هوالرزاق


فرهاد مجیدی و نیکبخت در سال های جوانی

فرهاد مجیدی و نیکبخت در سال های جوانی

عکس تازه ای از نیکبخت واحدی و فرهاد محیدی منتشر شده عکسی زیر خاکلی از این دو استقلالی قدیمی

علیرضا نیکبخت واحدی در صفحه اینستاگرام خود عکسی از سال های پیش  منتشر کرده که با فرهاد مجیدی در یک قاب قرار دارد. نیکبخت از واژه «زیر خاکی» برای توصیف این عکس استفاده کرده است


فرهاد مجیدی و نیکبخت در سال های جوانی

برچسب های
فرهاد مجیدی و نیکبخت در سال های جوانی - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 2,383
تعداد بازدید ماه جاری : 2,329
تعداد بازدید در هفته جاری : 6
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به فرهاد مجیدی و نیکبخت در سال های جوانی داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به فرهاد مجیدی و نیکبخت در سال های جوانی