مطلبی از افسرده خویی با افسردگی مختلف است؟
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> روانشناسی-->>> مطلبی از افسرده خویی با افسردگی مختلف است؟

مطلبی از افسرده خویی با افسردگی مختلف است؟

 • زمان درج : 37 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2016-03-24 00:00:00
 • تعداد بازدید : 989
  بازدید ماه:989
  بازدید هفته:2
 • بخش مربوطه :

سارا معلم سی و دو ساله ای است که در سه سال گذشته مدام خُلق افسرده داشته و احساس حقارت و بدبینی می کرده است. می گوید از وقتفارغ التحصیلی هرگز واقعا خوشحال نبوده است. هر روز پیش از اذان صبح از خواب بیدار می شود و بعد از آن، مجددخوابش نمی برد.

 «سارا معلم سی و دو ساله ای است که در سه سال گذشته مدام خُلق افسرده داشته و احساس حقارت و بدبینی می کرده است. می گوید از وقتفارغ التحصیلی هرگز واقعا خوشحال نبوده است. هر روز پیش از اذان صبح از خواب بیدار می شود و بعد از آن، مجددخوابش نمی برد. این موضوع باعث می شود همیشه احساس کند بیش از اندازه خسته است. بعد از انجام هر کاری هم مدام به این فکر می کند که چقدر بی کفایت شده است و اینکه چرا نمی تواند کارش را به درستی انجام دهد. کنار آمدن با همکارانش برایش دشوار شده است، ترجیح می دهد بعد از اتمام کلاس ها سریع مدرسه را ترک کند.»

دیستایمی یا افسرده خویی نوعی افسردگی ضعیف است. بدین معنا که هرچند افسرده خویی باعث نوعی آشفتگی در عملکرد کاری، تحصیلی و اجتماعی می شود، مقدارآن به شدت افسردگی اساسی نیست. در زیادیاز مواقع مردمافسرده خو حالت خود را عادی تلقی می کنند. بنابراینزیادیاز آنان اصلا از وجود مشکل آگاهی ندارند. فرد، بیشتر روزها و در اکثر ساعت های شبانه روز احساس متوسطی از افسردگی دارد. اما دوره های زمانی کوتاهی هم در حالت عادی به سر می برد. علائم و علامتهای افسرده خویی مانند افسردگی نمایان و برجسته نیستند اما برای مدت طولانی ماندگارند (حداتقل دو سال). این احساسات مزمن کاری می کند که مریضنمی تواند از زندگی خود بیشترین بهره را ببرد یا اوقات خوش زندگی خود را به خاط بیاورد.

پیش از آنکه تشخیص افسرده خویی برای فرد داده شود بایستآزمایش های پزشکی کامل توسط دکتر کارشناس انجام شود تا احتمال وجود سایر شرایطی که امکان پذیراست باعث این علامتها شوند، از بین برود. زیرا زیادیاز دارودرمانی های طولانی مدت (مثل کورتیکو استروئید) یا مریضهای مزمن (مثل کم کاری تیروئید و کم خونی) می توانند باعث به وجود آمدن علامتهای مشابهی با افسرده خویی شوند. درنتیجهتشخیص قطعی از طریق انجام ارزیابی تندرستی روانی توسط کارشناس روان درمانی صورت می گیرد.

تفاوت آشفتگی افسردگی و افسرده خویی

وجه افتراق آشفتگی افسرده خویی از آشفتگی افسردگی اساسی این است که بیماران مبتلات به آشفتگی دیستایمی از این شکایت دارند که همیشه افسرده بوده اند. در حالی که مردممبتلا به افسردگی اساسی در حالی که مردممبتلا به افسردگی اساسی در غالب موارد می توانند وقتشروع افسردگی خودر اب هص ورت تقریبی نمایان کنند.از سویی شدت علائم در افسردگی اساسی در مقایسه با افسرده خویی از شدت بیشتری برخوردار است و تمامجوانب زندگی فرد را تحت اثرقرار می دهند.

