هوالرزاق


پرسپولیس دهه شصت و ستاره هایش

پرسپولیس دهه شصت و ستاره هایش

عکسی از پرسپولیس پر ستاره ده شصت رو مشاهده میکنید

عکسي قديمي از پرسپوليس تهران در سال 1364 را مشاهده کنيد.


پرسپولیس دهه شصت و ستاره هایش

برچسب های
پرسپولیس دهه شصت و ستاره هایش - -

آمار و ارقام
زمان قرار گرفتن در سایت :
کل بازدید : 2,644
تعداد بازدید ماه جاری : 2,644
تعداد بازدید در هفته جاری : 4
تعداد علاقه مندی ها : 0
تعداد 0رای به پرسپولیس دهه شصت و ستاره هایش داده شده است
و میانگین امتیازات برابر است با: 50 %
نظر شما راجع به پرسپولیس دهه شصت و ستاره هایش