برای جلوگیری از خیانت همسر باید بدانید
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> سبک زندگی-->>> برای جلوگیری از خیانت همسر باید بدانید

برای جلوگیری از خیانت همسر باید بدانید

 • زمان درج : 2 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2019-09-05 21:00:02
 • تعداد بازدید : 13
  بازدید ماه:13
  بازدید هفته:1
 • بخش مربوطه :

گاهی امکان پذیر است به بی وفایی همسرتان فکر نمایید و دنبال راههایی برای پیشگیری از این مشکل باشید.به عنوان مثال هرگونه رفت4اری خارج از رفتارهای رایج محدوده خانواده خیلی ضرر زننده است و قادراست ارتباط و زندگی جنسی را به سمت تپیمان نداشتن پیش ببرد و مناسبتر است از انجام چنین مسائلی پیشگیری نمایید.در متن زیر روشهای پیشگیری از بی وفایی را گذاشته ایم.می توانید برای آشنایی با راههای پیشگیری از بی وفایی همسر ما را در سایت شیثار دنبال نمایید.

گونه های روشهای پیشگیری از بی وفایی

شک از آن موضوعاتی است که در زندگی تمام انسان ها وجود دارد اما گاهی قادراست حسابی دردسر آفرین
شود و زندگی را ویران کند پس بایست با آن برخورد کرد.
اگر همسری شکاک دارید یا خودتان شکاک هستید یا قصد ازدواج دارید،این مطلب را بخوانید

دو محور اصلی و خیلی
باارزش هر ارتباط ای و به ویژه در زندگی مشترک اطمینان و احترام است و اگر هرکدام از این دومحور
ضرر ببینند امکان پذیر است ارتباط کاملا از بین ببرد، در حقیقت این دو خط قرمز هایی هستند که هیچ گاه
نبایست از آن ها عبور کرد.
به محض اینکه بی اطمینانی در ارتباط ای به وجود بیاید ارتباط به سمت ویرانی می رود.
شک از آن چیزهایی است که قادراست هم احترام و هم اطمینان را در زندگی جنسی از بین
ببرد و به تدریج پناهگاه امن خانه و زندگی مشترک را به جهنمی تبدیل کند.

هر کدام از ما دست کم یک بار در زندگی شک را تجربه کرده ایم ولی شک در هیچ کجا
مثل زندگی مشترک نقادراست مخرب باشد.

علت ها بی وفایی همسر و جلوگیری از بی وفایی

روشهای پیشگیری از بی وفایی و اطمینان به همسر

شک عشق را می کشد
زمانی آدم ها همدیگر را دوست دارند، به هم عشق می ورزند و به هم اطمینان دارند اما از لحظه
ای که شک و عدم اطمینان و کنترل در ارتباط ای به وجود می آید ذره ذره عشق بین زوجین
رو به زوال و از بین می رود و دو طرف از هم دور می شوند البته اگر هردو طرف
دست از شک و کنترل هم بر دارند مجدد می توانند باز به هم نزدیک شوند چون هیچ گاه عشق
با نیت های منفی، عدم اطمینان و سوءظن نمی توانند باهم جمع شوند و در یک جا باشند

صورت مشکل را پاک ننمایید متاسفانه ترس و بی قراری را در مکالمات بیشتر آدم ها می بینیم.
این روزها زمانی با آدم ها حرف می زنیم می بینیم که ترس و بی قراری پشت بیشتر حرف ها و
رفتارهای آن ها وجود دارد، در حقیقت از یک چیزی بی قرار هستند.
حال اگر این بی قراری ها وارد زندگی مشترک شود، مثلا یکی از زوجین با خود مدام فکر می کند زمانی
همسرش از او دور است « مبادا با کس دیگری حرف بزند! »، « مبادا از کس دیگری خوشش بیاید!
» و…

این مبادا ها که خود شخص آن ها را در ذهنش می سازد تمام تبدیل به بی قراری های جدیدی در
زندگی می شوند و شخص برای اینکه از آن ها خلاص شود آغاز می کند به کنترل کردن طرف مقابل.

با این رفتارها شخص می خواهد صورت مشکل را در بیرون پاک کند، او به سراغ حل مشکل درون خودش
نمی رود.
در واقع مردمی که سوءظن های بیشتری دارند و کنترل گر هستند در بیرون نبایست به دنبال چاره باشند
بلکه بایست درون خودشان را درست کنند.

روشهای پیشگیری از بی وفایی همسر

آن ها به خودشان شک دارند در تمام ما یک حس مالکیت وجود دارد، در واقع آدم ها نسبت به
هرچیزی که دوست دارند گونهی احساس مالکیت دارند و این حس دراثر یک ترس درونی است، ترس از دست
دادن.
در حقیقت پشت رفتارهای کنترل گر و سوءظن آمیز ترس از دست دادن وجود دارد.
این مردم انگار در وجودشان چیزی را کم دارند و جای چیزی برایشان خالی است و می خواهند به گونهی
این جای خالی را پر کنند، در حقیقت رفتارهای شکاکانه و سوءظن آمیز آن ها نسبت به بیرون و آدم
مقابلشان نیست بلکه این شک نسبت به خودشان است و به گونهی طرف مقابل و اتفاقات متفاوت آینه ای است
برای آن ها تا خودشان را ببینند.

زمانی من نسبت به خودم شک داشته باشم یعنی به توانایی ها و دوست داشتنی بودن خودم شک دارد
و شک دارم که آنقدر مناسب باشم که طرف مقابل حاضر شود با من بماند.
ولی اگر من اعتماد داشته باشم که آنقدر مناسبم که طرف مقابل با من بماند دیگر به این احتیاجی ندارم

روشهای پیشگیری از بی وفایی مرد

با رفتارهای کنترل گر طرف مقابل را ناچار کنم که با من بماند یعنی دارای خوداهمیتی و اطمینان به نفس
کافی هستم، باور دارم طرف مقابل به دلیل من در ارتباط می ماند ولی کسانی که به خودشان و توانایی
های شان شک دارند، فرافکنی کرده و به طرف مقابل شک می کنند چون می دانند آنقدر خواستنی نیستند که
طرف مقابل در ارتباط بماند.

یک هشدار
هرگونه رفتاری خارج از رفتارهای رایج محدوده خانواده خیلی ضرر زننده است و قادراست ارتباط و زندگی جنسی را
به سمت تپیمان نداشتن پیش ببرد.
تپیمان از عاملهای اصلی ازدواج و یک ارتباط است یعنی « من در برابر ازدواج، همسرم و ارتباط مسئولم »
اما می توان با انتخاب درست هیچگاه در زندگی مشترک چنین رفتارهایی را ندید مثلا اگر زوجین در همان وقت
آشنایی برای ازدواج به شناخت درست و درستی از هم نرسیده باشند و بدون شناخت به اندازه باهم ازدواج کرده باشند
امکان پذیر است بعد از ازدواج از هم رفتارهای مشکوک ببینند یا اینکه حتی برخی از زوجین در وقت آشنایی
نیز رفتارهای شیطنت آمیز و ناپسندی را از هم دیده اند ولی آن ها را ندیده گرفته اند و بیش
از حد مثبت نگر بوده اند در واقع اینجا هشداری است برای کسانی که هنوز ازدواج نکرده اند.

آن ها بایست دقت کنند که مرحله آشنایی خیلی باارزش است، خیلیی از رفتارهای شیطنت آمیز و مشکوک را
می توان در همان دوران آشنایی شناسایی داد و بایست متوجه بود

علت ها بی وفایی و روشهای پیشگیری از بی وفایی

اینگونه رفتارها نه تنها بعد از ازدواج مناسبتر
نمی شوند بلکه به احتمال بی‌شمار بدتر هم می شوند.
مثلا اگر شخصی که به خواستگاری شما آمده است، به اصطلاح خیلی دوست باز است و دوست دارد با تمام
ارتباط ای باز داشته باشد، ببینید آیا می توانید این مورد را در زندگی مشترک تان تحمل نمایید یا نه.

چرا همسرتان به شما تپیمان ندارد؟
زمانی آدم ها در وقت خوب، روابط خوبی با دیگران ندارند، شاید بخواهند بعد از ازدواج این مورد را جبران
کنند، مثلا اگر من هیچ گاه در محیط های دسته جمعی چون دانشگاه یا محیط کار حاضر نشده باشم یا روابط
سالم و کاری با مردم متفاوت نداشته باشم امکان پذیر است بعد از یک سنی و گاهی هم بعد از ازدواج،
تمایل داشته باشم به سراغ شناخت آدم های متفاوت بروم و رابطهات مختلف را تجربه کنم، البته تا اینجای کار
مسئلهی ندارد اما زمانی افراط پیش می آید و تمایلاتی که یک روزی سرکوب شده و اکنون می خواهد

خود را نشان دهد امکان پذیر است جنبه ناپسند نمایان کند، البته کسانی که به سمت اینگونه رفتارهای ناپسند می روند
چند وضعیت دارند یا آدم های تگونه طلبی هستند یا در زندگی شان جاهای خالی وجود دارد که در وقت
خوب به آن ها نپرداختند به همین خاطر به دنبال تجربه کردن می روند و وضعیت سوم، امکان پذیر است الان
در ارتباط جای چیزهایی خالی باشد، مثل نبودن ارتباط عاطفی و هم کلام نبودن و…
به دید من تمام این ها راه گریز و نشان دهنده بی مسئولیتی است و بایستتلاش شود به همراه
همسر این مسائل را حل کرد.

آیا همسران بایست یکدیگر راکنترل کنند؟
اگر همسرتان تمام وسایل شخصی و رفتارهای شما را کنترل می کند از موبایل و ایمیل گرفته تا جیب ها
و…

روشهای پیشگیری از بی وفایی و رعایت حریم خصوصی

به دید من نبایست در مقابل این وضعیت کوتاه آمد، حفظ حریم شخصی برای هر شخصی کاملا حیاتی است.
به دید من ارتباط ای را که در آن یکی از زوجین یا هر دو تمام چیز هم را چک
می کنند، ارتباط سالمی نیست.

چک کردن یعنی عدم اطمینان، زمانی شما تمام چیز همسرتان را کنترل نمایید او نیز به خود اجازه می دهد
که تمام چیز شما را کنترل کند و روشهای پیشگیری از بی وفایی و در حقیقت شما در یک بازی گرفتار می شوید که مرتبا به
دنبال نمایان کردن نقطه ضعف از یکدیگر هستید و به همین خاطر تمام اطمینان بین تان از بین می رود.
در این وضعیت به جای اینکه زوجین زمانشان را صرف اهدای عشق به هم کنند صرف اتهام زدن به هم
و ایرادگرفتن می کنند.
در این وضعیت هر طرف در ارتباط احساس ناامنی می کنند.

حریم خصوصی کجاست؟ هر آدمی یکسری حریم و محدودهی دارد که دوست ندارد که کسی وارد آن شود، این حریم
یک چیز کاملا نانوشته است که برای هرکسی باارزش است اما گاهی برخی مردم آن حریم را حفظ نمی کنند
و وارد حریم شما می شوند مسلما این مورد شما را ناآسان می کند و اگر به طرف مقابل تذکر
ندهید روز به روز از او دورتر می شوید.

نکات باارزش برای پیشگیری از بی وفایی همسر

اگر زن و شوهر هم این حریم را رعایت نکنند امکان پذیر است روز به روز از هم دورتر شوند.
حریم های شخصی خیلی باارزش است، در زندگی هر کدام از ما قسمت هایی وجود دارد که فقط برای خودمان
است و اصلا علتی ندارد شخص دیگری را وارد این حریم ها کنیم.

گونه های روشهای پیشگیری از بی وفایی

این حریم شخصی برای مردم متفاوت مختلف است، امکان پذیر است یک شخصی ای میل ها و تلفن هایش در حریم
شخصی اش باشد و امکان پذیر است برای شخص دیگر مثلا ای میل هایش در حریم شخصی اش نباشد.
به مرور می توان حریم شخصی آدم ها را فهمید.به قول جبران خلیل جبران در کنار هم بایستید اما نه
خیلی نزدیک.

زمانی خودتان مقصر هستید!
اگر از همان ابتدای زندگی جنسی آغاز به کنترل همسرتان بنمایید از ترس اینکه مبادا او روزی نسبت به شما
غیرمتپیمان شود، در واقع ناخودآگاه او را به سمت غیرمتپیمان شدن سوق می دهید، یعنی آنقدر کنترل هایتان همسرتان را
از شما دور می کند که امکان پذیر است به سمت غیرمتپیمان شدن هم برود.

