هوالرزاق


از روانشناسی  فوايد غيرمنتظره درمان افسردگي

از روانشناسی فوايد غيرمنتظره درمان افسردگي

درمان افسردگي امکان پذیر است موجب بازگرداندن اعتماد به نفس و تقويت ارتباطات عاطفي فرد شود.

 درمان افسردگي


1- خواب بهتر

افسردگي باعث مي شود که از خواب مناسب محروم شويد، سخت به خواب برويد و يا خيلي زود از خواب بيدار شويد. علاوه بر اين، کمبود خواب مي تواند افسردگيرا بدتر کند.

درمان افسردگي مي تواند خواب شما را بهتر کند.

2- زندگي بهتر

برخي از داروهاي ضدافسردگي امکان پذیر است ميل جنسي را کم شدن دهند. البته هميشه اينطور نيست.

يک مطالعه اي نشان داد که 70 درصد مردم افسرده اي که دارو استفاده نمي کردند، دچار کم شدن ميل جنسي شدند.

درمان افسردگي امکان پذیر است موجب بازگرداندن اعتماد به نفس و تقويت ارتباطات عاطفي فرد شود.

 3- کم شدن درد

 درمان افسردگي مي تواند احساسات شما را بهتر کند و درد را کم شدن دهد.

افسردگي مي تواند درد غيرقابل تحمل را موجب گردد. تحقيقات نشان داده که بيماران دچار آرتريت و ميگرن اگر افسردگي داشته باشند، احساس درد زيادي مي کنند.

 4- بهبود سلامتي

 درمان افسردگي مي تواند از بسياري از بيماري هاي جدي و مزمن جلوگيري کند.

افسردگيمي تواند عوارضي را در بدن داشته باشد.

 

يک تحقيق نشان داد که زناني که افسرده هستند، دو برابر در معرض خطر مرگ ناگهاني ناشي از حمله قلبي نسبت به زناني که افسرده نيستند، مي باشند.

پس، درمان افسردگي مي تواند خطرات سلامتي را کم شدن دهد.

 

5- بهتر کار کردن

 افسردگي باعث مي شود که به سختي شغل خود را نگه داريد و در آن شغل بمانيد.

 

اگر شما افسرده هستيد، امکان پذیر است تمرکز کمتري بر کارهايتان داشته باشيد و باعث مشکلات زيادي در کارتان شود.

 6- بهبود حافظه و تفکر

 آيا احساس فراموشي داريد؟ آيا نمي توانيد به خوبي فکر کنيد؟

کارشناسان دريافته اند که تغييرات ساختاري در نواحي از مغز که مسئول حافظه و تصميم گيري است، در اثر افسردگي بوجود مي آيد

 

درمان افسردگي مي تواند از اين تغييرات جلوگيري کند و حافظه را تقويت نمايد.

 7- زندگي شادتر

 ناراحت و عصباني هستيد؟

درمان افسردگي مي تواند به تقويت روحيه شما یاری کند، تنش را کم شدن دهد و روابط خانوادگي را بهبود دهد.

 8- شیوه زندگي سالم تر

 چرا افسردگي باعث افزايش وزن برخي مردم مي شود؟

 

اين به دلیل رفتار است، کمتر فعاليت مي کنيد و براي راحتي خود، غذا بيشتر استفاده مي کنيد.

 

همچنين به دلیل فيزيولوژيکي نيز مي باشد، مقدار کم مواد شيميايي خاص مغز مي تواند ولع خوردن شيريني ها را زياد کند.

 

درمان افسردگي مي تواند انرژي بيشتري را به شما بدهد و باعث شود که تحرک کنيد و شيوه غذاخوردن خود را تغيير دهيد.

 9- هرج و مرج کمتر و کنترل بيشتر

هن گام ي که افسردگي باعث از دست دادن انرژي مي شود، مي تواند خيلي سخت بهدید آيد.

 

هن گام يکه هرج و مرج بيشتر شود، توانايي شما کمتر مي گردد.

 

درمان افسردگي مي تواند انرژي را در مواقع ي که نياز داريد، ذخيره کند و به اين وسيله شما زندگي خود را تحت کنترل درمي آوريد و سازمان دهي مي کنيد.

 10- روابط قوي تر با دوستان و خانواده

 درمان افسردگي مي تواند روابط اجتماعي را بهبود بخشد.

افسردگي باعث منزوي شدن فرد مي شود، اعتماد به نفس را کم مي کند و احساس دوست داشتن را کم شدن مي دهد.

 درمان و داروها مي تواند یاری به بازگرداندن اعتماد به نفس کند.

هن گام ي که افسرده هستيد، تماس مجدد با دوستان قديمي بسيار سخت است. اما اين قسمت بااهمیت ي از بهتر شدن افسردگي مي باشد.

 11- یاری گرفتن

 برخي از مردم مبتلا به افسردگي سعي مي کنند که صبر کنند و بدون درمان بهبود يابند.

اين يک اشتباه است.

مطالعات نشان داده که بدون درمان، افسردگي طولاني مي شود و علائم آن بدتر مي شود.

هر چه زودتر به يک دکتر مراجعه کنيد و شانس خود را براي آينده اي سالم رقم بزنيد.

تبيان


از روانشناسی  فوايد غيرمنتظره درمان افسردگي

برچسب های
از روانشناسی فوايد غيرمنتظره درمان افسردگي - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 891
تعداد بازدید ماه جاری : 891
تعداد بازدید در هفته جاری : 2
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به از روانشناسی فوايد غيرمنتظره درمان افسردگي داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به از روانشناسی فوايد غيرمنتظره درمان افسردگي