هوالرزاق


دلیل ازدواج یوسف تیموری و بانویی تایلندی

دلیل ازدواج یوسف تیموری و بانویی تایلندی

امروز خبری از دلیل ازدواج یوسف تیموری با خانم خارجی او رو برای شما دوست داران این بازیگر داریم

خبر ازدواج یوسف تیموری با یک بانوی تایلندی تا مدت ها دهان به دهان می چرخید. اینکه تیموری چرا سراغ چنین انتخابی رفته و آیا احساس قوی خوش آمدن محرکش بوده یا صرفا می خواسته همسرش را از کشور دیگری انتخاب کند را نمی دانیم.
یوسف تیموریاما خودش می گوید: برای بازیگری مثل من، ازدواج با یک دختر ایرانی کمی سخت بود. به دلیل اینکه ناخودآگاه زمینه ذهنی نسبت به میزان جدیت حرف های من داشتند که شاید دروغ است و من در حال نقش بازی کردنم. واقعیت این است که به مسئله زندگی مشترک جدی نگاه نمی کردند یا کمتر این نگاه را داشتند. در واقع ایرانی های جدی ام نمی گرفتند!


دلیل ازدواج یوسف تیموری و بانویی تایلندی

برچسب های
دلیل ازدواج یوسف تیموری و بانویی تایلندی - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 40,591
تعداد بازدید ماه جاری : 28,372
تعداد بازدید در هفته جاری : 10
تعداد علاقه مندی ها : 3
تعداد 3رای به دلیل ازدواج یوسف تیموری و بانویی تایلندی داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 100 %
نظر شما راجع به دلیل ازدواج یوسف تیموری و بانویی تایلندی


مطالب مرتبط با دلیل ازدواج یوسف تیموری و بانویی تایلندی