نگاهی به مشکلات نوزادی
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
مجله سرگرمی شیثار-->>> ازهمه جا-->>> نگاهی به مشکلات نوزادی

نگاهی به مشکلات نوزادی

 • زمان درج : 2 ماه قبل
 • تاریخ درج : 2019-05-09 21:00:03
 • تعداد بازدید : 48
  بازدید ماه:48
  بازدید هفته:1
 • بخش مربوطه :

دوره یکماهه اول زندگی را دوره نوزادی نامگذاری کرده اند . دراین دوران درهمه ی ارگآنانی جسمپرورش ونمو بطور سریع اتفاق افتاده وهمین موضوع سبب یکسری تغییراتی می­باشد که درپوست این تغییرات بطور واضحتری دیده می­شود . دراین نوشتهتلاش  شده است تا به تغییرات طبیعی دراین دوران ذکر شود تا این تغییرات سبب بی قراری درخانواده ها نگردد .


مو

بطورکلی نوزادان شرقی درمقایسه با نوزادان نژادهای اروپایی که تقریباً در زمان تولد مویی ندارند ، از موهای زیادتری برخوردار هستند . بعضی از نوزادان در زمان تولد دربرخی ازمناطق جسم بطور چشمگیری پرمو هستند . وضعیت این نوزادان که بطور طبیعی درنواحی روی گوشها وپیشانی موهای بیشتری دارند نبایست سبب بی قراری گردد ؛ زیرا این موهای مضر در عرض چند هفته تا چند ماه رفع خواهد شد . برخی از نوزادان نیز با موهای خیلیکم وسری صاف وبراق بدنیا می­آیند . این وضعیت نیز نبایست سبب بی قراری شود زیرا این نوزادان نیز درآینده طاس نخواهند بود . درمورد رنگ ووضعیت مو نیز بایست متذکر شویم که این موارد نیز درطول وقت دستخوش تغییرات بیشتری می­شود . موهای کاملاً صاف نوزاد امکان پذیر است دریکی دوسال اول زندگی مجعد وفرفری وسپس مجدد صاف شود یا امکان پذیر است نوزادی که قبلاً موهای مجعدی داشته بعدها موی صافی داشته باشد . رنگ مو نیز امکان پذیر است دریکی دوسال اول زندگی نسبت به قبل تیره تر ویا روشنتر گردد. وجود مو دربعضی نواحی جسم می­تواند علامت ای از احتمال وجود پیامد ویا مسئلهی برای نوزاد باشد . به همین سبب اگر مثلاً ملاحظه شود که جسم نوزاد دربدوتولد خیلی پرموست یا ابروان پیوسته دارد یا رویش موها درپشت سرنوزاد تا پائین گردن وی دنباله دارد ویا دسته ای ازموها درپشت کمر نوزاد ودر پائین ترین بخش ستون مهره ها قرار گرفته است ؛ مناسبتر است دکتر را از این موضوع آگاه نمایید .
البته دلیل سیخ شدن موی نوزاد میتواند چیزهای دیگه ای مثل مسائل عادی که برای هم انسانی اتفاق میوفتد نیز باشد که میتونین از دید عادی بودن این مشکلات به مسئله سیخ شدن مو ها توجه کنید

پوسته های زرد روی سر(کبره)

پس از تولد دربعضی از نوزادان پوسته های ضخیم وزردرنگی در روی سر وحتی گاهی درروی ابروها وبین ابروها دیده می­شود . زمانی مادرانتلاش  می­کنند این پوسته ها را با دست ، ناخن ویا شانه ازموهای نوزاد پاک کنند ؛ متوجه می­شوند که این کار به راحتی امحل پذیر نیست وگاهی منجربه کنده شدن موها و خون آمدن از جای پوسته کنده شده نیز می­شود . این پوسته نتیجه فعالیت غدد چربی پوست سر بوده که بعد از محدوده یکسال اول زندگی هموارهً رفع می­شود . این وضعیت ، مریضی محسوب نشده وتنها درموارد شدید احتیاج به مصرفدارو دارد . درموارد خفیف می­توان از چرب کردن پوسته ها با روغن زیتون وحمام کردن پس از آن مصرف نمود که با همین کار می­توان به کم شدن این پوسته ها یاری نمود .

 

لکه های قرمز کمرنگ صورت وپشت گردن

این لکه ها را بنام لکه های سالمون نیز می شناسند . این لکه های قرمز کمرنگ یا صورتی با محدوده نانمایان، زیادتر درپیشانی (درست درخط وسط) بین ابروها ، پشت پلکها ، بالای لب ویا پشت گردن ومحدودهاً در 30% تا 40% نوزادان دیده می­شود . این ضایعات که مشخصگر گشادی عروقیمحلی  هستند امکان پذیر است درزمان گریه کردن یا درزمان تغییرات دمای محیطی پررنگ شوند . اکثر ضایعات این چنینی که درصورت قرار دارند سرانجام درعرض چند سال کمرنگ شده وکاملاً ناپدید می­شوند اما آنانیی که در ناحیه پشت گردن و ناحیه پشت سری قرار دارند هموارهً باقی می­نظیر . این لکه ها غالباً متقارن بوده یعنی درصورتی که دریک پلک وجود داشته باشد درپلک دیگر نیز موجود می­باشد ودرصورتی که در وسط پیشانی باشد ؛ دردوطرف خط وسط موجود است .

 

لکه های ماه گرفتگی

گاهی دربرخی نوزادان یک لکه­ی نسبتاً بزرگ قرمز که امکان پذیر است حتی نیمی از صورت را پوشانده باشد دیده می­شود . این لکه که دراصطلاح مادران ماه گرفتگی نام دارد ، هرگز بطور خود بخود از بین نخواهد رفت . البته می توان در مورد معالجه این لکه ها از لیزرهای ویژه از بین بردن عروق مصرف نمود . دلیل ایجاد شدن این لکه ها نمایان نیست و درواقع این وضعیت یک ناهنجاری عروقی مادرزادی محسوب می­شود . این ضایعات درصورت نبایست با لکه های سالمون که در بخش قبل به آنان ذکر شد اشتباه گردد . لکه های سالمون هموارهً سیمتریک وکوچک بوده ولی ماه گرفتگی هموارهً بزرگتر ویکطرفه واغلب درخط وسط می­باشد . به علت رابطهی که وجود لکه های ماه گرفتگی می­تواند با برخی از مریضیهای عمومی داشته باشد مناسبتر است نوزاد گرفتار این لکه ها را به نزد دکتر برد تا درصورت لزوم از لحاظ وجود این مریضیها نیز تحقیق ضروری انجام شود .


دانه های قرمز روی بدن(اریتم توکسیکوم)

این ضایعات که کاملاً بی آسیب هستند وخودبخود مناسب می­شوند درتقریباً 50% نوزادان فول ترم (رسیده) اتفاق می­افتد . در نوزادان نارس این وضعیت کمتر دیده می­شود . این ضایعات به شکل دانه های قرمز ویا چرکی به رنگ سفید مایل به زرد هستند که قطرشان 1تا 2 میلیمترمی­باشد که با یک هاله­ی قرمز احاطه می­شوند . ضایعات امکان پذیر است پراکنده و کم یا متعدد باشند ودربخشهای متفاوت جمع شدننمایان کرده ویا درمیزان بیشتری از جسم پخش شده باشند . هموارهً کف دست وپاها درگیر نشده ولی دردیگر بخشهای جسم مثل شکم ، سینه وحتی سروصورت نوزاد دیده می­شود . زیادترین احتمال آغاز ضایعات در روز دوم زندگی می­باشد . البته ضایعات جدید قادراست بطور مداوم در چند روز اول ظهور کند . درنوزادان نارس امحل دارد آغاز ضایعات برای چند روز تا چند هفته به تعویق بیافتد . دانه­های چرکی شامل تجمعاتی از سلولهایی بنام ائوزینوفیل هستند . این ضایعات چرکی کاملاً استریل بوده ودر کشت انجام شده ازاین ضایعات این مطلب قابل اثبات است . دلیل اریتم توکسیکوم ناشناخته است . این بثورات طبیعی بوده واحتیاج به هیچ معالجه یا مالیدن هیچگونه پمادی نداشته وخود بخود پس از چند روز تا حدبیشتر چند هفته خوب شدن می­یابد .

 

تغییررنگ شبکه­ای

این وضعیت را کوتیس مارموراتا نیز می­گویند وزمانی ایجاد می­گردد که نوزاد با دمای پایین محیطی مواجه می­شود . دراین تقویت پوست تقریباً کل جسم گرفتار تغییرات رنگی قرمز یا آبی با شکل شبکه­ای می­شود . این تغییرعروقی نشانگر یک جواب فیزیولوژیک بیشتر شدن شده می­باشد که با زیاد شدن سن از بین می­رود؛ هرچند گاهی حتی دربچه­های بزرگتر هم دیده می­شود . البته گاهی این وضعیت درنوزادان گرفتار سپسیس یا عفونت خون نیز ایجاد می­شود که دراین تقویت نشانه ها دیگر نظیر شیرنمیل کردن وبیحالی نیز درنوزاد وجود دارد .

 

تغییر رنگ هارلکویین

این پدیده عروقی نادر در همان اوایل دوره نوزادی اتفاق می­افتد ودر نوزادان با وزن کم در زمان تولد رایجتر است . این پدیده احتمالاً نشانگر یک عدم تعادل درمکانیسم مرتب کردنی عروق اتونومیک است . زمانی که نوزاد به یک طرف خوابانده می­شود ؛ بدنش را اگر با خطی طولی به دونیمه چپ وراست تقسیم کنیم اگر برفرض روی سمت چپ خوابیده باشد نیمه راست بدنش رنگ پریده می­شود ونیمه تحتانی یعنی نیمه چپ بدنش به رنگ قرمز تیره در می­آید . این تغییر رنگ فقط برای چند دقیقه باقی می­ماند و گاهی فقط یک بخش از تنه یا صورت را دربرمی­گیرد . فعالیت عضلانی سبب قرمز شدن تمام جسم می­شود و اختلاف رنگ را از بین می­برد . دوره های مکرر این وضعیت امکان پذیر است اتفاق افتد ولی این رخداد نشان دهنده عدم تعادل اتونومیک همیشگی نیست .

 

نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
برچسب ها

 • آخرین مطالب
 • پربازدید ترین
 • سایر مطالب
  • 2 روز قبل
  • 2019-07-18 21:00:02
  • دستور تهیه ماسک شفاف سازی پوست

   ماسک هایی که با توجه به گونه پوست انتخاب می شوند می توانند اثر خیلی مناسبی بر روی پوست صورت داشتهب اشند و پوست را شفاف تر و دلبرا تر از همیشه نگه دارند. با ما همراه باشید تا به معرفی ماسک های خانگی سودمند برای شفافیت صورت بپردازیم. طرز آماده ماسک شفاف کننده پوست فوری را در شیثار
  • 4 روز قبل
  • 2019-07-16 21:00:02
  • دلیل زیبایی زنان در مصر زمان قدیم

   به گفته یکی از پژوهشگران با باز کردن مومیایی و معاینه آن ها نمایان شد که خانم ها مصری موهای بلند و پرپشتشان را با مصرف گل های متفاوت تزئین می کردند و به همین خاطر موهایی خوش عطر و خوش وضعیت داشتند و راز زیبایی و جوان ماندنشان در ۳۰۰۰ ساله گذشته این بوده است
  • 1 هفته قبل
  • 2019-07-13 09:00:03
  • چگونه در دوران قاعدگی خوش برخورد تر باشیم

   یکی از باارزشترین نشانه ها دوران قاعدگی تغییرات خلق و خو در این دوران است. بعضی از زنان قبل از دروان قاعدگی گرفتار این تغییرات می شود بعضی از آنان بعد از آغاز دوره. در هر دو صورت تغییرات خلق و خو در دوران قاعدگی قادراست برای اطرافیان ناراحت کننده باشد. امروز در شیثار می خواهیم ر
  • 1 هفته قبل
  • 2019-07-11 09:00:02
  • برای برنزه کردن این نکات را در نظر بگیرید

   در فصل تابستان بازار برنزه کردن داغ می شود. برنزه کردن به شیوه های متفاوتی انجام می شود که هر کدام مزایا و معایب ویژه خودش را دارد. امروز در شیثار میخواهیم به طور جامع و کامل درباره این کار صحبت کنیم و ببینیم چه روشی از تمام مناسبتر است. با ما همراه باشید
  • 1 هفته قبل
  • 2019-07-09 09:00:03
  • چجوری 24 ساعته سرماخوردگی را درمان کنیم

   زیادتر مردم امکان پذیر است در طول سال چندین بار با مریضی سرما خورگی مواجهه شده باشند.که از نشانه ها سرماخوردگی می توان به گلو درد،تب شدید یا گرفتگی صدا و… ذکر کرد.که برای معالجه سریع سرماخوردگی میتوان به استآسان کامل ،مصرف مایعات وموارد دیگر ذکر کرد در دنباله برای کسب اطلاعات
  • 1 هفته قبل
  • 2019-07-08 00:00:00
  • ماساژ کف پا چه تاثیراتی بر روی تسکین درد ها وبیماری ها دارد

   روی پا های انسان نقاطی وجود دارد که بازتاب هیکل های داخلی جسم هستند و ما می توانیم با فشار آوردن و ماساژ دادن آن بخش ها همیشه تنی تندرستی و به دور از مریضی داشته باشیم. خاصیت ها ماساژ کف پا برای تندرستی جسم خیلی بیشتر است. با ماساژ دادن کف و ساق های پا حتی می توان سر درد را معالجه
  • 3 هفته قبل
  • 2019-06-30 09:00:02
  • دستور تهیه قویماق كاچی تبريزی

   اینبار دستور تهیه مدل دیگری از گاچی رو براتون داریم غذایی محلی به نام قویماق که همان کاچی تبریزی است
  • 10 ماه قبل
  • 2018-08-26 08:56:48
  • آشنایی با غذای محلی قیقاناخ تبریز

   14امروز مطلبی در مورد یک غذای محلی برای شما داری ،غذایی دوست داشتنی و خوش مزه برای ما ترک زبان ها و همشهری ها ی ما به نام قیقاناخ تبریزی که نوعی دسر تبریزی است که هم به عنوان درسر و هم به عنوان شیرینی مورد استفاده قرار میگرید و البته بسیار خوشمزه است و دوست داشتنی
  • 56 ماه قبل
  • 2014-11-12 00:00:00
  • نمای زیبای ساختمانی آجری

   14گاهی نماهای ساختمان های شهر انقدر تکراری و شبیه هم هستند که برای آدم خسته کننده است و دیدن یک نمای تازه در ساختمان ها خیلی خیلی جذاب و دوست داشتنی است و این داستان امروز ساختمانی است که نماهایی از اون رو امروز براتون داریم
  • 42 ماه قبل
  • 2015-12-28 00:00:00
  • مواد غذایی که باعث نفخ شکم می شوند!

   ورای تأثیراتی که نفخ شکم بر زیبایی ظاهری افراد دارد، باید بدانید که چنین التهابات و ورم هایی حاصل تلاش زیاد دستگاه گوارش برای هضم ماده غذایی مصرف شده است؛ این ورم ها عموماً با خوردن مواد غذایی سنگین و دیر هضم شکل می گیرند.
  • 42 ماه قبل
  • 2015-12-25 00:00:00
  • نیمه های شب غذا خوردن چه عوارضی دارد؟!

   اگر شما هم جزو افرادی هستید که تا پاسی از شب بیدار می مانید و سراغ یخچای می روید بهتر است بدانید سخت در اشتباهید و با این کار به سلامتتان ضربه وارد خواهید کرد نیمه های شب موقع غذاخوردن نیست و می تواند در عملکرد بدن اختلال ایجاد کند.
  • 42 ماه قبل
  • 2015-12-22 00:00:00
  • آشنایی با شب یلدا در طب سنتی

   شب یلدا یکی از سنت های پسندیده است که در آن افراد دور هم جمع می شوند و تجدید خاطرات و صله رحم صورت می گیرد، ولی افراد باید در مصرف خوردنی ها و نوشیدنی ها احتیاط نمایند تا دچار عوارض ناشی از پرخوری در این شب نشوند.
  • 43 ماه قبل
  • 2015-12-16 00:00:00
  • فکر کردن مرگ!

   همه ما به مرگ فکر می کنیم و هیچ وقت نمی توانیم آن را به نقطه ای در پس ذهنمان برانیم. بعضی از ما آن را خیلی نزدیک احساس می کنیم و بعضی هایمان آن را چنان دور فرض می کنیم که انگار فقط مال همسایه است!
  • 43 ماه قبل
  • 2015-12-14 00:00:00
  • دروغ های بزرگ تاریخ

   مي‌دانيد كه دروغ و دروغگويي يكي از رفتارهاي ناپسندي است كه هم در اديان مختلف به آن اشاره شده است.
  • 43 ماه قبل
  • 2015-12-14 00:00:00
  • خانه مردگان

   عکس‌های قدیمی و جدید، در سالگرد آش‌های قجری و چی و چی و چی... درست بعد از این‌که از میرزارضا می‌نویسم، می‌بینم دوستی برایم پیغام گذاشته که بساط پشت پرده و اخلاق شاهان قاجار به ما چه.
  • 48 ماه قبل
  • 2015-06-27 00:00:00
  • برای پس از افطار این نوشیدنی را فراموش نکنید

   طب سنتی به ما توصیه می کنید که اگر می خواهید در ماه مبارک رمضان از سلامتی برخوردار شوید دچار بیماری نشوید از نوشیدنی های طبیعی مصرف کنید منظور از نوشیدنی های طبیعی همان عرقیجات است.
  • 48 ماه قبل
  • 2015-06-26 00:00:00
  • همه ی خواص بی نظیر قارچ

   قارچ‌های خوراكی ارزش غذایی خوبی دارند و به همین دلیل می‌توانند در كنار سبزیجات پرخاصیت ‌مهمان همیشگی سبد غذایی خانواده‌ها شوند. قارچ‌ها كالری كمی دارند، هیچگونه چربی یا كلسترولی در آنها پیدا نمی‌شود و مقدار نمك بسیار كمی را در خودشان جای داده‌اند.
  • 48 ماه قبل
  • 2015-06-25 00:00:00
  • آشنایی با فواید گیاه و میوه موز

   میوه های زرد رنگ دارای “پتاسیم و پکتین، زیادی هستند لورا فلورس، یک متخصص تغذیه می گوید موز یک منبع خوبی برای منیزیم و ویتامین های C و B6 می باشد. “موز آنتی اکسیدان بالایی دارد ، درخت موز در واقع بلندترین درخت در جهان است.
عشق به کتاب

عشق به کتاب

امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

لینک های مهم

لینک های مهم

فعلا خالی

توضیحات

توضیحات

در حال ساخت

تماس با ما

تماس با ما

از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید