هوالرزاق


تازه ترین مطلب  چرا جوانان از ازدواج گریز می کنند؟

تازه ترین مطلب چرا جوانان از ازدواج گریز می کنند؟

یکی از دلیل های تاخیر در ازدواج جوانان ، ترس می باشد

علت های مجرد ماندن 

سن ازدواج بالا رفته و دختر و پسرهای امروزی به علت تغییر استاندارد ها، مشغولیت های اجتماعی زیاد، مشکلات مالی یا درگیری زیاد در کار و درس، اولویت پایین تری برای ازدواج قائلند.

 

اضطراب، انزوا طلبی، افسردگی، احساس بی اهمیت ی، عدم تعالی شخصیت، مشکلات جنسی، روی آوردن به روابط نامشروع و.... از جمله پیامدهای ناگوار تاخیر در ازدواج  است، اما زیادی از جوانان با اذعان به این بااهمیت ، همچنان حاضر نیستند تن به ازدواج بدهند، اگر چه شاید هم به لحاظ اقتصادی در تمکن مساعدی قرار داشته باشند.

 

علتهای اصلی امتناع جوانان از ازدواج


ترس از ازدواج
بهرام دلیل تاخیر ازدواج  خود را ترس می داند، او می گوید: به کرات تا بعضی از مراحل ازدواج پیش رفته است، اما هربار به دلیلی نتوانسته است بر انتخاب خود ثابت گام باشد. چه بسا همیشه فکر می کند اگر نتواند دختر مورد نظرش را خوشبخت کند، بی تردید در حق او اجحاف کرده است. مادر بهرام نیز در تائید سخنان پسرش می گوید: پسر من هرگز از عاقبت انتخاب خود مطمئن نیست و از پذیرش تعهد در قبال دیگری نیز احساس نگرانی و ناراحتی می کند و من تنها علت تاخیر ازدواج او را ترس از ازدواجش می دانم. 


مفهوم ترس از ازدواج اگر چه شاید مفهوم جدید و مهجور بهدید آید، اما اگر به معنا و گستره آن توجه کنیم، در می یابیم که با واقعیتی بس زیاد بااهمیت مواجه هستیم، چه بسا زیادی از جوانان امروز ما مبتلا به ترس از ازدواج ( گام ا فوبیا) هستند. ترس از ازدواج را بایست به معنی عدم اطمینان به موفقیت ازدواج عدم اطمینان به فرد منتخب و ویژگی های شخصیتی او ترس از مشکلات و سختی های پس از ازدواج، ترس از پذیرش مسئولیت های زندگی خانوادگی و عدم توان تحمل جواب گویی به آن، ترس از ممحدوده شدن آزادی های شخصی، ترس از عدم امکان پیشرفت های شغلی و تحصیلی و یا حتی ترس از احساس صمیمیت با جنس مخالف  قلمداد کرد که می توان با انجام مشاوره های فردی و خانوادگی در جهت معالجه آن نیز گام برداشت.


آزادی روابط دختر و پسر
مادری می گوید: جوانان امروز به کل تغییر کرده اند، من شیوه زندگی آنان را نمی شناسم و نمی پسندم. شبانه روز در تقلای ازدواج فرزندم می باشم اما او حاضر به ازدواج نیست، چند زمان پیش صحبتی از او شنیدم که زیاد بی قرار و بیقرارم کرد، بعد از اصرارهای زیاد من به ازدواج و امتناع همیشگی اش از این امر، گفت:"برای چه بایست ازدواج کنم؟چرا بایست تن به مسئولیت بزرگی  به نام ازدواج دهم؟" و... با شنیدن این حرف مهر سکوت بر زبان گرفتم، هیچ برای گفتن نداشتم، اما هنوز سردرگم و حیرانم، نمی دانم با فرزندی که متمایل به ازدواج نیست؛ چه کنم؟

بلوغ جنسی، بلوغ عاطفی و علاقه به جنس مخالف ازجمله بااهمیت ترین فاکتور های و انگیزه های ازدواج است، با توجه به این واقعیت، اگر جوانان بتوانند بدون ازدواج و خارج از چارچوب خانواده و پذیرش مسئولیت های ازدواج، احتیاج جنسی و عاطفی خویش را تامین کنند، بی تردید دستیابی به شریک جنسی، پذیرش تعهد و مسئولیت نسبت به خود و دیگری و باروری و تداوم نسل، نمی تواند انگیزه ای برای ازدواج جوانان باشد. بنابراین چنین وضعیتی است که زیادی از جوانان ترجیح می دهند از ازدواج دوری کرده و احتیاج جنسی خویش را با کمترین هزینه ها برآورده سازند که این بااهمیت ، از جمله علت های بالا رفتن سن ازدواج در کشورهای غربی است. در واقع کشورهای غربی متناسب با فرهنگ خود، با پرورش فزاینده همخانگی یا زندگی مشترک خانم ها و مردان ازدواج نکرده، سعی کرده اند فاصله و گسست بلوغ جنسی و عاطفی را با بلوغ اجتماعی و اقتصادی حل کنند؛ و بدین طریق مجاز دانسته اند جوانی که به بلوغ جنسی و عاطفی رسیده، بتواند نیازهای خود را خارج از چارچوب خانواده تأمین کند، که بی تردید دلیل متزلزل بودن  بنیان خانواده در غرب  نیز می توان در همین فاکتور جستجو کرد چه بسا زمان ی اصالت مبتنی بر سود و لذت باشد و یا  ازدواج مانعی در راه آزادی و لذت بردن بی حد و حصر از شهوات معنا شود، نتیجه ای جز این نیز انتظار نمی رود.

 

متاسفانه در سالهای اخیر بواسطه تهاجم فرهنگی این شیوه کاملا غربی در فرهنگ و جامعه دینی ما نیز نفوذ کرده  است؛ رسانه های رابطه جمعی غربی با ترویج ولنگاری جنسی و فرهنگ برهنگی، با پایین آوردن سن بلوغ عاطفی و جنسی جوانان، زمینه تغییر و تحولات گسترده اهمیت های حاکم بر نهاد خانواده، از جمله آزادی جنسی، آزادی روابط دختر و پسر پیش از ازدواج را فراهم ساخته اند. امروزه ما شاهد آن هستیم که بعضی از جوانان علیرغم آمادگی های اولیه برای ازدواج، نه تنها حاضر به ازدواج نیستند بلکه نیازی به ازدواج و پذیرش مسئولیت های سنگین آن را برای خود نمی بینند؛ چرا که به زعم ایشان کارکرد ازدواج صرفا کارکرد جنسی است که آن را نیز می توان با برخورداری کمابیش آزاد از روابط آزاد دختر و پسر و تمتعات جنسی موجود در جامعه تامین کرد. از سوی دیگر، مشکلات و موانع ازدواج جوانان، به ویژه دختران، باعث شده است که بعضی از جوانان برای ارضای غرایز طبیعی خود به رابطه با جنس مخالف بسنده کنند. به همین دلیل، وجود زمینه های انحرافات اخلاقی، روابط آزاد دختر و پسر و  امکان تمتُع و ارضای جنسی، احتیاج به ازدواج را در جوانان کم رنگ کرده  و به عنوان یکی از فاکتور های افزایش سن ازدواج محسوب می شود.


اعتماد روی میز شک
نرگس 37 ساله می گوید: من به شدت از ازدواج می ترسم، به هیچ کس اعتماد ندارم و نمی توانم به خواستگارانم اطمینان کنم. تجارب تلخ زیادی داشته ام، من خواستگاری را تجربه کرده ام که در تحقیقاتش متوجه شدیم آن فرد  متاهل است و به قصد تجدید فراش ما را فریفته است، یا یکی از خواستگارانم اعتیاد به شیشه داشت و یکی دیگر نیز، در بیان مقدار تحصیلاتش، اغراق کرده بود و... حال، با این تقویت ،اگر شما هم به جای من بودید، نمی توانستید به دیگران اعتماد نمایید و با خاطری آسوده به استقبال ازدواج بروید.


نه تنها توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت سبب بیگانگی مردم نسبت به هم شده بلکه دروغگویی، فریب کاری، ظاهرسازی،کلاهبرداری، همسر آزاری، طلاق، روابط سرد همسران، دخالت اطرافیان،اعتیاد، بی بندوباری و ....  باعث شده است که زیادی از مردم جامعه در فضای بی اعتمادی و یا حداقل دیر اعتمادی روزگار سپری کنند و به سختی  نیز، به یکدیگر اطمینان نمایند. یکی از آثار این بی اعتمادی، به هن گام وصلت دو خانواده با یکدیگر، خود را نشان می دهد. جوانان و خانواده ها با مشاهده تجارب تلخ و عدم موفقیت های عاطفی زوج هایی که به واسطه اعتماد خوش بینانه به دیگران، دچار ناکامی شده اند، به نوع ای زیاد سخت گیرانه و گاه حتی وسواسی معلامت با مساله ازدواج مواجه می شوند، متداول ا به راحتی به دیگران اعتماد نمی کنند و یا با تشبیه کردن تقویت ازدواج خود با زندگی اطرافیان عدم موفقیت خورده، از موارد ازدواج بی تفاوت عبور می کنند و گاه حتی در تقویت زیاد بحرانی تغییر باور داده، یا به کل قید ازدواج را می زنند و یا ازدواج را به عنوان فاکتور خوشبختی دردید نمی گیرند.

 

البته شک و عدم اعتماد در جامعه در حال گذاری که مسیر سنت به مدرن را با سرعت زیادی طی می کند، تا محدوده زیادی لازم و منطقی است، ولی اشکال کار زمان ی پدیدار می شود که این بی اعتمادی، حالت وسواس نوع می یابد و به صورت علامت های سوءظن و بددلی تظاهر می یابد تا بدان جایی که مردم نمی توانند نسبت به تحقیق های منطقی و درست خود و دیگران نیز اعتماد کنند.

 

فاکتور اصلی دوری جوانان از ازدواج

تجرد، نگرانی آور است و نگرانی زمینه ساز بیشتر آشفتگی ات روانی است

 

آثار مجرد زندگی کردن و بازتاب های آن در زندگی :

بحران 30سالگی
متداول ا بعد از 30سالگی علامت های آشفتگی سازگاری در فرد ظاهر می شود. جوان مجرد، به دلیل تمایل غریزی به ازدواج (هم از بعد جسمانی و هم عاطفی) و فشارهای اطرافیان و جامعه دچار ضرر می شود و به مرور علائم افسردگی را نشان می دهد. احساس ناامنی، ترس از آینده، ارزیابی بدبینانه نسبت به زندگی آینده و... از عواقب مجرد ماندن و بالا رفتن سن ازدواج است.

هجوم ترس
زمان ی ازدواجتان را به تاخیر می اندازید، کم کم ترس جای اشتیاق را می گیرد و به جای آنکه به مزایای ازدواج فکر نمایید، مغلوب ترس هایتان می شوید و مرتب به عدم موفقیت در ازدواج، مشکلات اقتصادی و ... فکر می نمایید. این وضعیت آنقدر ادامه می یابد که در نهایت امکان پذیر است قید ازدواج  را بزنید چون با ذهن منفی نگری که پیدا کرده اید، ازدواج سراسر ترس و نگرانی و ناکامی است.


اما این ترس، با تجرد تسکین پیدا نمی کند و ترس های دیگری هم به آن اضافه می شود. ترس از تجرد! یعنی در وضعیتی قرار می گیرید که هم از تجرد می ترسید و هم از تاهل! ترس های تجرد چه هستند؟ ترس از اینکه خانواده یا اجتماع مرا طرد کنند، ترس از تنهایی و تنها ماندن تا پایان عمر، ترس از اداره کردن مالی زندگی، ترس از اینکه اطرافیان برچسب هایی به من بزنند، ترس از سربار بودن، ترس از این که مزاحم ازدواج خواهر یا برادرهای بعدی ام باشم، ترس از کاهش معاشرت ها و از دست دادن محبوبیت.


زنگ خطر بیماری
تجرد، نگرانی آور است و نگرانی زمینه ساز بیشتر آشفتگی ات روانی است. فرد مجرد بیشتر در معرض افسردگی، وسواس و پارانویا قرار دارد. اعتماد خود را به دیگران از دست می دهد و امیدی برای ادامه ندارد. این مردم سخت پسندتر می شوند و زمان ی در موقعیت ازدواج قرار می گیرند، با خود می گویند: من که این تمام صبر کردم، حالا اگر انتخاب خوبی نداشته باشم دیگران چه خواهند گفت؟ این وسواس در تمام ابعاد زندگی آنان سایه می اندازد و آنان را در موقعیتی که دارند تثبیت می کند.


ضرر پذیر می شوید
ازدواج نکردن و گذشتن از سن ازدواج ، فرد را منزوی می کند. چون احساس می کند نگاه اجتماع زیاد آزارنده است و تمام روی ازدواج نکردن او متمرکز شده اند یا او را وادار به ازدواج می کنند و به او فشار می آورند. در نتیجه، از تمام فاصله می گیرد، حتی از خانواده خود. این فاصله گرفتن و انزوا، فرد را ضرر پذیر و رنجور می کند. با کوچکترین علامت ای، می رنجید و احساس می نمایید دیگران شما را طرد کرده اند.

وسوسه زندگی مجردی
بعضی جوان ها زمان ی فکر می کنند از سن ازدواجشان گذشته است، امکان پذیر است به فکر زندگی مجردی  بیفتند. آنان ترجیح می دهند از خانواده خود جدا شده و زندگی مجردی را تجربه کنند. یعنی زندگی در خانه ای مخصوص خودشان. این استقلال شاید در وهله اول خوشایند و آرامش قسمت باشد اما در ادامه ضرر هایی به همراه دارد.


شما امکان پذیر است فقط یک بعد از زندگی مجردی را ببینید. مثلا به علت آنکه احتیاج به استقلال و حیطه فردی بیشتری دارید، تصمیم بگیرید جدا از پدر و مادرتان زندگی نمایید. یا به دلیل آنکه چشم در چشم خانواده و فامیل نباشید تا مرتب از شما نپرسند چرا ازدواج نمی کنی، به خانه یا اتاق مجردی خود پناه ببرید تا کمتر دیده شوید. حتی امکان پذیر است با بالاتر رفتن سنتان احساس نمایید دیگر ظرفیت تنش های زندگی خانوادگی را ندارید یا دلتان می خواهد خانه ای از آن خودتان داشته باشید. اما زندگی مجردی مشکلات زیادی دارد. از مشکلات مالی گرفته تا مسائل تعمیر و نگهداری خانه، زحمت پخت و پز و شست و شو و خرید، نگاه همسایه ها، دردسر قرارداد امضا کردن و درگیری با صاحبخانه، دردسر اسباب کشی، رفت و آمد، تذکر ها، فشار و مخالفت خانواده، دلتنگی و نیازهای عاطفی و... تمام این ها باعث می شود زندگی مجردی که در نگاه بعضی از جوان ها یک راهکار برای امنیت بیشتر و آرامش بیشتر بود، تبدیل به یک بحران شود که مجرد ماندن آنان را دامن می زند.

 تبیان


تازه ترین مطلب  چرا جوانان از ازدواج گریز می کنند؟

برچسب های
تازه ترین مطلب چرا جوانان از ازدواج گریز می کنند؟ - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 884
تعداد بازدید ماه جاری : 884
تعداد بازدید در هفته جاری : 2
تعداد علاقه مندی ها : 0

تعداد 0رای به تازه ترین مطلب چرا جوانان از ازدواج گریز می کنند؟ داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به تازه ترین مطلب چرا جوانان از ازدواج گریز می کنند؟