هوالرزاق


خلاقیت و توانایی بالا در علم پزشکی

خلاقیت و توانایی بالا در علم پزشکی

امروز خبری از خلاقیت وتوانایی درعلم پزشکی رو برای شما دوستان داریم

جورج اشمن 5 ساله با یک لکه بزرگ به رنگ قرمز روشن روی پیشانی اش به دنیا آمد و کارن مادر 33 ساله اش می ترسید پسرش مجبور شود تا آخر عمر این علامت را تحمل کند.
 
پس زمان ی او یک پسر چهار ساله بود زیر تیغ جراحی رفت تا با کشیده شدن پوست طبیعی روی پیشانی علامت از بین رفته و با بافت جدید سالم پوشیده شود.

پزشکان دو عدد بسط دهنده پوستی زیر پوست قرار دادند که باد شده بودند و ظاهری شبیه شاخ های شیطانی داشتند. بعد از چهار ماه شاخ ها برداشته شدند و علامت قرمز رنگ بریده شد و پوست جدید حالا می توانست بهم بخیه زده شود. حالا روی پیشانی جورج فقط جای زخم کوچکی به سبک هری پاتر وجود دارد.

درطول چهار ماهی که شاخ ها روی سر پسرک بود رهگذران حرف ها و متلک های ظالمانه ای نثار جورج کوچک می کردند.


خلاقیت و توانایی بالا در علم پزشکی

برچسب های
خلاقیت و توانایی بالا در علم پزشکی - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 2,924
تعداد بازدید ماه جاری : 1,984
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به خلاقیت و توانایی بالا در علم پزشکی داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به خلاقیت و توانایی بالا در علم پزشکی