هوالرزاق


رد شایعه در گذشت محمد علی کشاورز

رد شایعه در گذشت محمد علی کشاورز

در هفته گذشته شایعه ای در فضای مجازی دهان به دهان گشت مبلی بر اینکه محمد علی کشاورز درگذشته است اما خبرها بر رد ای شایعه حکایت دارد

پس از آنکه در برخی سایت ها شایعه دروغین درگذشت محمدعلی کشاورز ، هنرمند خوب کشورمان منتشر شد، الیزابت امینی به دیدارش رفت و این عکس را با هدف رد شایعات بی اساس منتشر کرد.

در متن الیزابت امینی آمده است:

دوستان این پست رو پیرو شایعات اخیر که متاسفانه اسباب نگرانیم شده بود میگذارم، امروز توفیق شد و برای رد شایعات با سند معتبر که همین عکس باشه،!؛ با دوتا از همکاران به دیدار استاد رفتیم و الحمدالله در صحت بودند و با عزت از ما پذیرایی کردند، عمرشان درازباد و سایه شان مستدام بر سر جامعهء هنری، انشالا؛ خدایا پناه میبریم برتو از شر شایعه پراکنان آمین.

 


رد شایعه در گذشت محمد علی کشاورز

برچسب های
رد شایعه در گذشت محمد علی کشاورز -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 4,946
تعداد بازدید ماه جاری : 3,861
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به رد شایعه در گذشت محمد علی کشاورز داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به رد شایعه در گذشت محمد علی کشاورز