هوالرزاق


محاسبه مشکلات زندگی بدون چرتکه

محاسبه مشکلات زندگی بدون چرتکه

لحظه‌ای ایست!
یک دقیقه فکر نمایید. برای هر مشکلی مهمترین نکته این است که در حادترین شرایط پیش از فکر کردن، عمل نکنیم. در مقابل مشکلات از خود بپرسیم که این مسئله به چه میزان زندگی ما را تحت الشعاع قرار می دهد؟ در واقع با حل این مشکل چه گره ای از زندگی ما گشوده می شود؟ سعی نمایید بهترین راه حل را انتخاب نمایید چرا که یک تصمیم غلط در آینده و حتی چند ساعت بعد از آن می تواند شما را دچار دودلی و سردرگمی نماید. فکر نمایید اگر از لحاظ سنی کمی بزرگتر بونظر چنین تصمیمی را می گرفتید. سعی نمایید در حل مشکلات بیشتر از اینکه احساسی فکر نمایید، منطقی عمل نمایید.

سکوت سرشار از ناگفته هاست
گاهی سکوت نمایید. درست است که می گویند سکوت علامت رضایت است اما در مقابل مشکلات و افراد مشکل آفرین سکوت معانی دیگر هم دارد. گاهی دست اندازهای زندگی احتیاج مند قدری مکث است. آرام بودن به شما کمک می کند تا زود عصبانی نشوید چرا که عصبانیت ممکن است شما در زمان عصبانیت حرفهایی بزنید که بعدا پشیمان شوید. این موضوع کمک می کند تا سر مسائل بی اهمیت پیوندهای خانوادگی تان گسسته نشود. خانواده شما به مرور درخواهد یافت که حالات شما در مقابله با مشکلات چنین است و پرچم سکوت سفید را ناشی از تسلیم شدن نمی داند.
 
رازدار باشید
پایگاه سخن پراکنی نباشید، راز دار باشید. حفظ مسائل خانواده به صورت آرام و بی سر و صدا ، به نفع خانواده و آبرومندانه است . در واقع نگهداری رازهای خانواده به نفع خانواده است.همچنین افراد زمان ی که بدانند هر چیزی که آنها به شما می گویند را هر جا بیان نمی نمایید،  بیشتر به شما اعتماد می کنند.
 
در کنار خانواده باشید نه در مقابل آنها
در تمام موارد و زمان های اضطراری کنار خانواده خود باشید . سعی نمایید همیشه کمک حال آنها باشید. حفظ خانواده و رسیدگی به امور آنها در زندگی شما هم بازتاب خواهد داشت. به خانواده تان دروغ نگویید چرا که آنها نیز شما را درک می کنند و برای شما احترام قائل هستند.


گیاه کینه و دشمنی را نکارید
در هر خانواده ای حداقل  یک نفر در خانواده است که حرف های کنایه آمیز می زند.گاهی این طعنه ها تا عمق وجود افراد را می سوزاند.در اغلب موارد افراد تصمیم می گیرند که از خجالت طرف مقابل دربیایند. اما نکته حائز اهمیت این است که سعی نمایید در هر موقعیتی متانت خود را حفظ کنیم و با خوبی هایمان او را شر منده کنیم. اجازه ندهید که او نقطه ضعف شما را بفهمد . در زمان های خاص محیط را ترک نمایید.
 
بی احترامی ننمایید
سعی نمایید خودتان را فراموش نمایید.رفتارهای خوب تان را حفظ نمایید.رفتارهای بدتان را فراموش نمایید.در مراحل سخت زندگی مودب باشید و هیچگاه نگذارید عصبانیت چهره فرد دیگری را به خانواده و دوستان نشان دهد. با متانت باشید و بی احترامی ننمایید. سعی نمایید در مورد موارد و مسائل مهم  ، با آرامش در موضع تان بایستید. حتی اگر خانواده تان با اعمال و رفتارشان شما را عصبانی کرده اند در هر صورت با مسئله کنار بیایید شما به زمان احتیاج دارید.

 تبیان


محاسبه مشکلات زندگی بدون چرتکه

برچسب های
محاسبه مشکلات زندگی بدون چرتکه - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 1,462
تعداد بازدید ماه جاری : 1,462
تعداد بازدید در هفته جاری : 8
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به محاسبه مشکلات زندگی بدون چرتکه داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به محاسبه مشکلات زندگی بدون چرتکه


مطالب مرتبط با محاسبه مشکلات زندگی بدون چرتکه