مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> همسرداری-->>> مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

 • زمان درج : 59 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2014-09-25 00:00:00
 • تعداد بازدید : 3221
  بازدید ماه:2446
  بازدید هفته:2
 • بخش مربوطه :

خانم ها در هر سنی که باشند نسبط به مردان خیلی حساس تر و عاطفی تر هسند وبر همین اساس در صد آسیب پذیری آن ها بیشتر است و همیشه باید مردان مراقب همسران خودشون باشند

زن یک موجود عاطفی است.غالبا احساساتش بر تعقلاتش غلبه دارد.

خوشباورتر از مرد است.زودتر تحت تاثیر قرار میگیرد.زودتر فریب‌میخورد.چون روحی حساس و لطیف دارد زود متاثر میشود.زود شیفته ومجذوب میگردد زود آزرده خاطر میشود. در مقابل خواسته‌های نفسانی ومظاهر فریبنده خیلی زود متاثر میشود و کنترل احساسات برایش دشواراست.هن گام یکه عواطفش تحریک شد بدون اینکه در عواقب امور خوب‌بیندیشد تصمیم میگیرد.پس اگر مرد بر اعمال و رفتار همسرش نظارت‌داشته باشد به صلاح خانواده میباشد و بدینوسیله میتواند بسیاری ازخطرات احتمالی را دفع کند.

مراقب زن خود باشید

بدین جهت در آیین مقدس اسلام مرد بعنوان قیم و سرپرست‌خانواده‌تعیین شده در مقابل آنها مسئولیت دارد.

خداوند حکیم در قرآن شریف میفرماید:

«مردان سرپرست و کاراندیش زنانند زیرا خدا بعض کسانرا بر بعض‌دیگر برتری داده می باشد و برای اینکه از مالهای خویش خرج کرده‌اند.پس‌زنان شایسته،فرمانبردار و حافظ غیبند ».

مرد چون به عنوان سرپرست‌خانواده شناخته شده نمیتواند همسرش‌را باختیار خود رها کرده در اعمال و رفتارش نظارتی نداشته باشد.بلکه‌مسؤولیت ویژه‌اش اقتضا میکند که همواره مراقب او باشد و از دورادور براعمال و حرکاتش نظارت کند مبادا در اثر خوشباوری و ساده لوحی‌منحرف گردد.اگر دید با افراد ناباب و فاسد معاشرت میکند با زبان خوش او را متنبه سازد و ضرر و زیان آنرا برایش تشریح کند.و به هر طور شده‌دوستی و رفت و آمد آنها را قطع کند.اجازه ندهد با لباسهای بدن نما وآرایش کامل و بی‌بند و بار از منزل خارج شود و خودش را در معرض‌چشم چرانی بیگانگان قرار دهد.اجازه ندهد در مجالس فساد شرکت کند.

زن اگر در معاشرتها و رفت و آمدها مطلق العنان و بی‌قید و بند باشد و کسی‌از وی مراقبت نکند ممکن است‌بدام ناپاکان و دیو صفتان گرفتار شده‌در وادیهای فساد و بد اخلاقی سقوط کنند.

مرد باید به آمار بانوان بیگناهی که در اثر عدم مراقبت‌شوهر تحت‌تاثیر القاآت شیادان و فریبکاران قرار گرفته به وادیهای فساد کشانده‌شده‌اند،مراجعه کند و قبل از اینکه همسر معصومش نیز گرفتار شود ازخطر جلوگیری کند.

چه بانوان پاکدامن و خانه‌داری که در یک شب‌نشینی غیر مشروع ‌یا در یک مجلس عمومی فاسد،فریب خورده آبرو و شوهر و خانه وفرزندانشان را از دست داده‌اند؟کسی که به همسرش اجازه میدهد که‌بدون حجاب کامل اسلامی از منزل خارج شود و در هر مجلسی شرکت کندو با هر کسی طرح دوستی بریزد بزرگترین خیانت را بخودش و همسرش‌انجام داده است.زیرا بدینوسیله آن بانوی بیگناه را در معرض صدها خطرقرار داده که رهائی از آنها کار آسانی نیست.کار پنبه سوختن و کار آتش‌سوزاندن می باشد کسی که پنبه را در معرض آتش قرار دهد و انتظار داشته‌باشد نسوزاند احمق و سفیه شمرده میشود.

چقدر نادان و پر توقعند مردانی که همسران و دختران خویشرابدون حجاب کامل اسلامی و با وضع زننده از منزل خارج میسازند و در معرض چشم‌چرانی جوانان قرار میدهند و انتظار دارند بدون اینکه متلکی‌بشنوند و کوچکترین نظر خیانتی بآنها بیفتد به منزل بازگردند!! آزادیهای‌دروغین و غلط همین آثار و لوازم بلکه بدتر از اینها را در بر دارد.زن اگردر خواسته‌های غیر مشروعش پیروز گشت و گام ی به جلو نهاد و توانست‌شوهر خویشرا مطیع گرداند روز بروز دائره خواسته‌هایش توسعه می‌یابد وتا پیروزی کامل میراند.در آنصورت نه تنها خودش بلکه شوهر وفرزندانش را به بدبختی و سیه روزی خواهد انداخت.

بدین جهت پیغمبر اسلام فرمود:مرد سرپرست‌خانواده‌اش‌محسوب میشود و هر سرپرستی نسبت‌به زیردستانش مسؤولیت‌خواهدداشت .

پیغمبر اکرم (ص) فرمود:زنان را به کارهای نیک دستور دهید قبل‌از اینکه شما را به کارهای بد وادار کنند .

حضرت صادق علیه السلام فرمود:سعادت مرد در اینست که‌سرپرست و قیم خانواده‌اش باشد .

پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس از همسرش اطاعت‌کند خدا او را برو در آتش خواهد افکند.عرض شد یا رسول الله این چه‌اطاعتی است؟فرمود:زن از شوهرش بخواهد که به حمامهای عمومی وعروسیها و عیدها و مجالس سوگواریها برود و لباسهای نازک و ظریف‌بپوشد و مرد باو اجازه بدهد .

پیغمبر اکرم فرمود:هر مردی که زنش آرایش کند و از منزل خارج شود دیوث می باشد و هر کس او را دیوث بنامد گناهکار نیست.و هر زنی که‌زینت کرده و خوشبو از منزل خارج شود و شوهرش بدان امر خشنود باشدخدا در مقابل هر گام ی که برمیدارد برای شوهرش خانه‌ای در دوزخ بناخواهد کرد .

در خاتمه لازم می باشد دو مطلب را یادآور شوم:

مطلب اول درست می باشد که مرد باید از همسرش مراقبت کندلیکن باید از روی عقل و تدبیر و در نهایت متانت و احتیاط انجام بگیرد.

باید حتی المقدور از تندی و خشونت اجتناب کرد.تا ممکن است‌بصورت‌امر و نهی نباشد مبادا زن احساس محدودیت و سلب آزادی کند و در قبال‌آن عکس العمل نشان بدهد و بسا اوقات کار به لجبازی و ستیزه‌گری منتهی‌شود.بهترین راه موفقیت،حسن تفاهم و جلب اعتماد و اظهار محبت وخوش اخلاقی است.باید همانند یک مربی دلسوز و مهربان با زبان خوش‌و بصورت خیرخواهی مصالح و مفاسد امور را برای همسرش تشریح کندتا خودش با میل و رغبت کارهای خوب را انجام دهد و از کارهای مضراجتناب نماید.

مطلب دوم مرد باید حد اعتدال و میانه‌روی را حفظ کند.

چنانکه بی‌قیدی مطلق و لاابالیگری صلاح نیست همچنین سختگیری ووسواسیگری نیز عواقب خوبی ندارد.زن نیز مانند مرد آزاد آفریده شده‌احتیاج به آزادی دارد.باید در معاشرتها و رفت و آمدهای بی‌خطر آزادی‌داشته باشد.

باید به او آزادی داد که به خانه پدر و مادر و برادر و خواهر و سایر خویشانش رفت و آمد کند و با دوستان شناخته شده و مورد اعتمادمعاشرت نماید.مگر در موردی که مفسده‌ای در بر داشته باشد.بهر حال‌ممنوعیت‌باید حالت استثنائی و محدودیت داشته باشد،اگر از حد خودگذشت و بصورت سختگیری و سلب آزادی در آمد غالبا عواقب خوبی‌ندارد.ایجاد کدورت و عقده میکند،صفا و صمیمیت‌خانوادگی را بر هم‌میزند.ممکن می باشد زن در اثر فشارها و سختگیریهای زیاد جانش بستوه‌آمده تصمیم بگیرد بهر طور شده قید و بندها را پاره کند و خودش را آزادسازد.حتی ممکن می باشد در اثر ناچاری به طلاق و جدایی هم خشنود شود.

به داستان زیر توجه فرمایید:

خانم جوانی بنام…در دادگاه حمایت‌خانواده به خبرنگار اطلاعات‌گفت:پنج‌سال پیش با جوانی بنام…ازدواج کردم.در آنموقع سرم پر ازشور جوانی بود که متاسفانه چندان دوامی نداشت. اکنون حاصل ازدواج مایک پسر و یک دختر است.چندی است‌شوهرم عینک بدبینی به چشم زده‌و نسبت‌به همه بدبین است.در نتیجه زندگی را به کام ما تلخ کرده است.

اجازه نمیدهد با هیچکس معاشرت کنم.بدتر اینکه زمان ی از خانه خارج‌میشود در را بروی من و بچه‌ها قفل میکند و ما تا بازگشت او در قفس خانه‌زندانی هستیم.حتی این حق را هم از من گرفته که گاهگاهی بدیدن پدر ومادرم بروم.فامیل من هم بخاطر اخلاق شوهرم دیگر بدیدن ما نمی‌آیند.

حالا سینه‌ام پر از غصه شده.از یک طرف نگران سرنوشت کودکان خودهستم و از سوی دیگر طاقت ادامه زندگی را ندارم.آمده‌ام تا دادگاه حمایت‌خانواده درباره طلاق من تصمیم بگیرد (7) .

این قبیل مردها که متاسفانه نمونه‌های فراوانی هم دارند در اثربدبینیهای بیجا یا عادتهای غلط آنقدر بر همسرانشان سختگیری میکنند که‌آن بیچاره‌ها بستوه آمده با اینکه به شوهر و فرزندان خویش علاقه دارند دراثر ناچاری تقاضای طلاق و جدایی میکنند،آخر چه وجهی دارد که مردبرای اظهار قدرت و مردانگی همسر بیگناهش را به طوری زندانی کند که‌حتی حق ملاقات با پدر و مادر و سایر خویشانش را نداشته باشد؟آیا فکرنمیکنند که گاهی همین سختگیریها اسباب انحراف بعض بانوان پاکدامن‌را فراهم ساخته است؟آیا فکر نمیکنند که در اثر همین سختگیریهای غلطچه خانواده‌هایی از هم متلاشی شده‌اند؟

بر فرض اینکه بانوی عاقل و فداکاری بود و با همین وضع ساخت‌لیکن بدون شک در چنین خانواده‌ای صفا و صمیمیت وجود نخواهدداشت.چگونه میتوان از بانوییکه خودش را مسلوب الاختیار و زندانی‌خانه میداند انتظار داشت که نسبت‌به شوهر و فرزندانش اظهار محبت کندو از روی میل و رغبت وضع منزل را مرتب سازد؟

 

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 1 هفته قبل
  • 2019-09-04 21:00:01
  • بعد از خیانت چگونه همسر خود را تحمل کنیم

   گاهی امکان پذیر است همسرتان به شما بی وفایی کند و شما پس از متوجه بی وفایی همسرتان نتوانید این عملکرد زشت اورا تحمل نمایید و دست به انجام کارهای عجولانه و غیر منطقی بزنید.در متن زیر گونه های نحوه برخورد با همسر بی وفاییکار را گذاشته ایم.می توانید برای آموزش نحوه ی درست رفتار با
  • 1 هفته قبل
  • 2019-09-03 09:00:02
  • روش های حل مشکل بی اعتمادی در نامزدی

   احساس اطمینان باارزش ترین احساس در بین ارتباط دو طرف است و نبایست با رفتارها و گفتارهای اشتباه این حس را خدشه دار کرد. با شیثار همراه باشید تا درباره حل مسئله بی اطمینانی در دوران نامزدی زیادتر بدانید.
  • 2 هفته قبل
  • 2019-09-02 21:00:03
  • راه کارهای برخورد با همسر خیانتکار

   امکان پذیر است شما نیز با بی وفایی همسرتان روبه رو شوید.نمی توان گفت که چه واکنشی درست یا اشتباه است.امکان پذیر است هرکسی باتوجه به مقدار عصبانیت و ناراحتی خود با این موضوع رفتار کند.در متن زیر شیوه رفتار با همسر بی وفاییکار را گذاشته ایم.می توانید برای آشنایی با نحوه برخورد با
  • 2 هفته قبل
  • 2019-09-02 17:31:27
  • سوال ها زناشویی که شاید روتون نشه بپرسید

   حقیقت این است که ما در مورد زیاد شدن وزن، خال های عجیب و چین و چروک های جدید پوستمان اطلاعات مناسبی داریم ولی گاهی اوقات از داخل بدن خود بی خبریم . هر از گاهی اتفاق می افتد که یک دختر هر کاری دارد کنار گذاشته و به سمت دستشویی می دود. شاید دلیلش جواب به یکی از سوالات زیر باشد. در این
  • 2 هفته قبل
  • 2019-09-02 17:12:27
  • توصیه هایی برای دوران نامزدی

   دوران نامزدی دوران شناخت روحیات مردم نسبت به یکدیگر است و اگر این موضوع به مناسبی اتفاق نیفتد امکان پذیر است در زندگی آینده آنان خدشه ای وارد شود. یکی از علت ها عدم شنخت درست در این دوران ارتباط های عاطفی کنترل نشده است. ارتباط های عاشقانه دوران نامزدی را در شیثار بخوانید
  • 3 هفته قبل
  • 2019-08-23 21:00:02
  • خصوصیات مشترک رنان موفق

   مردم موفق در دنیا کم نیستند و این موفقیت به مرد و زن بودن مردم ارتباط ندارد. خانم ها موفق خیلیی در دنیا وجود دارند که خیلی از مردها آرزوی رسیدن به آنان را دارند. امروز در شیثار می خواهیم چند خصوصیت خانم ها موفق را برای شما عنوان کنیم. با ما همراه باشید
  • 1 ماه قبل
  • 2019-07-29 21:00:02
  • راه حلی برای رفع بی اعتمادی در زندگی زناشویی و بخشیدن گرما به زندگی

   کسانی که در زندگی جنسی خود نسبت به همسرشان بی اطمینان هستند گرفتار مسائل بیشتری در زندگیشان می شوند و بایست این مشکل را بایکدیگر در میان گذاشته و حل کنند زیرا پایه و اساس زندگی مشترک اطمینان به یکدیگر است.برای برطرف کردن مسائل بی اطمینانی در زندگی ما را در سایت شیثار دنبال نما
  • 1 ماه قبل
  • 2019-07-29 09:00:01
  • تمصیم گیری های صحیح در مورد خیانت همسر در زندگی

   حین مواجهه با بی وفایی همسر تان امکان پذیر است تصمیم های متفاوتی بگیرید که این تصمیم ها بسته به تقویت و اعتقاداتتان است.گاهی امکان پذیر است به علت تقویتی نظیر اینکه کسی را نداشته باشید که از شما پشتیبانی کنند و… نتوانید به جدایی فکر نمایید.
  • 2 ماه قبل
  • 2019-07-12 21:00:02
  • چه خوراکی هایی رو میتونیم توی فریزر بزاریم و چه خوراکی هایی رو نمیشه

   برخی از مواد خوراکی را می توانیم مدتی در فریزر بصورت منجمدمراقبت کنیم و پس از مدتی آن را ذوب کنیم نظیر مواد گوشتی ،خورشت ها و…ولی بر خلاف موارد ذکر شده موادخوراکی دیگری وجوددارند که فریزر فرار هستند و نمی توان آنان را بصورت منجمد در فریزرنگه داشت نظیر تخم مرغ آب پز ،سس مایونز
  • 2 هفته قبل
  • 2019-09-02 17:31:27
  • سوال ها زناشویی که شاید روتون نشه بپرسید

   14حقیقت این است که ما در مورد زیاد شدن وزن، خال های عجیب و چین و چروک های جدید پوستمان اطلاعات مناسبی داریم ولی گاهی اوقات از داخل بدن خود بی خبریم . هر از گاهی اتفاق می افتد که یک دختر هر کاری دارد کنار گذاشته و به سمت دستشویی می دود. شاید دلیلش جواب به یکی از سوالات زیر باشد. در این
  • 59 ماه قبل
  • 2014-10-01 00:00:00
  • تفاوت زمین تا آسمان تند خویی و جذبه مردانه

   14جذبه مردانه چیز خیلی خوبی است که هم مرد ها از داشتن آن لذت میبرند و هم همسر آن مرد از اینکه همسری با جذبه خوبی دارد مسلما لذت خواهد برد اما بین جذبه مردانه داشتن و تند خو بودن زمین تا آسمان فاصله است
  • 50 ماه قبل
  • 2015-06-29 00:00:00
  • نامه‌های پراحساس از عشق

   14می‌خواهم از این دفتر خاطرات، صفحه‌ای پاره کنم و برایت به پای کبوتر ببندم، صفحه‌ای که هم شاید گوشه‌ای از تاریخ را می‌گوید، هم شاید دل‌نوشته کوچک و کوتاه زنی است از کرور کرور اتفاقات تاریخی که کمینه (به قول زن‌های قدیمی) از یک هزارمش خبر ندارد.
  • 3 هفته قبل
  • 2019-08-23 21:00:02
  • خصوصیات مشترک رنان موفق

   14مردم موفق در دنیا کم نیستند و این موفقیت به مرد و زن بودن مردم ارتباط ندارد. خانم ها موفق خیلیی در دنیا وجود دارند که خیلی از مردها آرزوی رسیدن به آنان را دارند. امروز در شیثار می خواهیم چند خصوصیت خانم ها موفق را برای شما عنوان کنیم. با ما همراه باشید
  • 2 هفته قبل
  • 2019-09-02 17:12:27
  • توصیه هایی برای دوران نامزدی

   14دوران نامزدی دوران شناخت روحیات مردم نسبت به یکدیگر است و اگر این موضوع به مناسبی اتفاق نیفتد امکان پذیر است در زندگی آینده آنان خدشه ای وارد شود. یکی از علت ها عدم شنخت درست در این دوران ارتباط های عاطفی کنترل نشده است. ارتباط های عاشقانه دوران نامزدی را در شیثار بخوانید
  • 2 هفته قبل
  • 2019-09-02 21:00:03
  • راه کارهای برخورد با همسر خیانتکار

   14امکان پذیر است شما نیز با بی وفایی همسرتان روبه رو شوید.نمی توان گفت که چه واکنشی درست یا اشتباه است.امکان پذیر است هرکسی باتوجه به مقدار عصبانیت و ناراحتی خود با این موضوع رفتار کند.در متن زیر شیوه رفتار با همسر بی وفاییکار را گذاشته ایم.می توانید برای آشنایی با نحوه برخورد با
  • 50 ماه قبل
  • 2015-06-29 00:00:00
  • توجه به احساسات کودک

   14کودکان به محض آنکه دريابند چه انتظاري از آنها مي‌رود، و بويژه به‌مجرد آنکه به تردد خاطر و دودلي والدين خود پي برند از همکاري امتناع مي‌ورزند و جدال با پدر و مادر را آشکارا يا پنهاني آغاز مي‌کنند. و اين حالت را تا به آنجا- شايد ماه‌ها- ادامه مي‌دهند که والدين به عقل آيند و در
  • 50 ماه قبل
  • 2015-06-29 00:00:00
  • شما در حیاط خلوت زندگی خودتان چه می‌کنید؟

   14حياط خلوت. اين کلمه براي شما چه معنايي دارد؟ شما را ياد چه چيزي مي‌اندازد؟ اصلا برايتان تعريفي دارد يا نه؟ براي من که معني‌اش مترادف است با چيزي که در نهايت مي‌رسد به حريم خصوصي انسان‌ها. جايي که فقط خودت هستي و خودت. چيزي که شايد اين روزها به متاعي ناياب تبديل شده که خيلي‌ها
  • 60 ماه قبل
  • 2014-09-02 00:00:00
  • همسرتان خیانت نخواهد کرد اگر....

   14گاهی در زندگی در ظاهر همه همه چیز ایده آل به نظر میرسه و عشق هم  در زندگی جریان داره ، اما حضور عشق و گاهی حضور بچه ها هم مانع خیانت نکردن همسرتان نیست
  • 59 ماه قبل
  • 2014-09-25 00:00:00
  • مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

   14خانم ها در هر سنی که باشند نسبط به مردان خیلی حساس تر و عاطفی تر هسند وبر همین اساس در صد آسیب پذیری آن ها بیشتر است و همیشه باید مردان مراقب همسران خودشون باشند
  • 62 ماه قبل
  • 2014-06-21 00:00:00
  • پول من مال من پول تو مال تو

   گاهی در زندگی مشترک خیلی این گفت و گو پیش می آید که این پول منه واون از پول تو اما آیا این طرض فکر درست است
  • 62 ماه قبل
  • 2014-06-25 00:00:00
  • روش اصلاح قوانین اشتباه حاکم بر خانواده

   گاهی بر اثر مرور زمان قوانینی در خانواده حکم فرما مشیود که خیلی هم دست نیستند و در اصل این قوانین درست نیستند اما درست کردن اون ها هم کار خیلی ساده ای نیست
  • 62 ماه قبل
  • 2014-06-27 00:00:00
  • فریب در ازدواج و حق فسخ برای زن و مرد

   یکی از مشکلاتی که امروزه در دنیا رواج دارد ئ باعث میشود که رابطه ی عاشقانه و خانواده از هم بپاشد مین دروغ گفتن ها و فریب دادن طرف مقابل است طبق ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی و فریب در ازدواح خود جرم بزرگی به حساب می آید و و آن فرد فریب کار مجازات میشود.امروز اگر در دادگاه ها بخواه
  • 62 ماه قبل
  • 2014-06-27 00:00:00
  • یک نگاه با عشق به پدر و مادر خود

   بعضی مواقع پیش آماده که پدر و مادر پیر می شوند از خود بی خود می شوند شما را ناراخت میکنند ولی شما هم به یاد کودکی خود بیفتید که آنها را اذیت میکردید به بر سر آنها داد و بیداد نکنید.خداوند اولین انسانهایی را که خلق کرد آدم و حوا بودند که نسل ما انسانها را ادامه دادند و بعد خداوند پ
  • 62 ماه قبل
  • 2014-06-28 00:00:00
  • شک و تردید در انتخاب همسری که همه چیز دارد جز زیبایی

   گاهی برای بعضی ها پیش میآید که با خانمی آشنا میشوند که از همه نظر ایده آل است از نظر رفتار و و متانت و.. و البته خانواده خوب که با خانواده شما هم خوانی نیز دارد اما ممکن است تنها از نظر زیبایی ظاهر مناسب نباشد و این سئوال پیش می آید که چه باید کرد
  • 63 ماه قبل
  • 2014-06-13 00:00:00
  • با دستورالعملی ساده شوهر ایده آل باشیم

   شاید خیلی دوست داشته باشدی برای هرچه بهتر شدن زندگی مشترکتان شوهری ایده آل برای همس خود باشید اما چگونه میتونین به اینمهم دست پیدا کنید وبرای همسرتون شوهری ایده آل باشید
  • 63 ماه قبل
  • 2014-06-02 00:00:00
  • دلایل فاصله بین زوجین چیست

   تازگی ها و بر اثر مدل های زندگی جدید و سرگرمی های تازه فاصله بین زوجین زیاد میشود و این دلخوری هایی را پیش می آورد
  • 63 ماه قبل
  • 2014-05-29 00:00:00
  • رازهای محبوبتی در خانواده همسر

   خیلی ها این مشکل رو داردن که در خانواده همسر نمیتونن خودشون رو جا کنندو واون گونه که باید در خانواده همسرشون قرار بگیردن اما چگونه میشه با خانواده همسر صمیمی شد
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید