بیشتر بدانید رفتار معالجهی چیست؟
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> روانشناسی-->>> بیشتر بدانید رفتار معالجهی چیست؟

بیشتر بدانید رفتار معالجهی چیست؟

 • زمان درج : 38 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2016-04-01 00:00:00
 • تعداد بازدید : 1255
  بازدید ماه:1255
  بازدید هفته:1
 • بخش مربوطه :

اگر بخواهیم تاریخچه رفتار معالجهی را از لحاظ تاکیدی که بر رفتار و اصلاح آن می‌گذارد، بررسی کنیم:

 تاریخچه رفتار معالجهی

 می‌توان گفت که این روش معالجه به گامت پیدایش تمدن است و اولین تلاشهایی که انسآنان برای هدایت مردم همگونه خود و بهبود رفتار آنان انجام داده‌اند، نقطه آغازین رفتار معالجهی است. اما به لحاظ علمی می‌توان گفت که رفتار معالجهی به دنبال مکتب روانشناسی رفتارگرا بوجود آمده است و در واقع اصول و قوانین این مکتب روان شناسی کاربرد معالجهی دارد.

 رفتار معالجهگران می‌گویند گرچه بینش یا خودشناسی هدف اهمیتمندی است اما منجر به تغییر رفتار نمی‌شود. ما خود اغلب می‌دانیم که به چه دلیل در موقعیت معینی رفتارهای خاصی نشان می‌دهیم، اما به‌رغم این آگاهی نمی‌توانیم رفتارمان را تغییر دهیم.

 کسی‌‌که هنقدم سخن گفتن در برابر همدرسان خود احساس کمروئی زیادی می‌کند امکان پذیر است بتواند خاستگاه آن را رویدادهای پیشین زندگانی خود بیابد (برای نمونه: توجه شود که هر بار اظهاردیدی می‌کرده پدرش به وی ایراد می‌گرفته؛ یا مادرش غلط‌های دستوری گفته‌های او را تصحیح می‌کرده؛ یا در دوره دبیرستان به‌دلیل ترس از رقابت با برادر بزرگترش که سردسته گروه بحث و گفتگو بوده، کمتر در میان دیگران سخن گفته است)، اما شناختن علل این ترس احتمالاً به وی یاریی نمی‌کند تا بتواند در گفتگوهای کلاس شرکت کند.

 بر این اساس در تاریخچه رفتار معالجهی دو نظرگاه عمده شرطی کردن فعال و شرطی کلاسیک پایه و اساس رفتار معالجهی است. نظرگاه کلاسیک بیشتر بر یادگیریهای عاطفی تاکید دارد و کاربرد آن در روان معالجهی اصطلاحا رفتار معالجهی نامیده می‌شود.

 مردمی چون ولپه ، گلدشتاین ، لازاروس و سالتر از جمله کسانی هستند که در رفتار معالجهی و تغییر و اصلاح رفتار بیشتر از اصول شرطی کردن کلاسیک مصرف کرده‌اند. از سوی دیگر کاربرد شرطی کردن فعال در روان معالجهی را تغییر رفتار می‌نامند که مردمی نظیر بندورا ، لیندزلی و رابرت میگر از جمله کسانی هستند که از اصول شرطی کردن فعال برای تغییر رفتار مصرف کرده‌اند.

 افزون بر این دو نظرگاه دیدیه یادگیری اجتماعی و یا یادگیریهای مبتنی بر مشاهده، قسمت باارزش دیگری را در سابقه رفتار معالجهی اشغال می‌کند. در این نظرگاه تقلید یا مدلسازی قسمت عمده‌ای از پرورش و تکوین شخصیت است و تعدادی از تکنیکهای رفتار معالجهی بر اصول این گونه یادگیری استوارند. از سوی دیگر چون رفتار معالجهی کاربرد دیدیات روان شناسی یادگیری است، در معالجه افزون بر سه رشته فکری فوق از دیگر دیدیات متعدد یادگیری نظیر تئوری هال ، تولمن و ... نیز در معالجه اثر پذیرفته است.

 مفاهیم بنیادی دیدیه رفتار معالجهی

 شخصیت

رفتار معالجهی توجه چندانی به ارائه دیدیه‌ای در زمینه شخصیت نداشته‌ است. آنان در درجه اول این فرض را پذیرفته‌اند که اکثر رفتارهای انسان آموخته شده است و درنتیجه می‌توان با مصرف اصول یادگیری ، رفتارها را تعدیل کرد یا کلا تغییر داد.