گونه های علت ها بی وفایی همسر

اگر همیشه ترس از دست دادن همسرتان را دارید، دو راه زیادتر ندارید یکی اینکه از همان ابتدا و در
دوران آشنایی آنقدر او را مناسب بشناسید تا با توجه به شخصیت او این ترس تان رفع شود و راه
دوم اینکه، آنقدر در ارتباط و زندگی جنسی خود عشق و محبت بگذارید که همسرتان نتواند به کسی دیگری
فکر کند و کاملا در زندگی با شما سیراب شود.

بیش تر بدانید : علت ها بی وفایی آقایان

«تا جایی که به دلیل دارم من همیشه عاشق خانم های بودم که از هر دید کامل باشند. همسر سابق من از خیلی دیدها مناسب بود اما با سلیقه من خیلی جور نبود. او خیلی منطقی به دید می رسید که هیچ گونه اهمیتی برای من نداشت و سبب جذب من نمی شد. خیلی تلاش کردم به این مساله توجه نکنم اما نمی توانستم. پس از چند ماه، روزی با گروهی از دوستانم بیرون رفتم و در فروشگاهی که خرید می کردیم دختری را دیدم که خیلی عالی به دید می رسید.

از او شماره گرفتم و او به من گفت هر زمان بخواهم می توانم با او ارتباط بگیرم و قرار بگذارم. من هم همین کار را کردم. پس از چند جلسه متوجه شدم بایست ارتباط خود با  همسرم را پایان بدهم زیرا دیگر هیچ دلبرایتی برای من نداشت و دوست داشتم در کنار کسی باشم که دیوانه وار دوستش دارم و برای من فقط یک دوست ساده نیست.»

تبیان و عصر ایران

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
برچسب ها

 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 3 هفته قبل
  • 2019-10-25 09:00:01
  • جلوگیری از خشکی پوست در پاییز

   با توجه به سردی هوا در فصل پاییز امکان پذیر است پوستتان نسبت به گذشته حساس شود به همین منظور مناسبتر است زیادتر آب استفاده نمایید زیرا آشامیدن آب بیشتر روی رطوبت مستقیم پوست اثر می گذارد.همینطور مصرف چربی های سالم نیز از خشکی پوست پیشگیری می کند.در بخش زیر گونه های راههای مقاو
  • 3 هفته قبل
  • 2019-10-24 09:00:02
  • روش های جلوگیری از افسردگی های پاییزی

   گاهی افسردگی بصورت فصلی می باشد زیرا اکثر در فصول سرد سال و به علت کوتاه بودن روزها و زیاد شدن شب ها این مریضی ایجاد می شود که زیادتر مردم در این فصول انگیزه ی فعالیت ندارند و بیشتر اوقات غم گین و نا دلگرمی هستند.در بخش زیر گونه های راههای معالجه افسردگی را گذاشته ایم.برای آشنای
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-22 00:00:00
  • آشنایی با عوامل آلرژی در پاییز

   دچار به آلرژی در فصل پاییز یکی از مسائل ناراحت کننده می باشد که فاکتور های متفاوتی چون استرس ،لباسهای ضخیم و استحمام نکردن سبب بروز نشانه ها آلرزی می شود.می توان با روشهای خانگی و مواد طبیعی این گونه حساسیت را معالجه کرد.در بخش زیر دلیل آلرژی در فصل پاییز را گذاشته ایم.برای آشن
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-20 09:00:01
  • روش برخورد با مشکل بیکاری همسر

   بیکاری شوهر و کلا بیکاری معضلی است که در صورت برطرف کردن نشدن، دامنگیر کل خانواده خواهد شد و مسائلی از قبیل دعوا ، اختلافات جنسی ، افسردگی ، حتی بی وفایی ، اعتیاد و در نهایت طلاق را دنبال خواهد داشت . بیکاری شوهر بر آینده بچه ها تاثیرات خیلی بدی خواهد گذاشت
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-18 09:00:01
  • روش هایی برای پاکسازی سیستم لنفاوی بدن

   شبکه پیچیده ای از گره های شامل مایع، عروق، غدد و هیکل ها، سیستم لنفاوی تقریبا در تمام قسمت های جسم حضور دارد. با وجودی که امکان پذیر است آن را ندیده یا حس نکنیم یکی از باارزش ترین و در عین حال فراموش شده ترین سیستم های جسم انسان است. درست مثل کبد، کلیه و دهان بایست توجهی که
  • 1 ماه قبل
  • 2019-10-15 09:00:02
  • مراقب های لازم در وزرش های تابستانی

   ورزش کردن برای تندرستی خیلی سودمند است بطوری که بایست در روزهای گرم تابستان نیز با رعایت چند مطلب به ورزش کردن دنباله دهید.مثلا برای مقاومت با کم آبی جسم زمان ورزش کردن در فصل تابستان قبل ،حین و بعد آن به میزان به اندازه آب بنوشید.در بخش زیر اثر ورزش برای تندرستی را گذاشته ایم.م
  • 1 ماه قبل
  • 2019-10-14 09:00:02
  • کنترل خشکی و ترک پا در پاییز و زمستان

   باتوجه به سردی هوا در فصل پاییز و زمستان امکان پذیر است پاهای بعضی مردم خشک شود و ترک نمایان کند.مناسبتر است برای معالجه ترک پاهایتان از خیس کردن پاها و مصرف وازلین پیشگیری نمایید زیرا وازلین در لایه های خطوط پا می ماند و پوست پا را بد شکل می کند.در بخش زیر راههای معالجه خشکی و
  • 1 ماه قبل
  • 2019-10-10 09:00:02
  • رابطه بین استرتس و سرطان پروستات

   یکی از دغدغه های آقایان با بالا رفتن سن مسائل پروستات در آنانست. مسائل پروستات به علت ها متفاوتی در آقایان رخ می دهد. امروز می خواهیم در شیثار رابطه بین استرس و سرطان پروستات در آقایان را تحقیق کنیم. شما هم اگر میخواهید درباره این مریضی اطلاعات زیادتری کسب نمایید با ما همراه با
  • 1 ماه قبل
  • 2019-10-05 00:00:00
  • چجوری در پاییز خودمون رو لاغر کنیم

   بیشتر مردم چاق به دنبال راهی برای کم شدن وزن هستند تا به وزن ایده آل برسند.فصل پاییز مجال خوبی برای کم شدن دادن وزن است زیرا دمای پایین قادراست به جسم یاری کند تا به سوزاندن کالری‌های اضافی بپردازد.همینطور اقامت در یک محیط گرم بویژه در فصل زمستان سبب زیاد شدن وزن و چاقی در مردم
  • 1 ماه قبل
  • 2019-10-04 09:00:01
  • مصرف سیگار و تاثیر بر روی سرطان مثانه زنان

   استفاده سیگار در بین مردم جامعه خیلی رواج دارد و این قضیه در میان خانم ها نیز دیده می شود. مریضی های خیلیی در رابطه با استفاده سیگار وجود دارد. امروز در شیثار میخواهیم درباره ارتباط استفاده سیگار و سرطان مثانه در خانم ها صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 3 هفته قبل
  • 2019-10-25 09:00:01
  • جلوگیری از خشکی پوست در پاییز

   14با توجه به سردی هوا در فصل پاییز امکان پذیر است پوستتان نسبت به گذشته حساس شود به همین منظور مناسبتر است زیادتر آب استفاده نمایید زیرا آشامیدن آب بیشتر روی رطوبت مستقیم پوست اثر می گذارد.همینطور مصرف چربی های سالم نیز از خشکی پوست پیشگیری می کند.در بخش زیر گونه های راههای مقاو
  • 3 هفته قبل
  • 2019-10-24 09:00:02
  • روش های جلوگیری از افسردگی های پاییزی

   14گاهی افسردگی بصورت فصلی می باشد زیرا اکثر در فصول سرد سال و به علت کوتاه بودن روزها و زیاد شدن شب ها این مریضی ایجاد می شود که زیادتر مردم در این فصول انگیزه ی فعالیت ندارند و بیشتر اوقات غم گین و نا دلگرمی هستند.در بخش زیر گونه های راههای معالجه افسردگی را گذاشته ایم.برای آشنای
  • 64 ماه قبل
  • 2014-07-11 00:00:00
  • آموزش درست کردن مرغ مجلسی

   14مشکل عمده خانم ها در مواقعی که مهمان دارند غذا درست کردن است از آنجا که تمامی خانم های ایرانی عادت دارند که مهمانی های مجلل را با چندین نوع غذا برگزار کنند
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-18 09:00:01
  • روش هایی برای پاکسازی سیستم لنفاوی بدن

   14شبکه پیچیده ای از گره های شامل مایع، عروق، غدد و هیکل ها، سیستم لنفاوی تقریبا در تمام قسمت های جسم حضور دارد. با وجودی که امکان پذیر است آن را ندیده یا حس نکنیم یکی از باارزش ترین و در عین حال فراموش شده ترین سیستم های جسم انسان است. درست مثل کبد، کلیه و دهان بایست توجهی که
  • 64 ماه قبل
  • 2014-07-14 00:00:00
  • کم استفاده ترین وسائل سیسمونی نوزاد

   14خیلی از خانواده در هنام به دنیال اومدن بچه سعی میکنند سیمونی خیلی خیلی کامل و خوبی برای کودکان خودشون مهیا کنند اما غافل از اینکه تهیه کردن یک سیسمونی کامل همیشه هم خوب نیست و حتی خیلی از وسائل سیسمونی هست که اصلا به کار نمی آید
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-22 00:00:00
  • آشنایی با عوامل آلرژی در پاییز

   14دچار به آلرژی در فصل پاییز یکی از مسائل ناراحت کننده می باشد که فاکتور های متفاوتی چون استرس ،لباسهای ضخیم و استحمام نکردن سبب بروز نشانه ها آلرزی می شود.می توان با روشهای خانگی و مواد طبیعی این گونه حساسیت را معالجه کرد.در بخش زیر دلیل آلرژی در فصل پاییز را گذاشته ایم.برای آشن
  • 4 هفته قبل
  • 2019-10-20 09:00:01
  • روش برخورد با مشکل بیکاری همسر

   14بیکاری شوهر و کلا بیکاری معضلی است که در صورت برطرف کردن نشدن، دامنگیر کل خانواده خواهد شد و مسائلی از قبیل دعوا ، اختلافات جنسی ، افسردگی ، حتی بی وفایی ، اعتیاد و در نهایت طلاق را دنبال خواهد داشت . بیکاری شوهر بر آینده بچه ها تاثیرات خیلی بدی خواهد گذاشت
  • 66 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • چاقی صورت با 8 راه طبیعی

   14

   لاغری صورت یکی از موارد و مشکلاتی است که ما همه داری و یا با آن به نوعی برخورد کرده ایم وشاید برای اون هیچ راه حلی هم نداریم

  • 63 ماه قبل
  • 2014-07-26 00:00:00
  • غذا های ممنوعه در زمان بارداری

   14امروز باز با مطلبی مفید برای دوران بارداری با شما دوستانیم مطلبی خواندنی و البته مفید و کار آمد که خواندن اون میتونم استفاده ببرید
  • 7 ماه قبل
  • 2019-04-03 09:00:02
  • با استفاده از این مواد غذایی میتونین قند خونتون رو کنترل کنید

   دیابت یا قند خون بالا از جمله مریضی های پرمخاطره ولی قابل کنترل است. مناسبترین شیوه کنترل دیابت رژیم خوراکی است. دارا بودن برنامه خوراکی سالم در زندگی قادراست از دچار به دیابت جلوگیری کند و در صورت دچار آن را کنترل نماید. امروز می خواهیم مواد خوراکی برای کنترل قند خون به شما مع
  • 7 ماه قبل
  • 2019-04-05 21:00:02
  • پودر سنجد | آیا پودر سنجد برای درمان بیماری پوکی استخوان خوب است؟

   بعضی مواد غذا در کنار ما وجود دارند که به اندازه به اندازه قدر اهمیت آنان را نمیدانیم. یکی از این مواد غذا سنجد است. سنجد یکی از پرفایده ترین غذا هایی است که تمام اجرای آن دارای خصوصیات هستند. در این قسمت می خواهیم درباره خصوصیات پودر سنجد برای معالجه مریضی ها به ویژه پوکی استخو
  • 7 ماه قبل
  • 2019-04-06 09:00:03
  • روش پخت یک مرغ ویژه برای مهمانی های خاصصصص

   مرغ یکی از خوش خوراک ترین خوراکی ها به ویژه در مورد ما ایرانی هاست که خیلی آن را خوشمزه طبخ می کنیم. ما از گونه های ادویه برای آماده مرغ مصرف می کنیم. اما زمانی که مرغ را برای باارزشانی مهیا می کنیم قطعا اندکی مختلف تر و مجلسی تر آن را مهیا می کنیم. با شیثار همراه باشید تا طرز آماد
  • 7 ماه قبل
  • 2019-04-02 00:00:00
  • چجوری اعتماد به نفس کودکان خود را افزایش دهیم

   داشتن اطمینان به نفس برای هرکسی الزامی است. این خصیصه از کودکی در انسان نهادینه می شود و تا بزرگسالی همراه او خواهد بود. برای اینکه اطمینان به نفس بچه ها تان را بالا ببرید شیوه های متفاوتی وجود دارد . ما در شیثار میخواهیم به بعضی از راه های زیاد شدن اطمینان به نفس بچه ها ذکر کنیم.
  • 7 ماه قبل
  • 2019-04-06 21:00:05
  • چجوری با همسر عصبانی و خشمگین خود برخورد کنیم

   عصبانیت یکی از بازتاب های طبیعی به اتفاقات اطراف است که مقدار آن در مردم متفاوت مختلف است. در بعضی از مردم این مقدار خیلی بیشتر است و این مشکل برای اطرافیان آزاردهنده خواهد بود. امروز در شیثار میخواهیم درباره چگونگی برخورد با همسر عصبانی با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 7 ماه قبل
  • 2019-04-09 09:00:02
  • چرا سرفه مزمن یهو برامون پیش میاد

   سرفه یکی از مسائلی است که مردم زمان دچار به آن شکایت بی‌شماری از این مریضی دارند. علت ها سرفه بیشتر است . سرفه وقتی اتفاق می افتد که سلول ها در برابر عبور هوا برانگیختن شده و سبب ایجاد این مسئله می‌شود. نتیجه این مشکل آن است که هوا در ریه ها تحت فشار خیلی بیشتری بوده و ناچار می شو
  • 7 ماه قبل
  • 2019-04-09 21:00:02
  • مشکل زخم های داخل دهان و نحوه برخورد با آن

   زخمهای داخل دهان و روی زبان آفت نام دارند. این زخم ها همواره کوچک هستند و گاهی با سوزش بیشتری همراه می باشد. دچار به مسئله آفت سنی ویژهی نداشته و امحل دچار به آن در هر سنی وجود دارد. دلیل مبتلا شدن به این مسئله به صورت دقیق نمایان نیست ولی اگر این مشکل حاد شود علامت یک مریضی می باش
  • 7 ماه قبل
  • 2019-03-27 09:00:01
  • بررسی میزان فشار خون بالا در زنان و مردان

   فشار خون بالا یکی از مریضی های پرمخاطره است و یکی از فاکتور های مرگ و میر محسوب می شود. این مریضی در خانم ها و آقایان تقریبا به یک نسبت وجود دارد. اما امروز در شیثار می خواهیم تحقیق کنیم که تحمل فشار خون بالا در خانم ها آسان تر است یا در آقایان. با ما همراه باشید
  • 7 ماه قبل
  • 2019-03-26 21:00:03
  • از سردرد های میگرنی بیشتر بدونیم

   کند که همواره فقط در یک طرف سر است. میگرن و سردرد میگرنی اکثر همراه با تهوع، اسفراغ و حساسیت شدید به نور و صدا است.حملات میگرنی قادراست سبب درد شدید در چند ساعت تا چند روز شود و قادراست به طور غیر قابل تحملی شدید باشد
  • 7 ماه قبل
  • 2019-04-12 09:00:03
  • آیا مردان بیشتر از زنان خروپف میکنند

   ریسکات خروپف در آقایان صادق‌نیت، چاقی، فشار خون بالا، دیابت، سکته مغزی و قلبی را از پیامد این آشفتگیات تنفسی که سبب بروز آشفتگیات خواب می‌شود برشمرد و گفت: در صورتی که آشفتگی خواب دراثر مسئله تنفسی حین خواب باشد، روش‌های ابزاری پیشرفته دکتری و یا عمل جراحی چاره آن است
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید