هوالرزاق


مطلبی از  اثر  خواب عمیق بر آغاز سن بلوغ

مطلبی از اثر خواب عمیق بر آغاز سن بلوغ

بر اساس مطالعه جدید متخصصان هاروارد، خواب عمیق در دوران كودكی، بر آغاز سن بلوغ اثر گذار است.

خواب در آغاز سن بلوغ

این متخصصان می‌گویند: خواب  عمیق در نهایت در روند پیچیده كنترل سن بلوغ و بسیاری از تغییراتی كه در این دوره در دختران و پسران نوجوان بروز می‌كنند، اثر دارد. به گفته كارشناسان، تمام این تغییرات دوران بلوغ حاصل تغییراتی هستند كه در این مرحله از زندگی در مغز انسان ایجاد می‌شوند.در مطالعات قبلی نشان داده شد بخش‌هایی از مغز‌ كه مرحله بلوغ را در كنترل دارند،‌ در ابتدا در طول مدت خواب  فعال می‌شوند اما در بررسی اخیر معلوم شد كه فعال شدن این نواحی مغزی فقط در هن گام خواب عمیق صورت می‌گیرد.

دكتر ناتالی شائو از متخصصان دانشكده پزشكی هاروارد در این ارتباط یادآور شد: چنانچه فرآیند فعال شدن نواحی مغزی مرتبط با سیستم تولیدمثل به خواب عمیق بستگی داشته باشد، بنابراین می‌توان هشدار داد كه آشفتگی خواب یا خواب ناكافی در دوران كودكی و نوجوانی در فرآیند طبیعی بلوغ هورمونی، آشفتگی ایجاد می‌كند.این یافته به ویژه در مورد كودكانی صدق می‌كند كه آشفتگی خواب به طور نمایان در آنها تشخیص داده شده است.

ایسنا


مطلبی از  اثر  خواب عمیق بر آغاز سن بلوغ

برچسب های
مطلبی از اثر خواب عمیق بر آغاز سن بلوغ - - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 913
تعداد بازدید ماه جاری : 913
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به مطلبی از اثر خواب عمیق بر آغاز سن بلوغ داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به مطلبی از اثر خواب عمیق بر آغاز سن بلوغ