هوالرزاق


جلب توجه جدید یک چینی در اینترنت

جلب توجه جدید یک چینی در اینترنت

جلب توجه جدید یک چینی در اینترنت باعث شده است تا او معروف شود و در سر خط خبرها قرار بگیرد

این دختر چینی به نام ونگ شو ینگ اهل شهر تیان ایالت شاندونگ با استفاده از خرت و پرت های منزل در فضای مجازی خودنمایی می نماید.او با استفاده از لوازم بی مصرف منزل برای خود کلاه می سازد و کم کم دارد به دختر رویایی نزدیک می شود.ا

و تا کنون توانسته می باشد با انتشار تصاویر خود 75 هزار نفر را به سمت خود جذب نماید.

روش جدید دختر چینی برای جذب کاربران <strong>اینترنت</strong>

 

روش جدید دختر چینی برای جذب کاربران <strong>اینترنت</strong>

 

روش جدید دختر چینی برای جذب کاربران <strong>اینترنت</strong>


جلب توجه جدید یک چینی در اینترنت

برچسب های
جلب توجه جدید یک چینی در اینترنت - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 4,744
تعداد بازدید ماه جاری : 3,163
تعداد بازدید در هفته جاری : 6
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به جلب توجه جدید یک چینی در اینترنت داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به جلب توجه جدید یک چینی در اینترنت