نگاهی به مشکلات نوزادی
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> ازهمه جا-->>> نگاهی به مشکلات نوزادی

نگاهی به مشکلات نوزادی

 • زمان درج : 2 هفته قبل
 • تاریخ درج : 2019-05-09 21:00:03
 • تعداد بازدید : 29
  بازدید ماه:29
  بازدید هفته:11
 • بخش مربوطه :

دوره یکماهه اول زندگی را دوره نوزادی نامگذاری کرده اند . دراین دوران درهمه ی ارگآنانی جسمپرورش ونمو بطور سریع اتفاق افتاده وهمین موضوع سبب یکسری تغییراتی می­باشد که درپوست این تغییرات بطور واضحتری دیده می­شود . دراین نوشتهتلاش  شده است تا به تغییرات طبیعی دراین دوران ذکر شود تا این تغییرات سبب بی قراری درخانواده ها نگردد .


مو

بطورکلی نوزادان شرقی درمقایسه با نوزادان نژادهای اروپایی که تقریباً در زمان تولد مویی ندارند ، از موهای زیادتری برخوردار هستند . بعضی از نوزادان در زمان تولد دربرخی ازمناطق جسم بطور چشمگیری پرمو هستند . وضعیت این نوزادان که بطور طبیعی درنواحی روی گوشها وپیشانی موهای بیشتری دارند نبایست سبب بی قراری گردد ؛ زیرا این موهای مضر در عرض چند هفته تا چند ماه رفع خواهد شد . برخی از نوزادان نیز با موهای خیلیکم وسری صاف وبراق بدنیا می­آیند . این وضعیت نیز نبایست سبب بی قراری شود زیرا این نوزادان نیز درآینده طاس نخواهند بود . درمورد رنگ ووضعیت مو نیز بایست متذکر شویم که این موارد نیز درطول وقت دستخوش تغییرات بیشتری می­شود . موهای کاملاً صاف نوزاد امکان پذیر است دریکی دوسال اول زندگی مجعد وفرفری وسپس مجدد صاف شود یا امکان پذیر است نوزادی که قبلاً موهای مجعدی داشته بعدها موی صافی داشته باشد . رنگ مو نیز امکان پذیر است دریکی دوسال اول زندگی نسبت به قبل تیره تر ویا روشنتر گردد. وجود مو دربعضی نواحی جسم می­تواند علامت ای از احتمال وجود پیامد ویا مسئلهی برای نوزاد باشد . به همین سبب اگر مثلاً ملاحظه شود که جسم نوزاد دربدوتولد خیلی پرموست یا ابروان پیوسته دارد یا رویش موها درپشت سرنوزاد تا پائین گردن وی دنباله دارد ویا دسته ای ازموها درپشت کمر نوزاد ودر پائین ترین بخش ستون مهره ها قرار گرفته است ؛ مناسبتر است دکتر را از این موضوع آگاه نمایید .
البته دلیل سیخ شدن موی نوزاد میتواند چیزهای دیگه ای مثل مسائل عادی که برای هم انسانی اتفاق میوفتد نیز باشد که میتونین از دید عادی بودن این مشکلات به مسئله سیخ شدن مو ها توجه کنید

پوسته های زرد روی سر(کبره)

پس از تولد دربعضی از نوزادان پوسته های ضخیم وزردرنگی در روی سر وحتی گاهی درروی ابروها وبین ابروها دیده می­شود . زمانی مادرانتلاش  می­کنند این پوسته ها را با دست ، ناخن ویا شانه ازموهای نوزاد پاک کنند ؛ متوجه می­شوند که این کار به راحتی امحل پذیر نیست وگاهی منجربه کنده شدن موها و خون آمدن از جای پوسته کنده شده نیز می­شود . این پوسته نتیجه فعالیت غدد چربی پوست سر بوده که بعد از محدوده یکسال اول زندگی هموارهً رفع می­شود . این وضعیت ، مریضی محسوب نشده وتنها درموارد شدید احتیاج به مصرفدارو دارد . درموارد خفیف می­توان از چرب کردن پوسته ها با روغن زیتون وحمام کردن پس از آن مصرف نمود که با همین کار می­توان به کم شدن این پوسته ها یاری نمود .

 

لکه های قرمز کمرنگ صورت وپشت گردن

این لکه ها را بنام لکه های سالمون نیز می شناسند . این لکه های قرمز کمرنگ یا صورتی با محدوده نانمایان، زیادتر درپیشانی (درست درخط وسط) بین ابروها ، پشت پلکها ، بالای لب ویا پشت گردن ومحدودهاً در 30% تا 40% نوزادان دیده می­شود . این ضایعات که مشخصگر گشادی عروقیمحلی  هستند امکان پذیر است درزمان گریه کردن یا درزمان تغییرات دمای محیطی پررنگ شوند . اکثر ضایعات این چنینی که درصورت قرار دارند سرانجام درعرض چند سال کمرنگ شده وکاملاً ناپدید می­شوند اما آنانیی که در ناحیه پشت گردن و ناحیه پشت سری قرار دارند هموارهً باقی می­نظیر . این لکه ها غالباً متقارن بوده یعنی درصورتی که دریک پلک وجود داشته باشد درپلک دیگر نیز موجود می­باشد ودرصورتی که در وسط پیشانی باشد ؛ دردوطرف خط وسط موجود است .

 

لکه های ماه گرفتگی

گاهی دربرخی نوزادان یک لکه­ی نسبتاً بزرگ قرمز که امکان پذیر است حتی نیمی از صورت را پوشانده باشد دیده می­شود . این لکه که دراصطلاح مادران ماه گرفتگی نام دارد ، هرگز بطور خود بخود از بین نخواهد رفت . البته می توان در مورد معالجه این لکه ها از لیزرهای ویژه از بین بردن عروق مصرف نمود . دلیل ایجاد شدن این لکه ها نمایان نیست و درواقع این وضعیت یک ناهنجاری عروقی مادرزادی محسوب می­شود . این ضایعات درصورت نبایست با لکه های سالمون که در بخش قبل به آنان ذکر شد اشتباه گردد . لکه های سالمون هموارهً سیمتریک وکوچک بوده ولی ماه گرفتگی هموارهً بزرگتر ویکطرفه واغلب درخط وسط می­باشد . به علت رابطهی که وجود لکه های ماه گرفتگی می­تواند با برخی از مریضیهای عمومی داشته باشد مناسبتر است نوزاد گرفتار این لکه ها را به نزد دکتر برد تا درصورت لزوم از لحاظ وجود این مریضیها نیز تحقیق ضروری انجام شود .


دانه های قرمز روی بدن(اریتم توکسیکوم)

این ضایعات که کاملاً بی آسیب هستند وخودبخود مناسب می­شوند درتقریباً 50% نوزادان فول ترم (رسیده) اتفاق می­افتد . در نوزادان نارس این وضعیت کمتر دیده می­شود . این ضایعات به شکل دانه های قرمز ویا چرکی به رنگ سفید مایل به زرد هستند که قطرشان 1تا 2 میلیمترمی­باشد که با یک هاله­ی قرمز احاطه می­شوند . ضایعات امکان پذیر است پراکنده و کم یا متعدد باشند ودربخشهای متفاوت جمع شدننمایان کرده ویا درمیزان بیشتری از جسم پخش شده باشند . هموارهً کف دست وپاها درگیر نشده ولی دردیگر بخشهای جسم مثل شکم ، سینه وحتی سروصورت نوزاد دیده می­شود . زیادترین احتمال آغاز ضایعات در روز دوم زندگی می­باشد . البته ضایعات جدید قادراست بطور مداوم در چند روز اول ظهور کند . درنوزادان نارس امحل دارد آغاز ضایعات برای چند روز تا چند هفته به تعویق بیافتد . دانه­های چرکی شامل تجمعاتی از سلولهایی بنام ائوزینوفیل هستند . این ضایعات چرکی کاملاً استریل بوده ودر کشت انجام شده ازاین ضایعات این مطلب قابل اثبات است . دلیل اریتم توکسیکوم ناشناخته است . این بثورات طبیعی بوده واحتیاج به هیچ معالجه یا مالیدن هیچگونه پمادی نداشته وخود بخود پس از چند روز تا حدبیشتر چند هفته خوب شدن می­یابد .

 

تغییررنگ شبکه­ای

این وضعیت را کوتیس مارموراتا نیز می­گویند وزمانی ایجاد می­گردد که نوزاد با دمای پایین محیطی مواجه می­شود . دراین تقویت پوست تقریباً کل جسم گرفتار تغییرات رنگی قرمز یا آبی با شکل شبکه­ای می­شود . این تغییرعروقی نشانگر یک جواب فیزیولوژیک بیشتر شدن شده می­باشد که با زیاد شدن سن از بین می­رود؛ هرچند گاهی حتی دربچه­های بزرگتر هم دیده می­شود . البته گاهی این وضعیت درنوزادان گرفتار سپسیس یا عفونت خون نیز ایجاد می­شود که دراین تقویت نشانه ها دیگر نظیر شیرنمیل کردن وبیحالی نیز درنوزاد وجود دارد .

 

تغییر رنگ هارلکویین

این پدیده عروقی نادر در همان اوایل دوره نوزادی اتفاق می­افتد ودر نوزادان با وزن کم در زمان تولد رایجتر است . این پدیده احتمالاً نشانگر یک عدم تعادل درمکانیسم مرتب کردنی عروق اتونومیک است . زمانی که نوزاد به یک طرف خوابانده می­شود ؛ بدنش را اگر با خطی طولی به دونیمه چپ وراست تقسیم کنیم اگر برفرض روی سمت چپ خوابیده باشد نیمه راست بدنش رنگ پریده می­شود ونیمه تحتانی یعنی نیمه چپ بدنش به رنگ قرمز تیره در می­آید . این تغییر رنگ فقط برای چند دقیقه باقی می­ماند و گاهی فقط یک بخش از تنه یا صورت را دربرمی­گیرد . فعالیت عضلانی سبب قرمز شدن تمام جسم می­شود و اختلاف رنگ را از بین می­برد . دوره های مکرر این وضعیت امکان پذیر است اتفاق افتد ولی این رخداد نشان دهنده عدم تعادل اتونومیک همیشگی نیست .

 

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
برچسب ها

 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 1 هفته قبل
  • 2019-05-14 09:00:01
  • 31 خاصیت باور نکردنی بادام خیس خورده

   بادام یکی از مغزهاست که به عنوان غذایی‌ترین مغز نیز شناخته می‌شود. مردم از بادام چه به صورت بادام بوداده و شور یا بادام خام و بادام خیس خورده به عنوان میان‌نوبت مصرف کرده یا آن را به کیک یا کلوچه اضافه می‌کنند چرا که مزهی خوشمزه دارد.
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-11 21:00:01
  • کمی بیشتر از داروهای فشار خون و عوارضشون بدونیم

   داروهای فشار خون کاربردها و کلاس های مختلفی دارند، خیلیی از داروها به عنوان ضد فشار خون شناخته می شوند و به صورت تجویزی برای پایین آوردن فشار خون بالا مصرف می شوند. گونه های داروهای فشار خون در کلاس های و دسته های مختلفی وجود دارند
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-09 21:00:03
  • نگاهی به مشکلات نوزادی

   دوره یکماهه اول زندگی را دوره نوزادی نامگذاری کرده اند . دراین دوران درهمه ی ارگآنانی جسمپرورش ونمو بطور سریع اتفاق افتاده وهمین موضوع سبب یکسری تغییراتی می­باشد که درپوست این تغییرات بطور واضحتری دیده می­شود . دراین نوشتهتلاش شده است
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-09 09:00:02
  • چرا در بعضی بیماری ها خارش داریم

   خارش پوست به عنوان خارش بدن هم شناخته می شود و احساس تحریک کنده و غیر قابل کنترل است که باعث ایجاد تمایل به ناخن کشیدن روی بدن می شود. علت خارش بدن می تواند مشکلات پوستی یا بیماری های داخلی باشد.
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-06 09:00:03
  • یک روش خوب برای مزه دار کردن مرغ

   مرینیت کردن مرغ اصطلاحی است که زیادتر سرآشپز های مشهور جهان از آن مصرف می کنند. شما هم می توانید مرغ سبز را که دارای مزه و کیفیت خیلی مناسبتری نسبت به مرغ های متداولی است با شیوه های متفاوت مزه دار نمایید و سپس طبخ نمایید.با این شیوه هایی که در دنباله به آنان می پردازیم می توان
  • 3 هفته قبل
  • 2019-05-05 09:00:02
  • با شطرنح بازی کردن با بچه ها چه چیزهایی به دست می آوریم

   از پازل‌های چند تکه گرفته تا بازی‌های رنگارنگ، تمام و تمام را به خانه می‌برید تا از کوچولوی بازیگوش‌تان یک نابغه بسازید. درست است که خیلیی از این بازی‌ها، اثر بیشتری در بالا بردن هوش بچه شما ندارند، اما هر کدام از آنان، می‌توانند مهارتی را در او تثبیت کنند
  • 3 هفته قبل
  • 2019-05-04 13:14:01
  • باربری در تمامی مناطق تهران

   اربری و اتوبار شرق تهران با کادر و کارگران خوش اخلاق و مودب نزدیکترین باربری در محدوده شرق و غرب تهران می باشد.در صورتی که در جستجوی یک باربری خوب و ارزان قیمت در این محدوده هستید با شرکت ما تماس بگیرید
  • 60 ماه قبل
  • 2014-05-01 00:00:00
  • نو کردن کیف های قدیمی با کمی خلاقیت

   14امروز برای شما دوستان راهکاری داریم که با استفاده از اون شاید بتونین به خوبی کیف های قدیمی خودتون رو کمی نونوار بکنید و کیف های زیباتر و بهتری داشته باشید
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-11 21:00:01
  • کمی بیشتر از داروهای فشار خون و عوارضشون بدونیم

   14داروهای فشار خون کاربردها و کلاس های مختلفی دارند، خیلیی از داروها به عنوان ضد فشار خون شناخته می شوند و به صورت تجویزی برای پایین آوردن فشار خون بالا مصرف می شوند. گونه های داروهای فشار خون در کلاس های و دسته های مختلفی وجود دارند
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-09 21:00:03
  • نگاهی به مشکلات نوزادی

   14دوره یکماهه اول زندگی را دوره نوزادی نامگذاری کرده اند . دراین دوران درهمه ی ارگآنانی جسمپرورش ونمو بطور سریع اتفاق افتاده وهمین موضوع سبب یکسری تغییراتی می­باشد که درپوست این تغییرات بطور واضحتری دیده می­شود . دراین نوشتهتلاش شده است
  • 57 ماه قبل
  • 2014-08-26 00:00:00
  • بهترین زمان خوردن سالاد کی است

   14استفاده از سالاد فوق اعلاده توصیه میشود و همه در تمامی سنین به استفاده کردن از سالاد واستفاده هر چه بیشتر از اون توصیه میشوند اما استفاده از سالاد چه فایده هایی دارد و بهترین زمان خوردن سالاد کی است
  • 2 هفته قبل
  • 2019-05-09 09:00:02
  • چرا در بعضی بیماری ها خارش داریم

   14خارش پوست به عنوان خارش بدن هم شناخته می شود و احساس تحریک کنده و غیر قابل کنترل است که باعث ایجاد تمایل به ناخن کشیدن روی بدن می شود. علت خارش بدن می تواند مشکلات پوستی یا بیماری های داخلی باشد.
  • 55 ماه قبل
  • 2014-10-02 00:00:00
  • نگاهی به 6 ساختمان رنگی دوست داشتنی

   امروز از 6 ساحتمان متفاوت تصاویری براتون داریم ساختمان هایی زیبا و دوست داشتنی که با استفاده از رنگ در طراحی نمایظاهریشون زیبایی و جذابیت متفاوتی رو در نمای خودشو ن ایجاد کرده اند این شما این 6 سساختمان متفاوت
  • 55 ماه قبل
  • 2014-10-01 00:00:00
  • 6 دانستنی مهم درباره بدن انسان

   امروز 6 دانستین مهم که شاید ازشون هیچ خبری نداشتید رو درباره بدن خودمون براتون داریم که فکرکنم خواندنس و البته شنیدنی نیز باشه و امیدوارم از خواندنشون لذت ببرید
  • 55 ماه قبل
  • 2014-09-30 00:00:00
  • از کرکس ها بیشتر بدانیم

   کرکس پرنده ای نا شناخته و به همان نسبط دوست نداشتنی در نگاه همه مردم کرکس رو فکرکنم اکثر ما دوست نداریم و یه جورایی از اون بدمون میاد اما با این حال باز بد نیست اطلاعاتی دربار ه کرکس ها داشته باشیم
  • 55 ماه قبل
  • 2014-10-03 00:00:00
  • سمانه پاکدل و عکس های متفاوت او

   امروز به مناسبط دوباره بر روی تصویر تلویزیون نمایان شدن شمانه پاکدل براتون تصاویری متفاوت از و آنجور که در صدا و سیما میبینید براتون داریم
  • 55 ماه قبل
  • 2014-09-30 00:00:00
  • روند برج سازی در شرق و مرتب سازی در غرب

   مدتی است از این سو و آن سو خبر هایی از برج سازی و بزرگترین ممجلل ترین برج های جهان در جای جای مشرق زمین میشنویم در شرایطی که هیچ یک از این نوع خبرها از دنیای غرب به گوش نمیرسد اون هم در شرایطی که غربی ها نیز مساما توانایی های آن را داردن
  • 49 ماه قبل
  • 2015-04-12 00:00:00
  • چادرهای بادیه نشین الگو های استادیوم سازی

   امروز نگاهی انداخته ایم به تعدادی الگوههای استادیون سازی که قطری ها برای جام جهانی 2022 به کاربرده اند الگو هایی که در اون  قطری ها از همون چادرهای عربی که قدیم داشته اند استفاده کرده اند تا اساتدیوم های با رنگ و بوی عربی داشته باشند
  • 55 ماه قبل
  • 2014-10-03 00:00:00
  • با شادترین کشور های دنیا بیشتر آشنا شویم

   همواره و هرسال درباره کشورهای مختلف دنیا و رده بندی اون ها از نظرهای متفاوت لیست هایی مطرح میشود که یکی از این معیارهای شادی در کشور های متفاوت است و امروز لیست ده کشور شاد دنیا رو براتون داریم
  • 55 ماه قبل
  • 2014-10-04 00:00:00
  • 5 مرحله کاربردی برای حفظ کامل قرآن مجید

   اگر علاقه مند به قرآن مجید هستید و دوست دارید قرآن رو حفظ کنید میتونین با دستور العمل زیر که روش کاربردی است میتونین با این دستور العمل خب قرآن رو حفظ کنید
  • 55 ماه قبل
  • 2014-10-05 00:00:00
  • حامد میرباقری :خوش شانس ترین پسر جهانم

   حامد میرباقریبیشتر از به خاطر نام فامیل و وابستگی فامیلی اش شهره شده باید با سریال شاهگوش و در نقش اصلی سریال معروف شد  و در نگاه تماشاگران سریال شاهگوش خودش را مطرح کرد
  • 55 ماه قبل
  • 2014-09-28 00:00:00
  • حس علی ضیا از آمدن پاییز

   آمدن پاییز برای هرکدام از ما حس و حال متفاوتی دارد و این روزها با صفحات اجتماعی هرکی سعی دارد این حس و حال را به نوعی بیان کند
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید