هوالرزاق


مرز کوتاه ثروت و فقر در شهرها

مرز کوتاه ثروت و فقر در شهرها

گاهی فاصله جغرافیایی ثروتمندان و فقيران خیلی خیلی کم است برعکس فاصله مالی آنها

مرز شهری معمولا به یک نوع مرز مشخص بین دو منطقه گفته می‌شود که به جدا شدن دو گروه با عقاید سیاسی یا مذهبی کمک می‌کند. اما در منطقه شهر بهشت سن پائولو برزیل، این مرز بین قسمت فقیرنشین و قسمت غنی شهر کشیده شده است.

 گاهی قابل تشخیص نیست این تفاوت‌ها چقدر عمیق هستند اما با دیدن عکس که به صورت هوایی از قسمتی از این مرز گرفته شده می باشد این تفاوت به شدت توی ذوق می‌زند. استخرهای کوچک در بالکن‌ها و زمین‌های تنیس در سویی و …


مرز کوتاه ثروت و فقر در شهرها

برچسب های
مرز کوتاه ثروت و فقر در شهرها - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 2,885
تعداد بازدید ماه جاری : 2,424
تعداد بازدید در هفته جاری : 1
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به مرز کوتاه ثروت و فقر در شهرها داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به مرز کوتاه ثروت و فقر در شهرها


مطالب مرتبط با مرز کوتاه ثروت و فقر در شهرها