 ماهیت انسان

در دید رفتارگرایان و رفتار معالجهگران، انسان ذاتا نه مناسب است و نه بد، بلکه یک ارگانیزم تجزیه گراست که استعداد بالقوه‌ای برای تمام گونه رفتار دارد.

 مفهوم نگرانی و مریضی روانی

رفتار معالجهی نگرانی را واکنشی می‌داند که بر اساس قوانین یادگیری قابل توجیه است. در نظرگاه آنان زیادی از حالات غیر عادی روانی، جوابهای شرطی هستند که به نحوی تقویت می‌شوند و ادامه می‌یابند.

 هدف و انتظار از رفتار معالجهی

رفتار معالجهی کاربرد اصول تجربی یادگیری برای تغییر رفتار ناسازگار و نامطلوب است. از این رو رفتار معالجهگران دقیقا با این مساله مواجهند که مراجع چنوع فرا گرفته است، یا فرا می‌گیرد؟ چه فاکتور هایی یادگیری او را تقویت می‌کنند و تداوم می‌قسمتند؟ و چنوع می‌توان فرایند یادگیری او را تغییر داد، تا چیزهای مناسبتری را جایگزین رفتارهای نامطلوب خویش کند؟ هدف اصلی رفتار معالجهی آن است که رابطههای نامطلوب میان محرک و جواب به نحو مطلوبی تغییر یابند. انتظار از رفتار معالجهی، در واقع تغییر رفتار نامطلوب است.

 مراحل رفتار معالجهی

در روش‌های رفتار معالجهی مراحل نمایانی طی می‌شود:

1. شناسایی رفتاری که بایست دگرگون شود.

2. بررسی و شناسایی تقویتی که رفتار را سبب شده‌اند.

3. شناخت فاکتور هایی که به گونهی سببات ابقا و ادامه رفتار را فراهم می‌آورند.

4. تهیه و ارائه برنامه‌هایی به منظور دگرگون سازی و نیز یادگیری رفتارهای جنظر.

 رفتار معالجهی کاربرد اصول تجربی یادگیری برای تغییر رفتار ناسازگار و نامطلوب است

 تکنیکهای رفتار معالجهی

تکنیکهایی که روان معالجهگر در فرایند رفتار معالجهی از آنان مصرف می‌کند، عمدتا بر اصول و قوانین دیدیات شرطی فعال و کلاسیک و یادگیریهای اجتماعی مبتنی هستند و در مواردی امکان پذیر است از اصول دیدیات یادگیری دیگر نیز مصرف شود. اهم تکنیکهای رفتار معالجهی به قرار زیر است:

 شرطی‌کردن conditioning

رفتارمعالجه‌گر عملا از هر دو روش شرطی‌سازی فعال و کلاسیک مصرف شایانی می‌کند. شرطی‌سازی کلاسیک یا واکنشی که متضمن جانشین کردن یک محرک به جای محرک دیگر و ایجاد رابطه و وابستگی زیاد بین آن‌هاست، می‌تواند در تبیین پاره‌ای از رفتارها و نیز حذف و یا ایجاد آن‌ها به مشاور یاری کند. در شرطی‌سازی فعال یا کنش‌گر که مبتنی بر "قانون تاثیر" ثرندایک است، رفتارها به وسیله پیامدهایشان ایجاد و کنترل می‌شوند. شرطی‌کردن فعال در رفتار معالجهی به صورت تقویت مثبت و منفی و تنبیه مثبت و منفی اعمال می‌شود. راهکار "اقتصاد ژتونی" که بر اساس تقویت مثبت است، شیوه موثری برای تغییر رفتار در بچهان و عقب‌مانده‌های ذهنی است.

 خاموش کردن و یا حذف رفتار extinction

خاموش کردن یا حذف رفتار یکی دیگر از تکنیکهای رفتار معالجهی ست که جمله است از، تضعیف تدریجی یا حذف یک جواب که از راه عدم تقویت آن صورت می‌گیرد. هرگاه رفتار هدف روی دهد، می‌توان صرفا با حذف کردن رویدادهایی که زیاد خوشایند هستند، آن رفتار را از بین برد. شایع‌ترین کاربرد خاموشی در رفتار معالجهی  وقتی است که معالجه‌گر حدس می‌زند رفتار هدف به دلیل به دست آوردن تقویت‌های مثبت انجام می‌شود. بعد معالجه‌گر وابستگی‌ها را طوری ترتیب می‌دهد که این رفتار دیگر تقویت را تولید نکند. اگر بی‌شماری این رفتار کم شدن یابد، خاموشی موفقیت‌آمیز بوده است.

 حساسیت‌زدایی منظم systematic desensitization

این شیوه از رفتار معالجهی که توسط ژوزف ولپی، روان‌دکتر اهل آفریقای جنوبی ابداع شد، متداولا با تکنیک تنش‌زدایی یا آرامش عضلانی و روانی همراه می‌شود. اصل معالجهی در این شیوه جانشین کردن جوابی (مثلا جایگزین کردن حالت آرامش) است که با نگرانی ناسازگار است. ابتدا مراجع یاد می‌گیرد که عمیقا آرام شود. قدم بعدی ساختن سلسله مراتبی از موقعیت‌های ایجاد کننده نگرانی است. این موقعیت‌ها به ترتیب از موقعیتی شروع می‌شود که حداقل نگرانی را ایجاد کرده است تا موقعیتی که بیشترین هراس را به وجود آورده است. سعی بر این است که مریض را در تقویت خاصی با مقداری از برانگیختن نگرانی‌آور یا ترسناک روبه‌رو سازیم و حساسیت وی را نسبت به آن محرک کمتر کنیم و به تدریج مقدار نگرانی‌انگیزی را بالا ببریم تا جایی که مریض بتواند در برابر نگرانی‌انگیزترین محرک‌ها جواب غیرنگرانیی از خود نشان دهد. این تکنیک از رفتار معالجهی اغلب به صورت تجسمی عمل می‌شود.

 جرات‌آموزی assertiveness training

در این تکنیک رفتار معالجهی سعی می‌شود با تنظیم برنامه‌ای عملی و سنجیده، قدرت تاثیرقسمتی و نظارت فرد را بر محیط خود افزایش دهیم و از این راه، دامنه خاستگاه‌های لازم برای تقویت رفتار مطلوب را گسترده‌تر سازیم. جرات‌آموزی متداولا با تعیین تکالیف خانگی و آموزش مهارت‌های اجتماعی و رابطهی توام می‌شود و طی این فرایند به مریض آموزش داده می‌شود تا در موقعیت‌های متفاوت، عمل جسارت‌آمیز از خود نشان دهد. جرات‌آموزی به منظور مقاومت موثر با موقعیت‌ها و از بین بردن نگرانی در موارد رویارویی با مسئلهات به کار می‌رود. آن‌چه در این شیوه رفتار معالجهی از ارزش استثنایی برخوردار است، پیگیری و ارزیابی عینی پیشرفت‌هاست.

 آموزش حل مساله problem solving training

 منظور از حل مساله، یک فرایند رفتاری است که در آن هدف‌های زیر دنبال می‌گردد:

1- شناسایی جواب‌های امکان پذیر در برابر موقعیت مسئله

2- بالابردن احتمال انتخاب جواب موثر از میان مجموعه جواب‌ها.

 منظور از آموزش در رفتار معالجهی گونهی خودآموزی است.یعنی معالجه‌جو فرامی‌گیرد که چنوع مسایل خود را حل نماید و چنوع موثرترین روش جواب‌گویی را اتخاذ کند.

 آموزش مهارت‌های مقاومت teaching of coping skills

در این تکنیک از رفتار معالجهی روش‌های رویارویی با مسئلهات به طرق متفاوت و در تقویت گوناگون به معالجه‌جو آموزش داده می‌شود. آن‌چه در این تکنیک کلیدی است، یاری به فرد به منظور انتخاب و ابراز روش برخورد موثر در مواجهه با موقعیت‌هاست.

 مدلسازی modeling

در این شیوه از رفتار معالجهی  که بر اساس اصول یادگیری مشاهده‌ای است، فرد با مشاهده مردمی که رفتار سازگارانه نشان می‌دهند، آن رفتار را یاد می‌گیرد و نیز مردمی که جواب‌های ناسازگارانه دارند، راهکارهای مناسبتری برای مدارا یاد می‌گیرند. مشاهده رفتار یک مدل (چه زنده و چه تصویری) در کم کردن ترس‌ها و یاد دادن مهارت‌های جنظر، اثر اثبات شده‌ای دارد.

 خودتنظیمی self-regulation

خود تنظیمی از تکنیکهای دیگر رفتار معالجهی  ست. از آن‌جایی که مراجع و معالجه‌گر به ندرت بیش از هفته‌ای یکبار همدیگر را ملاقات می‌کنند، مراجع بایست کنترل یا تنظیم رفتار خود را یاد بگیرد تا در غیر ساعت معالجه نیز پیشرفت داشته باشد. خودتنظیمی دربرگیرنده پایش یا مشاهده رفتار خود شخص و مصرف فنون گوناگونی مثل خودتقویتی، خودتنبیهی، کنترل تقویت محرک‌ها و دادن جواب‌های ناهمساز برای تغییر رفتار ناسازگارانه است.

دانش نامه

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 2 روز قبل
  • 2019-06-23 09:00:02
  • یک نقاشی از تست روانشناسی بامزه

   امروزم یک تست روانشناسی بانکم و شیرین دیگه رو براتون داریم که میتونین با توجه به عکس در اون شرکت کنید و توانایی خودتون رو در این تست محک بزنید
  • 1 هفته قبل
  • 2019-06-16 09:00:03
  • چرا رنگ مشکی انتخاب اول بعضی هاست

   مشکی یکی از رنگهای دوست داشتنیی است که مردم خیلیی به آن علاقه دارند. مشکی به سادگی با تمام رنگها سازگار است و انتخاب لباس را ساده تر میکند. با این وجود، علت روانشناسی علاقه مردم به این رنگ، ابعاد دیگر روانشناسی آنان را نیز در برمیگیرد.(روانشناسی رنگها)
  • 1 ماه قبل
  • 2019-05-20 21:00:03
  • در موردافراد مشکی پوش بیشتر بدانیم

   رنگ‌ها پیام‌های مختلفی دارند و انتخاب همیشگی یك رنگ از لایه‌های پنهانی شخصیت ما خبر می‌دهد. در صورتی‌كه خودتان یا یكی از اطرافیان نسبت به انتخاب رنگ مشكی تمایل نشان می‌دهد و بیشتر مواقع او را مشكی‌پوش می‌بینید ، همین جا فرصت خوبی است تا بعضی از ابعاد شخصیتی او را بهتر بشن
  • 1 ماه قبل
  • 2019-05-20 09:00:01
  • چرا آرامش روحی نداریم

   آرامش روحی ندارم!چگونه به یک آرامش واقعی برسیم؟آیا تا بحال احساس افسردگی وکسلی و پوچی و خستگی کرده اید؟ اگر چنین است، آیا هیچ به دلیل آن و این که چرا چنین احساسی به شما دست داده است، اندیشیده اید؟
  • 2 ماه قبل
  • 2019-03-27 21:00:03
  • امید به زندگی آقایان نسبط به خانم ها کمتر است!

   آقایان نسبت به خانم ها دربرابر ریسکات زیادتری هستند و به همین علت مقدار مرگ و میر در آقایان زیادتر از خانم ها است و تندرستی آنان زیادتر در ریسک است. امروز در شیثار می خواهیم درباره مقدار دلگرمی به زندگی در آقایان با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید
  • 4 ماه قبل
  • 2019-02-16 00:00:00
  • چجوری برای زندگی برنامه ریزی ا جرایی داشته باشیم

   تمام مردم موفق در زندگی یک خصوصیت نمایان دارند و آن هم مصرف بهینه از وقت و و برنامه ریزی کردن برای آن است یعنی اهدافی را در سر می پروراند و با برنامه ریزی و تعین و زمان و وقت آن ها را پیش می برد مردم موفق اهمیت واقعی وقت را می دانند و کارهایشان را وقت بندی می کنند در این مطلب از شیث
  • 10 ماه قبل
  • 2018-08-08 21:06:12
  • تست منطقی بودن شخصیت

   امروز تستی دیگر رو در مورد این برای شما داریم که شما درک ککنید که فردی منطقی هستید با اینکه شما بیشتر فردی احساساتی هستید و در گیر احساسات البته این که شما فردی احساسی باید یا فردی منطقی هیچ کدام دلیل بر بد یا خوب بودن شما نیست و تنها تفاوت های شخصیتی در شما به وجود می آورد که شم
  • 11 ماه قبل
  • 2018-07-14 13:49:56
  • ارتباط شخصیت افراد با رنگ ها و ماه های تولد

   در روانشناسی یک فرد رو از زوایای متفاوتی مورد بررسی و شناخت قرار میدن و بر اساس نشانه های مختلفی شخصیت فرد رو بررسی میکنند و نتیجه های خودشون رو استخراج میکنند. یکی از ابعادی که روحیات و شخصیت افراد رو میشه با اون شناخت علاقه فرد به رنگ هاست و شخصیتی که اون ها از این رنگ ها گرفته
  • 11 ماه قبل
  • 2018-07-07 11:19:30
  • نحوه بیان کردن دوستت دارم

   توانایی گفتن دوستت دارم میتونه در یک رابطه مثل یک معجزه بمونه و زنده کننده رابطه ای باشه و تحول خولدی رو در رابطه ها ایجاد کنه.معمولا این خانم ها هستند که راحتتر ابرار علاقه میکنند و کلمه دوستت دارم رو بر زبان میارن اما آقایون کمی سختتر احساسات خودشون رو کلامی بیان میکنند و خب
  • 38 ماه قبل
  • 2016-04-06 00:00:00
  • متفاوت متفاوت: شخصیت مشکی پوش ها را می دانید؟

   رنگ‌ها پیام‌های مختلفی دارند و انتخاب همیشگی یك رنگ از لایه‌های پنهانی شخصیت ما خبر می‌دهد. در صورتی‌كه خودتان یا یكی از اطرافیان نسبت به انتخاب رنگ مشكی تمایل نشان می‌دهد و بیشتر مواقع او را مشكی‌پوش می‌بینید ، همین جا فرصت خوبی است تا بعضی از ابعاد شخصیتی او را بهتر بشن
  • 61 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • مشخصات افراد دورو

   14

   دورویی یکی از خصوصات بد است که در این صورت فرد حتی ممکن است به صورت ناخواسته اقدام به رفتارهای دو رویی کند و خودش نداندو...

  • 56 ماه قبل
  • 2014-10-25 00:00:00
  • تست قدیمی شخصیت شناسی و روانشناسی

   14امروز یک تست قدیمی رو براتون داریم تستی که خیلی قبل تر هم حتما با اون روبرو شده اید و اون رو تجربه کردین و شاید همتون اون رو حداقل یکبار زده باشید وبرای این اسم تتس قدیمی رو بهش داریم
  • 40 ماه قبل
  • 2016-02-10 00:00:00
  • مطلبی تازه درباره راهکارهای پشت پا زدن به غول دلشوره

   14هنگامی که از افراد خواسته می‌شود استرس را تعریف کنند اغلب به جنبه بد آن اشاره و آن را به عنوان یک تجربه ناخوشایند توصیف می کنند. برای مثال ممکن است مواردی را از قبیل احساس ناکامی احساس شکست یا مشکلات مالی را بازگو کنند. درحقیقت آنچه را که آنان به آن اشاره می کنند جنبه بد استرس ا
  • 61 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • شناخت شخصیت از روی نقاشی های بی هدف

   14شده تا حالا به صورت کاملا ناخوداگاه کاغذی دم دستتون باشه وبر روی اون شروع به نوشتن و شکل کشیدن بکنید بودن اینکه قصد و منظور خاصی رو داشته باشید؟؟
  • 38 ماه قبل
  • 2016-03-31 00:00:00
  • مطلبی تازه درباره خشم خود را با مانترا کنترل نمایید!

   14اینکه گاهی در زندگی عصبانی شویم، کاملا طبیعی و عادی است؛ چرا که در برخی مواقع حتی موارد کوچک هم می توانند ما را تحریک کنند. متاسفانه خشم و عصبانیت احساساتی هستند که به سختی می توان آنها را کنترل کرد اما با به کارگیری چند روش کارآمد می توان تلاشی سودمند در جهت کنترل این احساسات ک
  • 39 ماه قبل
  • 2016-02-27 00:00:00
  • با روانشناسی نقش خانواده در بهداشت روانی

