هوالرزاق


ماه رمضان عامل آشتی دو ستاره هند با هم

ماه رمضان عامل آشتی دو ستاره هند با هم

دو ستاره مرد هندی شاهرخ خان و سامان خان مدت مدیدی بود که با هم مشکلاتی داشتند که زیر سایه ماه رمضان و مراسم آن با هم آشتی کرده اند

سال هاست که میانه دو ستاره مشهور سینمای هند سلمان خان و شاهرخ خان شکرآب است. سال گذشته در یک مهمانی افطاری که توسط سیاستمدار باباصدیقی برگزار شد....

این سیاستمدار به زور کاری کرد که این دوستاره باهم دست بدهند ویکدیگر را در آغوش بگیرند. اما در طول سال دوستاره حرف های درباره هم زدند که نشان می داد رفاقت میان این دو بعید است. چند روز پیش دوباره بابا صدیقی مراسم افطاری گرفت که بسیاری از چهره های سرشناس در مراسم حضور داشتند.

این بار سلمان خان به سمت شاهرخ می رود و به رسم ادب یکدیگر را درآغوش می گیرند. همه مهمان ها حیرت زده می شوند.

پس ازمراسم خبرنگاری از سلمان می پرسد آیا شما و شاهرخ خان در مکان های دیگری به غیر از مراسم های افطار کنارهم دیده خواهید شد؟ سلمان خان پاسخ مثیت می دهد و می گوید این ملاقات ها دیگر محدود به چنین مراسم های نخواهد بود.

سلمان خان و شاهرخ خان دوستان بسیار نزدیکی بودند که چند سال پیش در رستوران اولایو در مراسم تولد کاترینا کیف جرو بحثی میان آنها پیش آمد که می گویند یه یرخورد فیزیکی هم کشیده شد.

از آن پس این دوستاره مشهور سینمای هند تلاش کردند در مراسم ها ی متفاوت و ضیافت ها باهم روبه رو نشوند اما از سال گذشته گویا تمایلی برای دستکم آشتی ظاهری میان آنها به وجود آمده است.

امسال شاهرخ خان فیلم سال نو میارک را برای اکران دارد و سلمان خان فیلم ضربه را .گفتنی می باشد که شاهرخ خان هفته پیش مدال افتخاری لژیون دونور را به پاس مشارکت ش در سینمای هند از دست نخست وزیر فرانسه دریافت کرد.

 


ماه رمضان عامل آشتی دو ستاره هند با هم

برچسب های
ماه رمضان عامل آشتی دو ستاره هند با هم -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 31,992
تعداد بازدید ماه جاری : 26,222
تعداد بازدید در هفته جاری : 12
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به ماه رمضان عامل آشتی دو ستاره هند با هم داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به ماه رمضان عامل آشتی دو ستاره هند با هم