست داشتم در کنار کسی باشم که دیوانه وار دوستش دارم و برای من فقط یک دوست ساده نیست.»

تبیان و عصر ایران

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
برچسب ها

 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 7 روز قبل
  • 2019-09-12 09:00:02
  • دانستنی هایی در مورد دندان شیری کودکان

   خیلی از مردم به علت اینکه دندان های شیری می ریزند ارزش چندانی به آن نمی دهند و برای تندرستی و پاکیزگی آن تلاشی نمی کنند. اما امروز ما در شیثار می خواهیم درباره ارزش دندان‌های شیری بچه ها با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 1 هفته قبل
  • 2019-09-11 11:37:56
  • تاثیر فوق العاده شیر مادر در کوکان زیر 5 سال

   مشکل ارزش شیر مادر برای نوزادان سالهاست که مطرح شده است و مادران را ترغیب می کند که تا جای امکان از شیر خودشان بچه را غذا کنند. خاصیت ها خیلیی برای شیر مادر بیان شده است که ما امروز می خواهیم به بعضی از آنان ذکر کنیم. با شیثار همراه باشید
  • 1 هفته قبل
  • 2019-09-10 09:00:02
  • چیا بخوریم تا باهوش تر باشیم

   باهوش بودن و دارا بودن عکس العمل هایی از روی عقل و هوش خیلی باارزش است تا در فعالیت های هر روزه بتوانیم مناسبترین تصمیم ها را بگیریم و زندگی مناسبتری داشتته باشیم. خوراکی هایی که می خوریم اثر بیشتری بر هوش ما دارند.با خوراکی های سودمند برای هوش در شیثار آشنا شوید
  • 1 هفته قبل
  • 2019-09-08 09:00:02
  • چند راهنمای مهم برای انتخاب همسر مناسب

   ۱۱ مطلب برای انتخاب درست یک مرد برای ازدواج اگر زمانتان را برای مردی سپری کرده اید که اهمیتش را نداشته است این مقاله مخصص به شماست. خانم ها همواره هدفشان از برقراری رابطه با آقایان ، ازدواج است ولی متاسفانه برای آقایان همیشه اینطور نیست. انتخاب های ما مستقیما تحت کنترل ماست و ب
  • 1 هفته قبل
  • 2019-09-06 09:00:02
  • بهتری غذا ها برای فصل تابستان

   تابستان فصل خوراکی هایی است که نسبت به ماه ها و فصل های دیگر کمتر از گوشت در آن ها مصرف شده باشد. خوراکی هایی که در آنان سبزیجات فصلی مصرف شده برای تابستان خیلی گزینه های خوبی هستند.
  • 2 هفته قبل
  • 2019-09-05 21:00:02
  • برای جلوگیری از خیانت همسر باید بدانید

   گاهی امکان پذیر است به بی وفایی همسرتان فکر نمایید و دنبال راههایی برای پیشگیری از این مشکل باشید.به عنوان مثال هرگونه رفت4اری خارج از رفتارهای رایج محدوده خانواده خیلی ضرر زننده است و قادراست ارتباط و زندگی جنسی را به سمت تپیمان نداشتن پیش ببرد و مناسبتر است از انجام چنین مسا
  • 2 هفته قبل
  • 2019-09-05 09:00:02
  • اثر های شوخی های اشتباه و مخربی که در جامعه باب است

   آقایان به نسبت خانم ها شوخ طبع تر هستند و بعضی از آنان به خود اجازه می دهند که هر گونه شوخی را در هر جمعی عنوان کنند. در این مطلب میخواهیم درباره شوخی های ناخوب آقایون با همسران شان صحبت کنیم که یکی از رفتارهای مخرب ارتباط جنسی محسوب می شوند. با شیثار همراه باشید
  • 3 هفته قبل
  • 2019-08-24 09:00:02
  • خوراکی های واجب در فصل تابستان برای خانم ها

   در فصل تابستان غذا ها و مواد خوراکی بی‌شماری وجود دارد اما مناسب است بدانید که تمام اینها برای شما سودمند نیستند و امکان پذیر است بعضی از این غذا ها با طبع و مزاج شما سازگار نباشد. در دنباله در شیثار می خواهیم بعضی از خوراکی های الزامی برای خانم ها را به شما معرفی کنیم
  • 3 هفته قبل
  • 2019-08-23 09:00:01
  • تاثیر شگفت انگیز موسیقی بر روی نوزادان

   تقریبا تمام پدرومادر دوست دارند بچه های باهوش داشته باشند و حتی بعضی از پدرومادر برای اینکه به این امر دست نمایان کنند کارهای متفاوتی انجام می دهند. امروز در شیثار می خواهیم درباره نحوه اثر موسیقی در یادگیری بچه ها صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 62 ماه قبل
  • 2014-07-11 00:00:00
  • آموزش درست کردن مرغ مجلسی

   14مشکل عمده خانم ها در مواقعی که مهمان دارند غذا درست کردن است از آنجا که تمامی خانم های ایرانی عادت دارند که مهمانی های مجلل را با چندین نوع غذا برگزار کنند
  • 57 ماه قبل
  • 2014-12-02 00:00:00
  • مدل های کوسن زیبا برای جهزیه وخانه

   14امروز مدل های زیبا و قشنگی از چند نوع کوسن زیبا رو براتون داریم مدل هایی که فکرکنم برای تازه عروسی زیبا و جذاب باشه و البته دوست داشتنی شما میتونین با الگو گرفتن از این مدل ها برای جهزیه تون کوسن های متفاوت و زیبایی داشته باشین
  • 58 ماه قبل
  • 2014-11-11 00:00:00
  • ادویه ها را بیشتر بشناسیم

   14همه ما کم و بیش با ادویه ها آشنایی داریم و از اونا استفاده کردیم و میکنیم اما ادویه ها فواید فراوانی دارند که در صورت آشنایی بیشتر با اون ها میشه از فوایدشون بهره بیشتری برد
  • 62 ماه قبل
  • 2014-07-14 00:00:00
  • کم استفاده ترین وسائل سیسمونی نوزاد

   14خیلی از خانواده در هنام به دنیال اومدن بچه سعی میکنند سیمونی خیلی خیلی کامل و خوبی برای کودکان خودشون مهیا کنند اما غافل از اینکه تهیه کردن یک سیسمونی کامل همیشه هم خوب نیست و حتی خیلی از وسائل سیسمونی هست که اصلا به کار نمی آید
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • با دوپینگ غذایی بمب انرژی شوید

   14گاهی میشه بااستفاده درست از مواد غذایی و به موقع خوردن وآشامیدن در زول روز انرژی خودتون رو به خوبی بالا ببرید و به این وسیله بمب انرژی باشید
  • 64 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • کارهای قبل از عروسی

   14عروسی یک از اتفاقات نادر و فوق العاده در زندگی است که برای هرکسی خیلی خیلی مهم است و همه میخواهند ب بهترین نحو ممکن برگزار گردد اما برای اینکه عروسی خوبی داشته باشیم چه کارهای باید انجام دهیم
  • 56 ماه قبل
  • 2014-12-29 00:00:00
  • جعبه هدیه دست ساز برای خانم ها

   14امروز باز کاری زیبا و با صلیقه دیگری رو براتون داریم کاردستی که شما دراون باید جعبه هدیه ای رو بسازید ، جعبه هدیه ای دست ساز و البته زیبا
  • 14 ماه قبل
  • 2018-06-23 00:00:00
  • روش تهیه کاچی چهار مغز

   با سلام مجدد خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی ما امروز بعد از مدتی تاخیر دستور تهیه کاچی 4 مغز روبراتون داریم در روزهای گذشته دستور تهیه کاچی رو براتون قرارداده بودیم و کاچی معمولی رو براتون توضیح دادیه بودیم که چگونه تهیه میشه و قبل از اونم از خاصیت کاچی و مزایایی که برای شما
  • 14 ماه قبل
  • 2018-07-15 11:59:59
  • چگونه رایحه عطر رو ماندگارتر کنیم

   اگر شما هم مثل من عاشق خرید عطر و استفاده از اون هستید و با این مسئله مشکل دارید که عطرهایی که استفاده میکنید و خریداری میکنید اون قدری که دوست دارین ماندگار نیست و با تغییر برند و کیفیت عطر هم باز این مشکل در جای خودش پابرجاست و به دنبال حل این مشکلین؟
  • 13 ماه قبل
  • 2018-07-20 14:37:52
  • روش پاک کردن لک های چرب آشپزخانه

   برای یک خانم خانه دار اونم از نوع فوق العاده مرتب و تر وتمیزش همیشه مهم که لکه ای جایی نمونه و همه چیز و همه جای خونه مخصوصا آشپز خونه عاری از هر نوع لکه ای باشه. اما پاک کردن هر لکه ای ساده نیست مخصوصا لکه های چربی که خب در آشپز خانه به وفور یافت میشوند
  • 12 ماه قبل
  • 2018-08-25 15:51:08
  • اعتماد و پایداری یک زندگی مشترک

   یکی از مهم ترین اصل ها در زندگی مشترک بین دو فرد برقراری اعتماد خواهد بود. تا زمانی که اعتمادی وجود نداشته باشد لذت واقعی هم وجود نخواهد داشت.
  • 12 ماه قبل
  • 2018-08-31 09:00:02
  • راه حل هایی برای جوان تر شدن

   جوان تر شدن بخصوص در دوره ی میانسالی شاید مهم ترین دغدغه ای باشد که یک خانم به آن فکر می کند. در حقیقت شما می توانید با راه حل هایی این جوانی را به بدن خود باز گردانید و از آن لذت ببرید.
  • 12 ماه قبل
  • 2018-09-05 16:25:47
  • ازدواج با روانشناس ممنوع

   امروز یک موضوع تقریبا متفاوت و خاص رو براتون سوالی که برای خلی ها پیش خواهد اومده و شاید برای شما هم پیش اومده باشه و سعی کردیم پاسخ سوال های شما دوستان رو در پستی کوتاه براتون داشته باشیم و امیدوارم این پست کوتاه بتونه جوابگوی سوال های شما باشه
  • 12 ماه قبل
  • 2018-09-11 09:00:01
  • نفوذ بر دیگران و تأثیر آن بر موفقیت

   این که شما بتوانید در زمانی که به کاری مشغول هستید دیگران را نیز به سوی خود جلب کنید ، قطعا بر روی پیشرفت کاری شما مؤثر خواهد بود و شما رو در راه رسیدن به هدف هاتون کمک خواهد کرد.
  • 12 ماه قبل
  • 2018-09-13 09:00:01
  • ریواس و خواص درمانی بسیار مهم

   ریواس یکی از گیاهانی است که با خاصیت دارویی خود می تواند از بسیاری بیماری های گوناگون پیشگیری به عمل آورد ، پس با خواص آن آشنا شوید و سعی کنید بیشتر و بهتر از این گیاه مفید استفاده کنید.
  • 11 ماه قبل
  • 2018-10-02 13:42:03
  • انواع آلرژی پاییزی

   سلام خدمت دوستان عزیز امروز با مطلب دیگری در مورد آلرژی در خدمت شما هستیم و نگاهی می اندازیم به آلرژی فصلی چیزی که در فصل پاییز خیلی زیاد شما دوستان در گیر هستید آلرژی و حساسیت پاییزی در انواع مختلف پوستی تنفسی غذایی به وجود می آید
  • 11 ماه قبل
  • 2018-10-05 09:00:02
  • چه کسانی بیشتر به سرطان دهانه رحم مبتلا می شوند؟

   سرطان دهانه رحم از سرطان شایع در زنان به شمار می رود ، این سرطان عوارض نامناسبی را از خود برجای خواهد گذاشت از جمله آنها می توان به خطر افتادن ظرفیت باروری اشاره نمود. متأسفانه بیماری سرطان دهانه رحم در اکثر موارد زمانی رخ می دهد که فرد خود مقصر اصلی آن است و به دلیل عدم رعایت بر
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید