هوالرزاق


حس علی ضیا از آمدن پاییز

حس علی ضیا از آمدن پاییز

آمدن پاییز برای هرکدام از ما حس و حال متفاوتی دارد و این روزها با صفحات اجتماعی هرکی سعی دارد این حس و حال را به نوعی بیان کند

در متن علی ضیا آمده است:
کنار ریل قطار مینشینم تا تو از راه برسی دل خوشم که رازم را حتی سنگ ها هم می فهمند می خندم به روزگار خودم که پاییزم را با انتظار دست های تو شروع کردم فصل باران های بیگاه و خیابان های خلوت را با من بگذران...


حس علی ضیا از آمدن پاییز

برچسب های
حس علی ضیا از آمدن پاییز - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 4,431
تعداد بازدید ماه جاری : 3,456
تعداد بازدید در هفته جاری : 3
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به حس علی ضیا از آمدن پاییز داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به حس علی ضیا از آمدن پاییز