البته رابطهنزدیکی بین افسرده خویی و افسردگی عمده وجوددارد. به عنوان مثال، زیادیاز بیمارانی که دچار افسرده خویی هستند در نهایت دچار افسردگی عمده خواهند شد و برعکس، زیادیاز بیمارانی که دچار افسردگی عمده هستند به افسرده خویی مبتلا خواهند شد. چنانچه افسرده خویی و افسردگی عمده هر دو با هم در مریضوجود داشته باشند به آن افسردگی مضاعف گفته می شود.

سن شروع، مقدارشیوع، تفاوت بین دو جنس

آشفتگی دیستامی (افسرده خویی) در جمعیت عمومی شایع است، یعنی 5 تا 6 درصد از کل مردمدر طول عمر خود به آن مبتلا می شوند. شاخص اصلی آشفتگی افسرده خویی و مزمن شدن آن، در خانم ها شدیدتعر و دو تا سه برابر رایج تر از مردان است. در مردممجرد و جوان و کم درآمد نیز شایع تر است. اغلب نیز در مردمیکه دارای تاریخچه طولانی استرس یا فقدان ناگهانی هستند روی می دهد. این آشفتگی به صورت متداول با آشفتگی ات دیگری از قبیل سوء استفادهمواد، آشفتگی ات شخصیتی و آشفتگی وسواسی اجباری همراه است.

سن میانگین برای بروز افسرده خویی 31 سال است، هر چند امکان دارد در برخیمردمدر اوایل دوران بلوغ آغاز شود. اغلب بیماران نمی توانند دقیقا به یاد آورند چه موقع برای نخستین بار دچار افسردگی شدند. مدت متوسط این آشفتگی پنج سال است اما می تواند بیست سال یا بیشتر نیز به درازا بکشد.

از بررسی بیمارانی که تشخیص آشفتگی دیستایمی داشته اند، معلوم شده تعدادی از آنانمریضشان پیشرفت می کند؛ بیست درصد آنانبه آشفتگی افسردگی اساسی تبدیل می شود، پانزده درصد به آشفتگی دو قطبی گونهدو و کمتر از پنج درصد هم به آشفتگی دو قطبی گونهیک.

ضررهای جسمانی و روانی مبتلایان

علامتهای افسرده خویی از فردی به فرددیگری امکان پذیراست مختلف باشد؛ اما به طور کلی این بیماران احساس غمگینی، ناامیدی، ناکامی یا بی احساسی (فقدان هیجان) دارند. آنانمتداولا بدبین اند و حس می کنند تمامچیز در زندگی سرانجام بدی پید ا خواهد کرد.

حساسیت فزاینده عاطفی - هیجانی و گریه کردن دوره ای، از دیگر علامتهای این مریضاست. بیماران امکان پذیراست علاقه اندکی نسبت به فعالیت هایی که قبلا برایشان خوشایند بود نشان دهند. همینطورامکان پذیراست از فعالیت های اجتماعی کناره گیری کنند.

یکی دیگر از علامتهای شایع، کمبود اعتماد به نفس است. بیماران امکان پذیراست احساس بی اهمیت بودن یا گناه کنند و یا مشکل عدم تصمیم گیری، عدم توانایی تفکر، توجه یا تمرکز به موضوعات یا مسائلحافظه داشته باشند.

بیماران افسرده خو امکان پذیراست اشتهای شان زیاد یا کم شودت و وزن شان در دوره زمانی نسبتا کوتاهی، به طور عمده افزایش یا کم شدن یابد. بیماران امکان پذیراست دچار بی خوابی یا پر خوابی شوند. گاهی آنهاص بح زود از خواب بیدار می شوند و دیگر نمی توانند به خوابشان ادامه دهند.

علل آشفتگی افسرده خویی

دلیلافسرده خویی کاملا شناخته شده نیست. اعتقاد بر این است که تغییرات در ساختار و مواد شیمیایی مغز باعث تغییرات در حالت و وضع روانی می شود. به دیدمی رسد بعضیانتقال دهنده های عصبی به ویژه سروتونین، نقشی کلیدی داشته باشند. فاکتور هایریسکمتعدی برای افسرده خویی وجوددارد. این فاکتور هایعبارتندن از:

- جنسیت: شیوع بیشتر افسرده خویی در خانم ها امکان پذیراست به علت فاکتور هاینظیر تفاوت هورمونی در برخیمراحل خاص زندگی، مثلا پس از بارداری یا یائسگی باشد.

- سابقه خانوادگی: مردمیکه خویشاوندانی با سابقه یکی از گونههایافسردگی دارند، به ویژه درباره منسوبین درجه اول (پدر و مادر، فرزند، خواهر و برادر)، در معرض ریسکبیشتری برای ابتلا به افسرده خویی قرار دارند.

- استرس های طولانی مدت: مردمیکه در زندگی خود با منابع ثابت استرس زا مانند عبعیض، فقر، مریضهای مزمن و سوء استفادهدارو، سروکار دارند در معرض ریسکبیشتری واقع اند. همینطورمردممتاهلی که زندگی زناشویی ناخوشایندی دارند و مردمیکه احساس طرد شدن یا خیانت و خیانت از سوی فرد مورد علاقه شان می کنند، بیشتر در معرض ریسکهستند.

معالجهآشفتگی افسرده خویی

فقط در 10 درصدموارد احتمال دارد علامتهای افسرده خویی بدون درمان، خود به خود از بین برود. معالجهافسرده خویی مشکل است، در عین حال می تواند به از بین رفتن کامل علامتها بینجامد. درادامه به موئثرترین شیوه های درمانی برای این آشفتگی ذکرمی کنیم.

1- شناخت درمانی: فنی است که در آن شیوه های جنظراندیشیدن و رفتار کردن به مریضآموخته می شود تا آنانرا جانشین نگرش های منفی و معیوبی کند که درباره خود، جهان و آینده دارد. این گونهمعالجهکوتاه مدت است و بر مسائلفعلی مریضو رفع آنانتاکید دارد.

2- رفتار درمانی: در این گونهمعالجهبرای رسیدن به اهداف خاصی که باعث افزایش فعالیت، فراهم ساختن تجارت خوشایند و آموختن نحوه آرام سازی (ریلکسیشن) به مریضمی شود، از شیوه های گوناگونی مصرفمی کننتد.

3- روان درمانی فردی بینش مدار: شایع ترین معالجهآشفتگی دیستایمی است. با مصرفاین درمان، فرد می تواند درباره معادل های افسردگی (از قبیل سوء استفادهمواد) یا به احساس طرد شدگی در کودکی، که مگام ه و شکل اولیه افسردگی در بزرگسالی است، بینش پیدا کند. دوسوگرایی موجود در روابط فعلی مریضبا والدین، دوستان و مردمدیگری که در زندگی روزانهاش وجود دارند، بررسی می شود.

4- معالجهبین فردی: در این گونهاز معالجهآشفتگی ات افسردگی تجارب بین فردی فعلی مریضو راه های مدارای او با استرس بررسی می شود تا بتواند به کم شدن علائم افسردگی و بهبود اعتماد به نفس نائل آید. معالجهبین فردی از محدودهدوازده تا شانزده جلسه هفتگی تشکیل می شود و همراه با آن می توان داروهای ضد افسردگی را تجویز کرد.

5- خانواده درمانی: با مصرفاین شیوه می توان به مریضو خانواده اش یاریکرد با علائم افسردگی کنار آیند. با گروه درمانی می توان به بیماران منزوی یاریکرد برای غلبه بر مسائلبین فردی که در موقعیت های اجتماعی پیدا می کنند، راه های جدیدی را یاد بگیرند.

6- دارو درمانی: در مطالعات زیادیدیده شده معالجهاین آشفتگی با ضد افسردگی ها موفقیت آمیز بوده است. مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) و نلافاکسین و بوپروپیون و در گروهی، مهارکننده های منوآمین اکسیداز (MAOIs) برای معالجهبیماران مبتلا به آشفتگی دیستایمی موثر هستند.

نکات راهنما برای مردممبتلا به افسرده خویی

در مواردی که افسردگی شما خفیف است، می توانید با انجام چند اقدام ساده به خودتان یارینمایید و افسردگی را از بین ببرید اما در مواقعی که افسردگی شدیدتر است، انجام این اقدامات بایستبه عنوان برنامه درمانی و با مشورت کارشناس اجرا شود. در ادامه چند اقدام ساده برای برطرف کردن افسردگی برآورده شده است اما سعی ننمایید تماماین کارها را یکباره انجام دهید.

1- آمادگی برای مشکلات: مردماغلب به دنبال از دست دادن چیزی افسرده می شوند اما وقتی می دانیم با چنین تغییرات و از دست دادن هایی روبرو خواهیم شد بایستخود را مهیا کنیم. یک راه برای کم شدن استرس از دست دادن ها، این است که بپذیریم چنین وضعیتی امکان پذیراست فقط مشکل ای برای ماست که می توانیم از عهده رویارویی با آن بربیاییم و راه دوم این است که خود را از قبل برای این تغییرات مهیا کنیم.

2- به خودتان استراحت بدهید: اگر احساس بی حوصلگی و افسردگی می نمایید یا احساس می نمایید تماممسائلدنیا روی سر شما ریخته شده است، به خودتان استراحت بدهید حتی اگر اتین استراحت فقط یک روز باشد و یا اینکه فقط یک شب را دور از مسائل و مسائلتان بگذرانید. اگر امکان رفتن به تعطیلات را دارید، خوبتراست این کار را انجام دهید. اگر فکر می نمایید نمی توانید از چند روزی که دور از کارتان هستید لذت ببرید، امکان پذیراست علامتاین باشد که احتیاجبه یک مشاوره روانشناسی داشته باشید.

3- صحبت کردن درباره مشکلات: اگر از مسائلخودتان با همسر، دوست یا یکی از اعضای خانواده خود صحبت نمایید و بگذارید بقیه مردمنیز از نگرانی های شما بااطلاع شوند، احساس بهتری خواهید داشت. این کار نه تنها می تواند به شما در پیدا کردن شیوهیخوبیاریکند، مطالعه کردن درباره چنین تغییراتی یا صحبت کردن با مردمیکه چنین مسائلی را پشت سر گذاشته اند می تواند زیادسودمند و یاریکننده باشد. دوستان شما امکان پذیراست قبلا دچار همین مشکلاتی که شما اکنون با آن روبرو هستید، شده باشندو درنتیجهمی توانند اطلاعات خود را در اختیار شما قرار دهند.

زیادیاز مردمافسرده، رابطهخود را با دیگران قطع و فکر می کنند باعث ناراحتی دیگران می شوند. در واقع، این کار باعث می شود آنانبیشتر افسرده شوند. درنتیجهدوستی را انتخاب نمایید که با شما احساس همدردی کند و به صحبت های شما گوش دهد و در صورت امکان به شما، در مواقعی که مشکل دارید، یاریکند.

4- تغییر در نحوه زندگی: ببینید آیا میتوانیدجنبه هایی از زندگی تان را که امکان پذیراست باعث افسردگی شما شده باشد شناسایی نمایید و آنانرا تغییر دهید. امکان پذیراست برای انجام این کار به یاریاحتیاجداشته باشید اما این کار، آنچنان هم که به دیدمی رسد، غیرعملی نیست.

5- مراقب خودتان باشید: اگر شما احساس افسرده بودن می نمایید، اغلب سرگرم شدن با برخیچیزهات می تواند سودمند باشد. انجام فعالیتی جنظریا یک سرگرمی در عصرها یا در تعطیلات آخر هفته، فکر خوبی است. از خانه بیرون رفتن و ملاقات با مردم برای شما مناسباست زیرا باعث می شود حلقه معیوب تنهایی شما شکسته شود و از مسائلتان کاسته شود. تلاش آگاهانه ای برای کاری که دوست دارید، انجام دهید (مثل گوش کردن به موسیقی، خرید کردن، رفتن به سینما یا تئاتر).

مطالعات نشان می دهد ورزش، به ویژه تمرینات هوازی، اثرمثبتی بر گونههایخفیف و متوسط افسردگی، از جمله افسرده خویی دارد. حتی اگر اشتهای زیادی برای غذا خوردن ندارید، بایستهمیشه منظم و کافی غذ بخورید. قدرت بدنی کافی نخواهید داشت تا حالتان خوبترشود و امکان پذیراست در حلقه معیوبی بیفتید و روز به روز افسردگی تان بدتر شود. توجه نمایید خوردن مشروبات الکلی باعث حل شدن مسائلشما نمی شود. این کار فقط باعث می شود بیشتر احساس افسردگی نمایید. در عین حال امکان پذیراست استفادهالکل منجر به این شود که فکرها*# خودکشی به واقعیت بپیوندد.

6- کنترل و کم شدن استرس: کم کردن میزاناسترس در زندگی، یکی از مثبت ترین اقداماتی است که می توانید برای کم شدن علائم و شدت افسردگی تان انجام دهید. راه های زیادیوجود دارد که می توانید با مصرفآناناز استرس خود کم نمایید. بایستگفت یاد گرفتن اینکه چنوعبه آرامش برسید، نخستین اقدام ساده و مفید است.

مجله سپیده دانایی

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 2 ساعت قبل
  • 2019-05-20 09:00:01
  • چرا آرامش روحی نداریم

   آرامش روحی ندارم!چگونه به یک آرامش واقعی برسیم؟آیا تا بحال احساس افسردگی وکسلی و پوچی و خستگی کرده اید؟ اگر چنین است، آیا هیچ به دلیل آن و این که چرا چنین احساسی به شما دست داده است، اندیشیده اید؟
  • 1 ماه قبل
  • 2019-03-27 21:00:03
  • امید به زندگی آقایان نسبط به خانم ها کمتر است!

   آقایان نسبت به خانم ها دربرابر ریسکات زیادتری هستند و به همین علت مقدار مرگ و میر در آقایان زیادتر از خانم ها است و تندرستی آنان زیادتر در ریسک است. امروز در شیثار می خواهیم درباره مقدار دلگرمی به زندگی در آقایان با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 3 ماه قبل
  • 2019-02-16 00:00:00
  • چجوری برای زندگی برنامه ریزی ا جرایی داشته باشیم

   تمام مردم موفق در زندگی یک خصوصیت نمایان دارند و آن هم مصرف بهینه از وقت و و برنامه ریزی کردن برای آن است یعنی اهدافی را در سر می پروراند و با برنامه ریزی و تعین و زمان و وقت آن ها را پیش می برد مردم موفق اهمیت واقعی وقت را می دانند و کارهایشان را وقت بندی می کنند در این مطلب از شیث
  • 9 ماه قبل
  • 2018-08-08 21:06:12
  • تست منطقی بودن شخصیت

   امروز تستی دیگر رو در مورد این برای شما داریم که شما درک ککنید که فردی منطقی هستید با اینکه شما بیشتر فردی احساساتی هستید و در گیر احساسات البته این که شما فردی احساسی باید یا فردی منطقی هیچ کدام دلیل بر بد یا خوب بودن شما نیست و تنها تفاوت های شخصیتی در شما به وجود می آورد که شم
  • 10 ماه قبل
  • 2018-07-14 13:49:56
  • ارتباط شخصیت افراد با رنگ ها و ماه های تولد

   در روانشناسی یک فرد رو از زوایای متفاوتی مورد بررسی و شناخت قرار میدن و بر اساس نشانه های مختلفی شخصیت فرد رو بررسی میکنند و نتیجه های خودشون رو استخراج میکنند. یکی از ابعادی که روحیات و شخصیت افراد رو میشه با اون شناخت علاقه فرد به رنگ هاست و شخصیتی که اون ها از این رنگ ها گرفته
  • 10 ماه قبل
  • 2018-07-07 11:19:30
  • نحوه بیان کردن دوستت دارم

   توانایی گفتن دوستت دارم میتونه در یک رابطه مثل یک معجزه بمونه و زنده کننده رابطه ای باشه و تحول خولدی رو در رابطه ها ایجاد کنه.معمولا این خانم ها هستند که راحتتر ابرار علاقه میکنند و کلمه دوستت دارم رو بر زبان میارن اما آقایون کمی سختتر احساسات خودشون رو کلامی بیان میکنند و خب
  • 37 ماه قبل
  • 2016-04-06 00:00:00
  • متفاوت متفاوت: شخصیت مشکی پوش ها را می دانید؟

   رنگ‌ها پیام‌های مختلفی دارند و انتخاب همیشگی یك رنگ از لایه‌های پنهانی شخصیت ما خبر می‌دهد. در صورتی‌كه خودتان یا یكی از اطرافیان نسبت به انتخاب رنگ مشكی تمایل نشان می‌دهد و بیشتر مواقع او را مشكی‌پوش می‌بینید ، همین جا فرصت خوبی است تا بعضی از ابعاد شخصیتی او را بهتر بشن
  • 57 ماه قبل
  • 2014-08-08 00:00:00
  • نسبت بستنی یخی با ازدواج و عشق

   14مطلب قشنگیه راستش وقتی عنوانشو خوندم خنده ام گرفت.شما هم بخونین خوشتون میاد.هیچی در موردش نمیگم تا خودتون مطلبو بخونین و نظر بزارین.
  • 37 ماه قبل
  • 2016-04-03 00:00:00
  • از نگاه روانشانسی تست : شما در آستانه اضافه وزن هستید؟

   14چاقی مشكلی است كه این روزها خیلی از ما با آن دست و پنجه نرم می‌كنیم اما مرز چاقی نقطه مهمی است. پس تا وقتی آب از سرتان نگذشته به فكر چاره باشید. به كمك این تست می‌فهمید تا عبور از مرز چاقی و اضافه وزن چقدر فاصله دارید و تا چه حد باید نگران باشید.
  • 53 ماه قبل
  • 2014-12-01 00:00:00
  • ارتباط رنگ روژ لب و شخصیت خانم ها

   14رنگ روز لب هم میتونه به شخصیت و حال  وروز طرفی که اون رو استفاده میکنه ربط داشته باشه، بله باور نکردنیه اما حقیقت داره
  • 54 ماه قبل
  • 2014-10-25 00:00:00
  • تست قدیمی شخصیت شناسی و روانشناسی

   14امروز یک تست قدیمی رو براتون داریم تستی که خیلی قبل تر هم حتما با اون روبرو شده اید و اون رو تجربه کردین و شاید همتون اون رو حداقل یکبار زده باشید وبرای این اسم تتس قدیمی رو بهش داریم
  • 40 ماه قبل
  • 2015-12-23 00:00:00
  • اعصابتان را کنترل کنید

   14وقتی کسی در خیابان با رانندگی بد خود، سد راه شما می‌شود، خونتان به جوش می‌آید؟ وقتی فرزندتان در خانه همکاری نمی‌کند، اعصابتان خرد می‌شود؟ عصبانیت احساسی کاملاً طبیعی و حتی سالم است. اما خیلی مهم است که به طریقی مثبت با آن کنار بیایید.
  • 37 ماه قبل
  • 2016-03-31 00:00:00
  • بخوانید خانم ها شاد خانواده ایی شاد خواهند داشت!

   14مأموریت هر مردی این است که با خوشحال کردن همسرش، خودش را خوشحال تر کند. گرمای عشقی که زن هنگام توجه شوهر به خود و تحسین کردنش احساس می کند، برای هر دو، نشان از بین رفتن استرس دارد.
  • 56 ماه قبل
  • 2014-08-25 00:00:00
  • تست لباس پوشیدن

   افراد دارای شخصیت نمایشی به طور معمول کفش‌ها و لباس‌هایی با رنگ‌های تند و غیرمعمول می‌پوشند، البته این نوع پوشش ممکن است گاهی اوقات مطابق مد باشد. این افراد اغلب تمایل دارند به دیگران نشان دهند که از آنها مجزا هستند و دوست دارند به چشم بیایند و دیده شوند. ملکی درباره شخصیت پ
  • 56 ماه قبل
  • 2014-09-12 00:00:00
  • دلیل چشم و هم چشمی عدم اعتماد به نفس است

   آیا شما هم خواسته و ناخواسته چشم و همچشمی میکنید و با این مشکل درگیر هستید که با دیگران خودتون رو به شدت مقایسه میکنید و در همه مسائل دوست دارید برتر باشید و...اگر خیلی اهل چشم و همچشمی هستید بزرگترین مشکل شما عدم اعتماد به نفس است
  • 56 ماه قبل
  • 2014-09-14 00:00:00
  • خود را بیشتر بشناسید:شما چگونه سلام میکنید

   تاحلا به این مسئله دقت کرده اید که شما چگونه سلام میکنید و سلام کردن شما میتواند شخصیت و خصوصیات شما را نشان دهد و شما چگونه هستید را از سلام کردنتان پیدا کنید
  • 57 ماه قبل
  • 2014-08-08 00:00:00
  • اعتماد به نفس شما چقدر است؟/ تست

   تا الان تست های روانشناسیو را انجام دادین؟ راضی بودین؟ آیا هرگز فکر کرده اید در دنیا چه چیزی وجود دارد که از تمام این موارد ارزشمندتر است؟ یک لحظه به اعتماد به نفستان فکر کنید؛ همان احساس و نگرشی که شما نسبت به خودتان دارید و مفهوم شکست و پیروزی یا محبوب و منفور بودن را برایتان
  • 57 ماه قبل
  • 2014-08-08 00:00:00
  • نسبت بستنی یخی با ازدواج و عشق

   مطلب قشنگیه راستش وقتی عنوانشو خوندم خنده ام گرفت.شما هم بخونین خوشتون میاد.هیچی در موردش نمیگم تا خودتون مطلبو بخونین و نظر بزارین.
  • 55 ماه قبل
  • 2014-10-02 00:00:00
  • بهترین روش کاهش اضطراب چیست

   اضطراب زیاد میتونه بر روی تمامی رفتارهای ما تاثیر بگذاره و اختلال در زندگی و کار و تمامی رفتارهای مارو داشته باشه و چجوری میتونین اضطراب رو کاهش بدیم اون هم به صورتی ساده و سریع که روزگار والبته زندگی بهتری داشته باشیم
  • 55 ماه قبل
  • 2014-10-10 00:00:00
  • مشکل مادر حسود و سرنوشت دختران

   گاهی حسادت آنچنان بالا میرود که ممکن است حتی مادر ها  به دختر های خودشون نیز حسودی کنند و یا شدت حسودی آن ها انقدر زیاد باشه که زندگی رو برای بچه ها سخت کنه چون حسودی به تنهایی نیست و رویداد های بعد از حسودی اذیت کننده هستند
  • 55 ماه قبل
  • 2014-10-18 00:00:00
  • مرد که گریه نمیکنه!! این جمله از کجا می آید

   این جمله رو حتما تمامی شما دوستان شنیده اید که مرد گریه نمیکنه و گریه کردن کار مرد نیست و مردها نباید گریه کنند اما این جمله از کجا می آید و سررشته این جمله چیست و آیا اصلا درست هست یا نه
  • 54 ماه قبل
  • 2014-10-24 00:00:00
  • ارتباط رنگ پوشش و شخصیت افراد

   همینطور که در حال وبگردی بودم مطلبی خواندنی و زیبا رو مشاهده کردن درباره اینکه با  هر رنگی در شخصیت افراد چه تاثیری دارده و پوشیدن رنگ های متفاوت در سنین متفاوت چه فرقی میکنه  و چه تاثیراتی داره و بد ندیدم که امروز براتون این مطلب رو داشته باشید تا شما هم از خواندن آن لذت ببرید
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید