هوالرزاق


متفاوت متفاوت:  خـوشبـختـی یعـنـی چـه؟

متفاوت متفاوت: خـوشبـختـی یعـنـی چـه؟

«خوشبختی» واژه ای زیبا و دلپذیر است و در فرهنگ و تمدن آرمانی، اهمیت مند و محبوب شمرده می شود. انسان ها با دو دیدگاه و دو نظریه به خوشبختی می نگرند؛ عده ای زندگی را دامنه ای سرسبز، باصفا و ساحلی دلپسند و دلربا می بینند که در آن باید مناسب نوشید، مناسب پوشید و مناسب گشت...

خـوشبـختـی  

آنها خـوشبـختـیرا در زیبایی، دارایی و توانایی و تن آسایی خلاصه و زندگی را فقط در خوشی و راحتی معنا می کنند اما برای عده ای دیگر که به دنیای آفرینش به دیده یک آموزشگاه شایسته برای آموزه های آسمانی می نگرند، زندگی مانند معبری حساس و سرنوشت ساز است که فقط مجال یکبار حضور در آن فراهم می شود و جلوه هایی زیبا و فراتر از جلوه های ظاهری و دنیایی دارد. آنها با این دید، انسان را موجودی اهمیت مند و خودشان را متعهد و مکلف و موظف به عمل به وظایف می دانند.


تفسیر «خـوشبـختـی» نیز برای این دو دیدگاه مختلف است؛ خـوشبـختـیدر دیدگاه اول مادی گرا، رویایی و دست نیافتنی است. در واقع مادی گرایان معتقدند که نمی توانند به خـوشبـختـیبرسند زیرا در جهان وجود ندارد.

 

آنها در دستیابی به جلوه ها و مصداق های مادی زودگذر و کاذب، ناکام هستند یا به همه آرزوهایشان نرسیده اند یا اگر رسیده اند، دست و پا شکسته رسیده اند، بنابراین اعتقادی به وجود خـوشبـختـیو بنابراین آرامش لذت قسمت در سایه همین خـوشبـختـیندارند و زندگی پردردسر و پردغدغه ای را با نگران ی ها و دغدغه خاطر سپری می کنند. اما نگاه گروه دوم به زندگی زیباست زیرا با عینک حقیقت و دیدی منطقی به آن نگاه می کنند. آنها خـوشبـختـیرا خیالی، ماورایی و رویایی نمی بینند.

 

نگاهی زیباشناسانه و زیبابینانه دارند و معتقدند خـوشبـختـیهم در این دنیا وجود دارد و هم در عالم دیگر. با این تفاوت که در این دنیا، گذراست و لحظه ای و در عالم دیگر جاودانه و همیشگی. گرچه خداوند انسان را برای زندگی در این جهان در رنج و زحمت آفریده است اما لحظه هایی وجود دارد که می تواند در آنها خـوشبـختـیرا به چشم ببیند، حس و لمس کند و حتی هن گام رنج کشیدن هم اگر سختی ها را لطف و عنایت از جانب خدا بداند، می تواند مزه خـوشبـختـی را بچشد. انسان باید این حقیقت را بپذیرد که هر شرایطی و هر موقعیتی، خوشی های خاص خود را دارد. در سنین متفاوت هم خوشی ها مختلف و متغیر است. نباید خـوشبـختـیرا در دوردست ها جستجو کرد.

روزنامه سلامت


متفاوت متفاوت:  خـوشبـختـی یعـنـی چـه؟

برچسب های
متفاوت متفاوت: خـوشبـختـی یعـنـی چـه؟ - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 1,029
تعداد بازدید ماه جاری : 1,029
تعداد بازدید در هفته جاری : 2
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به متفاوت متفاوت: خـوشبـختـی یعـنـی چـه؟ داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به متفاوت متفاوت: خـوشبـختـی یعـنـی چـه؟