هوالرزاق


دلیل بیضوی شکل بودن تخم مرغ ها

دلیل بیضوی شکل بودن تخم مرغ ها

نمیدونم برای شما هم سوال بوده که چرا تخم مرغ ها بیضوی هستند امروز نگاهی انداختیم به این شکل متفاوت تخمل مرغ و دلیل آن

می دانیم که پرندگان روی تخم می خوابند تا جوجه ها از تخم بیرون بیایند. تخمها باید به قدری محکم باشند، که وزن پرندهء خوابیده روی تخمها باعث شکستن آنها نشود. به این جهت شکل تخم مرغ کاملاً حساب شده است، تا بتواند بدون شکسته شدن فشار زیادی را تحمل کند، و به همین دلیل محافظ خوبی برای جوجه باشد. سرانجام جوجه با نوک زدن تخم را از داخل می شکند.

 

بیشتر تخمها دارای یک سر گرد و یک سر نسبتاً نوک تیز هستند. در نتیجه اگر تخم پرنده ای لول بخورد ، دور قسمت باریکتر دوران می کند و از لانه بیرون نمی افتد. مخصوصاً زمان ی که تخم پرنده در سطح شیبدار قرار گیرد، به جای پائین رفتن یک مسیر منحنی طی کرده و متوقف می شود.

بیشتر پرنده ها نیز لانه ای شبیه کاسه می سازند. این لانه مانع از لول خوردن تخم می شود. نوک باریکتر تخمها هم در لانه رو به یکدیگر قرار گرفته ، و باعث می شود که پرنده راحتر روی تخمها بخــــوابد و تمام آنها را با بدن خود بپوشاند و گرم نگـــــاه دارد.

منبع: آفتاب

دلیل بیضوی شکل بودن تخم مرغ ها

برچسب های
دلیل بیضوی شکل بودن تخم مرغ ها - - - - - - - - - - - - - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 4,790
تعداد بازدید ماه جاری : 4,790
تعداد بازدید در هفته جاری : 3
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به دلیل بیضوی شکل بودن تخم مرغ ها داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به دلیل بیضوی شکل بودن تخم مرغ ها