   14پرسش این است که الگوها و رفتار والدین در یک خانواده سالم چگونه باید باشد؟ شاید لازم باشد برای پاسخ به این موضوع به انواع نظام خانوادگی پرداخته شود.
  • 55 ماه قبل
  • 2014-11-06 00:00:00
  • تست روانشناسی متفاوت روزانه

   امروز تست روانشناسی با مزه ای داریم براتون که فکرکنم انجامش براتون خالی از لطف نباشه و شناخت کم و بیش بیشتری از خودتون پیدا میکنین البته اگر در جواب هایی که به این تست میدین صادق باشین
  • 56 ماه قبل
  • 2014-10-25 00:00:00
  • تست قدیمی شخصیت شناسی و روانشناسی

   امروز یک تست قدیمی رو براتون داریم تستی که خیلی قبل تر هم حتما با اون روبرو شده اید و اون رو تجربه کردین و شاید همتون اون رو حداقل یکبار زده باشید وبرای این اسم تتس قدیمی رو بهش داریم
  • 56 ماه قبل
  • 2014-10-24 00:00:00
  • تست روانشناسی: آیا منزوی هستید

   امروز با تست روانشناسی دیگری رو براتون داریم که  در اون شما میتونین به این پی ببرید که آیا  شخصیت منزوی دارید یا نه و میتونین با انجام این  تست به این مسئله پی ببرید که دچار این مشگل هستید که
  • 56 ماه قبل
  • 2014-10-24 00:00:00
  • ارتباط رنگ پوشش و شخصیت افراد

   همینطور که در حال وبگردی بودم مطلبی خواندنی و زیبا رو مشاهده کردن درباره اینکه با  هر رنگی در شخصیت افراد چه تاثیری دارده و پوشیدن رنگ های متفاوت در سنین متفاوت چه فرقی میکنه  و چه تاثیراتی داره و بد ندیدم که امروز براتون این مطلب رو داشته باشید تا شما هم از خواندن آن لذت ببرید
  • 55 ماه قبل
  • 2014-11-20 00:00:00
  • زبان بدن خنده رو ها را بشناسیم

   همینطور که خنده های متفاوتی داریم و انواع خنده ها معنی های متفاوتی را دارند این خنده های متفاوت میتواند بر روی رفتار بدن ما نیز تاثیر بگذاره و بدن ما نیز رفتار بدنی متفواتی رو با توجه به اون نوع خنده از خودش نشان میده
  • 56 ماه قبل
  • 2014-10-18 00:00:00
  • مرد که گریه نمیکنه!! این جمله از کجا می آید

   این جمله رو حتما تمامی شما دوستان شنیده اید که مرد گریه نمیکنه و گریه کردن کار مرد نیست و مردها نباید گریه کنند اما این جمله از کجا می آید و سررشته این جمله چیست و آیا اصلا درست هست یا نه
  • 55 ماه قبل
  • 2014-11-26 00:00:00
  • مردان را با این نکات بشناسید

   همیشه تفاوت های زن و مرد موجب سوتفاهم و مشکلاتی میشود اما با شناخت هرچه بیشتر جنس مخالف میشه این سوءتفاهم ها رو کم و کمتر کرد  
  • 56 ماه قبل
  • 2014-10-10 00:00:00
  • مشکل مادر حسود و سرنوشت دختران

   گاهی حسادت آنچنان بالا میرود که ممکن است حتی مادر ها  به دختر های خودشون نیز حسودی کنند و یا شدت حسودی آن ها انقدر زیاد باشه که زندگی رو برای بچه ها سخت کنه چون حسودی به تنهایی نیست و رویداد های بعد از حسودی اذیت کننده هستند
  • 54 ماه قبل
  • 2014-12-01 00:00:00
  • ارتباط رنگ روژ لب و شخصیت خانم ها

   رنگ روز لب هم میتونه به شخصیت و حال  وروز طرفی که اون رو استفاده میکنه ربط داشته باشه، بله باور نکردنیه اما حقیقت داره
  • 56 ماه قبل
  • 2014-10-02 00:00:00
  • بهترین روش کاهش اضطراب چیست

   اضطراب زیاد میتونه بر روی تمامی رفتارهای ما تاثیر بگذاره و اختلال در زندگی و کار و تمامی رفتارهای مارو داشته باشه و چجوری میتونین اضطراب رو کاهش بدیم اون هم به صورتی ساده و سریع که روزگار والبته زندگی بهتری داشته باشیم
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید