مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> همسرداری-->>> مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

مردان باید در همه حال مراقب همسران خود باشند

 • زمان درج : 53 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2014-09-25 00:00:00
 • تعداد بازدید : 3159
  بازدید ماه:2384
  بازدید هفته:3
 • بخش مربوطه :

خانم ها در هر سنی که باشند نسبط به مردان خیلی حساس تر و عاطفی تر هسند وبر همین اساس در صد آسیب پذیری آن ها بیشتر است و همیشه باید مردان مراقب همسران خودشون باشند

زن یک موجود عاطفی است.غالبا احساساتش بر تعقلاتش غلبه دارد.

خوشباورتر از مرد است.زودتر تحت تاثیر قرار میگیرد.زودتر فریب‌میخورد.چون روحی حساس و لطیف دارد زود متاثر میشود.زود شیفته ومجذوب میگردد زود آزرده خاطر میشود. در مقابل خواسته‌های نفسانی ومظاهر فریبنده خیلی زود متاثر میشود و کنترل احساسات برایش دشواراست.هن گام یکه عواطفش تحریک شد بدون اینکه در عواقب امور خوب‌بیندیشد تصمیم میگیرد.پس اگر مرد بر اعمال و رفتار همسرش نظارت‌داشته باشد به صلاح خانواده میباشد و بدینوسیله میتواند بسیاری ازخطرات احتمالی را دفع کند.

مراقب زن خود باشید

بدین جهت در آیین مقدس اسلام مرد بعنوان قیم و سرپرست‌خانواده‌تعیین شده در مقابل آنها مسئولیت دارد.

خداوند حکیم در قرآن شریف میفرماید:

«مردان سرپرست و کاراندیش زنانند زیرا خدا بعض کسانرا بر بعض‌دیگر برتری داده می باشد و برای اینکه از مالهای خویش خرج کرده‌اند.پس‌زنان شایسته،فرمانبردار و حافظ غیبند ».

مرد چون به عنوان سرپرست‌خانواده شناخته شده نمیتواند همسرش‌را باختیار خود رها کرده در اعمال و رفتارش نظارتی نداشته باشد.بلکه‌مسؤولیت ویژه‌اش اقتضا میکند که همواره مراقب او باشد و از دورادور براعمال و حرکاتش نظارت کند مبادا در اثر خوشباوری و ساده لوحی‌منحرف گردد.اگر دید با افراد ناباب و فاسد معاشرت میکند با زبان خوش او را متنبه سازد و ضرر و زیان آنرا برایش تشریح کند.و به هر طور شده‌دوستی و رفت و آمد آنها را قطع کند.اجازه ندهد با لباسهای بدن نما وآرایش کامل و بی‌بند و بار از منزل خارج شود و خودش را در معرض‌چشم چرانی بیگانگان قرار دهد.اجازه ندهد در مجالس فساد شرکت کند.

زن اگر در معاشرتها و رفت و آمدها مطلق العنان و بی‌قید و بند باشد و کسی‌از وی مراقبت نکند ممکن است‌بدام ناپاکان و دیو صفتان گرفتار شده‌در وادیهای فساد و بد اخلاقی سقوط کنند.

مرد باید به آمار بانوان بیگناهی که در اثر عدم مراقبت‌شوهر تحت‌تاثیر القاآت شیادان و فریبکاران قرار گرفته به وادیهای فساد کشانده‌شده‌اند،مراجعه کند و قبل از اینکه همسر معصومش نیز گرفتار شود ازخطر جلوگیری کند.

چه بانوان پاکدامن و خانه‌داری که در یک شب‌نشینی غیر مشروع ‌یا در یک مجلس عمومی فاسد،فریب خورده آبرو و شوهر و خانه وفرزندانشان را از دست داده‌اند؟کسی که به همسرش اجازه میدهد که‌بدون حجاب کامل اسلامی از منزل خارج شود و در هر مجلسی شرکت کندو با هر کسی طرح دوستی بریزد بزرگترین خیانت را بخودش و همسرش‌انجام داده است.زیرا بدینوسیله آن بانوی بیگناه را در معرض صدها خطرقرار داده که رهائی از آنها کار آسانی نیست.کار پنبه سوختن و کار آتش‌سوزاندن می باشد کسی که پنبه را در معرض آتش قرار دهد و انتظار داشته‌باشد نسوزاند احمق و سفیه شمرده میشود.

چقدر نادان و پر توقعند مردانی که همسران و دختران خویشرابدون حجاب کامل اسلامی و با وضع زننده از منزل خارج میسازند و در معرض چشم‌چرانی جوانان قرار میدهند و انتظار دارند بدون اینکه متلکی‌بشنوند و کوچکترین نظر خیانتی بآنها بیفتد به منزل بازگردند!! آزادیهای‌دروغین و غلط همین آثار و لوازم بلکه بدتر از اینها را در بر دارد.زن اگردر خواسته‌های غیر مشروعش پیروز گشت و گام ی به جلو نهاد و توانست‌شوهر خویشرا مطیع گرداند روز بروز دائره خواسته‌هایش توسعه می‌یابد وتا پیروزی کامل میراند.در آنصورت نه تنها خودش بلکه شوهر وفرزندانش را به بدبختی و سیه روزی خواهد انداخت.

بدین جهت پیغمبر اسلام فرمود:مرد سرپرست‌خانواده‌اش‌محسوب میشود و هر سرپرستی نسبت‌به زیردستانش مسؤولیت‌خواهدداشت .

پیغمبر اکرم (ص) فرمود:زنان را به کارهای نیک دستور دهید قبل‌از اینکه شما را به کارهای بد وادار کنند .

حضرت صادق علیه السلام فرمود:سعادت مرد در اینست که‌سرپرست و قیم خانواده‌اش باشد .

پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس از همسرش اطاعت‌کند خدا او را برو در آتش خواهد افکند.عرض شد یا رسول الله این چه‌اطاعتی است؟فرمود:زن از شوهرش بخواهد که به حمامهای عمومی وعروسیها و عیدها و مجالس سوگواریها برود و لباسهای نازک و ظریف‌بپوشد و مرد باو اجازه بدهد .

پیغمبر اکرم فرمود:هر مردی که زنش آرایش کند و از منزل خارج شود دیوث می باشد و هر کس او را دیوث بنامد گناهکار نیست.و هر زنی که‌زینت کرده و خوشبو از منزل خارج شود و شوهرش بدان امر خشنود باشدخدا در مقابل هر گام ی که برمیدارد برای شوهرش خانه‌ای در دوزخ بناخواهد کرد .

در خاتمه لازم می باشد دو مطلب را یادآور شوم:

مطلب اول درست می باشد که مرد باید از همسرش مراقبت کندلیکن باید از روی عقل و تدبیر و در نهایت متانت و احتیاط انجام بگیرد.

باید حتی المقدور از تندی و خشونت اجتناب کرد.تا ممکن است‌بصورت‌امر و نهی نباشد مبادا زن احساس محدودیت و سلب آزادی کند و در قبال‌آن عکس العمل نشان بدهد و بسا اوقات کار به لجبازی و ستیزه‌گری منتهی‌شود.بهترین راه موفقیت،حسن تفاهم و جلب اعتماد و اظهار محبت وخوش اخلاقی است.باید همانند یک مربی دلسوز و مهربان با زبان خوش‌و بصورت خیرخواهی مصالح و مفاسد امور را برای همسرش تشریح کندتا خودش با میل و رغبت کارهای خوب را انجام دهد و از کارهای مضراجتناب نماید.

مطلب دوم مرد باید حد اعتدال و میانه‌روی را حفظ کند.

چنانکه بی‌قیدی مطلق و لاابالیگری صلاح نیست همچنین سختگیری ووسواسیگری نیز عواقب خوبی ندارد.زن نیز مانند مرد آزاد آفریده شده‌احتیاج به آزادی دارد.باید در معاشرتها و رفت و آمدهای بی‌خطر آزادی‌داشته باشد.

باید به او آزادی داد که به خانه پدر و مادر و برادر و خواهر و سایر خویشانش رفت و آمد کند و با دوستان شناخته شده و مورد اعتمادمعاشرت نماید.مگر در موردی که مفسده‌ای در بر داشته باشد.بهر حال‌ممنوعیت‌باید حالت استثنائی و محدودیت داشته باشد،اگر از حد خودگذشت و بصورت سختگیری و سلب آزادی در آمد غالبا عواقب خوبی‌ندارد.ایجاد کدورت و عقده میکند،صفا و صمیمیت‌خانوادگی را بر هم‌میزند.ممکن می باشد زن در اثر فشارها و سختگیریهای زیاد جانش بستوه‌آمده تصمیم بگیرد بهر طور شده قید و بندها را پاره کند و خودش را آزادسازد.حتی ممکن می باشد در اثر ناچاری به طلاق و جدایی هم خشنود شود.

به داستان زیر توجه فرمایید:

خانم جوانی بنام…در دادگاه حمایت‌خانواده به خبرنگار اطلاعات‌گفت:پنج‌سال پیش با جوانی بنام…ازدواج کردم.در آنموقع سرم پر ازشور جوانی بود که متاسفانه چندان دوامی نداشت. اکنون حاصل ازدواج مایک پسر و یک دختر است.چندی است‌شوهرم عینک بدبینی به چشم زده‌و نسبت‌به همه بدبین است.در نتیجه زندگی را به کام ما تلخ کرده است.

اجازه نمیدهد با هیچکس معاشرت کنم.بدتر اینکه زمان ی از خانه خارج‌میشود در را بروی من و بچه‌ها قفل میکند و ما تا بازگشت او در قفس خانه‌زندانی هستیم.حتی این حق را هم از من گرفته که گاهگاهی بدیدن پدر ومادرم بروم.فامیل من هم بخاطر اخلاق شوهرم دیگر بدیدن ما نمی‌آیند.

حالا سینه‌ام پر از غصه شده.از یک طرف نگران سرنوشت کودکان خودهستم و از سوی دیگر طاقت ادامه زندگی را ندارم.آمده‌ام تا دادگاه حمایت‌خانواده درباره طلاق من تصمیم بگیرد (7) .

این قبیل مردها که متاسفانه نمونه‌های فراوانی هم دارند در اثربدبینیهای بیجا یا عادتهای غلط آنقدر بر همسرانشان سختگیری میکنند که‌آن بیچاره‌ها بستوه آمده با اینکه به شوهر و فرزندان خویش علاقه دارند دراثر ناچاری تقاضای طلاق و جدایی میکنند،آخر چه وجهی دارد که مردبرای اظهار قدرت و مردانگی همسر بیگناهش را به طوری زندانی کند که‌حتی حق ملاقات با پدر و مادر و سایر خویشانش را نداشته باشد؟آیا فکرنمیکنند که گاهی همین سختگیریها اسباب انحراف بعض بانوان پاکدامن‌را فراهم ساخته است؟آیا فکر نمیکنند که در اثر همین سختگیریهای غلطچه خانواده‌هایی از هم متلاشی شده‌اند؟

بر فرض اینکه بانوی عاقل و فداکاری بود و با همین وضع ساخت‌لیکن بدون شک در چنین خانواده‌ای صفا و صمیمیت وجود نخواهدداشت.چگونه میتوان از بانوییکه خودش را مسلوب الاختیار و زندانی‌خانه میداند انتظار داشت که نسبت‌به شوهر و فرزندانش اظهار محبت کندو از روی میل و رغبت وضع منزل را مرتب سازد؟

 

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 1 هفته قبل
  • 2019-03-09 09:00:02
  • چجوری نشانه های عشق و علاقه یک زن به مرد را بشناسیم

   خانم ها نسبت به آقایان عشق شان عمیق تر است ولی علامت هایی که در آنان از وجود عشق خبر دهد اندکی با علامت های آقایان مختلف است به همین علت برای آقایان اندکی سخت است که شناسایی دهند زنی واقعا آنان را دوست دارد یا نه. با شیثار همراه باشید تا نشانه ها علاقه مندی خانم ها را بیان کنیم
  • 2 هفته قبل
  • 2019-03-02 09:00:02
  • نوع مزاج ما چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد

   حتما درباره مزاج ها و گونه های آنان شنیده اید. ۴گونه مزاج داریم که هرکدام از آنان نشانه ها و نمایانات ویژه خود را دارد و مردم با هر مزاج دارای شخصیت مختلفی هستند. در این قسمت از شیثار می خواهیم درباره اثر مزاج بر روابط جنسی با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 3 هفته قبل
  • 2019-02-20 21:00:02
  • آدم های بد قول چجور شخصیتی دارند

   هیچ کسی یک شخص بد قول را تایید نمی کند در زندگی باسعی نمایید با مردمی که بد قول هستند
   تفاکتور کمتری داشته باشید چون این مردم یاد نگرفته اند که چگونه مسولیت پذیر باشند و در قبال
   حرف و یا قولی که می دهند مسئولیت دارند ولو اینکه آنحرف و یا آن کار هم کار کوچکی باشد
  • 1 ماه قبل
  • 2019-01-30 21:00:01
  • کارهایی که باید قبل عروسی تون انجام بدین

   همیشه بعد از عروسی عروس خانم و آقا دامادها مرتبا افسوس می خورند که ای کاش این کار را انجام می دادم و یا اگر اینطور بود جشن عروسی مناسبتر و زیباتر بود.برای این که این افسوس ها برای شما اتفاق نیافتد
  • 1 ماه قبل
  • 2019-01-22 09:00:02
  • مصرف زنجبیل برای شما ممنوع است

   زنجبیل یکی از ادویه های پرفایده است که به علت طبع گرمی که دارد برای زیادی از مریضی ها سودمند می باشد. اما امروز در این قسمت از سایت شیثار می خواهیم درباره موارد منع استفاده زنجبیل برای شما بگوییم و ببینیم چه کسانی نبایست زنجبیل استفاده کنند.
  • 1 ماه قبل
  • 2019-01-21 00:00:00
  • نگاهی به مشکل فراگیر زود انزالی آقایان

   یکی از مسائل آزاد دهنده در زندگی زناشویی که امکان پذیر است هر شخص متاهلی حداقل یک بار آن را تجربه کدسته باشد ، مشکل زود انزالی و یا ارضای پیش از موعد در ارتباط جنسی می باشد . مسئله زود انزالی در میان آقایان زیاد رایج است که اثر مستقیمی بر کیفیت روابط جنسی در زندگی مشترکشان می
  • 1 ماه قبل
  • 2019-01-21 00:00:00
  • معجزه ترکیب عسل و دارچین در زود انزالی

   از نظرگاه طب قدیمی و همینطور علم دکتری ، می توان به معالجه زود انزالی آقایان با یاری
   تغییر در متابولیسم بدنشان پرداخت .
   متاسفانه بیشتر اشویژهی که به مسئله و یا آشفتگی زود انزالی مبتلا می شوند تب سردی دارند .
  • 2 ماه قبل
  • 2019-01-20 00:00:00
  • چند نکته کمک کننده در زایمان طبیعی

   نکات الزامی زایمان طبیعی , گمان ننمایید که بارداری، وقتی برای میل کردن است. قرار نیست شما به جای دونفر بخورید بلکه بایست به جای ۱.۱ نفر بخورید. اضافه‌ وزن بالا در بارداری، افزون بر اینکه قادراست ریسک چاقی در بچهتان را بالا ببرد، با پیچیدگی‌های بارداری نظیر ریسک سزارین در رابط
  • 8 ماه قبل
  • 2018-07-17 14:46:21
  • درمان دردها با استفاده از ارگاسم

   ارگاسم علاوه بر اینکه بسایر لذت بخش است و مهمم میتونه مسکن درهایی هم باشه و دردهایی رو هم اروم بکنه ،شاید براتون مایه تعجب باشه اما این حقیقت ماجراست که با رسیدن به اوج لذت جنسی یا ارگاسم میتونین هم حس و حال بهتری داشته باشین و هم مسکنی باشه برای درد ها و ناراحتی های شما
  • 47 ماه قبل
  • 2015-03-30 00:00:00
  • نگاهی به ازدواج فامیلی

   14در فرهنگ ما ازدواج فامیلی به نسبت زیاد است، امروز نگاهی دیگر به ازدواج فامیلی و باید و نباید های آن انداخته ایم
  • 51 ماه قبل
  • 2014-12-06 00:00:00
  • دستور العمل رام کردن مرد سرکش

   14اگر شما هم با همسرتان مشکلی دارید و به فکر راه حل این مشکلات هستید و اگر مرد شما هم تقریبا سرکش است راه حل هایی برای مقابله با این خصوصات وجود دارد
  • 1 ماه قبل
  • 2019-01-21 00:00:00
  • معجزه ترکیب عسل و دارچین در زود انزالی

   14 از نظرگاه طب قدیمی و همینطور علم دکتری ، می توان به معالجه زود انزالی آقایان با یاری
   تغییر در متابولیسم بدنشان پرداخت .
   متاسفانه بیشتر اشویژهی که به مسئله و یا آشفتگی زود انزالی مبتلا می شوند تب سردی دارند .
  • 1 هفته قبل
  • 2019-03-09 09:00:02
  • چجوری نشانه های عشق و علاقه یک زن به مرد را بشناسیم

   14خانم ها نسبت به آقایان عشق شان عمیق تر است ولی علامت هایی که در آنان از وجود عشق خبر دهد اندکی با علامت های آقایان مختلف است به همین علت برای آقایان اندکی سخت است که شناسایی دهند زنی واقعا آنان را دوست دارد یا نه. با شیثار همراه باشید تا نشانه ها علاقه مندی خانم ها را بیان کنیم
  • 58 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • آیا همسر شما خوب است؟

   14انتخاب همسر بسیار مهم است اما وقتی بعد از ازدواج متوجه شدیم همسرمان مناسب ما نیست باید چکار کنیم بهترین راه این است که با شناخت کمی و کاستی یکدیگر در صدد رفع آنها برآییم. 
  • 52 ماه قبل
  • 2014-10-21 00:00:00
  • رسیدن به درک متقابل در زندگی مشترک

   14یکی از مسائلی که در زندگی مشترک هست و مشکلاتی را برای زن و شوهر پیش می آورد این است که در زندگی در خیلی از مسائل همسران دید های متفاوتی دارند و این دید متفاوت در زندگی عدم تفاهم و مشکبلاتی پیش می آورد که زندگی رو به کام هر دو تلخ میکند
  • 58 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • 6 قدم تا حل مشکلات همسران

   14همه زوجین در زندگی خود مشکلاتی داردن که ممکن است این مشکلات از روابط بین زوج ها باشه یا مسائل جانبی که  زندگی خانواده و آرامش اون ها رو تهدید میکنه
  • 50 ماه قبل
  • 2014-12-21 00:00:00
  • با اشتباهات همسرمان چه کنیم به رویش بیاریم یا نه

   14اشتباه چیزی است که از هر آدمی سر خواهد زد حالا کم و یا زیاد و اما این اشتباهات گاهی در زندگی مشترک مهمتر و کلیدی تر میشود و البته حساستر و ما بادی در زندگی با اشتباهات همسرمان چه کنیم و چه برخوردی نشان دهیم سوالی است  که همیشه پیس می آید
  • 2 هفته قبل
  • 2019-03-02 09:00:02
  • نوع مزاج ما چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد

   14حتما درباره مزاج ها و گونه های آنان شنیده اید. ۴گونه مزاج داریم که هرکدام از آنان نشانه ها و نمایانات ویژه خود را دارد و مردم با هر مزاج دارای شخصیت مختلفی هستند. در این قسمت از شیثار می خواهیم درباره اثر مزاج بر روابط جنسی با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 55 ماه قبل
  • 2014-07-23 00:00:00
  • 22 سیاست خانم ها برای پابند کردن همسران

   14برای پا بند کردن همسراتن راه کارهای زیادی وجود دارد که تعدادی از اون ها رو ما برایشما دوستان داریم تعداد محدود اما خواندنیو خوبی است که فکرکنم از خواندن اون ها بتونین لذت ببرید
  • 1 هفته قبل
  • 2019-03-09 09:00:02
  • چجوری نشانه های عشق و علاقه یک زن به مرد را بشناسیم

   خانم ها نسبت به آقایان عشق شان عمیق تر است ولی علامت هایی که در آنان از وجود عشق خبر دهد اندکی با علامت های آقایان مختلف است به همین علت برای آقایان اندکی سخت است که شناسایی دهند زنی واقعا آنان را دوست دارد یا نه. با شیثار همراه باشید تا نشانه ها علاقه مندی خانم ها را بیان کنیم
  • 2 هفته قبل
  • 2019-03-02 09:00:02
  • نوع مزاج ما چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد

   حتما درباره مزاج ها و گونه های آنان شنیده اید. ۴گونه مزاج داریم که هرکدام از آنان نشانه ها و نمایانات ویژه خود را دارد و مردم با هر مزاج دارای شخصیت مختلفی هستند. در این قسمت از شیثار می خواهیم درباره اثر مزاج بر روابط جنسی با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 3 هفته قبل
  • 2019-02-20 21:00:02
  • آدم های بد قول چجور شخصیتی دارند

   هیچ کسی یک شخص بد قول را تایید نمی کند در زندگی باسعی نمایید با مردمی که بد قول هستند
   تفاکتور کمتری داشته باشید چون این مردم یاد نگرفته اند که چگونه مسولیت پذیر باشند و در قبال
   حرف و یا قولی که می دهند مسئولیت دارند ولو اینکه آنحرف و یا آن کار هم کار کوچکی باشد
  • 1 ماه قبل
  • 2019-01-30 21:00:01
  • کارهایی که باید قبل عروسی تون انجام بدین

   همیشه بعد از عروسی عروس خانم و آقا دامادها مرتبا افسوس می خورند که ای کاش این کار را انجام می دادم و یا اگر اینطور بود جشن عروسی مناسبتر و زیباتر بود.برای این که این افسوس ها برای شما اتفاق نیافتد
  • 1 ماه قبل
  • 2019-01-22 09:00:02
  • مصرف زنجبیل برای شما ممنوع است

   زنجبیل یکی از ادویه های پرفایده است که به علت طبع گرمی که دارد برای زیادی از مریضی ها سودمند می باشد. اما امروز در این قسمت از سایت شیثار می خواهیم درباره موارد منع استفاده زنجبیل برای شما بگوییم و ببینیم چه کسانی نبایست زنجبیل استفاده کنند.
  • 1 ماه قبل
  • 2019-01-21 00:00:00
  • نگاهی به مشکل فراگیر زود انزالی آقایان

   یکی از مسائل آزاد دهنده در زندگی زناشویی که امکان پذیر است هر شخص متاهلی حداقل یک بار آن را تجربه کدسته باشد ، مشکل زود انزالی و یا ارضای پیش از موعد در ارتباط جنسی می باشد . مسئله زود انزالی در میان آقایان زیاد رایج است که اثر مستقیمی بر کیفیت روابط جنسی در زندگی مشترکشان می
  • 1 ماه قبل
  • 2019-01-21 00:00:00
  • معجزه ترکیب عسل و دارچین در زود انزالی

   از نظرگاه طب قدیمی و همینطور علم دکتری ، می توان به معالجه زود انزالی آقایان با یاری
   تغییر در متابولیسم بدنشان پرداخت .
   متاسفانه بیشتر اشویژهی که به مسئله و یا آشفتگی زود انزالی مبتلا می شوند تب سردی دارند .
  • 2 ماه قبل
  • 2019-01-20 00:00:00
  • چند نکته کمک کننده در زایمان طبیعی

   نکات الزامی زایمان طبیعی , گمان ننمایید که بارداری، وقتی برای میل کردن است. قرار نیست شما به جای دونفر بخورید بلکه بایست به جای ۱.۱ نفر بخورید. اضافه‌ وزن بالا در بارداری، افزون بر اینکه قادراست ریسک چاقی در بچهتان را بالا ببرد، با پیچیدگی‌های بارداری نظیر ریسک سزارین در رابط
  • 8 ماه قبل
  • 2018-07-17 14:46:21
  • درمان دردها با استفاده از ارگاسم

   ارگاسم علاوه بر اینکه بسایر لذت بخش است و مهمم میتونه مسکن درهایی هم باشه و دردهایی رو هم اروم بکنه ،شاید براتون مایه تعجب باشه اما این حقیقت ماجراست که با رسیدن به اوج لذت جنسی یا ارگاسم میتونین هم حس و حال بهتری داشته باشین و هم مسکنی باشه برای درد ها و ناراحتی های شما
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید