هوالرزاق
ads


دلایل و راه های درمان انزال زود هنگام در مردان

دلایل و راه های درمان انزال زود هنگام در مردان

یکی از مشکلات شایع در روابط زناشویی انزال زودرس در مردان است که میتوان با شناخت بیشتر و کامل تر از این مشکل با روش هایی آن را مرتفع نمود

انـزال زودرس يكي از متداول ترین نـارسایی های جنسی در مردان می باشد و ممكن می باشد برای هر مردی در بعضی مراحل زندگی رخ دهد. انـزال زودرس بـه انـزالی غیر قابل کنترل گفته می شود که قـبـل از نـزدیـکـی و انـجـام رابطه ی جنسی و یا مدت زمان بسـیـار کـمـی پـس از آن بـا میزان تحریک کم و خلاف میل فـرد انـجـام گیـرد. زود انزالي آسيبي می باشد که در روابط ميان همسران بروز مي کند. ایـن مسئـلـه مـی تـواند بـاعث نارضایتی جـنسـی در هـر دو طــرف شـده و اضـطـراب نـاشـی از ایـن مشـکـل را بیشـتـر کنـد.
شيوع اين اختلال طبق گزارش مركز مشاوره بين المللي جنسي و اختلال كاركرد نعوظ ICSED (International consultation on Sex and Erectile dysfunction) ـ در سال 2003 ميلادي 35ـ25% مراجعين مرد به كلينيك مشكلات و درمانهاي جنسي و 30% مردان50ـ 18 سال را شامل مي شود.
برخي مطالعات ديگر شيوع اختلال را حدود 40 ـ 35% مرداني كه به خاطر اختلالات جنسي درمان مي شوند، گزارش مي كنند اين اختلال در مردان تحصيلكرده بيشتر از افراد ديگر است، شايد دليل آن دغدغه اين افراد در مورد رضايت و ارضاء شريك جنسي خود باشد، اما اينكه چرا وقوع اين اختلال (تكرار آن) افزايش يافته دقيقا روشن نيست.

***تعاریف
از نظر علم روانشناسي: انزالي كه بر خلاف ميل شخص و بدون كنترل او انجام مي گیرد را انزال زودرس گويند كه بر طبق آن فرد از زمان انزال و كيفيت رابطه ناراضي می باشد و اين نارضايتي ميتواند يك طرفه يا دو طرفه باشد، به طوريكه حتي اگر شريك جنسي فرد از زمان انزال ناراضي باشد، انزال را زودرس گويند. (مثلا اگر مرد در ۸ دقيقه ارضاء مي شود و زن در ۱۰ دقيقه، انزال را زودرس گويند اما اگر مرد در ۲۰ دقيقه ارضاء شود و زن در ۱۰ دقيقه، مورد را مربوط به انزال زودرس نمي دانند)

از نظر علم پزشكي: انزال كمتر از سه دقيقه كه بدون كنترل شخص انجام گيرد را انزال زودرس گويند.

تعريف «ويليام ماسترز» و «ويرجينيا جانسون»: در تعريف واحد زناشويي، اختلال انزال يك مرد را زمان ي كه وي فاقد كنترل انزال به مدت لازم در زمان دخول براي ارضاي شريك جنسي حداقل نيمي از موارد باشد، محسوب مي كنند. البته در صورتي كه زن قادر به پاسخ ارضاء جنسي باشد.

سازمان بهداشت جهانی در سال 2003 ميلادي: انزال زودرس را وقوع دائم يا مكرر انزال با تحريك مختصر پیش از زمان مورد انتظار فرد، بدون كنترل ارادي كه موجب آزار و رنچ رواني فرد و شريك جنسي او شود تعريف مي كند.

انجمن متخصصين مجاري ادرار در آمريكا (AUA) در سال 2004 ميلادي: این اختلال را به انزالی كه زودتر از زمان مطلوب، پیش يا بعد از دخول كه منجر به رنج رواني در يك يا هر دو شريك جنسي شود، تعريف كرده است.

تعریفی از یکی دیگر از مراجع رسمی علمی: اختلال انزال زودرس: ناتواني در به تأخير انداختن انزال به حدي كه قادر به كسب لذت در رابطه جنسي نبوده و به اشكال زير تظاهر مي كند:

1ـ بروز انزال پیش يا بسيار سريع بعد از شروع دخول.
2ـ بروز انزال در غياب نعوظ كافي كه دخول را ميسر سازد.
پس كارشناسان در صورتي زودانزالي را يك اختلال تلقي مي كنند كه:
1- كمتر از 3 دقيقه طول بكشد.
2- فاصله بين دو آميزش طولاني نباشد که منجر به ذخيره شدن توان جنسي بالا شود.
3- از زمان ازدواج و عروسي، بيش از 6 تا 9 ماه گذشته باشد.
4- مدت محرومیت ارتباط جنسی، زیاد نباشد.

پر واضح می باشد که در غير اين صورت بيماري تلقي نشده و موجب نگراني نيست. البته عوامل تأثير گذاربر مدت تداوم فاز تهييج (excitement phase) مانند سن، شريك جنسي، تكرار و تداوم دخول بايد در نظر گرفته شود.

***روش تشخیص

از نظر تشخيصي به دو صورت:
1. تست باليني (Objective test)
2. گزارش فردي (Subjective test)

يعني شخص احساس ناراحتي، رنج رواني، آزار در خود يا شريك جنسي يا هر دو مورد را گزارش مي كند. از اختلال در رضايت و ارضاء رواني – جنسي خود يا شريك جنسي شكايت مي كند… دريك رابطه پيشرونده زوج، شريك جنسي نقش وتاثيرمهمي دراين مقوله بازي مي كند. ازدواجي كه استرس آور باشد، شرايط را بدتر مي كند.
متخصص و دکتر مربوطه، سابقه ی جنسی و پزشکی شما را بررسی خواهد کرد و آزمایشات کلی را انجام خواهد داد. ممکن می باشد دکتر بخواهد با همسر شما نیز صحبت کند، چون انزال زودرس ممکن می باشد دلایل بسیاری داشته باشد. دکتر مربوطه آزمایشات لازم را انجام می دهد تا مشکلات پزشکی فرد را بررسی کند.

***عوامل

اکثر موارد انزال زودرس فاقد عامل یا دلیل خاص است. با بالاتر رفتن تجربه ی جنسی و سن، مردها یاد می گیرند که ارگاسم خود را به تاخیر بیندازند. انزال زودرس ممکن می باشد با یک شریک جنسی جدید و در موقعیت های خاص اتفاق بیفتد، یا اینکه مدت زمان ی طولانی باشد که فرد ارگاسم نشده باشد. عوامل روانی مثل اضطراب، احساس گناه، یا افسردگی نیز ممکن می باشد منجر به انزال زودرس شوند. در برخی موارد، انزال زودرس ممکن می باشد به خاطر عوامل پزشکی مثل مشکلات هورمونی، آسیب های جسمی و یا عوارض جانبی بعضی داروها باشد.
بسياري از مواقع ناشي از ضعف جسماني و روانی حاصل از افراط در خود ارضايي پیش از ازدواج و يا عدم آمادگي جنسي در زمان ملاعبه یا مقاربت با همسر است. ضعف نیروی ماسکه، زیادی میل به نزدیکی، تندی منی و یا زیادی منی نیز می تواند از عوامل این مسأله باشد.

بعضي از تحقيقات مردان را به دو دسته تقسيم كرده است:
1ـ افرادي كه از نظر فيزيولوژيك مستعد به اوج رسيدن سريع به خاطر كوتاه بودن زمان نهفتگي عصبي هستند.
2ـ افرادي كه به دليل رفتاري يا رواني شرطي شده اند. اشكال در كنترل انزال اغلب همراه با اضطراب در مورد عمل جنسي يا ترس ناخودآگاه در مورد واژن يا شرايط فرهنگي منفي در مورد رابطه جنسي است. مقاربت با فواحش، سكس در اماكن نامناسب مثلا در ماشين و.. كه توام با ترس از رسوايي باشد باعث مي شود كه فرد سريعتر طلب انزال كند و در صورت تداوم از نظر روانشناسي شرطي شده وبه آن خو بگيرد. مشاهده فيلمها و عكسهاي محرك و مطالعه داستانهاي پورنوگرافي (هرزه نگاري) كه معمولا پس از آن خود ارضايي صورت مي گيرد نيز در ايجاد اين حالت موثر است. ضعف قواي بدني نیز در ايجاد اين حالت موثر است.

الف) تئوريهاي روانشناختي :
1ـ تجربه جنسي اوليه
ــ اضطراب آور و تعجيل كننده باشد.
ــ شخص به انزال زودرس و سريع شرطي شده باشد.

2ـ اضطراب
سيستم عصبي خودكار سمپاتيك را فعال مي كند و نيز آستانه انزال را پايين مي آورد.

3ـ از نظر تئوريهاي روان پويايي (‌سايكوديناميك):
ـ حل نشدن و باقي ماندن تعارضات خودشيفتگي كودكي كه شخص را از ايجاد رابطه جنسي، ارضاء شريك جنسي و تشريك مساعي در رابطه عشق ورزي ناتوان مي سازد...
ـ تشديد يافتن اهميت آلت تناسلي مردانه به حدي كه يك مرد به خاطر اشتغال فكري در مورد اهميت، كوچكي، بزرگي، كارآيي، قدرت و توان ... آلت تناسلي خود قادر به رابطه و كاركرد سالم و لازم جنسي نمي باشد.

ب) تئوريهاي ارگانيك (جسمي) :
1ـ بيش حساسيتي آلت تناسلي (Penile hypersensitivity):
كه موجب كوچكترين يا سطحي ترين تحريك و تماس با آلت تناسلي موجب پاسخ دهي شديد و سريع سيكل كاركرد جنسي در يك مرد شود و شخص بسرعت و پیش از زمان دلخواه خود به نعوظ كوتاه و انزال زودرس برسد.

2ـ پاسخ انزالي بيش تهييج (Hyperexcitabal ejaculatory response):
يعني در فاز سوم يك چرخه (سيكل) كاركرد جنسي ميزان پاسخ دهي انزالي يك مرد بشدت و بسرعت بالا و منجر به بيش تهييجي و بيش پاسخي به تحريك معمول گردد.

3ـ اختلال (افزايش ـ كاهش ـ يا عدم توازن) در سيستم رسپتور (5HTهيدروكسي تريپتامين).
در يك مطالعه ای که بر روی یک دسته از مردان دچار مشکل انزال زودرس انجام شده نمایان شده كه 5/13% اين افراد معتقد بودند كه اين مسئله تأثيري بر زندگي زناشويي آنها نداشته، 4/36% تاثير اندك بوده و 50% موارد تاثير متوسط تا بالايي داشته است.

***درمان
زود انزالي در اصل مشكل يا بيماري محسوب نمي شود و مي توان گفت كه اين وسواس فكري افراد و اضطراب آنها از داشتن يك رابطه با كيفيت می باشد كه منجر بروز اين امر مي شود، لذا كاهش اضطراب و حفظ آرامش در كنار كنترل بدن و احساسات با تمرين بيشتر بهترين راه كار براي پيشگيري و درمان اين مشكل اند.
همانطور که گفتیم اگر عوارضی همچون خود ارضایی و یا عدم آمادگی جنسی در انسان ها وجود نداشته باشد به صورت طبیعی زود انزالی وجود نخواهد داشت ودر صورت ابتلا به عادت خود ارضایی با ترک این عادت مشکل حل خواهد شد و در صورت عدم آمادگی جنسی نیز راه کار هایی متناسب بااین مشکل وجود دارد.
اختلال انزال زودرس اگر مورد درمان قرار نگیرد ممکن می باشد در طول زمان منجر به سوار شدن اختلالات رواني ديگر از جمله اختلالات اضطرابي، افسردگي، اختلالات تطابقي، افت كارآيي، سوء مصرف مواد و داروهاي روانگردان، در مورد فرد ممكن می باشد شود. پس باید به جدیت بدنبال رفع این مشکل بود.

۱ – درمان هاي موضعي
استفاده از كرم هاي بيحس كننده مانند ژل ليدوكابين ۲% و اسپري هاي بيحس كننده مي تواند در بهبود انزال زودرس موثر باشد. (ژل ۲% ليدوكابين + كرم پريلو كابين ۲.۵% + كشيدن كاندوم بر روي آلت تناسلي باعث افزايش زمان انزال مي شود و استفاده از اسپري هاي بيحس كننده به دليل ايجاد حالت تكرر بعد از مصرف زياد توصيه نمي شود. اسپري بعد از چند بار استفاده به تدريج خاصيت خودش را از دست ميدهد و آلت خودش را با اين وضع جديد وفق داده و برگشت ميكند به جاي اول خود)

۲- درمان هاي دارويي
دارو هاي مهار كننده بازجذب سرتونين و ضد افسرده گي در درمان انزال زودرس موثر اند، بر فرض مثال ميتوان به داروهاي خانواده اس اس آر آي، اشاره كرد كه شامل داپوكستين، فلوكستين، پاروكستين و سرتالين ميباشند و همچنين گه گاه داروي وياگرا را توصيه ميكنند. (درمان هاي دارويي را در مراحل حاد بيماري كه بيماري از فاز پزشكي وارد فاز رواني شديد شده و موجبات مشكلات عديده در روابط فرد شده است، تجويز مي شوند و استفاده بدون نظر پزشك از اين داروها به دلايل ماهيت هاي اعتياد آور و شرطي كننده و گه گاه تكرر جنسي و همچنين آمار بالاي خودكشي در اثر استفاده از داروهاي ضد افسرده گي، توصيه نمي شود، لذا در صورت تمايل به استفاده از اين روش حتما قبلا با يك کارشناس سايكوتراپ يا روانكاو مشورت كنيد)

داروی گیاهی: معجون جالینوس
خواص این دارو: کسانیکه دچار بیماری انزال زودرس هستند (همیشه این مشکل را دارند) باید اولا رژیم غذایی مناسبی داشته باشند یعنی رژیمی با طبیعت گرم. ثانیا دوره کامل این دارو را مصرف کنند. اما کسانی که دچار این بیماری نیستند و فقط میخواهند زمان انزال را افزایش دهند یک نسخه از این دارو کافی است. (افرادی که غلظت خون دارند بهتر می باشد که از این دارو استفاده نکنند)

۳ – درمان هاي رفتاري
اين نوع درمان ها از موثر ترين و سالم و بدون عارضه ترين نوع درمانها مي باشند و بر طبق آنها فرد به جاي استفاده از دارو يا مواد مصنوعي با استفاده از روش هاي آموزشي رفتاري، سعي مي كند كه رفتار و احساسات جنسي خود را كنترل كند (در بيشتر مواقع اين روشها اولين پيشنهاد براي درمان مي باشند):

أ . تكنيك ماستر و جانسون
اين روش شامل يادگيري، تشخيص و كنترل احساسات و رفتارهايي می باشد كه منجر مي شود فرد به اوج نقطه لذت جنسي برسد و انزال صورت گيرد، اين روش نياز به اراده و تمرين زياد دارد، اما از جمله موثرترين روشهاي درماني می باشد كه تاكنون براي درمان انزال زودرس شناخته شده است، بر طبق آن فرد در ابتدا توسط خود يا شريك جنسي اش، تحريك مي شود و هر بار كه به نزديكي نقطه اوج لذت جنسي مي رسند، عمل تحريك را متوقف و بعد از چند لحظه كه احساسات فروكش كرد، دوباره اقدام مي نمايند، بعد از چند روز تمرين اوليه، سكس به روشي كه مرد در زير و زن در بالا قرار ميگيرد عمل تكرار مي شود به اين صورت كه مرد در زمان نزديك شدن به اوج نقطه جنسي با آگاه كردن زن كه در اينجا كنترل عمليات جنسي را در دست گرفته، او را باخبر ميسازد تا رابطه را كنترل كند، بر طبق اين روش كه از جمله بهترين روشهاي درماني است، فرد بعد از چندين هفته تمرين و ممارست، به مرحله اي ميرسد كه كنترل رابطه جنسي برايش شرطي مي شود و مي تواند با كنترل احساسات سكسي خود، هم زمان رابطه جنسي اش را زياد كند و هم شريك جنسي اش را ارضاء كند. (كليه اصول اين روش بر پايه تحريك و توقف پیش از نقطه اوج لذت جنسي مي باشد، لذا از جمله بهترين روشها براي افزايش مهارت جنسي محسوب مي شود)

ب. تمرين ماهيچه های کف لگن
اين تمرين روی ماهيچه هايی کار می کند که مسئول نعوظ و انزال در مردان هستند. برای پيدا کردن آن ها در حين ادرار کردن، ادرار خود را نگاه داريد و سپس رها کنيد. ممکن می باشد مدتی طول بکشد تا اين عضله ها را پيدا کنيد و بتوانيد آنها را کنترل کنيد. بعد از شناسايی اين ماهيچه ها حتی در حالت عادی هم (در حين ديدن تلويزيون، کار و غيره) می توانيد مرتبا آنها را منقبض کرده برای چند ثانيه نگاه داريد و سپس رها کنيد. پس اول مدتی زمان صرف کنيد تا اين عضلات را پيدا کنيد. بعد که ديگر بدون ادرار کردن هم آنها را تحت کنترل داشتيد ميتوانيد از دو سری ۱۰ تايی صبح و شب يعنی ۲۰ تا صبح و۲۰ تا شب شروع کنيد و عضلاتتان را منقبض کنيد، برای چند ۱ تا ۳ثانيه نگهداريد و بعد رها کنيد. هر هفته ۱۰ تا به اين تمرينها اضافه کنيد زمان ی که تعداد آنها رسيد به ۵۰ يا ۶۰ تا صبح و۵۰ تا ۶۰ تا شب همين عدد آن را نگهداريد. زمان ی که به انجام تمرينها عادت ميکنيد ديگر حتی لازم نيست که فقط صبح آنها را انجام دهيد ميتوانيد در طول روز آنها را به مرور انجام دهيد. در ضمن اگر عضلات کف لگن قوی داشته باشيد دچار عوارض بالا رفتن سن هم نخواهيد شد چون اکثرا در افراد کهنسال قدرت نعوظ کم ميشود وزاويه آلت به سمت پايين تغيير ميکند اما با داشتن عضلات کف لگن قوی اين عوارض بسيار کمتر ميشوند. اين را تاکيد کنم که نتيجه اين تمرين ها حداقل پس از شش ماه اگر بطور مرتب انجام شوند بروز می کنند. توقع تاثير يک شبه نداشته باشيد.

ج. روش start & stop (تحریک و توقف) در سکس
يكي از روشهاي موثر براي رهايي از انزال زودرس روش start & stop نام دارد. در اين روش شما به فعاليت جنسي پرداخته و بعد از آنكه تحريك شما به حداكثر رسيد و درست پيش از آنكه ارگاسم شويد، دست از فعاليت برداشته و براي مدت كوتاهي هيچ تحريكي انجام نمي دهيد. هر چند در ابتدا ممكن می باشد مشكل به نظر برسد ولي به مرور زمان شما از لذت جنسي زيادي بهره مند خواهيد شد. يكي از بهترين راههاي انجام اين روش آنست كه در ابتدا از روش 4 به 1 شروع و بعد به تدريج آنرا افزايش داده و به 9 به 1 برسانيد. يعني در آميزش هاي اول چهار بار آلت خود را وارد واژن نموده و بعد مكث كنيد و دوباره چهار بار وارد نموده و مجددا چند ثانيه صبركنيد و همين طور ادامه دهيد تا نهايتا به انزال برسيد. بسته به وضعيت بدني خود ميتوانيد در طول چند هفته يا چند ماه تعداد دفعات تحريك را بتدريج افزايش داده و در نهايت به بهترين حالت آن يعني نه بار ورود آلت تناسلي و يكبار توقف(9 به 1) برسانيد. اين تمرين برای همسرتان ممکن می باشد کمی سخت باشد چون مراحل پيوسته نيست بنابراين حتما پیش از آن با هم صحبت بکنيد. بعد از شش ماه اين تمرين را بطور پيوسته انجام نتيجه آن را خواهيد ديد.
پس در اين متد مرد درمرحله نزديك انزال حركات جنسي را متوقف و پس از فروكش كردن احساس انزال حركات را ادامه مي دهد و اين كار را چند بار تكرار مي كند و سپس اجازه مي دهد انزال صورت گيرد با اين روش فرد پس از مدتي مي تواند زمان انزال خود را بالا ببرد.

د. روش معاشقه در درمان انزال زودرس
یکی از دلایل انزال زودرس این می باشد که آقایان تشریفات آغازین یک رابطه را برای زنان به جا نمیاورند مانند معاشقه و بوسیدن. اگر این تشریفات انجام بگیرد آقایان به مشکل زود انزالی برخورد نمی کنند، این هم به این دلیل می باشد که زمان انزال در زنان طولانی تر از آقایان هست و بدین ترتیب زمان بیشتری طول میکشد که آقایان به انزال برسند و زمان انزال آقایان به زمان انزال در زنان نزدیکتر می شود و بنا به تعریف زود انزالی اتفاق نمی افتد.
بعضی زمان ها زمان انزال جنسی در زنان بسیار طولانی هست و در این صورت باید تشریفات مفصل تری انجام بگیرد. بعضی از اوقات زنان در حین یک رابطه جنسی حواسشان به جاهای دیگر هست ولی مردها همیشه حواسشون کاملا متمرکز می باشد و این باعث میشود که مردها زودتر از زنان به انزال برسند.
حضرت محمد (صل الله عليه و آله) ميفرمايند: «چون كسي خواهد كه با زن خود جماع كند به روش مرغان به نزد او نرود، بلكه اول با او دستبازي و خوش طبعي كند و بعد از آن جماع كند». حضرت علي (عليه السلام) ميفرمايند: «هركسي كه ميخواهد با زن خود نزديكي كند، تعجيل نكند كهخانم ها را كارها مي باشد».
اگر شما به اين مشکل دچاريد تا زمان ي كه معالجه شويد سعي كنيد پیش از دخول و تحريك آلت، با معشقه، بوسیدن و نوازش نواحي حساس مثل لاله گوش و سينه ها و نواحي گردن و... به ويژه تحريك كليتوريس (چوچوله) كه بنا به اعتقاد بسياري از اهل فن حساسترين نقطه زن و در حقيقت آلت جنسي اوست كه بسيار حساس مي باشد و نبايد با آن خشن رفتار نمود زن را ارضا نمود. مي توانيد در صورت ارضا شدن با توسل به اين اعمال مزمان ا شريك جنسي تان را ارضا نماييد تا درمان شويد. پس می توانید از اين به بعد شبي را براي شب مورد نظر از پیش نمایان کنند. اين مسئله اين خوبي را دارد که اولاٌ از پیش طرفين آمادگي اين شب را دارند و مي توانند خود را مهيا کنند. (لباس مهماني بپوشند و خود را تميز کنند و شام عاشقانه اي را در کنار همسر و حتي بچه ها داشته باشند و تغييراتي که مي توان به آن فکر کرد و هر سري با انجام آن تجربه شيرين تري داشت) از طرف ديگر اين روش نمي گذارد که تنور روابط عاشقانه و جنسي به سمت مکانيکي شدن پيش برود. در روزهاي ديگر معاشقه زمان طبيعي خود را طي خواهد کرد و صرفاٌ معاشقه هاي عاشقانه خواهد بود و نه رابطه. فايده ديگر اين می باشد که در طول روزهاي ديگر مرد و زن هرکدام زمان دارند انرژي از دست رفته را از طريق غذا و ورزش به بدن برگردانند.

ه. تكنيك فشار
بر طبق اين روش با فشار دادن انتها يا سر آلت تناسلي پیش از انزال، از انزال جلوگيري ميشود كه دليل جلوگيري كردن آن اين می باشد كه با فشار آوردن به اين نقاط فشار خون در اين نقاط كم ميشود و درنتيجه نعوظ يا اركشن كم ميشود و انزال دير انجام مي پذيرد.

و. پوزیشن خوب هن گام مقاربت
روش هاي معمول (مرد در بالا) كمك خيلي زيادي به درمان انزال زودرس نمي كند، براي درمان مي بايست از روشهاي جنسي كه در آن مرد به پشت خوابيده و زن در رو عمليات جنسي را با فعاليت زياد كنترل مي كند از جمله بهترين روشها براي درمان مي باشند.

ز. تعدد مقاربت
زياد كردن تعداد سكس در طول هفته و روز مي تواند به در مان زود انزالي كند به طوريكه اگر هفته اي دو بار سكس داريد و آن را تبديل به هفته اي ۴ الي ۶ بار برسانيد، بعد از چند هفته مشكل زود انزاليتان تا حدودي رفع مي شود.

ح. استفاده از كاندوم
استفاده از كاندوم و بخصوص از نوع بيحس كننده یا تأخیری آن كه در بازار به فراواني موجود است، مي تواند به دليل كمتر كردن ميزان تماس آلت جنسي مردانه، باعث رفع زود انزالي شود.

4. درمان هاي رواني –عاطفي
يكي از بهترين ها و موثرترين روشها براي رفع انزال زودرس و افزايش لذت در روابط زناشويي، عشق بازي در رابطه جنسي است، بديهي می باشد كه در زمان يكه عشق بازي در رابطه جنسي برقرار باشد و دو طرف در حال عشق بازي بايكديگر اند، ديگر زود انزالي معني خود را از دست مي دهد ! كارهايي مثل نوازش، تحريك كلامي و بدني زن پیش از دخول و كارهايي مانند توجه و دادن احساس قدرت به مرد در رابطه، ميتوانند به اين مهم كمك كنند. (به طور خلاصه اگر زن و مرد در هن گام سكس مشغول عشق بازي باشند به دليل اينكه رضايت جنسي هر دو طرف ايجاد مي شود، زود انزالي به طور كلي برطرف مي شود)
از جمله درمانهای روانی، تمركز بر اموري به غير از سكس مثل يك موزيك آرامش بخش و.... به جاي تمركز بر اندام طرف مقابل و يا حالات سكس است. اين روش روشی کارآمد است. بر اعصاب خود مسلط شويد و اصول آرامش را تمرين كنيد.

***راهکارهایی که به درمان مشکل زودانزالی، کمک شایانی می نماید:
1- نوشیدن چای گل گاو زبان به جای چای معمولی؛ زیرا به دلیل مقدار زیاد پتاسیم برای تقویت اعصاب و قلب بسیار سودمند است.
2- استفاده از دم کرده دارچین؛ زیرا این ماده علاوه بر تقویت اعصاب آن را تحریک می کند و بدیهی می باشد در کسانی که غالباً بدون تحریک و نعوظ، انزال می شوند ،تحریک شدن ضروری می باشد تا انزال آنها دست کم با تحریک همراه باشد.
3- خوردن مقویات مانند شیر نارگیل و تخم مرغ و نیز خوراکی های آهن دار مثل توت فرنگی، گلابی، لوبیا، عدس، هویج ،کلم قمری، بلوط انار، بادام، موز و انگور نیز در رفع این عارضه مؤثر است.
4- خوردن خوراکی هایی که منبع ویتامین B هستند مثل دل ،قلوه، جگر و سیرابی.
5- به هن گام ادرار كردن، 2 تا 3 بار و حتي بيشتر ادرار كردن را قطع و وصل كنيد.
6- از تغذيه مناسب بهره گرفته شود از خوردن ماست و ترشي و نيز مواد غذايي تحريك كننده غريزه جنسي خودداري شود.
7- در شبانه روز به طور مرتب ورزش كنيد و به تقويت عضلات بدني خود بپردازيد.
8- با مراجعه به روانپزشك از داروهاي مناسب استفاده شود.

***نکاتی که باید دربارۀ رابطۀ جنسی درنظرگرفته شود :
1. پیش از هرچيز بايد توجه داشته باشيد كه محيط و فضا و اتاقي كه در آن استراحت مي كنید بايد فضاي آرام و امن باشد زيرا فضاي امن و آرام زمينه كافي را براي عمل زناشويي فراهم مي كند و آرامش رواني محيط زمينه ساز عجله نكردن براي تمام شدن كار لازم و ضروري است. ولي اگر احساس شود ممكن می باشد در معرض مشاهده ديگران حتي كودك خردسال و يا شيرخوار واقع شويد دچار مشكل مي شويد بنابراين توصيه مي شود در اتاق اختصاصي و درب اتاق بسته و حتي قفل شده عمل انجام گيرد.
2. اگر از مطلب خاصي دچار اضطراب مي شويد به رفع علت اضطراب پرداخته شود زيرا اضطراب از هر مطلب و موضوعي به از دست دادن كنترل و تسلط بر اعصاب و وضيت رواني منجر مي شود.
3. پيش از ارتباط جنسي، مرد حتما بايد با مالش نقاط حساس و جنسي بدن زن را تحريك كنيد و او را به سر رضايت و شوق آورده تا زمان ي كه زن به آمادگي كافي براي عمل زناشويي پيدا كند زيرا زن براي رسيدن به اوج لذت جنسي مدت زمان بيشتري نياز دارد. بخلاف مردان كه زودتر تحريك شده و
دلایل و راه های درمان انزال زود هنگام در مردان

برچسب های
دلایل و راه های درمان انزال زود هنگام در مردان - - - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :1393/12/26-42 ماه قبل
کل بازدید : 3,427
تعداد بازدید ماه جاری : 3,427
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به دلایل و راه های درمان انزال زود هنگام در مردان داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به دلایل و راه های درمان انزال زود هنگام در مردان


مطالب مرتبط با دلایل و راه های درمان انزال زود هنگام در مردان

 • درمان زود انزالی با طب سنتیدرمان زود انزالی با طب سنتی
  امروز مطبی دیگر درباره انزال زودهنگام رو براتون داریم وراه حلی دیگر برای این مشکل شایع در مردان ، اما راه حل امروز ما راه حلی سنتی و مبتنی بر طب سنتی است
 • درمان انزال زودرس با داروهای گیاهیدرمان انزال زودرس با داروهای گیاهی
  کی از شایع ترین مشکلاتی که مردان در روابط جنسی خود دارند انزال زودرس می باشد که حدود یک سوم از مردان جامعه به آن مبتلا می باشند و از روابط جنسی خود به هیچ وجه راضی نیستند
 • درمان انزال زودرسدرمان انزال زودرس
  انزال زودرس شایع‌ترین اختلال جنسی در بین مردان زیر ۴۰ سال است. در بین افراد بالای ۴۰ سال هم این مشکل وجود دارد ولی اختلال شماره یک نیست. بنابراین اگر این مشکل را دارید تنها نیستید و امیدوارم در این نوشتار پاسخ سئوالاتتان را بگیرید
 • معرفی قرص های تاخیری برای درمان زود انزالیمعرفی قرص های تاخیری برای درمان زود انزالی
  زودانزالی مشکلی است که کم و بیش خیلی ها با اون درگیر هستند و میشه گفت مشکلی تقریبا فراگیر است و خب راه حل های متفاوتی دارد که یکی از این را حل ها استفاده از قرص های تاخیری است که خب راه حلی سریع و زود بازده است
نقش جوراب در رابطه زناشویی نقش جوراب در رابطه زناشویی
شاید باورتون نشه که جوراب میتونه نقش مهمی در رابطه زناشویی شما داشته باشه و عاملی باشه برای بهتر شدن رابطه شما گرمای بیشتر بخشیدن به زندگانی مشترکتون .جوراب میتونه در خانم ها نقش پررنگ تری در بهتر به ارگاسم رسیدن آن ها بازی کنه. چطور در زمان مناسب باردار شویم چطور در زمان مناسب باردار شویم
بارداری یکی از اهداف زندگی مشترک است و مسئله ایست که دیر یا زود در هر زندگی مشترکی طرفین به آن فکر میکنند و به دنبال آن هستند که بچه دار شوند و خب گاهی این سوال پیش می آید که چگونه باردار شویم.بارداری هم همانند خیلی چیزهای دیگه به چند عامل وابسته است که امروز به آن ها خواهیم پرداخت تغییرات در نوع و کیفیت رابطه جنسی بعد از تولد فرزند تغییرات در نوع و کیفیت رابطه جنسی بعد از تولد فرزند
تولد یک فرزند جدید برای خانواده تغییرات و تحولات فراوانی در پی خواهد داشتف از جمله تغییرات متفاوت شدن روابط جنسی شماست که ممکن است هیچ گاه روابط شما به حالت قبل از تولد فرزندتان بر نگردد ملاک های جذابیت جسمانی ملاک های جذابیت جسمانی
همه ما از بچگی یاد گرفته ایم ” که در مورد کتابها از روی جلدشان قضاوت نکنیم” و اینکه “زیبایی در سیرت است نه در صورت” و یا “زیبا آنست که زیبا عمل کند”، با وجود این به کرات دیده شده افراد به جذاب ترین افراد با بیشترین احتمال پاسخ مثبت می دهند و به […] چرا زنان بیشتر افسرده می شوند؟ چرا زنان بیشتر افسرده می شوند؟
حتما تا به حال شنیده اید که زنان بیشتر مستعد افسردگی هستند، زنان هیجان پذیرتر هستند و…. برای بررسی دلیل این پدیده بهتر است ابتدا سیستم مغزی را مورد بررسی قرار دهیم. کاراترین مدل برای شناخت مراحل تکاملی مغز مدلی است که توسط پل مکلین تهیه شده است. این نظریه می گوید سه مرحله مختلف […] نقش تبلیغات در خانواده های ایرانی نقش تبلیغات در خانواده های ایرانی
هر روز صبح برای نوگلان باغ امید برنامه‌ای با عنوان شکوفه‌ها پخش می‌شود. اهمیت روابط جنسی در زندگی زناشویی اهمیت روابط جنسی در زندگی زناشویی
داشتن روابط جنسي سالم بين زوجين يكي از ملزومات زندگي مشترك مي‌باشد. تغییر در میزان تمایلات جنسی تغییر در میزان تمایلات جنسی
نياز جنسي در انسان جزء يكي از نيازهاي حياتي است. برقراری روابط جنسی رضایت‌بخش برقراری روابط جنسی رضایت‌بخش
برقراری روابط جنسی رضایت‌بخش برقراری روابط جنسی رضایت‌بخش بین زن و شوهر یکی از موثرترین روش‌های کاهش استرس می‌باشد. متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده می‌شودکه برخی افراد وقتی که دچار استرس شدید می‌شوند، روابط جنسی خود را فراموش می‌کنند، اما این فراموشی باعث تشدید میزان استرس آنها می‌شود، در حالی که برقراری روباط جنسی […] تمایلات جنسی و افسردگی تمایلات جنسی و افسردگی
تمایلات جنسی و افسردگی آن‌چه مسلم است این است که افسردگی هم مثل خیلی از بیماری‌ها بر عملکرد اعضای بدن تاثیر منفی می‌گذارد و هورمون‌های جنسی و اعضای تناسلی خارج از این قاعده نیستند. افسردگی بر تمایلات جنسی به طرق مختلف تاثیر می‌گذارد: اول این که در هنگام افسردگی، در عملکرد مغز و میزان ترشح هورمون‌ها […]
بالاترین میل جنسی در زنان در چه سنی است بالاترین میل جنسی در زنان در چه سنی است
میل جنسی جزء امیال طبیعی است که خداوند در وجود تمامی ما قرارداده است  ودر هر سنی مراحل رشد خودش را دارد اما در بررسی اخیر مجله تایمز میل جنسی در سنین متفاوت در خانم ها متفاوت است و سن اوج میل جنسی در بر آورد آماری آن ها مشخص شده است نگاهی به انواع اختلالات جنسی در زنان نگاهی به انواع اختلالات جنسی در زنان
امروز برای شما دوستان مطلبی خلاصه اما مفید رو داریم درباره انواع اختلالات جنسی در خانم ها که امیدوارم بتونن از این مطلب استفاده بکنید و براتون مفید باشه چگونه یک رابطه جنسی خوب داشته باشیم؟ چگونه یک رابطه جنسی خوب داشته باشیم؟
در تمامی دوره های زندگی بشر رابطه جنسی یکی از عوامل جدایی ناپذیر برای انسان بشمار می رفته و همانگونه که انسان به آب و غذا احتیاج داشته تمامی انسان ها به خصوص مردان به رابطه جنسی نیاز مبرم داشته است بهترین دوران برای برقراری رابطه جنسی کی است بهترین دوران برای برقراری رابطه جنسی کی است
در جامعه ما خیلی چیزها متفاوت شده است و الان دیگه روابط جنسی همیشه پس از ازدواج شکل نمیگیرد، نگاهی انداختیم به بهترین دوران برقراری رابطه جنسی و... تشخیص عشق و شهوت از طریق نگاه تشخیص عشق و شهوت از طریق نگاه
شاید تشخیص عشق و شهوت در نگاه اول کار سختی باشه اما تحقیقات نشان داده است که میتوان تفاوت عشق و شهوت را از نگاه اول انسان ها دریافت و فهمید کدام نگاه از روی عشق است و کدام یک از روی شهوت تاثیرات باور نکردنی رابطه جنسی لازم تاثیرات باور نکردنی رابطه جنسی لازم
رابطه جنسی خوب وسالم یکی از نیاز های هر فرد سالمی است و میتونه تاثیرات فوق العاده نیز بر روی رفتار ها و کارهای ما بذاره تاثیراتی باور نکردنی که شاید اگر به اون ها نگاه کنید شاید باورتون نمیشه ای تاثیرات بر گرفته از رابطه خوب جنسی شماست از تاثیر جوراب تا اندازه آلت جنسی مردان!!! از تاثیر جوراب تا اندازه آلت جنسی مردان!!!
امروز مطلبی خواندنی رو براتون داریم که میتونه تا حدودی  در رابطه  جنسی کمکتون کنه و البته بخش های خواندنی وشاید هم باور نکردنی و خنده داری رو نیز داره که بد نیست اون ها رو بخونید و از خواندنشون لذت ببرید و امیدوارم باب میلتون باشه کمرنگ شدن رابطه جنسی بعد از به دنیا آمدن فرزند کمرنگ شدن رابطه جنسی بعد از به دنیا آمدن فرزند
بچه دار شدن حادثه مهمی است و مسئولیت های فراوانی برای هرکسی به همراه دارد و این مسئولیت مهم هر روز بیشتر و بیشتر میشود و باعث میشود بعد از به دنیا آمدن فرزند مقداری از روابط زن و شوهر تغییرکند  که یکی از روابطی که دسختوش تغییر میشود رابطه جنسی زوجین استثیش ریتم جنسی و رابطه زناشویی ریتم جنسی و رابطه زناشویی
آیا شما هم مثل من درست نمیدونین که ریتم جنسی چیست و چه تاثیری بر روی رابطه زناشویی شما میتونه داشته باشه؟ میوه ای با تاثیر افزایش میل جنسی خانم ها میوه ای با تاثیر افزایش میل جنسی خانم ها
امروز از میوه ای مطلبی روبراتون داریم که یکی از مهمترین تاثیران اون افزایش میلی جنسی است مخصوصا درخانم ها


اگر دنبال استاتوس متفاوتی براتون تازه هاشو داریم اگر دنبال استاتوس متفاوتی براتون تازه هاشو داریم
اگر به دنبال استاتوس های متفاوتی هستین برای یک سری از متفاوت ها و تازه هاشون رو داریم که بهتن توصیه میکنم بخ.نیدشون که در کل بامزه و البته خواندنی هستند
مهران مدیری و اتاق عمل مهران مدیری و اتاق عمل
همینطور که در جریان هستید قرار است مهران مدیری سریال جدید را در تلویزون شروع به کار کند و نام این سریال جدید مهران مدیری که برای شبکه 5 قرار است کار کننند اتاق عمل است
بخند و بخون جملات خنده دار سری مهر بخند و بخون جملات خنده دار سری مهر
امروز سری دیگری از جملات خنده دار رو براتون داریم جملاتی که در ماه مهر امیدوارم با شروع مدرسه حس خوبی رو براتون ایجاد کنه و حال و هوایخ وبی داشته باشید
مقوی تر کردن غذای کودک با روشی ساده مقوی تر کردن غذای کودک با روشی ساده
خیلی از مادر ها دنبال و تو فکر این هستند که چگونه غذاهای کودکانشون رو قویتر و بهتر کنند تا کودک در دورانی که نیاز بیشتر به غدا داره هرچه بیشتر قوی و سرحال بشه
عادت رامبد جوان در دوران مدرسه عادت رامبد جوان در دوران مدرسه
این ورزها رامبد جوان با برنامه خندوانه دوباره خوب بر سرزبان ها اتفاده است و با اینکه ساعت خوبی برنامه ندارد اما بیننده های خوبی را به برنامه خودش جلب کرده است
پنج یا هفت وعده میوه و سبزیجات در روز بخورید پنج یا هفت وعده میوه و سبزیجات در روز بخورید
در هر روز نیاز هست که ما از میوه و سبزی جات استفاده کنیم و میگویند حداقل مورد نیاز ما باید در روز پنج یا هفت وعده میوه و سبزی استفاده بکنیم
عکس های تازه حدیثه تهرانی بازیگر معراجی ها عکس های تازه حدیثه تهرانی بازیگر معراجی ها
این روزها با پخش سریال معراجی ها طرفداران زیبادی به دنبال عکس های بازیگران این سریال هستند که بر این اساس ما عکس هایی از حدیثه تهرانی رو براتون داریم
برای نگهداری از پوستتان این خوراکی ها را نخورید برای نگهداری از پوستتان این خوراکی ها را نخورید
گاهی بعضی از خوراکی ها میتونه برای سلامتی شما مظر باشه و تعدادی از اون های علاوه بر سلامتی میتوه بر روی زیبایی شما نیز تاثیر منفی داشته باشه و پوست شما رو خراب بکنه که اگر نگران پوستتون هستین بهتر با این خوراکی ها آشنا بشین
مدل های دیگری از کدوی هالووین مدل های دیگری از کدوی هالووین
مدل های دیگری از کدوی هالووین
چادرهای بادیه نشین الگو های استادیوم سازی چادرهای بادیه نشین الگو های استادیوم سازی
امروز نگاهی انداخته ایم به تعدادی الگوههای استادیون سازی که قطری ها برای جام جهانی 2022 به کاربرده اند الگو هایی که در اون  قطری ها از همون چادرهای عربی که قدیم داشته اند استفاده کرده اند تا اساتدیوم های با رنگ و بوی عربی داشته باشند
خرید بک لینک دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ دانلود بازی کم حجم مدل آستین مانتو