مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> همسرداری-->>> مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

 • زمان درج : 57 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2014-09-25 00:00:00
 • تعداد بازدید : 3207
  بازدید ماه:2432
  بازدید هفته:2
 • بخش مربوطه :

خانم ها در هر سنی که باشند نسبط به مردان خیلی حساس تر و عاطفی تر هسند وبر همین اساس در صد آسیب پذیری آن ها بیشتر است و همیشه باید مردان مراقب همسران خودشون باشند

زن یک موجود عاطفی است.غالبا احساساتش بر تعقلاتش غلبه دارد.

خوشباورتر از مرد است.زودتر تحت تاثیر قرار میگیرد.زودتر فریب‌میخورد.چون روحی حساس و لطیف دارد زود متاثر میشود.زود شیفته ومجذوب میگردد زود آزرده خاطر میشود. در مقابل خواسته‌های نفسانی ومظاهر فریبنده خیلی زود متاثر میشود و کنترل احساسات برایش دشواراست.هن گام یکه عواطفش تحریک شد بدون اینکه در عواقب امور خوب‌بیندیشد تصمیم میگیرد.پس اگر مرد بر اعمال و رفتار همسرش نظارت‌داشته باشد به صلاح خانواده میباشد و بدینوسیله میتواند بسیاری ازخطرات احتمالی را دفع کند.

مراقب زن خود باشید

بدین جهت در آیین مقدس اسلام مرد بعنوان قیم و سرپرست‌خانواده‌تعیین شده در مقابل آنها مسئولیت دارد.

خداوند حکیم در قرآن شریف میفرماید:

«مردان سرپرست و کاراندیش زنانند زیرا خدا بعض کسانرا بر بعض‌دیگر برتری داده می باشد و برای اینکه از مالهای خویش خرج کرده‌اند.پس‌زنان شایسته،فرمانبردار و حافظ غیبند ».

مرد چون به عنوان سرپرست‌خانواده شناخته شده نمیتواند همسرش‌را باختیار خود رها کرده در اعمال و رفتارش نظارتی نداشته باشد.بلکه‌مسؤولیت ویژه‌اش اقتضا میکند که همواره مراقب او باشد و از دورادور براعمال و حرکاتش نظارت کند مبادا در اثر خوشباوری و ساده لوحی‌منحرف گردد.اگر دید با افراد ناباب و فاسد معاشرت میکند با زبان خوش او را متنبه سازد و ضرر و زیان آنرا برایش تشریح کند.و به هر طور شده‌دوستی و رفت و آمد آنها را قطع کند.اجازه ندهد با لباسهای بدن نما وآرایش کامل و بی‌بند و بار از منزل خارج شود و خودش را در معرض‌چشم چرانی بیگانگان قرار دهد.اجازه ندهد در مجالس فساد شرکت کند.

زن اگر در معاشرتها و رفت و آمدها مطلق العنان و بی‌قید و بند باشد و کسی‌از وی مراقبت نکند ممکن است‌بدام ناپاکان و دیو صفتان گرفتار شده‌در وادیهای فساد و بد اخلاقی سقوط کنند.

مرد باید به آمار بانوان بیگناهی که در اثر عدم مراقبت‌شوهر تحت‌تاثیر القاآت شیادان و فریبکاران قرار گرفته به وادیهای فساد کشانده‌شده‌اند،مراجعه کند و قبل از اینکه همسر معصومش نیز گرفتار شود ازخطر جلوگیری کند.

چه بانوان پاکدامن و خانه‌داری که در یک شب‌نشینی غیر مشروع ‌یا در یک مجلس عمومی فاسد،فریب خورده آبرو و شوهر و خانه وفرزندانشان را از دست داده‌اند؟کسی که به همسرش اجازه میدهد که‌بدون حجاب کامل اسلامی از منزل خارج شود و در هر مجلسی شرکت کندو با هر کسی طرح دوستی بریزد بزرگترین خیانت را بخودش و همسرش‌انجام داده است.زیرا بدینوسیله آن بانوی بیگناه را در معرض صدها خطرقرار داده که رهائی از آنها کار آسانی نیست.کار پنبه سوختن و کار آتش‌سوزاندن می باشد کسی که پنبه را در معرض آتش قرار دهد و انتظار داشته‌باشد نسوزاند احمق و سفیه شمرده میشود.

چقدر نادان و پر توقعند مردانی که همسران و دختران خویشرابدون حجاب کامل اسلامی و با وضع زننده از منزل خارج میسازند و در معرض چشم‌چرانی جوانان قرار میدهند و انتظار دارند بدون اینکه متلکی‌بشنوند و کوچکترین نظر خیانتی بآنها بیفتد به منزل بازگردند!! آزادیهای‌دروغین و غلط همین آثار و لوازم بلکه بدتر از اینها را در بر دارد.زن اگردر خواسته‌های غیر مشروعش پیروز گشت و گام ی به جلو نهاد و توانست‌شوهر خویشرا مطیع گرداند روز بروز دائره خواسته‌هایش توسعه می‌یابد وتا پیروزی کامل میراند.در آنصورت نه تنها خودش بلکه شوهر وفرزندانش را به بدبختی و سیه روزی خواهد انداخت.

بدین جهت پیغمبر اسلام فرمود:مرد سرپرست‌خانواده‌اش‌محسوب میشود و هر سرپرستی نسبت‌به زیردستانش مسؤولیت‌خواهدداشت .

پیغمبر اکرم (ص) فرمود:زنان را به کارهای نیک دستور دهید قبل‌از اینکه شما را به کارهای بد وادار کنند .

حضرت صادق علیه السلام فرمود:سعادت مرد در اینست که‌سرپرست و قیم خانواده‌اش باشد .

پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس از همسرش اطاعت‌کند خدا او را برو در آتش خواهد افکند.عرض شد یا رسول الله این چه‌اطاعتی است؟فرمود:زن از شوهرش بخواهد که به حمامهای عمومی وعروسیها و عیدها و مجالس سوگواریها برود و لباسهای نازک و ظریف‌بپوشد و مرد باو اجازه بدهد .

پیغمبر اکرم فرمود:هر مردی که زنش آرایش کند و از منزل خارج شود دیوث می باشد و هر کس او را دیوث بنامد گناهکار نیست.و هر زنی که‌زینت کرده و خوشبو از منزل خارج شود و شوهرش بدان امر خشنود باشدخدا در مقابل هر گام ی که برمیدارد برای شوهرش خانه‌ای در دوزخ بناخواهد کرد .

در خاتمه لازم می باشد دو مطلب را یادآور شوم:

مطلب اول درست می باشد که مرد باید از همسرش مراقبت کندلیکن باید از روی عقل و تدبیر و در نهایت متانت و احتیاط انجام بگیرد.

باید حتی المقدور از تندی و خشونت اجتناب کرد.تا ممکن است‌بصورت‌امر و نهی نباشد مبادا زن احساس محدودیت و سلب آزادی کند و در قبال‌آن عکس العمل نشان بدهد و بسا اوقات کار به لجبازی و ستیزه‌گری منتهی‌شود.بهترین راه موفقیت،حسن تفاهم و جلب اعتماد و اظهار محبت وخوش اخلاقی است.باید همانند یک مربی دلسوز و مهربان با زبان خوش‌و بصورت خیرخواهی مصالح و مفاسد امور را برای همسرش تشریح کندتا خودش با میل و رغبت کارهای خوب را انجام دهد و از کارهای مضراجتناب نماید.

مطلب دوم مرد باید حد اعتدال و میانه‌روی را حفظ کند.

چنانکه بی‌قیدی مطلق و لاابالیگری صلاح نیست همچنین سختگیری ووسواسیگری نیز عواقب خوبی ندارد.زن نیز مانند مرد آزاد آفریده شده‌احتیاج به آزادی دارد.باید در معاشرتها و رفت و آمدهای بی‌خطر آزادی‌داشته باشد.

باید به او آزادی داد که به خانه پدر و مادر و برادر و خواهر و سایر خویشانش رفت و آمد کند و با دوستان شناخته شده و مورد اعتمادمعاشرت نماید.مگر در موردی که مفسده‌ای در بر داشته باشد.بهر حال‌ممنوعیت‌باید حالت استثنائی و محدودیت داشته باشد،اگر از حد خودگذشت و بصورت سختگیری و سلب آزادی در آمد غالبا عواقب خوبی‌ندارد.ایجاد کدورت و عقده میکند،صفا و صمیمیت‌خانوادگی را بر هم‌میزند.ممکن می باشد زن در اثر فشارها و سختگیریهای زیاد جانش بستوه‌آمده تصمیم بگیرد بهر طور شده قید و بندها را پاره کند و خودش را آزادسازد.حتی ممکن می باشد در اثر ناچاری به طلاق و جدایی هم خشنود شود.

به داستان زیر توجه فرمایید:

خانم جوانی بنام…در دادگاه حمایت‌خانواده به خبرنگار اطلاعات‌گفت:پنج‌سال پیش با جوانی بنام…ازدواج کردم.در آنموقع سرم پر ازشور جوانی بود که متاسفانه چندان دوامی نداشت. اکنون حاصل ازدواج مایک پسر و یک دختر است.چندی است‌شوهرم عینک بدبینی به چشم زده‌و نسبت‌به همه بدبین است.در نتیجه زندگی را به کام ما تلخ کرده است.

اجازه نمیدهد با هیچکس معاشرت کنم.بدتر اینکه زمان ی از خانه خارج‌میشود در را بروی من و بچه‌ها قفل میکند و ما تا بازگشت او در قفس خانه‌زندانی هستیم.حتی این حق را هم از من گرفته که گاهگاهی بدیدن پدر ومادرم بروم.فامیل من هم بخاطر اخلاق شوهرم دیگر بدیدن ما نمی‌آیند.

حالا سینه‌ام پر از غصه شده.از یک طرف نگران سرنوشت کودکان خودهستم و از سوی دیگر طاقت ادامه زندگی را ندارم.آمده‌ام تا دادگاه حمایت‌خانواده درباره طلاق من تصمیم بگیرد (7) .

این قبیل مردها که متاسفانه نمونه‌های فراوانی هم دارند در اثربدبینیهای بیجا یا عادتهای غلط آنقدر بر همسرانشان سختگیری میکنند که‌آن بیچاره‌ها بستوه آمده با اینکه به شوهر و فرزندان خویش علاقه دارند دراثر ناچاری تقاضای طلاق و جدایی میکنند،آخر چه وجهی دارد که مردبرای اظهار قدرت و مردانگی همسر بیگناهش را به طوری زندانی کند که‌حتی حق ملاقات با پدر و مادر و سایر خویشانش را نداشته باشد؟آیا فکرنمیکنند که گاهی همین سختگیریها اسباب انحراف بعض بانوان پاکدامن‌را فراهم ساخته است؟آیا فکر نمیکنند که در اثر همین سختگیریهای غلطچه خانواده‌هایی از هم متلاشی شده‌اند؟

بر فرض اینکه بانوی عاقل و فداکاری بود و با همین وضع ساخت‌لیکن بدون شک در چنین خانواده‌ای صفا و صمیمیت وجود نخواهدداشت.چگونه میتوان از بانوییکه خودش را مسلوب الاختیار و زندانی‌خانه میداند انتظار داشت که نسبت‌به شوهر و فرزندانش اظهار محبت کندو از روی میل و رغبت وضع منزل را مرتب سازد؟

 

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 1 هفته قبل
  • 2019-07-12 21:00:02
  • چه خوراکی هایی رو میتونیم توی فریزر بزاریم و چه خوراکی هایی رو نمیشه

   برخی از مواد خوراکی را می توانیم مدتی در فریزر بصورت منجمدمراقبت کنیم و پس از مدتی آن را ذوب کنیم نظیر مواد گوشتی ،خورشت ها و…ولی بر خلاف موارد ذکر شده موادخوراکی دیگری وجوددارند که فریزر فرار هستند و نمی توان آنان را بصورت منجمد در فریزرنگه داشت نظیر تخم مرغ آب پز ،سس مایونز
  • 4 هفته قبل
  • 2019-06-19 09:00:02
  • رفتار صحیح آقایان در دوران بارداری همسر

   زندگی زوجین در دوران بارداری تغییرات خیلیی می کند. مادران گرفتار تغییرات جسمی و هورمونی خیلیی می شوند و پدران نیز با مسائل دیگری روبه رو می شوند که در دنباله می خواهیم آن را تحقیق کنیم. در قسمت جنسی شیثار امروز می خواهیم درباره آقایان و نه ماه بارداری که طی می کنند صحبت کنیم
  • 4 هفته قبل
  • 2019-06-18 09:00:02
  • شایع ترین مشکلات دوران بارداری

   بارداری دوران استثنائی حساسی است و مادران زیادتر از تمام این حساسیت رادرک می کنند زیرا ریسکات خیلیی آنان را تهدید می کند. در دنباله در شیثار می خواهیم بعضی از باارزشترین ریسکات در بارداری را برای شما توضیح دهیم با ما همراه باشید
  • 1 ماه قبل
  • 2019-05-30 09:00:02
  • در دوران بارداری چگونه حواسمون به همسرمون باشه

   اغلب آدما تصور می کنند دوران بارداری مختص زنان و آنان بایست تمام احتیاط های ضروری از جمله غذا, روحیه و استرس را رعایت کنند. اما در واقع قسمتی از این اثر را مرد بر پیمانه دارد و بایست در کنار همسرش همراه او باشد. در دنباله میخواهیم بعضی از وظایف مرد در دوران بارداری را برای شما عن
  • 2 ماه قبل
  • 2019-04-27 09:00:02
  • بهترین ماسک خانگی روشن کننده پوست

   پوست سفید و شاداب و بدون هیچ لکی برای برخی افراد اهمیت فراوانی دارد . پوست حساس ترین و مهم ترین بخش بدن ماست که خیلی زود علایم پیری و چرودگی در آن ظاهر می شود و باید مراقبت های لازم را درباره آن به جا آورد.
  • 3 ماه قبل
  • 2019-04-10 09:00:03
  • رابطه سن مردان و باروری در ان ها

   درصد خیلی پایینی از زوجینی که مسئله باروری دارند غیر قابل معالجه هستند و از این درصد تقریبا ۵۰درصد مسئله از طرف آقایان بوده است. فاکتور های متفاوتی بر باروری زن و مرد اثربخش است که امروز در شیثار میخواهیم درباره زیاد شدن سن که یکی از فاکتور های اثربخش بر باروری آقایان است صحبت
  • 3 ماه قبل
  • 2019-04-08 09:00:02
  • چجوری با کمک طب سنتی مشکلات جنسی خود را کاهش دهیم

   مسائل زناشویی یکی از بزرگ ترین معضلات زندگی های جنسی است که حتی فاکتور درصدی از طلاق های جامعه کنونی می باشد. خوشبختانه این مسئله شیوه های معالجه بی‌شماری دارد , امروز در این قسمت از شیثار می خواهیم درباره راه های معالجه آشفتگیات جنسیتی با طب سنتی با شما صحبت کنیم. با ما همراه
  • 3 ماه قبل
  • 2019-04-07 21:00:02
  • چند باور کاملا اشتباه در مورد اعتیاد

   با وجود تمام آگاهی رسانی و تلاش برای نشان دادن چهره واقعی اعتیاد و معتاد در جامعه اما هنوز دلیل افتادن خیلیی از مردم در دام این بلای پرمخاطره نبود شناخت به اندازه و درست و یا شناخت اشتباه از این مشکل است
  • 4 ماه قبل
  • 2019-03-09 09:00:02
  • چجوری نشانه های عشق و علاقه یک زن به مرد را بشناسیم

   خانم ها نسبت به آقایان عشق شان عمیق تر است ولی علامت هایی که در آنان از وجود عشق خبر دهد اندکی با علامت های آقایان مختلف است به همین علت برای آقایان اندکی سخت است که شناسایی دهند زنی واقعا آنان را دوست دارد یا نه. با شیثار همراه باشید تا نشانه ها علاقه مندی خانم ها را بیان کنیم
  • 59 ماه قبل
  • 2014-07-23 00:00:00
  • 22 سیاست خانم ها برای پابند کردن همسران

   14برای پا بند کردن همسراتن راه کارهای زیادی وجود دارد که تعدادی از اون ها رو ما برایشما دوستان داریم تعداد محدود اما خواندنیو خوبی است که فکرکنم از خواندن اون ها بتونین لذت ببرید
  • 51 ماه قبل
  • 2015-03-30 00:00:00
  • نگاهی به ازدواج فامیلی

   14در فرهنگ ما ازدواج فامیلی به نسبت زیاد است، امروز نگاهی دیگر به ازدواج فامیلی و باید و نباید های آن انداخته ایم
  • 58 ماه قبل
  • 2014-09-02 00:00:00
  • همسرتان خیانت نخواهد کرد اگر....

   14گاهی در زندگی در ظاهر همه همه چیز ایده آل به نظر میرسه و عشق هم  در زندگی جریان داره ، اما حضور عشق و گاهی حضور بچه ها هم مانع خیانت نکردن همسرتان نیست
  • 48 ماه قبل
  • 2015-06-29 00:00:00
  • توجه به احساسات کودک

   14کودکان به محض آنکه دريابند چه انتظاري از آنها مي‌رود، و بويژه به‌مجرد آنکه به تردد خاطر و دودلي والدين خود پي برند از همکاري امتناع مي‌ورزند و جدال با پدر و مادر را آشکارا يا پنهاني آغاز مي‌کنند. و اين حالت را تا به آنجا- شايد ماه‌ها- ادامه مي‌دهند که والدين به عقل آيند و در
  • 62 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • حفظ زندگی زناشویی با حضور در فضای مجازی

   14این روزها حضور در فضای مجازی هر روز بیشتر میشود اما رفتار و کردار ما در فضای مجازی متفاوت خواهد بود یا خیر و یا میتونا فارق از همه روابط در فضای مجازی حضور داشت
  • 56 ماه قبل
  • 2014-10-23 00:00:00
  • چرا زنان گریه میکنندو مردان دروغ میگویند

   14بعضی خصوصات در زن مرد هست که انگار در آن ها  به نوعی نهادینه شده است است و زن و مرد رو به اون خصوصات میشناسند و یکی از اون ها گریه کردن در خانم هاست و البته دروغ گویی مردان ، ولی چرا مردان دروغ میگویند و زنان رو به گریه می آورند
  • 48 ماه قبل
  • 2015-06-29 00:00:00
  • نامه‌های پراحساس از عشق

   14می‌خواهم از این دفتر خاطرات، صفحه‌ای پاره کنم و برایت به پای کبوتر ببندم، صفحه‌ای که هم شاید گوشه‌ای از تاریخ را می‌گوید، هم شاید دل‌نوشته کوچک و کوتاه زنی است از کرور کرور اتفاقات تاریخی که کمینه (به قول زن‌های قدیمی) از یک هزارمش خبر ندارد.
  • 56 ماه قبل
  • 2014-11-18 00:00:00
  • چرا نامزدم از ازدواج با من منصرف شد

   14چرا مردها ناگهان از ازدواج با زنی که تا قبل از این به او به چشم همسر آینده نگاه می‌کردند منصرف میشوند و یهو دوری میکنند و از ازدواج منصرف میشوند
  • 57 ماه قبل
  • 2014-09-25 00:00:00
  • مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

   14خانم ها در هر سنی که باشند نسبط به مردان خیلی حساس تر و عاطفی تر هسند وبر همین اساس در صد آسیب پذیری آن ها بیشتر است و همیشه باید مردان مراقب همسران خودشون باشند
  • 12 ماه قبل
  • 2018-07-17 14:46:21
  • درمان دردها با استفاده از ارگاسم

   ارگاسم علاوه بر اینکه بسایر لذت بخش است و مهمم میتونه مسکن درهایی هم باشه و دردهایی رو هم اروم بکنه ،شاید براتون مایه تعجب باشه اما این حقیقت ماجراست که با رسیدن به اوج لذت جنسی یا ارگاسم میتونین هم حس و حال بهتری داشته باشین و هم مسکنی باشه برای درد ها و ناراحتی های شما
  • 6 ماه قبل
  • 2019-01-20 00:00:00
  • چند نکته کمک کننده در زایمان طبیعی

   نکات الزامی زایمان طبیعی , گمان ننمایید که بارداری، وقتی برای میل کردن است. قرار نیست شما به جای دونفر بخورید بلکه بایست به جای ۱.۱ نفر بخورید. اضافه‌ وزن بالا در بارداری، افزون بر اینکه قادراست ریسک چاقی در بچهتان را بالا ببرد، با پیچیدگی‌های بارداری نظیر ریسک سزارین در رابط
  • 6 ماه قبل
  • 2019-01-21 00:00:00
  • معجزه ترکیب عسل و دارچین در زود انزالی

   از نظرگاه طب قدیمی و همینطور علم دکتری ، می توان به معالجه زود انزالی آقایان با یاری
   تغییر در متابولیسم بدنشان پرداخت .
   متاسفانه بیشتر اشویژهی که به مسئله و یا آشفتگی زود انزالی مبتلا می شوند تب سردی دارند .
  • 6 ماه قبل
  • 2019-01-21 00:00:00
  • نگاهی به مشکل فراگیر زود انزالی آقایان

   یکی از مسائل آزاد دهنده در زندگی زناشویی که امکان پذیر است هر شخص متاهلی حداقل یک بار آن را تجربه کدسته باشد ، مشکل زود انزالی و یا ارضای پیش از موعد در ارتباط جنسی می باشد . مسئله زود انزالی در میان آقایان زیاد رایج است که اثر مستقیمی بر کیفیت روابط جنسی در زندگی مشترکشان می
  • 5 ماه قبل
  • 2019-01-22 09:00:02
  • مصرف زنجبیل برای شما ممنوع است

   زنجبیل یکی از ادویه های پرفایده است که به علت طبع گرمی که دارد برای زیادی از مریضی ها سودمند می باشد. اما امروز در این قسمت از سایت شیثار می خواهیم درباره موارد منع استفاده زنجبیل برای شما بگوییم و ببینیم چه کسانی نبایست زنجبیل استفاده کنند.
  • 5 ماه قبل
  • 2019-01-30 21:00:01
  • کارهایی که باید قبل عروسی تون انجام بدین

   همیشه بعد از عروسی عروس خانم و آقا دامادها مرتبا افسوس می خورند که ای کاش این کار را انجام می دادم و یا اگر اینطور بود جشن عروسی مناسبتر و زیباتر بود.برای این که این افسوس ها برای شما اتفاق نیافتد
  • 5 ماه قبل
  • 2019-02-20 21:00:02
  • آدم های بد قول چجور شخصیتی دارند

   هیچ کسی یک شخص بد قول را تایید نمی کند در زندگی باسعی نمایید با مردمی که بد قول هستند
   تفاکتور کمتری داشته باشید چون این مردم یاد نگرفته اند که چگونه مسولیت پذیر باشند و در قبال
   حرف و یا قولی که می دهند مسئولیت دارند ولو اینکه آنحرف و یا آن کار هم کار کوچکی باشد
  • 4 ماه قبل
  • 2019-03-02 09:00:02
  • نوع مزاج ما چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد

   حتما درباره مزاج ها و گونه های آنان شنیده اید. ۴گونه مزاج داریم که هرکدام از آنان نشانه ها و نمایانات ویژه خود را دارد و مردم با هر مزاج دارای شخصیت مختلفی هستند. در این قسمت از شیثار می خواهیم درباره اثر مزاج بر روابط جنسی با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 4 ماه قبل
  • 2019-03-09 09:00:02
  • چجوری نشانه های عشق و علاقه یک زن به مرد را بشناسیم

   خانم ها نسبت به آقایان عشق شان عمیق تر است ولی علامت هایی که در آنان از وجود عشق خبر دهد اندکی با علامت های آقایان مختلف است به همین علت برای آقایان اندکی سخت است که شناسایی دهند زنی واقعا آنان را دوست دارد یا نه. با شیثار همراه باشید تا نشانه ها علاقه مندی خانم ها را بیان کنیم
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید